Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : KODAGU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ವೆಸ್ಟ್ ನೆಮ್ಮಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎನ್ ದಿನೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003024/IF/GIS/131056) IF 04 15/10/2022 07/12/2022 11683.5546
ತಾವಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಪಿ ಪೂಣಚ್ಚ ರವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003024/IF/GIS/131065) IF 09 15/10/2022 07/12/2022 11436.358
ತಾವಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಜಿ ಬೇಬಿ ರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003024/IF/GIS/138316) IF 03 15/10/2022 07/12/2022 6812.956
ವೆಸ್ಟ್ ನೆಮ್ಮಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಡಿ ಸವಿತ ರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003024/IF/GIS/138325) IF 05 15/10/2022 07/12/2022 7067.086
ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ವಿ ಪುಷ್ಪ ರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003024/IF/GIS/138341) IF 07 15/10/2022 07/12/2022 6935.836
ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಹೆಚ್ ಪಿ ಗೌರಿ ರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003024/IF/GIS/138346) IF 06 15/10/2022 07/12/2022 6935.836
ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಜಗದೀಶ್ ರವರಿಗೆ ಕೋಳಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1518003024/IF/GIS/144614) IF 02 15/10/2022 07/12/2022 26018.5244
ಈಸ್ಟ್ ನೆಮ್ಮಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಯು ಗೋಕುಲ ರವರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003024/IF/GIS/75314) IF 01 15/10/2022 07/12/2022 37434.6392
Total (In Lakhs.) 1.14
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಡೋಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003024/AV/93393042892204895) AV 02 07/08/2021 21/05/2022 179475
ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003024/DP/GIS/105333) DP 01 13/10/2021 21/05/2022 101902.2
ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೆರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಾಲೆಯ ಸುತ್ತ ಗಿಡನೆಡುವುದು  (1518003024/DP/GIS/80898) DP 20 14/12/2021 07/12/2022 21565.69
ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಕೆ ರಾಮು ರವರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003024/IF/93393042892812667) IF 02 11/12/2021 21/05/2022 40624.92
ತಾವಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಎಂ ಸೋಮಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003024/IF/GIS/75306) IF 1 13/12/2021 21/05/2022 33858.85
Total (In Lakhs.) 3.77
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಪಿ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003024/IF/93393042892554065) IF 08 21/11/2020 07/12/2022 8419.72
ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಪಿ ಮಾಚಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003024/IF/93393042892556851) IF 18 21/11/2020 07/12/2022 8419.72
ವೆಸ್ಟ್ ನೆಮ್ಮಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಜೆ ರಮೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003024/IF/93393042892561187) IF 27 21/11/2020 07/12/2022 8419.72
ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಕೆ ಬೋಪಣ್ಣ ರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003024/IF/93393042892562609) IF 38 21/11/2020 07/12/2022 8419.72
Total (In Lakhs.) 0.34
Grand Total (In Lakhs.) 5.25
Report Completed
Excel View