Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : KODAGU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಿ.ಎ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1518003054/IF/93393042892479275) IF 01 29/06/2022 07/12/2022 2519.7
ಶ್ರೀ ಮೋಗಲ ಗ್ರಾ ಪಂ ಚೋಕೀರ ಕಾರ್ಯಪ್ಪನವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1518003054/IF/93393042892479291) IF 02 29/06/2022 07/12/2022 7561.2
ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ. ಎನ್ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಹಂದಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1518003054/IF/93393042892704599) IF 01 02/07/2022 07/12/2022 11620.25
ಕುರ್ಚಿ ಸಿ ಎಸ್ ಲೋಕೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಹಂದಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1518003054/IF/93393042892735524) IF 02 02/07/2022 07/12/2022 13903.25
ಕುಮುಟೂರು ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1518003054/RC/93393042892340185) RC 01 01/07/2022 09/09/2022 155437
ಕೋಟ್ರಂಗಡ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಸುಗುಣ ರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1518003054/RC/93393042892340190) RC 02 01/07/2022 09/09/2022 148486
ಶ್ರೀ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕುರ್ಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಜ್ಜಮಾಡ ಬೋಪಯ್ಯ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003054/WC/GIS/73472) WC 01 13/09/2022 07/12/2022 36833.125
Total (In Lakhs.) 3.76
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಶ್ರೀ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಬಿ.ಎಂ.ವಸಂತಿ ರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003054/IF/93393042892556161) IF 01 27/10/2021 07/12/2022 5427.39
ಶ್ರೀ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪಿ.ಜೆ ಸೀತೆ ರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003054/IF/93393042892571362) IF 01 28/09/2021 07/12/2022 6187.72
ಶ್ರೀ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕುರ್ಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಜರಿ ಯರವರ ರಾಜು ಕಾಳಿ ರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003054/IF/93393042892571386) IF 02 28/09/2021 07/12/2022 5804.22
ಶ್ರೀ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕುರ್ಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳೆ ರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003054/IF/93393042892571420) IF 05 28/09/2021 07/12/2022 5804.22
ಶ್ರೀ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ಪುಷ್ಪ ರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003054/IF/93393042892571444) IF 09 28/09/2021 07/12/2022 5430.22
ಶ್ರೀ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಮಲೆಯಾಳಿ ಸಿ ಪ್ರೇಮ ರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003054/IF/93393042892571448) IF 10 28/09/2021 07/12/2022 5430.22
ಶ್ರೀ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಬಿ ನಿರ್ಮಲ ರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003054/IF/93393042892571457) IF 02 27/10/2021 07/12/2022 5427.39
ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾ ಪಂ ಬಿರುಗ ಅಯ್ಯಮಾಡ ಉಮೇಶ್, ಕಿರಣ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (1518003054/RC/93393042892273137) RC 04 29/03/2022 09/09/2022 216065.9
ಚೆಟ್ಟಂಡ ರಘು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1518003054/RC/93393042892329454) RC 01 29/03/2022 09/09/2022 216065.9
ಕುರ್ಚಿ ಕಾಳಿಮಾಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1518003054/RC/93393042892340210) RC 02 29/03/2022 09/09/2022 219065.9
ಕುರ್ಚಿ ಬಾಚಂಗಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1518003054/RC/93393042892340213) RC 03 29/03/2022 09/09/2022 215123.8
Total (In Lakhs.) 9.06
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಶ್ರೀ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ರತಿ ರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003054/IF/93393042892556710) IF 15 30/03/2021 07/12/2022 6299.72
ಶ್ರೀ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ.ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003054/IF/93393042892571472) IF 16 30/03/2021 07/12/2022 6790.32
ಕುಮುಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಬಿ ಬೋಪಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003054/IF/93393042892577236) IF 39 28/03/2021 07/12/2022 5794.22
Total (In Lakhs.) 0.19
Grand Total (In Lakhs.) 13.01
Report Completed
Excel View