Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Saturday, May 25, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : DAKSHINA KANNADA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Panchayat Samiti Level Works
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಲಮುಡ್ನೂರು ಸಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ 6*9 ಗಾತ್ರದ 5000 ಸಸಿಗಳ ಪೋಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1511002/DP/93393042892314587) DP 1 29/06/2022 23/03/2023 8844
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಲಮುಡ್ನೂರು ಸಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 8*12 ಗಾತ್ರದ 20000 ಸಸಿಗಳ ಪೋಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1511002/DP/93393042892314591) DP 2 29/06/2022 23/03/2023 85224
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ.ನಂ.110/1ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ರಚನೆ.  (1511002/DP/93393042892318914) DP 29 27/12/2022 23/03/2023 5000
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಂಜಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಬುಡ್ಡೋಳಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ.ನಂ.155/4 ಅಕೇಶಿಯಾ ನೆಡುತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ . (1511002/DP/93393042892318954) DP 13 02/07/2022 23/03/2023 5000
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಸ.ನಂ.500 ಅಕೇಶಿಯಾ ನೆಡುತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ. (1511002/DP/93393042892320017) DP 13 11/10/2022 23/03/2023 3000
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾವಳಮೂಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನ ಸ.ನಂ.167ರ ಕೆದ್ದಳಿಕೆಯ 10 ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ರಚನೆ (1511002/DP/93393042892320047) DP 11 10/10/2022 23/03/2023 5000
ಬಡಗಕಜೆಕಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೀರಾರಿ-ಕಿದೆನಾರು-ಕಂಡಿಗ 1,ಕೀ.ಮೀ.ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಪಿನ 1ನೇ ವಷ೵ದ ಪೋಷಣೆ. (1511002/DP/93393042892321022) DP 10 02/07/2022 23/03/2023 37724.1
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವ೵ತ್ತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 1ಕೀ.ಮೀ.ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಪಿನ 3ನೇ ವಷ೵ದ ಪೋಷಣೆ. (1511002/DP/93393042892321761) DP 4 02/07/2022 23/03/2023 1867.5
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಕ್ಕೆಪದವು - ಕಲಾ೵ - ಪಾಂಡವರಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಪಿನ1ನೇ ಪೋಷಣೆ (1511002/DP/93393042892321891) DP 11 02/07/2022 23/03/2023 37724.1
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭಟ್ರತೋಟ-ಬಾರಿಂಜೆವರೆಗೆ 1ಕೀ,ಮೀ.ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಪು. (1511002/DP/93393042892322730) DP 12 11/10/2022 23/03/2023 5000
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಡಗಕಜೆಕಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿಂದೂರುಧ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ನೆಡುತೋಪಿನ 1ನೇವಷ೵ದ ಪೋಷಣೆ (1511002/DP/93393042892323014) DP 3 29/06/2022 23/03/2023 2236
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುರುವ-ಪುಂಚಿತ್ತಾಯರಬೈಲು-ಗರಡಿ ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಪಿನ ಪೋಷಣೆ(2)  (1511002/DP/93393042892323022) DP 5 02/07/2022 23/03/2023 22002
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗೇರಕೆರೆ-ಇವ೵ತ್ತೂರುಪದವು-ಮಲ್ಪೆತರ ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಪಿನ 2ನೇ ವಷ೵ದ ಪೋಷಣೆ. (1511002/DP/93393042892323030) DP 8 02/07/2022 23/03/2023 22002
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆದಿಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಕೆದಿಲ - ಪಾಟ್ರಕೋಡಿ 1.ಕೀಮೀ ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಪಿನ ಪೋಷಣೆ (3) (1511002/DP/93393042892323038) DP 14 11/10/2022 23/03/2023 1867
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮಠದಲ್ಲಿನ ಪುನಪು೵ಳಿ ನೆಡುತೋಪಿನ ಪೋಷಣೆ 2ನೇ ವಷ೵ (1511002/DP/93393042892323046) DP 7 02/07/2022 23/03/2023 11950
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಪು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ.ನಂ.200ರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ನೆಡುತೋಪಿನ ಪೋಷಣೆ(2) (1511002/DP/93393042892323150) DP 9 02/07/2022 23/03/2023 9401
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ನೆಡುತೋಪಿನ 2ನೇ ವಷ೵ದ ಪೋಷಣೆ. (1511002/DP/93393042892323159) DP 6 02/07/2022 23/03/2023 3760
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲಾ೵ಪಾದೆ ಸ.ನಂ.62/2ರಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ರಚನೆ. (1511002/DP/93393042892323166) DP 28 27/12/2022 23/03/2023 5000
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಲಮೂಡ್ನೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ನಸ೵ರಿಯಲ್ಲಿ 14*20 ಗಾತ್ರದ 3950 ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು. (1511002/DP/93393042892333773) DP 15 11/10/2022 23/03/2023 38496.69
    16 11/10/2022 23/03/2023 100093
    17 11/10/2022 23/03/2023 68742
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಲಮೂಡ್ನೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ನಸ೵ರಿಯ ಹಬ೵ಲ್ ಗಾಡ೵ನ್ ನ 3ನೇ ವಷ೵ದ ಪೋಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ  (1511002/DP/93393042892333950) DP 10 11/10/2022 23/03/2023 1867
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಡಿಯಾರದ ಸ.ನಂ.164/1ಸಿ 2ಹೆ ನಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು. (1511002/DP/93393042892335062) DP 18 11/10/2022 23/03/2023 27843
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಲಮೂಡ್ನೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ನಸ೵ರಿಯಲ್ಲಿ 8*12 ಗಾತ್ರದ 10000 ಮಿಶ್ರಜಾತಿ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು. (1511002/DP/93393042892337799) DP 19 12/10/2022 23/03/2023 91115
    2176 12/10/2022 23/03/2023 43050
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಲಮೂಡ್ನೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ನಸ೵ರಿಯಲ್ಲಿ 6*9 ಗಾತ್ರದ 5000 ಮಿಶ್ರಜಾತಿ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು. (1511002/DP/93393042892340972) DP 20 12/10/2022 23/03/2023 12950
    2175 12/10/2022 23/03/2023 4661
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವ೵ತ್ತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಬುಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಪು ಕಾಮಗಾರಿ. (1511002/IF/93393042893938773) IF 3 27/12/2022 23/03/2023 4465.3
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವ೵ತ್ತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೋಶನ್ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಪು ಕಾಮಗಾರಿ. (1511002/IF/93393042893938947) IF 1 27/12/2022 23/03/2023 5196.3
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವ೵ತ್ತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂದೇಶ್ ಅಮ್ಮಿನ್ನಾಯ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಪು ಕಾಮಗಾರಿ. (1511002/IF/93393042893939119) IF 21 12/10/2022 23/03/2023 5930.6
Total (In Lakhs.) 6.77
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
Raising of 1km Road side Plantation from Kakkepadavu to Karla -Padavarakallu at ULI GP (1511002/DP/93393042892267764) DP 11 31/03/2022 24/06/2022 10083
    4 09/02/2022 24/06/2022 40332
Raising of 1.k.m Roadside Plantation from Neerari to Kidenaru - Kandiga  (1511002/DP/93393042892273162) DP 1 08/02/2022 24/06/2022 40332
    12 31/03/2022 24/06/2022 10083
Raising of Seedlings in 14*20 2700 Polythene Bags at Netlamudnuru Nursery 2021-22 (1511002/DP/93393042892280315) DP 10 31/03/2022 24/06/2022 10044
    3 09/02/2022 24/06/2022 19116
    36 22/12/2021 24/06/2022 48215
Raising of Seedlings in 10*16 2860 Polythene Bags at Netlamudnuru Nursery 2021-22 (1511002/DP/93393042892280357) DP 2 08/02/2022 24/06/2022 13499
    35 22/12/2021 24/06/2022 33322.8
    8 31/03/2022 24/06/2022 7033
Raising of Seedlings in 8x12 20000 Polythene Bag at Netlamudnuru Nursery-2021-22 (1511002/DP/93393042892298892) DP 2 09/02/2022 24/06/2022 59000
    34 22/12/2021 24/06/2022 101500
    9 31/03/2022 24/06/2022 31000
Raising of Seedlings in 6*9 5000 Polythene Bag at Netlamudnuru Nursery - 2021-22 (1511002/DP/93393042892305838) DP 1204 23/12/2021 24/06/2022 4449
    38 23/12/2021 24/06/2022 33750
    4 10/02/2022 24/06/2022 6195
    7 31/03/2022 24/06/2022 3255
Raising of Monsoon Plantation in Beneficiary Land in Golthamajalu GP - Sheethal Kumar S/O Krishna  (1511002/IF/93393042892931452) IF 35 28/10/2021 24/06/2022 8111.2
Raising of Monsoon Plantation at Beneficiary Land in Puncha GP - Somashekar S/o Koragappa Poojari (1511002/IF/93393042893027592) IF 33 26/10/2021 24/06/2022 10663.5
Total (In Lakhs.) 4.9
Grand Total (In Lakhs.) 11.67
Report Completed
Excel View