Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : KODAGU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಕರಡಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಅವರೆಗುಂದ ಕಾಲೋನಿ ರೈತರಾದ ಹರೀಶ ತಂದೆ ಎಂ ಸಿ ವೆಂಕಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ದನ ಸಾಕಾಣಿಕಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾ (1518003057/IF/93393042892473535) IF 02 01/07/2022 07/12/2022 22157.7
ಕರಡಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಅವರೆಗುಂದ ಕಾಲೋನಿ ರೈತರಾದ ಸೀತಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮಣ್ಣ ರವರಿಗೆ ದನ ಸಾಕಾಣಿಕಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003057/IF/93393042892473540) IF 03 01/07/2022 07/12/2022 22157.7
ಕರಡಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಅವರೆಗುಂದ ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಉತ್ತಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892570792) IF 05 12/10/2022 07/12/2022 6526.288
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುಗದ್ದೆ ತಾಜುನ್ನೀಸ ಗಂಡ ನವಾಬ್ ಜಾನ್ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892602355) IF 23 12/10/2022 07/12/2022 7281
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುಗದ್ದೆ ರಜಿನಿ ಗಂಡ ಸದನ್ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892602367) IF 22 12/10/2022 07/12/2022 8002
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುಗದ್ದೆ ಕದೀಜ ಗಂಡ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892613192) IF 20 12/10/2022 07/12/2022 7829.5
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುಗದ್ದೆ ಸುನಿತ ಗಂಡ ರಾಜನ್ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892613193) IF 24 12/10/2022 07/12/2022 4866
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಸೇಟುರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892747588) IF 19 12/10/2022 07/12/2022 4293
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುಗದ್ದೆ ವಿಕಲಚೇತನರಾದ ವಿಜುಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ಸುರೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನ (1518003057/IF/93393042892751250) IF 18 12/10/2022 07/12/2022 4293
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುಗದ್ದೆ ಮಂಜುಳ (ರಾಜನ್) ತಂದೆ ಸುಧಾಕರ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892752667) IF 17 12/10/2022 07/12/2022 6037
ಕರಡಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸುನಿತಾ ಗಂಡ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892780423) IF 16 12/10/2022 07/12/2022 3461
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಟೀನಾ ಗಂಡ ಜಾನ್ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892780434) IF 15 12/10/2022 07/12/2022 4900
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಅಪ್ಪಚ್ಚ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042893091800) IF 14 12/10/2022 07/12/2022 4211
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸೋಕ್ಲು ಗೋಪಾಲ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯರವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042893264572) IF 26 14/10/2022 07/12/2022 13927
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುಗದ್ದೆ ಸುಮಯ್ಯ ಗಂಡ ಹಂಸ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042893614113) IF 13 12/10/2022 07/12/2022 4211
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ರವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042893759395) IF 29 14/10/2022 07/12/2022 13927
ಕರಡಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪ ಗಂಡ ಚಂದ್ರ ರವರಿಗೆ ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/GIS/229155) IF 26 12/10/2022 07/12/2022 5705.5
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುಗದ್ದೆ ಲಲಿತಾ ಗಂಡ ಹಾಲಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/GIS/229165) IF 10 12/10/2022 07/12/2022 3046
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೈಸಾರಿ ದೇವಕ್ಕಿ ಗಂಡ ಜಾರಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/GIS/229171) IF 32 14/10/2022 07/12/2022 10605.75
ಕರಡಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆ ಗುರುವಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವಪ್ಪರವರಿಗೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/GIS/229175) IF 36 15/10/2022 07/12/2022 4031.5
ಗುಯ್ಯಗ್ರಾಮದ ಹಳೇ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗೀತಾರಾಣಿ ಗಂಡ ಮುರುಳೀಧರನ್ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/GIS/246687) IF 35 15/10/2022 07/12/2022 8487.51
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುಗದ್ದೆ ಸೋಮಯ್ಯ ತಂದೆ ನಂಜಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/GIS/246701) IF 30 14/10/2022 07/12/2022 6131.5
ಕರಡಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಮುಲ್ಲೇತೊಡು ಲೀಲಾವತಿ ಗಂಡ ದಯಾನಂದ ರವರಿಗೆ ಕೋಳಿಸಾಕಾಣೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003057/IF/GIS/274410) IF 27 12/10/2022 07/12/2022 10780.5
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮತಿ ಗಂಡ ಮಣಿ ರವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003057/IF/GIS/280169) IF 28 12/10/2022 07/12/2022 6893.5
ಕರಡಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಅವರೆಗುಂದ ಕವಿತಾ ರೈ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರವರಿಗೆ ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003057/IF/GIS/362164) IF 31 14/10/2022 07/12/2022 10000
ಕರಡಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಶಿಫಾನತ್ ಗಂಡ ಮುಸ್ತಾಫರವರಿಗೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/GIS/362197) IF 08 12/10/2022 07/12/2022 8610.8
ಕರಡಿಗೋಡು ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮದ ಅವರೆಗುಂದ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೋಲಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ  (1518003057/RC/93393042892340431) RC 01 30/06/2022 07/12/2022 172335
Total (In Lakhs.) 3.85
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಾಲೆಯ ಸುತ್ತ ಗಿಡನೆಡುವುದು  (1518003057/DP/GIS/80756) DP 12 14/12/2021 07/12/2022 8125.19
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೈಸಾರಿ ತಾರಾ ಗಂಡ ಸುಕುಮಾರನ್ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003057/IF/93393042892554758) IF 21 06/10/2021 21/05/2022 7500.07
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೈಸಾರಿ ವಿಲಾಸಿನಿ ಗಂಡ ಗಣೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003057/IF/93393042892554764) IF 24 06/10/2021 07/12/2022 7498.75
ಕರಡಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಅವರೆಗುಂದ ಕಾಲೋನಿ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003057/IF/93393042892556802) IF 27 06/10/2021 21/05/2022 7498.75
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೈಸಾರಿ ಸರಳಾಮಣಿ ಗಂಡ ಸದಾಶಿವನ್ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003057/IF/93393042892560970) IF 22 06/10/2021 07/12/2022 7497.43
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೈಸಾರಿ ಶಿಬು ತಂದೆ ತಂಗಪ್ಪನ್ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892570632) IF 20 06/10/2021 21/05/2022 7216
ಕರಡಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಅವರೆಗುಂದ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜು ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892571513) IF 25 06/10/2021 21/05/2022 7498.75
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೈಸಾರಿ ಪೂಂಗುಡಿ ಗಂಡ ಸೆಂದಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನ (1518003057/IF/93393042892571523) IF 23 06/10/2021 07/12/2022 7497.17
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೈಸಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಂದೆ ಆಲಿ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003057/IF/93393042892571637) IF 18 06/10/2021 21/05/2022 5300.47
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುಗದ್ದೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಂಡ ವಿಜಯನ್ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892602369) IF 16 06/10/2021 21/05/2022 5294.47
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುಗದ್ದೆ ಸುಮಿತ್ರ ಗಂಡ ಪವಿತ್ರನ್ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892602544) IF 15 06/10/2021 21/05/2022 5313.58
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕಕ್ಕಟ್ಟುಕಾಡು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಗಂಡ ಪ್ರೇಮಾನಂದನ್ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892602691) IF 28 06/10/2021 21/05/2022 5300.47
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುಗದ್ದೆ ಸಿಂಧು ಗಂಡ ಮನೋಜ್ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892604182) IF 17 06/10/2021 21/05/2022 5300.47
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುಗದ್ದೆ ಸೈನಭ ಗಂಡ ಸಲೀಂ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892604189) IF 01 28/09/2021 09/09/2022 5794.22
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕಕ್ಕಟ್ಟುಕಾಡು ಸರಸು ಗಂಡ ನಾರಾಯಣ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892604246) IF 08 28/09/2021 09/09/2022 5794.22
ಕರಡಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ರೇಷ್ಮ ಗಂಡ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892609012) IF 19 06/10/2021 21/05/2022 5300.47
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೇಮ ಗಂಡ ರವಿರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892620363) IF 25 13/02/2022 09/09/2022 4333.97
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ಮಾಯಿಲಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003057/IF/93393042892620431) IF 26 13/02/2022 09/09/2022 4908.97
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಅಚ್ಚುತ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892620433) IF 27 13/02/2022 07/12/2022 4908.97
ಕರಡಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆ ಗೌರಿ ಗಂಡ ಮರಿ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892627821) IF 31 07/01/2022 07/12/2022 4823.07
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುಗದ್ದೆ ಶಹರಭಾನು ಗಂಡ ಻ಬ್ದುಲ್ ಸಲೀಂ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892750782) IF 27 13/02/2022 07/12/2022 4333.97
ಕರಡಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ರಾಣಿ ಗಂಡ ಶಾಜಿ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892751129) IF 32 07/01/2022 07/12/2022 4823.07
ಕರಡಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಅವರೆಗುಂದ ಕಾಲೋನಿ ರೈತರಾದ ಸುನಿಲ್ (ಪುಟ್ಟಮ್ಮ) ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ  (1518003057/IF/93393042892922341) IF 7 14/12/2021 07/12/2022 3822.88
ಕರಡಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಅವರೆಗುಂದ ಕಾಲೋನಿ ರೈತರಾದ ಎಸ್ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ  (1518003057/IF/93393042892989839) IF 3 14/12/2021 07/12/2022 3822.88
ಕರಡಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಅವರೆಗುಂದ ಕಾಲೋನಿ ರೈತರಾದ ರಮೇಶ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ (1518003057/IF/93393042892990112) IF 6 14/12/2021 07/12/2022 3822.88
ಕರಡಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಅವರೆಗುಂದ ಕಾಲೋನಿ ರೈತರಾದ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಐಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ  (1518003057/IF/93393042892995832) IF 5 14/12/2021 07/12/2022 3822.88
ಕರಡಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಅವರೆಗುಂದ ಕಾಲೋನಿ ಎಸ್ ಡಿ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ದೇವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ  (1518003057/IF/93393042892995978) IF 8 14/12/2021 07/12/2022 3822.88
ಕರಡಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನ ಹಳ್ಳಿ ರೈತರಾದ ಪಿ ಎಂ ಪೊನ್ನಿ ಗಂಡ ಮಲ್ಲ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ (1518003057/IF/93393042892996075) IF 11 14/12/2021 07/12/2022 3822.88
ಕರಡಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನ ಹಳ್ಳಿ ರೈತರಾದ ಪಿ ಬಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಂಡ ಬೋಜ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ  (1518003057/IF/93393042892996129) IF 10 14/12/2021 07/12/2022 3822.88
ಕರಡಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನ ಹಳ್ಳಿ ರೈತರಾದ ವೈ ಎಸ್ ರಾಜು ಗಂಡ ಸುಬ್ಬ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ  (1518003057/IF/93393042892997583) IF 9 14/12/2021 07/12/2022 3822.88
ಕರಡಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಅವರೆಗುಂದ ಕಾಲೋನಿ ಎಸ್ ಸಿ ಗೌರಿ ಗಂಡ ಚಂದ್ರ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ (1518003057/IF/93393042892997762) IF 2 14/12/2021 07/12/2022 3822.88
ಕರಡಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಅವರೆಗುಂದ ಕಾಲೋನಿ ರೈತರಾದ ಎಸ್ ಕೆ ಸುಶೀಲ ಗಂಡ ಕಾಳ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ  (1518003057/IF/93393042892997834) IF 4 14/12/2021 07/12/2022 3822.88
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುಗದ್ದೆ ಶಲ್ ಜಿ ಗಂಡ ಅನಿಲ್ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042893091564) IF 29 13/02/2022 09/09/2022 8327.37
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ 2ನೇ ವಾರ್ಡ್ ನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1518003057/RC/93393042892342043) RC 55 24/03/2022 21/05/2022 243513.7832
Total (In Lakhs.) 4.22
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಕರಡಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನ ಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ವೈ ಎಸ್ ರಾಜು ಗಂಡ ಸುಬ್ಬ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ (1518003057/IF/93393042892561061) IF 038 03/03/2021 09/09/2022 7425.5
ಕರಡಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲ ಗಂಡ ಜಯರಾಂ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892570790) IF 041 03/03/2021 09/09/2022 7423.5
ಕರಡಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಅವರೆಗುಂದ ಅಮಿತಾ ಗಂಡ ಚಿದಾನಂದ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003057/IF/93393042892600740) IF 034 03/03/2021 09/09/2022 5473
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುಗದ್ದೆ ಬುಷ್ರಾ ಗಂಡ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892602352) IF 001 03/03/2021 09/09/2022 5745.15
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುಗದ್ದೆ ಉಷಾ ಗಂಡ ಮೋಹನ್ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892602364) IF 002 03/03/2021 09/09/2022 5473
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುಗದ್ದೆ ಸುಮತಿ ಗಂಡ ಮಣಿ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892602365) IF 003 03/03/2021 09/09/2022 5473.15
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುಗದ್ದೆ ನಿಶಾ ಗಂಡ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892602540) IF 023 03/03/2021 09/09/2022 5473
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುಗದ್ದೆ ಯೋಗಿನಿ ಗಂಡ ಗಿರೀಶ್ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892602546) IF 023 03/03/2021 09/09/2022 5473
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುಗದ್ದೆ ನಸೀಮ ಗಂಡ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892602573) IF 019 03/03/2021 09/09/2022 5473
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಫೋನ್ಸಾ ಗಂಡ ಅನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892602686) IF 016 03/03/2021 09/09/2022 5473
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ವಿಕಲಚೇತನರಾದ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ತಂದೆ ಹಂಸ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892604172) IF 016 03/03/2021 09/09/2022 5473
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುಗದ್ದೆ ಪ್ರೇಮ ಗಂಡ ರಾಜನ್ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892604180) IF 015 03/03/2021 09/09/2022 5473
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುಗದ್ದೆ ಲಲಿತಾ ಗಂಡ ಐತ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892604188) IF 012 03/03/2021 09/09/2022 5473
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೈಸಾರಿ ಪ್ರೀತಾ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892609107) IF 006 03/03/2021 09/09/2022 5473
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೈಸಾರಿ ವೇದಾವತಿ ಗಂಡ ಚಿಣ್ಣಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003057/IF/93393042892609114) IF 005 03/03/2021 09/09/2022 5473
ಗುಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುಗದ್ದೆ ನಾರಾಯಿಣಿ ಗಂಡ ಭಾಸ್ಕರನ್ ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1518003057/IF/93393042892610336) IF 004 03/03/2021 09/09/2022 5473
ಕರಡಿಗೋಡು 2ನೇ ವಾರ್ಡ್ ನ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಪೈಸಾರಿ ಪೊನ್ನು ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಬ್ರಮಣಿ ರವರ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಅ (1518003057/RC/93393042892259412) RC 0029 03/03/2021 21/05/2022 24983.25
Total (In Lakhs.) 1.17
Grand Total (In Lakhs.) 9.23
Report Completed
Excel View