Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Saturday, May 18, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : DAKSHINA KANNADA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Panchayat Samiti Level Works
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾ.ಮೇದಿನಡ್ಕ ನಸಱರಿಯಲ್ಲಿ 8*12 ಗಾತ್ರ ಪಾ.ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದು (1511005/DP/93393042892318930) DP 04 20/08/2022 23/03/2023 37830
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾ.ಮೇದಿನಡ್ಕ ನಸಱರಿಯಲ್ಲಿ 6*9 ಗಾತ್ರ 5000 ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದು (1511005/DP/93393042892318938) DP 01 01/07/2022 23/03/2023 13530
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೇದಿನಡ್ಕ ನಸಱರಿಯಲ್ಲಿ 10*16 ಗಾತ್ರದ 2200 ಪಾ.ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದು (1511005/DP/93393042892319820) DP 02 01/07/2022 23/03/2023 23776
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೇದಿನಡ್ಕ ನಸಱರಿಯಲ್ಲಿ 14*20 ಗಾತ್ರದ 2070 ಪಾ.ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದು (1511005/DP/93393042892319835) DP 03 01/07/2022 23/03/2023 30704.8
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಸೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾ ಜಾಲ್ಸೂರು ಇಲಾಖಾ ಉರುವಲು ನೆಡುತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ರಚನೆ (1511005/DP/93393042892321767) DP 09 20/08/2022 23/03/2023 5000
2022-23 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಬರಡ್ಕ ಗ್ರಾ ವ್ಯಾ ಅಮೈಮಡಿಯಾರು-ಉಬರಡ್ಕ 1.50 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಬದಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದ (1511005/DP/93393042892322180) DP 05 20/08/2022 23/03/2023 97541.15
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಬಾಳಿಲ ಗ್ರಾ ವ್ಯಾ ಪಾಜಪಳ್ಳ-ಇಂದ್ರಾಜೆ.1.50 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಬದಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದ (1511005/DP/93393042892322213) DP 07 20/08/2022 23/03/2023 97541.15
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನನಲ್ಲಿ ಬಾಳಿಲ ಗ್ರಾ.ವ್ಯಾ.ಇಂದ್ರಾಜೆ-ಕಲ್ಮಡ್ಕ 1.50 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಬದಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವು (1511005/DP/93393042892322440) DP 08 20/08/2022 23/03/2023 97541.15
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಬರಡ್ಕ ಗ್ರಾ.ವ್ಯಾ.ಸುಳ್ಯ-ಅಮೈಮಡಿಯಾರು 1.50 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಬದಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸು (1511005/DP/93393042892322447) DP 06 20/08/2022 23/03/2023 97541.15
2022-23 ನೇ ಸಾ. ಅಮರಮುಡ್ನೂರು ಗ್ರಾ.ವ್ಯಾ ಬೆಂಗಮಲೆ-ಅಜ್ಜನಗದ್ದೆ-ಕುಕ್ಕುಜಡ್ಕ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಬದಿ 1ನೇ ವ. ಪೋಷಣೆ (1511005/DP/93393042892323291) DP 16 06/10/2022 23/03/2023 14163.3
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಬರಡ್ಕ ಮಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾ.ವ್ಯಾ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1511005/DP/93393042892323933) DP 10 20/08/2022 23/03/2023 131264
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಐವರ್ನಾಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಐವರ್ನಾಡು ಶಾಲಾ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1511005/DP/93393042892329685) DP 15 06/10/2022 23/03/2023 11313.75
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಾವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಡ್ಪಂಗಾಯ ಶಾಲಾ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1511005/DP/93393042892329722) DP 11 20/08/2022 23/03/2023 30255
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮರ್ಕಂಜ ಗ್ರಾ. ವ್ಯಾ.ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮುಡ್ನೂರು ಶಾಲಾ ನೆಡಯತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1511005/DP/93393042892329873) DP 14 06/10/2022 23/03/2023 30255
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾ.ವ್ಯಾ.ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಸಂಪಾಜೆ (RMSA)ಶಾಲಾ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1511005/DP/93393042892329895) DP 12 20/08/2022 23/03/2023 23941.25
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಆಲೆಟ್ಟಿ ಮೇದಿನಡ್ಕ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ 14*20 ಗಾತ್ರದ 2160 ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು (1511005/DP/93393042892340716) DP 17 10/10/2022 23/03/2023 21051.36
    18 10/10/2022 23/03/2023 85329.48
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಮೇದಿನಡ್ಕ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ 8x12 ಗಾತ್ರ 10000 ಪಾಲಿತೀನ್ ಚೀಲ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು (1511005/DP/93393042892342860) DP 19 10/10/2022 23/03/2023 43050
    20 10/10/2022 23/03/2023 58370
Total (In Lakhs.) 9.5
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಂಜ ಗ್ರಾ ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಪಂಜ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಪು 1ನೇ ವಷಱದ ಪೋಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ  (1511005/DP/93393042892277764) DP 16 15/02/2022 24/06/2022 54203.85
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅರಂತೋಡು ಗ್ರಾ ಅರಂತೋಡು-ತೊಡಿಕಾನ-ಸಂಪಾಜೆ ನೆಡುತೋಪು 1ನೇ ವಷಱದ ಪೋಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ  (1511005/DP/93393042892277796) DP 31 09/02/2022 24/06/2022 20166
    32 24/03/2022 24/06/2022 40332
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಯಾಲ ಗ್ರಾ ಕೊಡಿಯಾಲ-ಕ಻ಯರ್ತಡ್ಕ ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಪು 2ನೇ ವಷಱದ ಪೋಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ  (1511005/DP/93393042892278536) DP 29 09/02/2022 24/06/2022 6722
    33 24/03/2022 24/06/2022 6722
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಯಾಲ ಗ್ರಾ. ವ್ಯಾ. ಕೊಡಿಯಾಲ-ಪಂಜಿಕಾರು ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಪು 2ನೇ ವಷಱದ ಪೋಷಣೆ  (1511005/DP/93393042892278549) DP 28 15/02/2022 24/06/2022 6722
    34 24/03/2022 24/06/2022 6722
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಮರಮಡ್ನೂರು ಗ್ರಾ ಬೆಂಗಮಲೆ- ಕಲ್ಮಡ್ಕ 3. ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ  (1511005/DP/93393042892278997) DP 27 15/02/2022 24/06/2022 60498
    35 24/03/2022 24/06/2022 30249
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ ವ್ಯಾ ಮೇದಿನಡ್ಕ ನಸಱರಿಯಲ್ಲಿ 14*20 ಗಾತ್ರದ 990 ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು (1511005/DP/93393042892302096) DP 18 15/02/2022 24/06/2022 60752.94
    23 15/02/2022 24/06/2022 10593
    39 24/03/2022 24/06/2022 8197.52
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ ವ್ಯಾ ಮೇದಿನಡ್ಕ ನಸಱರಿಯಲ್ಲಿ 14*20 ಗಾತ್ರದ 1080 ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು (1511005/DP/93393042892302123) DP 19 15/02/2022 24/06/2022 62387.94
    22 15/02/2022 24/06/2022 11556
    40 24/03/2022 24/06/2022 9025.29
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ ವ್ಯಾ ಮೇದಿನಡ್ಕ ನಸಱರಿಯಲ್ಲಿ 10*16 ಗಾತ್ರದ 2200 ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು (1511005/DP/93393042892302391) DP 20 15/02/2022 24/06/2022 83242.62
    21 15/02/2022 24/06/2022 13420
    38 24/03/2022 24/06/2022 13382.31
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ ವ್ಯಾ ಮೇದಿನಡ್ಕ ನಸಱರಿಯಲ್ಲಿ 6*9 ಗಾತ್ರದ 5000 ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು (1511005/DP/93393042892302476) DP 25 15/02/2022 24/06/2022 5250
    26 15/02/2022 24/06/2022 26785
    36 24/03/2022 24/06/2022 6695
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾ ಮೇದಿನಡ್ಕ ನಸಱರಿಯಲ್ಲಿ 8*12 ಗಾತ್ರದ 10000 ಪಾ.ಚೀ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು (1511005/DP/93393042892303548) DP 17 15/02/2022 24/06/2022 172800
    24 15/02/2022 24/06/2022 47400
    37 24/03/2022 24/06/2022 49500
Total (In Lakhs.) 8.13
Grand Total (In Lakhs.) 17.63
Report Completed
Excel View