Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : KODAGU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಿಂಕೋನ ನಂಜಿರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892662910) IF 02 24/08/2022 07/12/2022 5855
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಜಯಶ್ರೀ ಕೆ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/GIS/105190) IF 03 24/08/2022 07/12/2022 5855
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪೂಜೆಕಲ್ಲು ರಾಮತಾಯಿ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/GIS/119338) IF 05 24/08/2022 07/12/2022 5855
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಾಥಂಗಾಲ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಆರ್ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/GIS/132582) IF 06 24/08/2022 07/12/2022 5855
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಟ್ಟ ಜಮೀಲಾ ಎಮ್ ಎಸ್ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003012/IF/GIS/250531) IF 01 24/08/2022 07/12/2022 6969.5375
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪೂಜೆಕಲ್ಲು ಹೊಟ್ಟೆಂಗಡ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  (1518003012/RC/GIS/262863) RC 03 02/07/2022 07/12/2022 38347.5
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ತೈಲಾ ಗ್ರಾಮದ ತೀತೀರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/RC/GIS/262887) RC 02 02/07/2022 07/12/2022 78070
 ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ತೈಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಸಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/RC/GIS/273524) RC 01 02/07/2022 07/12/2022 76891
Total (In Lakhs.) 2.24
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿಂಕೋನ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂಗನ (1518003012/AV/93393042892253574) AV 02 14/02/2022 09/09/2022 112224.4
ಮಂಚಳ್ಳಿ ಮೊದಲನೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/FP/93393042892193464) FP 01 08/08/2021 21/05/2022 108285.7
ಸಿಂಕೋನ ಕಾಲೋನಿಯ ಪ.ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪಿ.ಸಿ ಸುಬ್ಬ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸುಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892277977) IF 13 19/06/2021 07/12/2022 19927
ಕುಟ್ಟ ಪೂಜೆಕಲ್ಲು ಚಿತ್ರ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892475869) IF 14 19/06/2021 07/12/2022 7211
ಮಂಚಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಬಿ ಆನಂದರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892478179) IF 14 19/06/2021 07/12/2022 4611
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ತೈಲಾ ಪ್ರಿಯ ಬಿ ಎನ್ ರವರ ಮನೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ (1518003012/IF/93393042892507547) IF 05 18/06/2021 07/12/2022 6299.72
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ.ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಿ ನಾಗರಾಜುರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892507583) IF 06 01/10/2021 07/12/2022 6934.22
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಥಂಗಾಲ ಶಾಂತಿರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್  (1518003012/IF/93393042892569710) IF 05 01/10/2021 07/12/2022 5056.22
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಥಂಗಾಲ ರಾಜವಳ್ಳಿರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892570527) IF 01 21/09/2021 07/12/2022 5804.22
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಿಂಕೋನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892586096) IF 07 01/10/2021 07/12/2022 5056.22
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಿಂಕೋನ ಸರಿತಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892586198) IF 06 18/06/2021 07/12/2022 6299.72
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ನಾಥಂಗಾಲ ದೇವು ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892586268) IF 07 18/06/2021 07/12/2022 6299.72
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ನಾಥಂಗಾಲ ಎನ್ ಮಂಜುಳ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892586369) IF 08 18/06/2021 07/12/2022 6299.72
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ನಾಥಂಗಾಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಎಸ್ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892586371) IF 09 18/06/2021 07/12/2022 6299.72
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಿಂಕೋನ ಸಮೀರ್ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892587469) IF 10 18/06/2021 07/12/2022 6299.72
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಿಂಕೋನ ಕೆ ಆರ್ ಸಿಂಧು ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892587481) IF 11 18/06/2021 07/12/2022 6299.72
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಿಂಕೋನ ಬಿ ಬಸವರಾಜು ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892587483) IF 12 18/06/2021 07/12/2022 6299.72
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಕುಟ್ಟ ಅನಿತ ಕೆ ಆರ್ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892588051) IF 13 18/06/2021 07/12/2022 6299.72
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಿಂಕೋನ ಎಮ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892588060) IF 08 01/10/2021 07/12/2022 6178.22
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ತೈಲಾ ಎಂ ಎ ನೇತ್ರಾವತಿ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892588682) IF 17 19/06/2021 07/12/2022 6299.72
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ನಾಥಂಗಾಲ ಲೀಲಾ ಟಿ ಕೆ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892588692) IF 18 19/06/2021 07/12/2022 6299.72
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಿಂಕೋನ ಸಿ ಎಂ ರಿಯಾಜ್ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892588695) IF 16 19/06/2021 07/12/2022 6299.72
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಥಂಗಾಲ ಮಾದೇವಿ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892617454) IF 20 19/06/2021 07/12/2022 6299.72
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿಂಕೋನ ರಶೀದಾ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892617512) IF 3 18/06/2021 07/12/2022 6299.72
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೂಜೆಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಪಿ ಜಾನಕ್ಕಿರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892617514) IF 4 18/06/2021 07/12/2022 6299.72
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಣಿಕೃಷ್ಣರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003012/IF/93393042892617517) IF 19 19/06/2021 07/12/2022 6299.72
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿಂಕೋನ ವಿಜಯರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892617524) IF 09 01/10/2021 07/12/2022 6552.22
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಪೂಜೆಕಲ್ಲು ಎಮ್ ವಿ ವಿನುರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892662786) IF 1 18/06/2021 07/12/2022 5945.72
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ನಾಥಂಗಾಲ ಕೆ ಎಸ್ ಧರ್ಮರಾಜ್ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892662836) IF 01 16/10/2021 07/12/2022 5195.64
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ನಾಥಂಗಾಲ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಎನ್ ಎಸ್ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892662856) IF 02 16/10/2021 07/12/2022 5195.64
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ನಾಥಂಗಾಲ ರಾಜಾತಿ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892662882) IF 03 16/10/2021 07/12/2022 7233.99
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಿಂಕೋನ ರಫೀಕ್ ಎಮ್ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892662985) IF 04 16/10/2021 07/12/2022 5764.94
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ನಾಥಂಗಾಲ ರಾಧರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892663019) IF 01 13/10/2021 07/12/2022 5113.14
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಿಂಕೋನ ಐಯ್ಯನಾರ್ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892663058) IF 2 18/06/2021 07/12/2022 6449.72
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ನಾಥಂಗಾಲ ಶೇಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892663090) IF 02 13/10/2021 07/12/2022 5113.14
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ನಾಥಂಗಾಲ ಪುಷ್ಪ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892663119) IF 05 16/10/2021 07/12/2022 5195.64
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ನಾಥಂಗಾಲ ಜ್ಯೋತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892663143) IF 5 18/06/2021 07/12/2022 5962.72
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಪೂಜೆಕಲ್ಲು ಪಿ ಅನ್ಬು ಸೆಲ್ವಿ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892692858) IF 03 13/10/2021 07/12/2022 5682.44
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ನಾತಂಗಾಲ ಕೆ ಬಿ ಲಲಿತರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892692908) IF 06 16/10/2021 07/12/2022 5659.14
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ನಾತಂಗಾಲ ಕೌಶಲ್ಯರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892693076) IF 07 16/10/2021 07/12/2022 5659.14
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ನಾತಂಗಾಲ ಶೋಭನ ಕೆ ಎಸ್ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892693207) IF 08 16/10/2021 07/12/2022 5659.14
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಿಂಕೋನ ಹರಿದಾಸ್ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/GIS/105161) IF 09 16/10/2021 07/12/2022 5503.64
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಿಂಕೋನ ಸಮೀನ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/GIS/105169) IF 10 16/10/2021 07/12/2022 5503.64
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಿಂಕೋನ ಗ್ರೇಸಿ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/GIS/110237) IF 0.1 15/10/2021 07/12/2022 5761.69
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಿಂಕೋನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಣಿ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/GIS/110489) IF 02 15/10/2021 07/12/2022 5582.89
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಂಕೋನ ಟಿ ಕಣ್ಣಮ್ಮ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/GIS/117674) IF 03 15/10/2021 07/12/2022 5490.44
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಿಂಕೋನ ಕದೀಜ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/GIS/95679) IF 11 16/10/2021 07/12/2022 5503.64
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಿಂಕೋನ ಆರ್ ಸುಬ್ರಮಣಿ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/GIS/95703) IF 04 15/10/2021 07/12/2022 5427.39
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ನಾಥಂಗಾಲ ಜಮೀಲ ಟಿ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/GIS/95733) IF 12 16/10/2021 07/12/2022 5659.14
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನ ವನ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003012/LD/93393042892266458) LD 01 14/02/2022 07/12/2022 126531.7
ಕುಟ್ಟ ಸಿಂಕೋನ ಯಂ.ಎಸ್ ಶೇಖರ್ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/RS/93393042892265115) RS 04 01/10/2021 07/12/2022 6926.22
ಕುಟ್ಟ ಸಿಂಕೋನ ಪಿ ಯು ರಮ್ಲರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/RS/93393042892265118) RS 02 01/10/2021 07/12/2022 7300.22
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿ ಕೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/RS/93393042892265119) RS 01 01/10/2021 07/12/2022 4026.97
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಯಂ ಜಿ ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಎ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003012/RS/GIS/100949) RS 03 14/02/2022 09/09/2022 113385.75
Total (In Lakhs.) 7.71
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿಂಕೋನ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂಗನ (1518003012/AV/93393042892253574) AV 36 30/03/2021 21/05/2022 99899.2
ಪೂಜೆಕಲ್ಲು ದಿಡೀರ್ ಕಾಲೋನಿ ಬೇಬಿ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892318173) IF 01 07/12/2020 07/12/2022 6805.25
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಥಂಗಾಲ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಮ್ ಸಿ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892556785) IF 30 28/03/2021 07/12/2022 5794.22
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಥಂಗಾಲ ಸುನೀತ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892557330) IF 33 28/03/2021 07/12/2022 5794.22
ನಾಥಂಗಾಲ ಆರ್ ಪಾಂಡಿರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892563166) IF 15 28/03/2021 07/12/2022 5794.22
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿಂಕೋನ ಸುರೇಶರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892568847) IF 17 28/03/2021 07/12/2022 5794.22
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಥಂಗಾಲ ಇ ಕೆ ಮಣಿ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892569703) IF 31 28/03/2021 07/12/2022 5794.22
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿಂಕೋನ ಕೆ ಆರ್ ವೇಲಾಯುಧನ್ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892570537) IF 32 28/03/2021 07/12/2022 5794.22
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಿಂಕೋನ ಎಂ ಬಿ ಖಲೀಲ್ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892586253) IF 24 28/03/2021 07/12/2022 5794.22
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಬೇರುಕೊಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892586258) IF 19 28/03/2021 07/12/2022 5794.22
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಪೂಜೆಕಲ್ಲು ಗಂಗಾಧರನ್ ಕೆ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892586260) IF 20 28/03/2021 07/12/2022 5794.22
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಕುಟ್ಟ ಪಿ ಆರ್ ಮನೋಜ್ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892586265) IF 20 28/03/2021 07/12/2022 5794.22
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ನಾಥಂಗಾಲ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಟಿ ಎಂ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892586277) IF 21 28/03/2021 07/12/2022 5794.22
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಿಂಕೋನ ಜಾರ್ಜ್ ವೈ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892586365) IF 21 28/03/2021 07/12/2022 5794.22
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಕುಟ್ಟ ಅಬುಬಕರ್ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892586366) IF 22 28/03/2021 07/12/2022 5794.22
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಿಂಕೋನ ಮಣಿಕಂಠನ್ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892586373) IF 25 28/03/2021 07/12/2022 5794.22
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಿಂಕೋನ ಕೆ ಯು ಸುಧಾಕರ್ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892587475) IF 25 28/03/2021 07/12/2022 5794.22
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ತೈಲಾ ಕೆ ಪಿ ಪೂಣಚ್ಚರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892587485) IF 26 28/03/2021 07/12/2022 5794.22
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಿಂಕೋನ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಟಿ ವಿ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892588048) IF 26 28/03/2021 07/12/2022 5794.22
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ತೈಲಾ ರಾಜಕುಮಾರಿ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892588053) IF 27 28/03/2021 07/12/2022 5794.22
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಿಂಕೋನ ಕಾವೇರಿಯಮ್ಮ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892588058) IF 28 28/03/2021 07/12/2022 5794.22
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಿಂಕೋನ ಪಿ ಎ ಉಮ್ಮರ್ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892588062) IF 28 28/03/2021 07/12/2022 5794.22
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಿಂಕೋನ ಕೆ ಚಿನ್ನತಂಬಿ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892588690) IF 29 28/03/2021 07/12/2022 5794.22
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೈಲಾ ಡಿ ಎನ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892617530) IF 32 28/03/2021 07/12/2022 5794.22
ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೈಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ತಾಫ ರವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003012/IF/93393042892617532) IF 29 28/03/2021 07/12/2022 5794.22
Total (In Lakhs.) 2.4
Grand Total (In Lakhs.) 12.35
Report Completed
Excel View