Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : KODAGU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಬಿರುನಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ನಾಣಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ (ಸೋಕ್ ಪಿಟ್) ನಿರ್ಮಾಣ (1518003003/IF/93393042892557996) IF 01 02/07/2022 07/12/2022 5110.21
ಬಿರುನಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎಮ್ ಪೂವಯ್ಯರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003003/IF/93393042892574560) IF 01 02/07/2022 07/12/2022 5196.46
ಬಿರುನಾಣಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಲಾಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003003/RS/GIS/131900) RS 03 14/10/2022 07/12/2022 98233.2
Total (In Lakhs.) 1.09
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಬಿರುನಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಟಿ ಸೀತಮ್ಮರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003003/IF/93393042892564272) IF 09 12/10/2021 21/05/2022 4808.86
ಪೊರಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಎಮ್ ಅನಿತಾರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003003/IF/93393042892564283) IF 05 12/10/2021 21/05/2022 5155.5
ತೆರಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಈ ಪಾಂಡಿರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003003/IF/93393042892568901) IF 03 12/10/2021 21/05/2022 4808.86
ಬಿರುನಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಪಿ ಜಯಂತಿ ರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003003/IF/93393042892571619) IF 07 12/10/2021 21/05/2022 4808.86
ಬಿರುನಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಜಯಮ್ಮ ರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003003/IF/93393042892571622) IF 06 12/10/2021 21/05/2022 4808.86
ಬಿರುನಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಎ ರಂಜನ್ ರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003003/IF/93393042892571636) IF 03 12/10/2021 21/05/2022 5430.22
ಬಾಡಗರಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಜಿ ಕೀರ್ತನ್ ವಿಕಲಚೇತನರಾಗಿದ್ದು ಇವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003003/IF/93393042892591846) IF 08 12/10/2021 21/05/2022 4808.86
ಪರಕಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಎನ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003003/IF/93393042892591975) IF 02 30/09/2021 21/05/2022 5056.22
ತೆರಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಜಿ ಚೋಂದಮ್ಮರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003003/IF/93393042892592604) IF 01 30/09/2021 07/12/2022 5804.22
ಬಿರುನಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಕೆ ವಿಜಯರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003003/IF/93393042892594751) IF 01 12/10/2021 07/12/2022 5056.22
ತೆರಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಪಿ ಗಿರಿಜಾ ರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003003/IF/93393042892605307) IF 04 12/10/2021 21/05/2022 4808.86
Total (In Lakhs.) 0.55
Grand Total (In Lakhs.) 1.64
Report Completed
Excel View