Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : DAKSHINA KANNADA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ಯಾಮನೆ ಪರಮೇಶ‍್ವರ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ತನಿಯ ಪೂಜಾರಿ ರವರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ(ಅಡಿಕೆ) (1511002035/IF/93393042892895180) IF 06 19/08/2022 18/11/2022 8590
ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರೊದ್ದು, ರಮೇಶ‍್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಶಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002035/IF/93393042892993857) IF 01 30/06/2022 02/03/2023 6433.86
ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೈರೋಳಿ ಗೀತಾ ಕೋಂ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ಜಮಿಣಿನಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ರಚನೆ (1511002035/IF/93393042893116892) IF 08 22/08/2022 18/11/2022 4256
ಕೊಯಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಮುಳಿಯ ಅನಿತಾ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡೀಸ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ (1511002035/IF/93393042893221146) IF 03 30/06/2022 18/11/2022 6563.25
AJC ಕೊಯಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಿನ್ನಿಮಜಲು ಅಂತೋನಿ ಡಿ ಸೋಜ ರವರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ (1511002035/IF/93393042893371869) IF 07 19/08/2022 18/11/2022 6157
AJCರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಳಿದಡಿ ಬೆಟ್ಟು ಜಯಂತ ಯಾನೆ ಜಯಾನಂದ ರವರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ (ಅಡಿಕೆ) (1511002035/IF/93393042893373933) IF 09 22/08/2022 02/03/2023 4878
ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಳಿತ್ತಬೆಟ್ಟು ಸುಂದರ ಭಂಡಾರಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕ ರಚನೆ (1511002035/IF/93393042893389537) IF 02 30/06/2022 02/03/2023 9383.72
AJC ಕೊಯಿಲ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಳಿಕೆ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ರವರ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ (1511002035/IF/GIS/161526) IF 02 26/12/2022 02/03/2023 4610
AJC ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸರಕೋಡಿ ಪ್ರೇಮಾ ಕೊಂ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ ರವರ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1511002035/IF/GIS/162269) IF 10 22/08/2022 18/11/2022 6350
AJCರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುದ್ಕೋಳಿ ಸೀತಾರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ (1511002035/IF/GIS/165796) IF 11 22/08/2022 18/11/2022 8950
AJC ಕೊಯಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಿನ್ನಿಮಜಲು ರೋಕಿ ಡಿ ಸೋಜ ಬಿನ್ ಲಿಯೋ ಡಿ ಸೋಜ ರವರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ (1511002035/IF/GIS/165842) IF 05 27/12/2022 02/03/2023 9300
AJC ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಮನೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕೊಂ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ರವರ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ (1511002035/IF/GIS/165846) IF 12 22/08/2022 18/11/2022 5050
AJC ಕೊಯಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣಳಿಕೆ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಕೊಂ ಶ‍್ರೀಧರ ಡಿ ಪೂಜಾರಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ (1511002035/IF/GIS/165851) IF 13 22/08/2022 18/11/2022 4330
AJC ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಿಯಾಲು ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ  (1511002035/IF/GIS/165855) IF 15 23/08/2022 02/03/2023 8500
AJC ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಿಪಲ್ಕೆ ಪೂವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ರವರ ಜಮನೀನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ (1511002035/IF/GIS/165856) IF 16 23/08/2022 18/11/2022 10550
AJCಕೊಯಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಲ್ಪೊಟ್ಟು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಕೊಂ ಶೇಖರ ಸಪಲ್ಯ ರವರ ಜಮೀಣಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1511002035/IF/GIS/167592) IF 17 23/08/2022 18/11/2022 4780
AJC ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಜಿಲೋಡಿ ಶ‍್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಕೋಂ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ  (1511002035/IF/GIS/167698) IF 03 27/12/2022 02/03/2023 4380
ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ಕಾರಂಬಡೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ  (1511002035/RC/93393042892266518) RC 2 10/08/2022 02/03/2023 81396.3101
    3 10/08/2022 02/03/2023 18000
ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಯಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ಬಳಿ ಪರಂಬೋಕು ತೋಡು ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1511002035/WC/93393042892363224) WC 1 01/07/2022 18/11/2022 2000
ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಬಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಕೋಂ ಜೋನ್ ಪಿಯೂಸ್ ರವರ ತೋಟದ ಬದಿಯ ಪರಂಬೋಕು ತೋಡು ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1511002035/WC/93393042892378606) WC 01 01/07/2022 18/11/2022 2000
Total (In Lakhs.) 2.16
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಕೊಯಿಲ ಕಂಬಳದಡ್ಡ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಬಾವಿ ರಚನೆ (1511002035/IF/93393042892477047) IF 03 03/06/2021 18/06/2022 6174.975
ಕೊಯಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಻ಣ್ಣಳಿಕೆ ಜಯಂತಿ ಕೋಂ ನಾಣ್ಯಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ (1511002035/IF/93393042892785143) IF 19 22/01/2022 18/11/2022 9194.45
ಕೊಯಿಲ ಗ್ರಾಮದ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಕೊಂಡೆ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ (1511002035/IF/93393042892847592) IF 13 22/01/2022 02/03/2023 8475.3
ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಯ ಮಹೇಶ‍್ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ (1511002035/IF/93393042892852417) IF 18 22/01/2022 02/03/2023 16824.5
ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಯಿಲ ಮನೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆಡು ದೊಡ್ಡಿ ರಚನೆ (1511002035/IF/93393042892888935) IF 13 19/11/2021 02/03/2023 8321.86
ಕೊಯಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಲ್ಕಜೆ ಜಯಶ‍್ರೀ ಕೋಂ ರಾಜೇಶ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002035/IF/93393042892994436) IF 14 19/11/2021 02/03/2023 6328
ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕೋಡಿ ಶ‍್ರೀಮತಿ ವಿಮಲ ಕೋಂ ವಿಜಯ ಮೂಲ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ಗುಂಡಿ ರಚನೆ (1511002035/IF/93393042893080383) IF 15 19/03/2022 18/06/2022 5761.45
ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಯಿ ಜೋನ್ ಪಿಯೂಸ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002035/IF/93393042893101150) IF 16 19/11/2021 18/06/2022 6153
ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಯಿಲ ಮನೆ ಬೇಬಿ ಕೋಂ ವಿಜಯ ಮೂಲ್ಯ ರವರ ಜಮೀಣಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ಗುಂಡಿ ರಚನೆ (1511002035/IF/93393042893320239) IF 17 19/03/2022 02/03/2023 5761.45
ಕೊಯಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಯಿಲ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್ ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ಸರಸ್ವತಿ ಕೋಂ ರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ಗುಂಡಿ ರಚನೆ (1511002035/IF/93393042893320424) IF 18 19/03/2022 18/11/2022 5761.45
AJC ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತಾವು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಕೋಂ ಬಾಬು ಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೃಷಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1511002035/IF/GIS/158671) IF 19 19/03/2022 02/03/2023 9400
ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನ ರಾಯಿ ದೈಲಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ಮಶಾನ ರಚನೆ (1511002035/LD/9447705781669) LD 17 26/07/2021 18/06/2022 30281
ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ. ಶೆಡ್ ರಚನೆ (1511002035/LD/9447705788062) LD 01 29/07/2021 18/06/2022 181689.32
    03 29/07/2021 18/06/2022 100500
ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ಕಾರಂಬಡೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ  (1511002035/RC/93393042892266518) RC 1 23/12/2021 18/06/2022 147049.5692
ರಾಯಿ ಹಾರೊದ್ದು ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಪರಂಬೋಕು ತೋಡುವಿನ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1511002035/WC/93393042892278295) WC 02 03/06/2021 18/06/2022 2500
ಕೊಯಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಲ್ಕಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಪರಂಬೋಕು ತೋಡು ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1511002035/WC/93393042892284144) WC 01 03/06/2021 18/06/2022 2500
ಕೊಯಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ‍್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ‍್ಯೇಶ‍್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ (1511002035/WC/93393042892405803) WC 01 23/12/2021 18/06/2022 42913.5
Total (In Lakhs.) 5.96
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನ ಕೊಯಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೈತ್ರೋಡಿ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ರಚನೆ (1511002035/LD/9447705781668) LD 02 23/02/2021 18/06/2022 24418.152
ಕೊಯಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಬದಿನಡಿಯಿಂದ ಬೊಲ್ಪೊಟ್ಟುವರೆಗಿನ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ರಚನೆ (1511002035/RC/93393042892213780) RC 5 20/06/2020 18/06/2022 4500
ಕೊಯಿಲ ಕನ್ಯಾದಿಂದ ದೇವರಗುಡ್ಡೆವರೆಗಿನ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ  (1511002035/RC/93393042892251979) RC 04 23/02/2021 18/06/2022 4500
ಕೊಯಿಲ ಕೈತ್ರೋಡಿ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ರಚನೆ  (1511002035/RC/93393042892252029) RC 05 23/02/2021 18/06/2022 4000
ಕೊಯಿಲ ಪೂಜಾರ್ತೋಡಿಯಿಂದ ಬೈರಾಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ರಚನೆ  (1511002035/RC/93393042892258660) RC 01 23/02/2021 18/06/2022 4000
Total (In Lakhs.) 0.41
Expenditure on Material purchased in 2019-2020 but paid in 2022-2023
ಕೊಯಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಸೇನರಬೆಟ್ಟು ಸಿರಿಲ್ ಕಾರ್ಲೋ ರವರ ಹಂದಿ ಶೆಡ್ ರಚನೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1511002035/IF/93393042892225022) 103 06/03/2020 18/11/2022 7068
ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಳಿತ್ತಬೆಟ್ಟು ಸುಜಾತಾ ಕೋಂ ಭೋಜ ಮೂಲ್ಯ ರವರ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002035/IF/93393042892302430) 101 06/03/2020 18/11/2022 7130
ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಯಿಲ ಗ್ರಾಮದ ದೇರಾಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ (1511002035/WC/93393042892219340) 1 17/08/2019 18/06/2022 168341
Total (In Lakhs.) 1.83
Total (In Lakhs.) 1.83
Grand Total (In Lakhs.) 10.36
Report Completed
Excel View