Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : DAKSHINA KANNADA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಬರಿಮಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮಿತ್ತೋಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೊರಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೋಟ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1511002050/IF/GIS/179475) IF 4 17/11/2022 02/03/2023 5687.65
ಬರಿಮಾರು ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪು ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ದಿ ತನಿಯ ನಾಯ್ಕ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1511002050/IF/GIS/181237) IF 1 23/08/2022 02/03/2023 5538.3
ಬರಿಮಾರು ಬಲ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಸೀಂ ಸಿಕ್ವೇರ ಬಿನ್ ಬೊಸ್ತ್ಯಾಂ ಸಿಕ್ವೇರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗೆ ಮರುಪೂರಣ ಘಟಕ  (1511002050/IF/GIS/214639) IF 5 17/11/2022 02/03/2023 7814.54
ಬರಿಮಾರು ಗ್ರಾಮದ ತನಿಯಪ್ಪ ಸಪಲ್ಯ ಬಿನ್ ದಿ ಮಾರಪ್ಪ ಸಪಲ್ಯ ಪಾಪೆತ್ತಿಮಾರು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1511002050/IF/GIS/226696) IF 3 14/10/2022 02/03/2023 4028.75
ಬರಿಮಾರು ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಾರಾಮ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಮೂಲ್ಯ ಲಾದ್ರುಕೋಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1511002050/IF/GIS/230678) IF 6 17/11/2022 02/03/2023 4776.68
AJC ಬರಿಮಾರು ಬೊಗ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಕೋಟ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮಿತ್ತೋಟ್ಟು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ರಚನೆ (1511002050/IF/GIS/278528) IF 2 14/10/2022 02/03/2023 4221.25
Total (In Lakhs.) 0.32
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಬರಿಮಾರು ಗ್ರಾಮದ ನೆಕ್ಕಿದಬಲ್ಲೆ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಪರಮೆಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ  (1511002050/IF/93393042892497027) IF 26 28/12/2021 18/06/2022 21830.99
ಬರಿಮಾರು ಗ್ರಾಮದ ಶೇರಾ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಬಿನ್ ಪಕೀರ ಬ್ಯಾರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002050/IF/93393042892548865) IF 30 10/02/2022 18/06/2022 8499.1
ಬರಿಮಾರು ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಮುದರ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಳ್ತಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಡ್ಮಡ್ಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಮರುಪೂರಣ ಘಟಕ (1511002050/IF/93393042892712650) IF 20 20/11/2021 02/03/2023 13605.13
ಬರಿಮಾರು ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಮಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ತೋಟವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು. (1511002050/IF/93393042892712840) IF 22 20/11/2021 18/06/2022 2692
ಬರಿಮಾರು ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಳಿಕಾಡು ಧರ್ಮಣ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ತೋಟವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುದು (1511002050/IF/93393042892712948) IF 27 28/12/2021 18/06/2022 1630
ಬರಿಮಾರು ಗ್ರಾಮದ ಪುರುಷಕೋಡಿ ಮಿಂಗೆಲ್ ಜಾನ್ ಪಿಂಟೋ ಬಿನ್ ಧನ್ವೆಲ್ ಪಿಂಟೋ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002050/IF/93393042892713063) IF 23 20/11/2021 18/06/2022 3610
ಆನಂದ ಮೂಲ್ಯ ಬಿನ್ ದಿ.ಚಂದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1511002050/IF/93393042892725898) IF 19 20/11/2021 02/03/2023 5784.78
ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಗೋಪುಕೋಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ (1511002050/IF/93393042892725992) IF 25 28/12/2021 18/06/2022 6921.85
ಮಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರಿ ಬಿನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬ್ಯಾರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ (1511002050/IF/93393042892760415) IF 28 08/02/2022 18/06/2022 8002.8
ಅಚ್ಚುತ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಧರ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ ಮಿತ್ತೋಟ್ಟು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ  (1511002050/IF/93393042892760597) IF 18 27/10/2021 02/03/2023 8888.1
ಬರಿಮಾರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಡಿಮಾರು ಸುಶೀಲ ಕೋಂ ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002050/IF/93393042892804532) IF 17 20/11/2021 02/03/2023 8871.6
ಬರಿಮಾರು ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ಪಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1511002050/IF/GIS/106094) IF 32 17/03/2022 18/06/2022 16625.44
ಬರಿಮಾರು ಗ್ರಾಮದ ಬರಿಮಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚಿದಾನಂದ ಬಿನ್ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1511002050/IF/GIS/107783) IF 34 22/03/2022 02/03/2023 5698
ಬರಿಮಾರು ಗ್ರಾಮ ರಮಣಿ ಕೋಂ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಪೆತ್ತಿಮಾರು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1511002050/IF/GIS/110512) IF 24 28/12/2021 18/06/2022 5793.88
ಬರಿಮಾರು ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಾವತಿ ಕೋಂ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಗುಂಡ್ಯಡ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1511002050/IF/GIS/126550) IF 35 22/03/2022 18/06/2022 5875
ಬರಿಮಾರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಡಿಮಾರು ಸುಶೀಲ ಕೋಂ ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1511002050/IF/GIS/128498) IF 21 20/11/2021 02/03/2023 9963.39
ಬರಿಮಾರು ಗ್ರಾಮದ ವಾಲ್ಟರ್ ಮಸ್ಕರೆಂಜಸ್ ಬಿನ್ ಚಾರ್ಲಿ ಮಸ್ಕರೆಂಜಸ್ ಬಲ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ  (1511002050/IF/GIS/137409) IF 29 08/02/2022 18/06/2022 9789.81
ಬರಿಮಾರು ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಲಸ್ರಾದೋ ಬಿನ್ ದಿ.ಲೂಯಿಸ್ ಲಸ್ರಾದೋ ಶಾಲಾಬಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ  (1511002050/IF/GIS/147459) IF 31 17/03/2022 18/06/2022 10759.03
ಬರಿಮಾರು ಗ್ರಾಮದ ಯಮುನ ಕೋಂ ಅಣ್ಣು ನಾಯ್ಕ ಬಲ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವ ತ್ಯಜ್ಯ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1511002050/IF/GIS/174116) IF 33 22/03/2022 02/03/2023 5045.5
Total (In Lakhs.) 1.6
Grand Total (In Lakhs.) 1.92
Report Completed
Excel View