Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : KODAGU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಕ.ಗ್ರಾ ಪಂ. ಮೈತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಐಯ್ಯಮಂಡ ಪಿ ಭೀಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಹಂದಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1518003009/IF/93393042892604538) IF 55 22/08/2022 07/12/2022 4314.85
ಕದನೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಕದನೂರು ಗ್ರಾಮ ಹೆಚ್ ಎ ನಂಜ ಇವರಿಗೆ ಹಂದಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003009/IF/93393042892626096) IF 36 22/08/2022 07/12/2022 10857.75
ಕದನೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಮೈತಾಡಿ ಚಾಮಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ನಜೀರ್ ಪಿ ಎಂ ಇವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003009/IF/93393042893359888) IF 25 22/08/2022 07/12/2022 13553.25
ಕದನೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಅರಮೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003009/IF/93393042893537881) IF 26 22/08/2022 07/12/2022 7916.25
ಕದನೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಮೈತಾಡಿ ಚಾಮಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಎ ಹಾರೂನ್ ಇವರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003009/IF/93393042893574884) IF 61 28/06/2022 07/12/2022 19486.17
ಕದನೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಕೆ ಯು ಉಸ್ಮಾನ್ ಇವರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003009/IF/93393042893574899) IF 66 28/06/2022 07/12/2022 38949.12
ಕದನೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಅರಮೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಪಿ ಮಂದಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003009/IF/GIS/86469) IF 55 28/06/2022 07/12/2022 23411.55
ಕದನೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಕದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಎಸ್ ಜಯಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003009/IF/GIS/86503) IF 56 28/06/2022 07/12/2022 36932.47
ಕದನೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಕದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಿ ಎ ಎಸ್ ಇವರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003009/IF/GIS/86509) IF 57 28/06/2022 07/12/2022 37293.47
ಕದನೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಻ರಣ್ಯ ವಲಯದ ಕದನೂರು ಸಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003009/RC/93393042892316331) RC 65 29/06/2022 09/09/2022 111677.5
ಕದನೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಅರಮೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಡ್ರತಂಡ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003009/WC/GIS/86492) WC 59 28/06/2022 07/12/2022 23435.62
ಕದನೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಮೈತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಟ್ಟಿಯಪ್ಪ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003009/WC/GIS/91912) WC 60 28/06/2022 07/12/2022 40393.52
Total (In Lakhs.) 3.68
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಕದನೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಅರಮೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003009/AV/93393042892261712) AV 60 13/10/2021 21/05/2022 200000.5
    62 13/10/2021 21/05/2022 199999.5
ಕದನೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಮೈತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಪಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003009/IF/93393042892475989) IF 60 27/12/2021 21/05/2022 13065
ಕ ಗ್ರಾ ಪಂ ಅರಮೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಜ(ಮುತ್ತಣ್ಣ) ಇವರಿಗೆ ಹಂದಿ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1518003009/IF/93393042892480447) IF 35 27/12/2021 21/05/2022 8866.5
ಕ ಗ್ರಾ ಪಂ ಮೈತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಪಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಿವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003009/IF/93393042892604543) IF 61 27/12/2021 21/05/2022 15580.75
ಕ ಗ್ರಾ ಪಂ ಕದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಬಿ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಇವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003009/IF/93393042892604545) IF 55 27/12/2021 07/12/2022 7168.25
ಕದನೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಕದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎ ಜಿ ಜಾನಕಿಯವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003009/IF/93393042892619707) IF 51 30/09/2021 21/05/2022 7845.85
ಕದನೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಕದನೂಉರು ಬೋಯಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ವಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003009/IF/93393042892626082) IF 50 30/09/2021 21/05/2022 7343.94
ಕದನೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಕದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಎಸ್ ಸರೋಜ ಿವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003009/IF/93393042892626085) IF 53 30/09/2021 21/05/2022 7811.96
ಕದನೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಕದನೂರು ಬೋಯಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಿ ಪಿ ಎಲ್ ಇವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003009/IF/93393042892626090) IF 54 30/09/2021 21/05/2022 7894.46
ಕದನೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಕದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಿಲ್ಲವರ ಶೀಲಾ ಸುಂದರ್ ರವರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003009/IF/93393042892720015) IF 66 11/10/2021 21/05/2022 44203.65
ಕದನೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಕದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಆರ್ ಯಶೋದ ರವರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003009/IF/93393042892720038) IF 65 11/10/2021 21/05/2022 44203.65
ಕದನೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಕದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಳಂಗಪ್ಪ ಕೆ ಎಸ್ ರವರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003009/IF/93393042892720154) IF 56 27/10/2021 21/05/2022 21874
ಕದನೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಕದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಟಿ ಶಾರದ ಇವರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003009/IF/GIS/86326) IF 81 27/10/2021 21/05/2022 41211.2
ಕದನೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಕೆ ಬೋಯಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಕೆ ಮನೋಜ್ ಇವರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003009/IF/GIS/86370) IF 58 27/10/2021 21/05/2022 41524.2
ಕದನೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಕದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಎಂ ಶಿವಣ್ಣ ಇವರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003009/IF/GIS/86481) IF 80 27/10/2021 21/05/2022 41658.95
Total (In Lakhs.) 7.1
Grand Total (In Lakhs.) 10.78
Report Completed
Excel View