Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : DAKSHINA KANNADA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನ ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್.ಬಟ್ಯ ನಾಯ್ಕ ನಂದರಬೆಟ್ಟು ಇವರಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002014/IF/93393042892418509) IF 01 22/06/2022 02/03/2023 23895
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನ ಹಮೀದ್ ಬಿನ್.ಅಬ್ಬುಂಞ ಬ್ಯಾರಿ ಪರೆಕಿಂಲ್ ಇವರಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ (1511002014/IF/93393042892480163) IF 29 23/12/2022 02/03/2023 6921
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನ ಹಸೈನಾರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಬಿನ್.ಮಮ್ಮದೆ ಬ್ಯಾರಿ ಸೆಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟು ಇವರಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ರಚನೆ (1511002014/IF/93393042892573097) IF 07 02/07/2022 18/11/2022 5314.52
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನ ಕೆ ಆಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಬಿನ್. ಕೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಕರ್ಮಿನಾಡಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ರಚನೆ (1511002014/IF/93393042892576078) IF 07 04/07/2022 02/03/2023 4900.26
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಲೀಲಾವತಿ ಕೊಂ.ಚೆನ್ನಯ ಪೂಜಾರಿ ನಂದರಬೆಟ್ಟು ಇವರಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ (1511002014/IF/93393042892619476) IF 08 04/07/2022 02/03/2023 7198
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಮಹಮ್ಮದ್‌ ಬ್ಯಾರಿ ಬಿನ್.ಮೊಯಿದು ಕುಂಞ ಬೈರಿಕಟ್ಟೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಘಟಕ ರಚನೆ (1511002014/IF/93393042892621348) IF 02 07/09/2022 02/03/2023 7221.8
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್.ಚನಿಯಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ ಬನಾರಿ ಇವರಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ (1511002014/IF/93393042892637632) IF 08 05/07/2022 18/11/2022 6509.4
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಮಹಮ್ಮದ್‌ ಬಿನ್.‌ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಂಡ್ಯೂರು ಇವರಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ (1511002014/IF/93393042892637651) IF 07 29/06/2022 18/11/2022 9402.4
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಮೋಹನದಾಸ ನಂದರಬೆಟ್ಟು ಇವರಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ (1511002014/IF/93393042892785525) IF 14 06/08/2022 02/03/2023 9043.953
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನ ರಾಮಣ್ಣ ಮಲೆತ್ತಾಯ ಬಿನ್ ಪಕೀರ ಮಲೆತ್ತಾಯ ಹೊಸತೋಟ ಇವರಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002014/IF/93393042892852783) IF 13 05/08/2022 18/11/2022 25099
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ವಾರಿಜ ಕೊಂ.ಜನಾರ್ಧನ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ಪಿಣಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002014/IF/93393042892937163) IF 01 02/07/2022 18/11/2022 3000
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಆಲಿಮತ್‌ ಬುಸ್ತಾನ ಬಿನ್. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌ ಮರಾಠಿಮೂಲೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002014/IF/93393042892938300) IF 02 02/07/2022 18/11/2022 3000
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಪೂವಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್.‌ ಐತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಾಳೆಕೋಡಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002014/IF/93393042892938530) IF 03 02/07/2022 18/11/2022 3000
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಚನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್.ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಶಿರಂಕಲ್ಲು ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002014/IF/93393042892939065) IF 04 02/07/2022 18/11/2022 3000
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಶ್ಯಾಮ ಭಟ್‌ ಬಿನ್.ಬೀಮ್‌ ಭಟ್‌ ಪೆರ್ನಡ್ಕ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002014/IF/93393042892939180) IF 05 02/07/2022 18/11/2022 3000
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಪಕೀರ ಪಾಟಾಳಿ ಮಂಡ್ಯೂರು ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002014/IF/93393042893044950) IF 06 02/07/2022 18/11/2022 3000
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಪೊಡಿಯ ಬ್ಯಾರಿ ಬಿನ್.ಪಕ್ರಬ್ಬ ಬ್ಯಾರಿ ಮಂಡ್ಯೂರು ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002014/IF/93393042893046866) IF 07 02/07/2022 18/11/2022 3000
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಮಹೇಶ್‌ ವಿ ತಾಳಿತ್ತಾಯ ಬಿನ್.ವಿಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತಾಳಿತ್ತಾಯ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002014/IF/93393042893047383) IF 08 02/07/2022 18/11/2022 3000
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಫಾತಿಮತ್‌ ಮುಸ್ಪೀರ ಕೊಂ.ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕಲೀಲ್‌ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002014/IF/93393042893047646) IF 09 02/07/2022 18/11/2022 3000
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಭಾಸ್ಕರ ಬಿನ್.ಚೋಮ ಮುಗೇರ ಹೊಸ್ತೋಟ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002014/IF/93393042893047993) IF 10 02/07/2022 18/11/2022 3000
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿನ್.ಅಂಬಾಡಿ ಗೌಡ ಮರ್ತನಾಡಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002014/IF/93393042893049411) IF 11 02/07/2022 18/11/2022 3000
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ದೇವಪ್ಪ ಪ್ರಭು ಬಿನ್.ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಭು ಮುದ್ಕಂಜ ಇವರಲ್ಲಿಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002014/IF/93393042893111879) IF 12 02/07/2022 18/11/2022 3000
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಬಾಬು ಬಿನ್.ಚೋಮ ಮೇರ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002014/IF/93393042893122602) IF 13 02/07/2022 18/11/2022 3000
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಸುರೇಶ್‌ ಭಟ್‌ ಬಿನ್.‌ ಶಂಕರ ಭಟ್‌ ಕೊಣಲೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002014/IF/93393042893132292) IF 14 02/07/2022 18/11/2022 3000
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಚನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್.ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಗೋಳಿಕಟ್ಟೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002014/IF/93393042893132925) IF 15 02/07/2022 18/11/2022 3000
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಬಿನ್. ಐತ್ತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಕೊಣಲೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002014/IF/93393042893133022) IF 16 02/07/2022 18/11/2022 3000
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್‌ ಬಿನ್. ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಗೋಳಿಕಟ್ಟೆ ಇವರಲ್ಲಿಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002014/IF/93393042893133159) IF 17 02/07/2022 18/11/2022 3000
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಗಂಗಯ್ಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರ ಗೌಡ ಪನೆಯಡ್ಕ ಇವರಲ್ಲಿಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002014/IF/93393042893163596) IF 18 02/07/2022 18/11/2022 3000
AJCಮಹಮ್ಮದ್‌ ಮುಸ್ತಾಫ ಬಿನ್.‌ ಕುಂಞಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿ ಪೊಯ್ಯಗದ್ದೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002014/IF/93393042893201011) IF 19 02/07/2022 18/11/2022 3000
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್‌ ಬಿನ್.‌ ಜನಾರ್ಧನ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002014/IF/93393042893326857) IF 20 02/07/2022 18/11/2022 3000
ರಾಜೇಶ್‌ ಡಿಸೋಜ ಬಿನ್.‌ ಜೆಪ್ರಿ ಡಿಸೋಜ ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1511002014/IF/93393042893330016) IF 12 05/08/2022 02/03/2023 10499.07
ಲಿಯೋ ಡಿಸೋಜ ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1511002014/IF/93393042893330177) IF 16 06/08/2022 02/03/2023 9063.64
AJCಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಹರೀಶ್‌ ಆಚಾರ್ಯ ಆಚಾರಿ ಮೂಲೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002014/IF/93393042893347660) IF 21 02/07/2022 18/11/2022 3000
AJCಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ತುಕ್ರಮೇರ ಬಿನ್.‌ ತನಿಯ ಮೇರ ಮರ್ತನಾಡಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002014/IF/93393042893352025) IF 22 02/07/2022 18/11/2022 3000
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಮೀನಾಕ್ಚಿ ಕೊಂ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಕಾಣಿಚ್ಚಾರು ಮನೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಘಟಕ ರಚನೆ (1511002014/IF/93393042893359815) IF 16 20/08/2022 18/11/2022 12060.2
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಹರಿಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್.ರಾಮನಾಯ್ಕ ಕಣಿಯೂರು ಮನೆ ಇವರಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002014/IF/93393042893360018) IF 19 23/08/2022 18/11/2022 27748.4
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಮಂಜಕ್ಕ ಕೊಂ.ಗಂಗಯ್ಯ ಗೌಡ ಸೆಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟು ಇವರಲ್ಲಿ ಆಡಿನ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002014/IF/93393042893367606) IF 24 23/08/2022 02/03/2023 6257.5
AJCಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಹಮೀದ್‌ ಬಿನ್.ಅಬ್ಬು ಬ್ಯಾರಿ ಪರೆಕಿಂಲ್‌ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002014/IF/93393042893369177) IF 23 02/07/2022 18/11/2022 3000
AJCಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಕುಂಞರಾಮ ಬೆಳ್ಚಾಡ ಬಿನ್.ಕಂಡಪ್ಪ ಬೆಳ್ಚಾಡ ಬನಾರಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002014/IF/93393042893369948) IF 24 02/07/2022 18/11/2022 3000
AJCಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಮರಿಯಮ್ಮ ಕೊಂ.ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿ ನೆಕ್ಲಾಜೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002014/IF/93393042893370029) IF 25 02/07/2022 18/11/2022 3000
AJC ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್.ತಿಮ್ಮ ನಾಯ್ಕ ಮಂಡ್ಯೂರು ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002014/IF/93393042893370261) IF 26 02/07/2022 18/11/2022 3000
AJC ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಕೈರುನ್ನೀಸ ಕೊಂ.ಮಹಮ್ಮದ್‌ ಶರೀಫ್‌ ಪೊಯ್ಯಗದ್ದೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002014/IF/93393042893371747) IF 27 02/07/2022 18/11/2022 3000
AJCಕಾವೇರಿ ಕೊಂ.ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ ಶಿರಂಕಲ್ಲು ಇವರಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002014/IF/93393042893391479) IF 21 23/08/2022 18/11/2022 6593
AJC ಮೌರಿಸ್‌ ಡಿಸೋಜ ಬಿನ್.‌ ಬೇಜ್ಮಿ ಡಿಸೋಜ ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1511002014/IF/93393042893391672) IF 15 06/08/2022 02/03/2023 9145.38
AJC ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಲತ ಕೊಂ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ ಪಿಲಿಂಗುಳಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002014/IF/93393042893412025) IF 28 02/07/2022 18/11/2022 3000
AJC ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಕೆ ಪಿ ಬಿನ್.ಬೀಮ ಭಟ್‌ ಪೆರ್ನಡ್ಕ ಮನೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002014/IF/93393042893412434) IF 29 02/07/2022 18/11/2022 3000
AJC ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಿನ್.ಮೊಯಿದು ಕುಂಞ ಮಂಡ್ಯೂರು ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002014/IF/93393042893426935) IF 31 02/07/2022 18/11/2022 3000
AJC ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಜೈನಾಬಿ ಕೊಂ.ಅಮದೆ ಬ್ಯಾರಿ ಬನಾರಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002014/IF/93393042893427098) IF 32 02/07/2022 18/11/2022 3000
AJC ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಮಲೆತ್ತಾಯ ಬಿನ್.ಸುಬ್ಬ ಮಲೆತ್ತಾಯ ಅಕ್ಕರೆಕೋಡಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002014/IF/93393042893439521) IF 33 02/07/2022 18/11/2022 3000
AJC ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಅಬ್ದುಲ್‌ ರಹಿಮಾನ್‌ ಬಿನ್.ಮಹಮ್ಮದ್‌ ಹಾಜಿ ಕೊಣಲೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002014/IF/93393042893451736) IF 35 02/07/2022 18/11/2022 3000
AJC ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಐತ್ತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್.ರಾಮನಾಯ್ಕ ನಂದರಬೆಟ್ಟು ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002014/IF/93393042893453337) IF 36 02/07/2022 18/11/2022 3000
AJC ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಪಾವುಲ್‌ ಡಿಸೋಜ ಬಿನ್.‌ ಲಾರೆನ್ಸ್‌ ಡಿಸೋಜ ಪಂಜಾಜೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002014/IF/GIS/156310) IF 37 02/07/2022 18/11/2022 3000
AJC ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಿನ್.ಮಹಮ್ಮದ್‌ ಅಂಗ್ರಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002014/IF/GIS/159935) IF 38 02/07/2022 18/11/2022 3000
AJC ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಫೆಲಿಕ್ಸ್‌ ಡಿಸೋಜ ಬಿನ್.ಜೆಪ್ರಿ ಡಿಸೋಜ ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಎರೆಹುಳ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1511002014/IF/GIS/159968) IF 23 23/08/2022 18/11/2022 10229
AJCಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಹುಸೈನ್‌ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್‌ ಬಿನ್.ಖಾದ್ರಿ ಬ್ಯಾರಿ ಸೆಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟು ಇವರಲ್ಲಿ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ರಚನೆ (1511002014/IF/GIS/163823) IF 05 02/07/2022 02/03/2023 5357.54
AJC ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಬಿನ್.ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬೈರಿಕಟ್ಟೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಆಡಿನ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002014/IF/GIS/164341) IF 22 23/08/2022 02/03/2023 6187.3
AJC ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಬಿನ್.ಈಶ್ವರ ಗೌಡ ಪನೆಯಡ್ಕ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002014/IF/GIS/164494) IF 39 02/07/2022 18/11/2022 3000
AJCಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಲಲಿತ ಕೊಂ.ವಿಶ್ವನಾಥ ನಂದರಬೆಟ್ಟು ಇವರಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ (1511002014/IF/GIS/174920) IF 18 20/08/2022 18/11/2022 9344.745
AJCಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಧರ ಆಚಾರಿ ಬಿನ್.ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಆಚಾರಿ ಮಂಡ್ಯೂರು ಇವರಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ (1511002014/IF/GIS/179393) IF 5 29/06/2022 18/11/2022 6023.32
AJCಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್.ಜತ್ತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ಪಿಣಿ ಇವರಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002014/IF/GIS/179394) IF 18 20/08/2022 18/11/2022 6319.9
AJCಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಸ್ಪ್ರೀ ಡಿಸೋಜ ಬಿನ್.‌ ಕಾಮಿಲ್‌ ಡಿಸೋಜ ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಇವರಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1511002014/IF/GIS/183026) IF 22 23/08/2022 02/03/2023 10257.9
AJCಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಯಮ್ಮ ಕೊಂ.ಅಬ್ದುಲ್‌ ಮುತಾಲಿಬ್ ಇವರಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ (1511002014/IF/GIS/184999) IF 04 29/06/2022 02/03/2023 9178
AJC ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಹರೀಶ ಬಿನ್.ಮೈಂದಾ ಪೂಜಾರಿ ಕಾನ ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಇವರಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ (1511002014/IF/GIS/209687) IF 03 29/06/2022 18/11/2022 3837.51
AJCಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಸೇಲಿನ ಡಿಸೋಜ ಕೊಂ.ಜೆರ್ಮಿಡಿಸೋಜ ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಕಾನ ಇವರಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ (1511002014/IF/GIS/212873) IF 02 22/06/2022 18/11/2022 8361.24
Total (In Lakhs.) 3.73
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗೆ NRLM WORK SHED(ಸಂಜೀವಿನಿ ಶೆಡ್) ನಿರ್ಮಾಣ (1511002014/AV/93393042892211346) AV 06 26/11/2021 18/06/2022 144921.9455
    08 26/11/2021 18/06/2022 35829
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನ ಶೀನ ಕುಡಿಯ ಬಿನ್.ರಾಮ ಕುಡಿಯ ಪಾದೆಕಲ್ಲು ಇವರಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002014/IF/93393042892438491) IF 01 03/01/2022 02/03/2023 30313
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಬಿನ್.ಕುಂಞಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿ ಪೊಯ್ಯಗದ್ದೆ ಇವರಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ (1511002014/IF/93393042892473138) IF 08 03/01/2022 18/06/2022 6575
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನ ಸುನೀತ ಕೊಂ.ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಕಣಿಯೂತು ಇವರಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002014/IF/93393042892572997) IF 03 03/01/2022 18/06/2022 28570
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನ ವರ್ಣೇಶ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಬಿನ್. ಗುರುವಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಚೆನ್ನಯಿ ಮೂಲೆ ಇವರಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರ (1511002014/IF/93393042892593686) IF 04 03/01/2022 18/06/2022 6550
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌ ಬಿನ್. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬೈರಿಕಟ್ಟೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಆಡಿನ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002014/IF/93393042892621347) IF 09 03/01/2022 18/06/2022 7510
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ವಸಂತ ಬಿನ್.ದಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಚಾಡ ಅಂತರಗುತ್ತು ಇವರಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ (1511002014/IF/93393042892626134) IF 08 03/01/2022 18/06/2022 5676
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನ ಕಾಶ್ಮೀರ್‌ ಮೊಂತೆರೊ ಬಿನ್.ಬೇಜ್ಮಿ ಮೊಂತೆರೋ ಇಚ್ಚೆ ಇವರಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002014/IF/93393042892935267) IF 05 03/01/2022 18/06/2022 6190
ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಮರ್ತನಾಡಿಯಿಂದ ಮಡಕುಂಜದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ (1511002014/RC/GIS/208981) RC 03 07/03/2022 18/06/2022 128761.6
    05 16/03/2022 18/06/2022 101924.208
Total (In Lakhs.) 5.03
Grand Total (In Lakhs.) 8.76
Report Completed
Excel View