Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : KODAGU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಕಿರುಗುರು ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಹೆಚ್ ಪಿ ಶಾಲೆಯ ಾಟದ ಮೈದಾನದ ಹತ್ತಿರ ಾವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/FP/93393042892244212) FP 02 02/07/2022 07/12/2022 57742.45
ಕಿರುಘುರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಾ ಆವರಣಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/FP/93393042892281156) FP 01 01/07/2022 07/12/2022 106332.2
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಻ಂಗವಿಕಲರ ಗಾಡಂಗಡ ಕಾವೇರಮ್ಮ ಜಾಳಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕರಣ  (1518003020/RC/93393042892204759) RC 04 02/07/2022 07/12/2022 145068.61
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಕ್ಕೆಂಗಡ ಬೋಪಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕರಣ  (1518003020/RC/93393042892278656) RC 03 02/07/2022 07/12/2022 66959.19
Total (In Lakhs.) 3.76
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಕಿ.ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಎ ಆರ್ ರುಕ್ಮ (ಹರೀಶ್ )ರವರರಿಗೆ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892472860) IF 10 07/11/2021 21/05/2022 11258
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಮಣಿಯವರೆಗೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003020/IF/93393042892478230) IF 12 29/07/2021 21/05/2022 6100
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಎಸ ಮಧುರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892551958) IF 13 29/07/2021 21/05/2022 5891.9075
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೀನಾ ಶಾಂತಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892552465) IF 40 06/08/2021 21/05/2022 5655.0575
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪಿ.ಬಿ ಪೂವಮ್ಮ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892559289) IF 14 29/07/2021 21/05/2022 7808.795
ಕಿ.ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪ.ಪಂ ಹೆಚ್ ಎಂ ರಾಜುರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003020/IF/93393042892559297) IF 07 26/07/2021 07/12/2022 6491.58
ಕಿ.ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಹೆಚ್ ಎಂ ಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892559305) IF 05 26/07/2021 07/12/2022 7874.795
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ದ ಪಿ ಎಂ ಬೋಜಿ ರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892562497) IF 16 29/07/2021 21/05/2022 7030.92
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಕೆ ಮುತ್ತರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003020/IF/93393042892562510) IF 15 29/07/2021 21/05/2022 5011.6
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಯಶೋಧ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892562520) IF 44 02/08/2021 21/05/2022 5511.6
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಎಸ್ ರಮೇಶ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892562525) IF 43 02/08/2021 21/05/2022 5511.6
ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಎಂ ಭಾಗ್ಯರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892562548) IF 42 02/08/2021 21/05/2022 8183.72
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸುರೇಶ್ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003020/IF/93393042892565810) IF 41 02/08/2021 21/05/2022 6824.18
ಹೆಚ್ ಸಿ ಮಂಜುರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003020/IF/93393042892565844) IF 19 29/07/2021 21/05/2022 6396.135
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಕೆ ಧರ್ಮಜ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892565848) IF 40 02/08/2021 21/05/2022 7808.795
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಕೆ ಮಣಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892569019) IF 25 29/07/2021 21/05/2022 7578.695
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಯು ಪಾರ್ವತಿ ರವರ ಮೆ ಪಕ್ಕ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892569121) IF 26 29/07/2021 21/05/2022 8078.695
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಾರಿಮಂಡ ಡಿ ಸುಮತಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892569143) IF 11 07/11/2021 21/05/2022 8294.69
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಜಿ ಸಬಿತರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892569162) IF 39 02/08/2021 21/05/2022 6396.135
ಕೋಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಪಿ ರಘುರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892569165) IF 38 02/08/2021 21/05/2022 8405.095
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚೊಂದಮ್ಮ ಎನ್ ಎಂ ಗಂಡ ಮುದ್ದಪ್ಪ ಎನ್ ಎಸ್ ರವರ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ  (1518003020/IF/93393042892570699) IF 37 02/08/2021 21/05/2022 6216.575
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಸಿ ಕೃಷ್ಣ ರವರ ಮನೆಯಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ  (1518003020/IF/93393042892570701) IF 13 07/11/2021 21/05/2022 2189.51
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ೆನ್ ಕೆ ರುಕ್ಮಣಿರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ  (1518003020/IF/93393042892570795) IF 36 02/08/2021 21/05/2022 7001.56
ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಎಸ್ ದಿನೇಶ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892574324) IF 35 02/08/2021 21/05/2022 5891.9075
ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಸಿ ಗಣೇಶ್ ರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892574331) IF 21 29/07/2021 21/05/2022 5391.9075
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಬಿ ಅಶ್ವತ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892574377) IF 34 02/08/2021 21/05/2022 6771.01
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಎಂ ಗೌರಮ್ಮ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892592391) IF 33 02/08/2021 21/05/2022 7569.55
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಸಿ ಚಂದ್ರ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892592397) IF 32 02/08/2021 21/05/2022 7098.43
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892592403) IF 10 29/07/2021 07/12/2022 5511.6
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಚ್ಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892592410) IF 20 29/07/2021 21/05/2022 5348.63
ಪಿ ಎನ್ ರತ್ನಾಕರ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892592418) IF 22 29/07/2021 21/05/2022 7030.92
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಎ ಎ ಗೋಪಾಲರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892592423) IF 24 29/07/2021 21/05/2022 5391.9075
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕುರುಬರ ಕಾಳರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಚ್ಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892592428) IF 46 02/08/2021 21/05/2022 7308.795
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಸಿ ಕಾಳರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892592429) IF 45 02/08/2021 21/05/2022 7215.55
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಜೆ ಸುಧಾ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892605093) IF 23 29/07/2021 21/05/2022 5391.9075
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಎನ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892623898) IF 31 02/08/2021 21/05/2022 7569.55
ಕೋಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳ್ಳಿಮಾಡ ಬಿ ಗಣಪತಿ ಬಿ ಗಣಪತಿ (ಪೂವಮ್ಮ ) ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿ (1518003020/IF/93393042892628989) IF 38 06/08/2021 21/05/2022 43873.946
ಕೋಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಟಿಮಾಡ ಅಜಿತ್ (ಕಿಶು )ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892629025) IF 36 06/08/2021 21/05/2022 41380.706
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಕೆ ವಿಶ್ವಾನಥ್ ರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892629099) IF 17 29/07/2021 21/05/2022 7530.92
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892629466) IF 39 06/08/2021 21/05/2022 45406.746
ಕೋಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳ್ಳಿಮಾಡ ರವಿ ಸುಬ್ರಮಣೀ ರವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003020/IF/93393042892634048) IF 44 06/08/2021 21/05/2022 46352.706
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಾರಿಮಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು  (1518003020/RC/93393042892253859) RC 41 07/05/2021 21/05/2022 172674.5
ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಯಮಾಡ ನಂಜಪ್ಪ ಕುಟುಂಬ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ  (1518003020/RC/93393042892255505) RC 01 16/06/2021 21/05/2022 112469.04
ಕಿ.ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಹತ್ತಿರ (ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ) ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಘಟಕ  (1518003020/WC/93393042892276344) WC 03 16/06/2021 21/05/2022 12210
Total (In Lakhs.) 7.23
Grand Total (In Lakhs.) 10.99
Report Completed
Excel View