Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : KODAGU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಮಾಯಾಮುಡಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಮುಂಭಾಗ ಉದ್ಯಾನ ವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (1518003041/LD/93393042892272315) LD 03 02/07/2022 07/12/2022 222249
    05 02/07/2022 07/12/2022 213569.62
ಮಾಯಮುಡಿ ಬಲ್ಯಂಡ ದಿನು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1518003041/RC/GIS/132522) RC 06 02/07/2022 09/09/2022 35002
ಮಾಯಮುಡಿ ಬಲ್ಯಂಡ ಕುಶ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆಗೆ ತೆರಳುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ (1518003041/RC/GIS/255057) RC 01 02/07/2022 07/12/2022 209697.9048
    02 02/07/2022 07/12/2022 70710.4
ಮಾಯಮುಡಿ ಎ ಯು ರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ದಥರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003041/WH/93393042892225996) WH 01 19/05/2022 07/12/2022 35483.51
Total (In Lakhs.) 7.87
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಧನುಗಾಲ ಮಮ್ಮೂಟಿ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ನೀರು ಹರಿವಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003041/IF/93393042892596418) IF 01 06/10/2021 07/12/2022 5681.47
ರುದ್ರಬೀಡು ಪುನಿತ್ ರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ನೀರು ಹರಿವಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003041/IF/93393042892597016) IF 02 06/10/2021 07/12/2022 7991.49
ಧನುಗಾಲ ಮಹರೂಪ್ ರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆಯ ನೀರು ಹರಿವಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003041/IF/93393042892602218) IF 15 07/02/2022 07/12/2022 4204.07
ಲೀಲ ನಾರಾಯಣ ರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆಯ ನೀರು ಹರಿವಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003041/IF/93393042892602222) IF 14 07/02/2022 07/12/2022 4768.31
ಧನುಗಾಲ ಜೆ ಟಿ ಹಾಲಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆಯ ನೀರು ಹರಿವಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003041/IF/93393042892602230) IF 12 07/02/2022 21/05/2022 4768.31
ಧನುಗಾಲ ಜೆ ಟಿ ನಾಗೇಶ್ ರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆಯ ನೀರು ಹರಿವಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003041/IF/93393042892602246) IF 13 07/02/2022 21/05/2022 4768.31
ಬಾಳಾಜಿ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಟಿ ರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ನೀರು ಹರಿವಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003041/IF/93393042892602803) IF 03 06/10/2021 07/12/2022 8031.99
ಧನುಗಾಲ ಅಶೋಕ ರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ನೀರು ಹರಿವಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003041/IF/93393042892602808) IF 6 07/02/2022 07/12/2022 3731.13
ಬಾಳಾಜಿ ಮಡಿಕೇಬೀಡು ಹೆಚ್ ಎನ್ ದೇವರಾಜು ರವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003041/IF/93393042892630419) IF 10 08/02/2022 07/12/2022 9001.05
ಬಾಳಾಜಿ ಕೆ ಪಿ ರವಿರವರಿಗೆ ರವರಿಗೆ ದನದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003041/IF/GIS/107748) IF 09 08/02/2022 07/12/2022 14945.85
ಮಾಯಮುಡಿ ಅಂಗವಿಕಲ ದಿನೇಶ್ ರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ನೀರು ಹರಿವಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(5%) (1518003041/IF/GIS/130811) IF 11 07/02/2022 21/05/2022 4860.48
ಮಾಯಮುಡಿ ಬಲ್ಯಂಡ ದಿನು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1518003041/RC/GIS/132522) RC 07 08/02/2022 09/09/2022 247966.41
    08 08/02/2022 07/12/2022 51730.61
ಮಾಯಮುಡಿ ಸಣ್ಣುವಂಡ ಪುಷ್ಪ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003041/WC/GIS/79847) WC 01 21/07/2021 09/09/2022 43956.96
Total (In Lakhs.) 4.16
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಧನುಗಾಲ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಆಡು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003041/IF/93393042892501609) IF 049 03/03/2021 07/12/2022 10110.5
ಧನುಗಾಲ ಎನ್ ಆರ್ ಗಿರೀಶ್ ರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ನೀರು ಹರಿವಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003041/IF/93393042892569099) IF 048 03/03/2021 07/12/2022 4354.15
ಬಾಳಾಜಿ ರೂಪರವರ ಮನಯ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ನೀರು ಹರಿವಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003041/IF/93393042892569142) IF 030 03/03/2021 07/12/2022 5522
ಧನುಗಾಲ ಸಜಿನ ಪಿ ಎಂ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ನೀರು ಹರಿವಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003041/IF/93393042892596427) IF 35 03/03/2021 07/12/2022 8352.5
ತಸ್ಲೀನ ಕೆ ಎಸ್ ರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ನೀರು ಹರಿವಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003041/IF/93393042892596431) IF 045 03/03/2021 07/12/2022 5522.15
ಧನುಗಾಲ ಮೈಮೂನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ನೀರು ಹರಿವಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003041/IF/93393042892596986) IF 050 03/03/2021 07/12/2022 8264.5
ರುದ್ರಬೀಡು ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ನೀರು ಹರಿವಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003041/IF/93393042892597019) IF 046 03/03/2021 07/12/2022 4354
ಬಾಳಾಜಿ ಕೆ ವಿ ಜಯಶ್ರಿ ರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ನೀರು ಹರಿವಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003041/IF/93393042892602814) IF 047 03/03/2021 07/12/2022 8099.5
Total (In Lakhs.) 0.55
Grand Total (In Lakhs.) 12.58
Report Completed
Excel View