Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : DAKSHINA KANNADA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
AJC ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಬಿನ್.ಈಶ‍್ವರ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಗುಂಡಿ ರಚನೆ (1511002043/IF/GIS/177676) IF 03 30/06/2022 18/11/2022 4914.958
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲ ಬಿನ್. ಬಾಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮಜಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002043/IF/GIS/177681) IF 05 30/06/2022 02/03/2023 5145.62
AJC ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ರಮಾನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಬಿನ್.ದಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಮಜಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೊಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1511002043/IF/GIS/209022) IF 08 30/06/2022 18/11/2022 1500
AJC ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇಮುಂಡೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿನ್.ಮಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ಗುಂಡಿ  (1511002043/IF/GIS/218461) IF 01 30/06/2022 18/11/2022 4540.818
AJC ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್. ದೇಜಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ರೊಟ್ಟಿಗುಡ್ಡೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ಗುಂಡಿ  (1511002043/IF/GIS/218912) IF 04 30/06/2022 18/11/2022 4601.502
AJC ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ದಿನೇಶ್ ಬಿನ್. ಸೇಸಪ್ಪ ಮಾಣೂರು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ  (1511002043/IF/GIS/226713) IF 07 30/06/2022 18/11/2022 8458.486
AJC ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ್ ಮೂಲ್ಯ ಬಿನ್.ಕೊರಗ ಮೂಲ್ಯ ಬೊಳ್ಳಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ  (1511002043/IF/GIS/231204) IF 06 30/06/2022 18/11/2022 7707.136
AJC ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದ ಬೆಳ್ಚಡ ಬಿನ್.ಕರ್ತಪ್ಪ ಬೆಳ್ಚಡ ಬೊಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ಗುಂಡಿ ರಚನೆ  (1511002043/IF/GIS/234351) IF 02 30/06/2022 02/03/2023 4542.168
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಿನ್ ಮತ್ತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮಜಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ  (1511002043/IF/GIS/244501) IF 10 18/11/2022 02/03/2023 5588.6
AJC ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಫಾತಿಮತ್ ಜೋಹರ ಕೋಂ.ಯು.ಬಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ಗುಂಡಿ ರಚನೆ  (1511002043/IF/GIS/255040) IF 10 24/08/2022 02/03/2023 4557.874
AJC ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಜೋಹರಾ ಕೋಂ.ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬೊಳ್ಳಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ಗುಂಡಿ ರಚನೆ (1511002043/IF/GIS/278528) IF 09 24/08/2022 02/03/2023 4557.874
AJC ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಪವಿತ ಕೋಂ ಆನಂದ ಮಜಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  (1511002043/IF/GIS/280526) IF 11 24/11/2022 02/03/2023 1500
AJC ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಿನಿ ಬಿನ್. ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ಗುಂಡಿ ರಚನೆ  (1511002043/IF/GIS/308445) IF 12 24/11/2022 02/03/2023 4829.9516
AJC ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1511002043/WH/GIS/181691) WH 1 28/12/2022 02/03/2023 34383.12
Total (In Lakhs.) 0.97
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ತುಂಬೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ ರಚನೆ  (1511002043/AV/93393042892210607) AV 2 22/12/2021 18/06/2022 16320
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಶ್ ಬಿನ್. ಪೂವಪ್ಪ ತೆಕ್ಕಿಮಾರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  (1511002043/IF/93393042892930218) IF 42 18/03/2022 02/03/2023 1500
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೇಸಮ್ಮ ಕೋಂ.ನಾರಾಯಣ ಬೆಳ್ಚಡ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1511002043/IF/GIS/125453) IF 53 22/03/2022 18/06/2022 1500
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಧ ಬಿನ್ ದಿ ಸಂಜೀವ ಬೊಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಗುಂಡಿ ರಚನೆ  (1511002043/IF/GIS/133445) IF 18 22/12/2021 18/06/2022 5745.37
AJC ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮದಾಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬಿನ್. ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ  (1511002043/IF/GIS/136584) IF 40 18/03/2022 18/06/2022 1500
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೋನಪ್ಪ ಬೆಳ್ಚಡ ಬಿನ್.ಕೊಗ್ಗು ಬೆಳ್ಚಡ ಮಜಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ  (1511002043/IF/GIS/139016) IF 25 22/12/2021 18/06/2022 9777.37
AJCತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೇಬಿ ಕೋಂ.ಸುಂದರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಗುಂಡಿ ರಚನೆ  (1511002043/IF/GIS/141760) IF 19 22/12/2021 18/06/2022 5787.76
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಪವಿತ ಕೋಂ.ಆನಂದ ಸುವರ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕ ರಚನೆ  (1511002043/IF/GIS/141767) IF 25 22/12/2021 18/06/2022 9055.57
AJCತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ ಬಿನ್.ರಾಮ ಅಮೀನ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ಗುಂಡಿ ರಚನೆ  (1511002043/IF/GIS/141771) IF 19 22/12/2021 02/03/2023 5773.02
AJC ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ವಸಂತ ಚೌಟ ಬಿನ್. ರಾಮಣ್ಣ ಚೌಟ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  (1511002043/IF/GIS/141789) IF 44 22/03/2022 18/06/2022 1500
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಬಲ ಬಿನ್. ಮುತ್ತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕ ರಚನೆ  (1511002043/IF/GIS/142633) IF 25 22/12/2021 18/11/2022 9318.89
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಿನ್. ಮುತ್ತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕ ರಚನೆ  (1511002043/IF/GIS/142645) IF 24 22/12/2021 18/06/2022 9318.89
AJCತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಾ ಬಿನ್. ದಿ ದೂಮ ಬೆಳ್ಚಡ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1511002043/IF/GIS/144709) IF 49 22/03/2022 18/06/2022 1500
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಿನ್. ಹಮ್ಮಬ್ಬ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಗುಂಡಿ ರಚನೆ (1511002043/IF/GIS/149889) IF 20 22/12/2021 18/06/2022 5878.69
AJC ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕೋಂ.ದಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ (1511002043/IF/GIS/152969) IF 38 18/03/2022 02/03/2023 1500
AJC ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೀಪಾತುಮ್ಮ ಬಿನ್.ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ಗುಂಡಿ ರಚನೆ  (1511002043/IF/GIS/155128) IF 23 22/12/2021 18/06/2022 5884.81
AJC ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಯರಾಮ ಬೆಳ್ಚಡ ಬಿನ್. ಕೊಗ್ಗು ಬೆಳ್ಚಡ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1511002043/IF/GIS/155476) IF 54 24/03/2022 18/06/2022 10249.51
AJC ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಬಿನ್. ರಾಮ ಮೂಲ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1511002043/IF/GIS/157931) IF 39 18/03/2022 18/06/2022 1500
AJC ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಝೀನತ್ ಕೋಂ.ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ಗುಂಡಿ ರಚನೆ  (1511002043/IF/GIS/163395) IF 26 08/02/2022 18/06/2022 5189.32
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಗನ್ನಾಥ ಕೋಂ.ಮುತ್ತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1511002043/IF/GIS/165572) IF 47 22/03/2022 18/06/2022 1500
AJC ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಝಹೀದ ಬಾನು ಬಿನ್.ದಿ ಜುಬೈದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಗುಂಡಿ ರಚನೆ  (1511002043/IF/GIS/169117) IF 57 23/03/2022 18/06/2022 5116.49
AJC ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ಕುವೆಲ್ಲೋ ಬಿನ್.ದಿ ಲೂವಿಸ್ ಕುವೆಲ್ಲೋ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ  (1511002043/IF/GIS/169381) IF 48 22/03/2022 02/03/2023 1500
AJC ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ ಬಿನ್.ದಿ ರಾಮಯ್ಯ ಆಚಾರಿ ವಳವೂರು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ಗುಂಡಿ ರಚನೆ  (1511002043/IF/GIS/171787) IF 58 23/03/2022 18/06/2022 5038.52
AJC ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್. ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇಮುಂಡೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೊಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1511002043/IF/GIS/171903) IF 46 15/03/2022 18/06/2022 1500
AJC ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಯಂ.ಸೆಫಿಯಾ ಕೋಂ.ಕೆ ಎ ಖಾದರ್ ಬಿ.ಎ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ಗುಂಡಿ ರಚನೆ  (1511002043/IF/GIS/180491) IF 45 22/03/2022 18/06/2022 5054.02
GIS ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್.ಕಲ್ಯಾಣಿ ರೆಂಜೋಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೊಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1511002043/IF/GIS/209026) IF 50 22/03/2022 02/03/2023 1500
AJC ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫ ಬಿನ್.ಹುಸೈನಬ್ಬ ದೇಮುಂಡೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಗುಂಡಿ ರಚನೆ (1511002043/IF/GIS/210462) IF 55 23/03/2022 18/06/2022 5117.98
AJC ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜೀವ ಭಂಡಾರಿ ಬಿನ್.ಗೋಪಾಲ ದೇಮುಂಡೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಗುಂಡಿ ರಚನೆ (1511002043/IF/GIS/210473) IF 11 29/03/2022 18/06/2022 5116.37
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಹಿತ್ತಲು ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಪದ್ಮನಾಭ ಬಿನ್ ದೋಗ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  (1511002043/IF/GIS/48513) IF 43 21/03/2022 02/03/2023 1500
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಲಜ ಬಿನ್.ದಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  (1511002043/IF/GIS/48516) IF 41 18/03/2022 18/06/2022 1500
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮೀಳಾ ಬಿನ್.ಟಿ ಸಂಜೀವ ಿವರ ಜಮೀನಿನ್ಲಲಿ ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ಗುಂಡಿ ರಚನೆ  (1511002043/IF/GIS/63472) IF 1 05/10/2021 18/06/2022 5409.93
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಆಲಿಮಮ್ಮ ಕೋಂ.ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ಗುಂಡಿ ರಚನೆ  (1511002043/IF/GIS/63518) IF 21 22/12/2021 18/06/2022 6497.92
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಧರ ಬಿನ್. ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ  (1511002043/IF/GIS/64433) IF 56 23/03/2022 02/03/2023 1500
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶ್ ಮೂಲ್ಯ ಬಿನ್.ಕೊರಗ ಮೂಲ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1511002043/IF/GIS/68897) IF 60 28/03/2022 18/06/2022 1500
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಸಾ ಕೋಂ.ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ಗುಂಡಿ ರಚನೆ  (1511002043/IF/GIS/72774) IF 16 22/12/2021 02/03/2023 5776.38
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಉಸ್ಮಾನ್ ಬಿನ್.ಎ ಹಸನಬ್ಬ ಮುದಲ್ಮೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ಗುಂಡಿ ರಚನೆ  (1511002043/IF/GIS/72781) IF 17 22/12/2021 18/11/2022 5449.795
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಒಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್. ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1511002043/IF/GIS/91833) IF 51 22/03/2022 18/06/2022 1300
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಲೀಲಾ ಕೋಂ.ನೋಣಯ್ಯ ರೆಂಜೋಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1511002043/IF/GIS/95995) IF 59 28/03/2022 18/06/2022 1500
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಜಿ ದಿನೇಶ್ ಬಿನ್. ಅಚ್ಚುತ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1511002043/IF/GIS/96105) IF 44 21/03/2022 02/03/2023 1500
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಣೇಮಾರ್ ಮಹಾಬಲ ಬಿನ್. ಮುತ್ತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1511002043/IF/GIS/96156) IF 46 22/03/2022 18/06/2022 1500
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಜಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ದಿ ಕೂಸಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯರವರ ಮನೆ ಬಳಿಯಿಂದ ವಾರಿಜ ಆಚಾರ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ (1511002043/RC/93393042892180723) RC 1 01/12/2021 18/06/2022 15754
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲ್ ಕಟ್ಟೆ ರೆಂಜೋಡಿಯಿಂದ ದೇಮುಂಡೆಯವರೆಗೆ ಪರಂಬೋಕು ತೋಡಿನ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1511002043/WC/93393042892379997) WC 2 29/03/2022 18/06/2022 2000
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಯ ಹತ್ತಿರದವರೆಗೆ ಪರಂಬೋಕು ತೋಡಿನ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1511002043/WC/93393042892381380) WC 1 19/03/2022 18/06/2022 4500
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇಮುಂಡೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿಯಿಂದ ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪರಂಬೋಕು ತೋಡಿನ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1511002043/WC/93393042892382460) WC 9 29/03/2022 18/06/2022 3000
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಕುಂಞಮೋನು ಮನೆಯಿಂದ ಮೊಹಿನಬಾದ್ ರವರೆಗೆ ತೋಡಿನ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1511002043/WC/93393042892385027) WC 8 29/03/2022 18/06/2022 3000
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಬಿಯಿಂದ ಬೆರ್ವದವೆರೆಗೆ ಪರಂಬೋಕು ತೋಡಿನ ಹೂಳತ್ತುವುದು (1511002043/WC/93393042892386177) WC 7 29/03/2022 18/06/2022 3000
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಜಿ ಹರೀಶ್ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಮಜಿ ಮೋನಪ್ಪ ಬೆಳ್ಚಡರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪರಂಬೋಕು ತೋಡಿನ ಹೂಳತ್ತುವುದು (1511002043/WC/93393042892387484) WC 6 29/03/2022 18/06/2022 2000
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳೆಹಿತ್ಲು ವಿನಿಂದ ಹಳೇನೀರು ವರೆಗೆ ತೋಡಿನ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1511002043/WC/GIS/105433) WC 3 29/03/2022 18/06/2022 2000
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಜಿ ಸಂಕದಿಂದ ಗಂಗಾಧರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪರಂಬೋಕು ತೋಡಿನ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು  (1511002043/WC/GIS/109308) WC 5 29/03/2022 18/06/2022 2000
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳೆಹಿತ್ಲು ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ಮನೆ ಬಳಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ವರೆಗೆ ಪರಂಬೋಕು ತೋಡಿನ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು  (1511002043/WC/GIS/75750) WC 1 29/03/2022 18/06/2022 2000
ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಸೋರ್ಪ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋಡಿನ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1511002043/WC/GIS/93360) WC 10 29/03/2022 18/06/2022 3000
Total (In Lakhs.) 2.17
Grand Total (In Lakhs.) 3.14
Report Completed
Excel View