Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : DAKSHINA KANNADA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಕುಕ್ಕಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲ ಕೋಂ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮೇಗಿನ ಹಲಾಯಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನಾಟ (1511002019/IF/93393042892507008) IF 26 01/06/2022 02/03/2023 6600
ವಿನೋಧ ಕೋಂ ಶಿವರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಹಲಾಯಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002019/IF/93393042892731206) IF 1 25/04/2022 02/03/2023 5822.7
ಅಪ್ಪಿ ಕೋಂ ಶೀನಾ ಮೂಲ್ಯ ಬಾಳ್ತಬೈಲು ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002019/IF/93393042892894022) IF 16 01/06/2022 02/03/2023 5832.2
ಶಶಿಧರ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಡೊಂಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಮೇಗಿನ ಹಲಾಯಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ  (1511002019/IF/93393042893018882) IF 20 27/06/2022 02/03/2023 3900
ಮೀರಾ ಕೋಂ ಸೀತಾರಾಮ ಗೌಡ ಕುಂಚಾಡಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ  (1511002019/IF/93393042893073011) IF 3 25/04/2022 18/11/2022 7281.52
ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನೂಯಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ (1511002019/IF/93393042893142357) IF 21 27/06/2022 18/11/2022 5124
ಲಿಲ್ಲಿಯಾ ಸೆರಾವೋ ಕೋಂ ಬೆರ್ನಾಡ್ ಸೆರಾವೋ ನೇಲ್ಯಕುಮೇರು ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ  (1511002019/IF/93393042893167040) IF 27 01/06/2022 02/03/2023 5142
ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೋರ್ಯಾರು ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ (1511002019/IF/93393042893180776) IF 15 01/06/2022 02/03/2023 5340
ಪುಷ್ಪಾರಾಜ್ ಬಿನ್ ನಕ್ಕುರ ನೇಲ್ಯಕುಮೇರು ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1511002019/IF/93393042893448801) IF 22 27/06/2022 18/11/2022 5837.04
ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಅಮ್ಮು ದಡ್ಡು ಹಲಾಯಿ ಎರೆಹುಳ ಘಟಕ ರಚನೆ (1511002019/IF/93393042893482670) IF 26 01/06/2022 02/03/2023 10256.43
ಲತಾ ಕೋಂ ರಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಎಲ್ಪೇಲು ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002019/IF/GIS/156375) IF 16 01/06/2022 02/03/2023 7252.62
AJC ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ದೇರಣ್ಣ ಬದ್ಯಾರು ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002019/IF/GIS/166670) IF 2 25/04/2022 18/11/2022 6992.54
AJC ಪ್ರತಿಮ ಕೋಂ ಗುರುರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಬ್ಯಾಂತ್ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ  (1511002019/IF/GIS/170140) IF 17 28/06/2022 18/11/2022 6947.78
AJC ಮೈಮುನಾ ಕೋಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಎಲ್ಪೇಲು ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1511002019/IF/GIS/172286) IF 18 01/06/2022 18/11/2022 5840.25
AJC ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಕೊರಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಗರಬೆಟ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ (1511002019/IF/GIS/196344) IF 19 27/06/2022 02/03/2023 8740
AJC ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಬ್ರೋಡಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ  (1511002019/IF/GIS/196355) IF 4 25/04/2022 18/11/2022 4520
AJC ಪುಷ್ಪಾರಾಜ್ ಬಿನ್ ಬೇಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಸಾಯಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ  (1511002019/IF/GIS/209359) IF 29 25/08/2022 02/03/2023 10220
ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕೋಂ ಕೂಸ ಮೂಲ್ಯ ನೇಲ್ಯಕುಮೇರು ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002019/IF/GIS/209810) IF 15 01/06/2022 02/03/2023 6046.12
AJC ಜೋನ್ ಲೋಬೋ ಬಿನ್ ಬಜಿಲ್ ಲೋಬೋ ಕಾಫಿಗುಡ್ಡೆ ಅಡಿಕೆ ಎಡೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ  (1511002019/IF/GIS/209935) IF 23 27/06/2022 18/11/2022 4420
AJC ರತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಕೊರಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊನೆರೊಟ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ  (1511002019/IF/GIS/209941) IF 24 27/06/2022 18/11/2022 5574
AJC ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಧರ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮಜಲು ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ  (1511002019/IF/GIS/209943) IF 20 27/06/2022 02/03/2023 9260
AJC ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಅಮ್ಮು ಪೂಜಾರಿ ಹಲಾಯಿ ದಡ್ಡು ಅಡಿಕೆ ಎಡೆಸಸಿ ನಾಟಿ (1511002019/IF/GIS/241426) IF 28 23/08/2022 02/03/2023 7700
AJC ಎಲಿಯನಡುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡಿಮಜಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ  (1511002019/IF/GIS/290352) IF 28 15/09/2022 02/03/2023 9480
Total (In Lakhs.) 1.54
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಕುಕ್ಕಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ರಚನೆ (1511002019/AV/93393042892256465) AV 1 22/12/2021 18/06/2022 182832.1535
    2 22/12/2021 18/06/2022 79695.6
ಕುಕ್ಕಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬುಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮೇಗಿನ ಹಲಾಯಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ  (1511002019/IF/93393042892506411) IF 01 16/06/2021 18/06/2022 10740
ಕುಕ್ಕಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೋಕಿಂ ಪಿಂಟೋ ಬಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಿಂಟೋ ಕಲ್ಕೂರಿಪದವು ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ (1511002019/IF/93393042892587266) IF 30 22/12/2021 18/06/2022 24263.94
ಭವಾನಿ ಕೋಂ ಅಚ್ಚುತದಾಸ್ ಉಮ್ಮೆಟ್ಟು ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ (1511002019/IF/93393042892764833) IF 16 14/12/2021 18/06/2022 10192.81
ಹೇಮಾಲತಾ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಅರಂತಾಡಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002019/IF/93393042892778437) IF 18 14/12/2021 18/06/2022 5826.98
ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊನೆರೊಟ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಎಡೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ  (1511002019/IF/93393042892792950) IF 49 09/03/2022 02/03/2023 9300
ಬೇಬಿ ಕೋಂ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹಲಾಯಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002019/IF/93393042892962569) IF 56 10/03/2022 18/06/2022 6200.32
ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಭು ಉಮ್ಮೆಟ್ಟು ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002019/IF/93393042893002672) IF 30 25/02/2022 18/11/2022 5705.98
ಜಯಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಡೊಂಬಯ್ಯ ಮೇಗಿನ ಹಲಾಯಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ (1511002019/IF/93393042893019849) IF 24 14/12/2021 18/06/2022 5844
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳ ಕುರುಡಾಡಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002019/IF/93393042893031686) IF 55 10/03/2022 02/03/2023 3380.52
ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಭಿರ್ಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಮೇಗಿನ ಹಲಾಯಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ (1511002019/IF/93393042893038131) IF 26 14/12/2021 02/03/2023 6420
ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮೇಗಿನ ಹಲಾಯಿ ಅಡಿಕೆ ಎಡೆಸಸಿ ನಾಟಿ  (1511002019/IF/93393042893049261) IF 51 09/03/2022 02/03/2023 5232
ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕೋಂ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇಗಿನಹಲಾಯಿ ಅಡಿಕೆ ಎಡೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ (1511002019/IF/93393042893148161) IF 52 09/03/2022 02/03/2023 5340
ಬೇಬಿ ಕೋಂ ಪದ್ಮಮೂಲ್ಯ ಕುಂಚಾಡಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ (1511002019/IF/93393042893160380) IF 54 10/03/2022 02/03/2023 5610
ತಿಮೋತಿ ಡಿ,ಸೋಜಾ ಬಿನ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ,ಸೋಜಾ ನೇಲ್ಯಕುಮೇರು ಎರೆಹುಳ ಘಟಕ ರಚನೆ (1511002019/IF/93393042893294875) IF 29 14/12/2021 02/03/2023 8824.6
ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಭು ಉಮ್ಮೆಟ್ಟು ಎರೆಹುಳ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1511002019/IF/93393042893301580) IF 53 09/03/2022 18/11/2022 10376.87
ಮೋನಮ್ಮ ಬಿನ್ ಡೀಕಯ್ಯ ಮುಜ್ಜಂಬುಳ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ  (1511002019/IF/93393042893359732) IF 59 10/03/2022 18/06/2022 4760
ಮಮತ ಕೋಂ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ  (1511002019/IF/93393042893386544) IF 48 09/03/2022 18/11/2022 4820
ಬೇಬಿ ಕೋಂ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹಲಾಯಿ ಎರೆಹುಳ ಘಟಕ ರಚನೆ  (1511002019/IF/93393042893388868) IF 62 10/03/2022 18/06/2022 9860.69
ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಲೋಕಯ ಗೌಡ ಮುಜ್ಜಂಬುಳ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ  (1511002019/IF/93393042893420248) IF 65 10/03/2022 02/03/2023 10243.47
ಸುಧಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿ ಮೇಗಿನಹಲಾಯಿ ಎರೆಹುಳ ಘಟಕ ರಚನೆ (1511002019/IF/93393042893480442) IF 52 09/03/2022 02/03/2023 10462.46
ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಬಿನ್ ನೀಲಯ್ಯ ನೀರಲ್ಕೆ ಎರೆಹುಳ ಘಟಕ ರಚನೆ  (1511002019/IF/93393042893482140) IF 66 10/03/2022 18/06/2022 10310.91
ರಾಜೀವಿ ಕೋಂ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರೆಂಕಿಲ ಅಡಿಕೆ ಎಡೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ  (1511002019/IF/GIS/156364) IF 63 10/03/2022 18/06/2022 5500
ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಅಮ್ಮು ಶೆಟ್ಟಿ ಬದ್ಯಾರು ಎರೆಹುಳ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ  (1511002019/IF/GIS/156369) IF 41 09/03/2022 18/06/2022 10439.334
AJC ರಾಮಚಂದ್ರಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ದೇವಸ ಉಳಿರೋಡಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ  (1511002019/IF/GIS/156387) IF 53 10/03/2022 02/03/2023 6700
ವಿಶ್ವನಾಥ ಮೂಲ್ಯ ಬಿನ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಬಾಳ್ತಬೈಲು ಬರಮೇಲು ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ  (1511002019/IF/GIS/156998) IF 63 10/03/2022 02/03/2023 7172.88
ವಿಠಲ ಮೂಲ್ಯ ಬಿನ್ ಗುರುವಪ್ಪ ಬಾಳ್ತಬೈಲು ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002019/IF/GIS/157010) IF 10 10/03/2022 18/06/2022 7088.28
AJC ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ ಬಿನ್ ಬಂಟು ಮಡಿವಾಳ ಬಾಳ್ತಬೈಲು ಅಡಿಕೆ ಎಡೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ  (1511002019/IF/GIS/158387) IF 68 10/03/2022 02/03/2023 4680
AJC ಆನಂದ ಬಿನ್ ಶೀನಾ ಪೂಜಾರಿ ಉಳಿರೋಡಿ ಅಡಿಕೆಎಡೆಸಸಿನಾಟಿ (1511002019/IF/GIS/158406) IF 61 10/03/2022 02/03/2023 5600
AJC ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಬೂಬ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮಾಡಮೆ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ (1511002019/IF/GIS/158421) IF 60 10/03/2022 18/06/2022 3500
AJCವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಕೋಂ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಲಾಯಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ  (1511002019/IF/GIS/158440) IF 41 09/03/2022 02/03/2023 4320
AJC ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಐತ್ತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡಮುಗೇರು ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ  (1511002019/IF/GIS/158443) IF 53 10/03/2022 18/06/2022 5740
AJC ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಯ ಅಡಿಕೆ ಎಡೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ  (1511002019/IF/GIS/158444) IF 64 10/03/2022 02/03/2023 4620
AJC ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ನೋಣಯ್ಯ ಎಲ್ಪೇಲು ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ  (1511002019/IF/GIS/158451) IF 58 15/03/2022 02/03/2023 8860
AJC ವಾಸು ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಧರ್ಣಪ್ಪ ಅಟ್ಬಬೆಟ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಎಡೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ  (1511002019/IF/GIS/158465) IF 52 10/03/2022 02/03/2023 6800
AJC ಸಿರಿಲ್ ಲೋಬೋ ಬಿನ್ ಬಜಿಲ್ ಲೋಬೋ ಕಾಫಿಗುಡ್ಡೆ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ  (1511002019/IF/GIS/158473) IF 40 09/03/2022 02/03/2023 7440
AJC ದೇವಕಿ ಕೋಂ ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯಕ್ ಎಲ್ಪೇಲು ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ  (1511002019/IF/GIS/158480) IF 66 10/03/2022 02/03/2023 5000
AJC ಜಯರಾಮ ನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಯ ನಾಯಕ್ ಎಲ್ಪೇಲು ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ  (1511002019/IF/GIS/196349) IF 67 10/03/2022 02/03/2023 6880
AJC ಯೋಗಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಗರಬೆಟ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ  (1511002019/IF/GIS/196351) IF 64 10/03/2022 18/06/2022 6320
AJC ರತ್ನ ಕೋಂ ಚಂದು ಪೂಜಾರಿ ಕಂಡದೊಟ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಎಡೆಸಸಿ ನಾಟಿ (1511002019/IF/GIS/196358) IF 67 10/03/2022 18/06/2022 5100
ವಿಧ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಂ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಣ್ಸೇಬೆಟ್ಟು ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ  (1511002019/IF/GIS/209804) IF 72 10/03/2022 02/03/2023 6682.8
ಶೀಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಂ ಶಶಿಧರ .ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬದ್ಯಾರು ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ  (1511002019/IF/GIS/209809) IF 71 10/03/2022 18/06/2022 6805.28
ಎಲಿಯನಡುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಎಣ್ಮೇಜೆಯ ಯುವರಾಜ ಹೆಗ್ಡೆ ಮನೆ ಬಳಿಯಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆವರೆಗೆ ತೋಡಿನಹೂಳುಎತ್ತುವುದು (1511002019/WC/93393042892379489) WC 01 11/01/2022 18/06/2022 3000
ಕುಕ್ಕಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿಯಿಂದ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿವರೆಗೆ ತೋಡಿನ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1511002019/WC/93393042892381768) WC 1 11/01/2022 18/06/2022 3000
Total (In Lakhs.) 5.67
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಯ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ (1511002019/IF/93393042892328245) IF 03 15/03/2021 18/11/2022 5106
ವಾರಿಜ ಕೋಂ ತಮ್ಮಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರೆಂಕಿಲ ಅಡಿಕೆ ಎಡೆಸಸಿ ನಾಟಿ (1511002019/IF/93393042892436588) IF 05 15/03/2021 18/11/2022 6582
ಎಲಿಯನಡುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಭಾಸ್ಕರ ರೈ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ರೈ ಪೈರಾಜೆ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002019/IF/93393042892498977) IF 14 18/03/2021 18/11/2022 6757.34
ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಯ ಅಡಿಕೆ ಎಡೆಸಸಿ ನಾಟಿ (1511002019/IF/93393042892571456) IF 04 15/03/2021 18/11/2022 9286
ಪುಷ್ಪಾರಾಜ್ ಬಿನ್ ಬೇಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಸಾಯಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ (1511002019/IF/93393042892589140) IF 12 18/03/2021 18/11/2022 8580
Total (In Lakhs.) 0.36
Grand Total (In Lakhs.) 7.58
Report Completed
Excel View