Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : KODAGU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಎ ಬಿ ಬೋಜಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/FP/93393042892241183) FP 11 01/06/2022 09/09/2022 24203
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ ಮಡಿವಾಳರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದಿಕಂಡ ಕುಶಾಲಪ್ಪನವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/FP/93393042892241185) FP 10 01/06/2022 09/09/2022 25142.5
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ ಎಲಿಯಂಗಾಡ್ ಪಿ ವೈ ಸಾರಮ್ಮ ಗಂ/ಯೂಸುಫ್ ರವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892476929) IF 55 08/04/2022 07/12/2022 6999.95
ಕೊಂಡಂಗೇರಿ ವಿಕಲ ಚೇತನ ಅಲೀಜು ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/GIS/100085) IF 2 01/06/2022 07/12/2022 38580.64
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ. ಹಾಲುಗುಂದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/LD/93393042892266787) LD 69 29/06/2022 07/12/2022 44640
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ. ಬೈರಂಬಾಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/LD/93393042892266788) LD 8 01/06/2022 07/12/2022 30810
ಕೊಂಡಂಗೇರಿ ಪಿ ಎ ಸಾದುಲಿ/ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/WC/93393042892285396) WC 34 08/04/2022 07/12/2022 22500.22
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ ಕೊಂಡಂಗೇರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಗೆ ಮರುಪೂರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/WC/93393042892418168) WC 53 29/06/2022 07/12/2022 42585
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಬೈರಂಬಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಗೆ ಮರುಪೂರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/WC/93393042892418169) WC 66 29/06/2022 07/12/2022 41465
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಎಲಿಯಂಗಾಡ್ ರಮ್ಲ/ಕೆ ವೈ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ (1518003072/WC/93393042892435027) WC 38 01/06/2022 07/12/2022 24939.79
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಆಲಿ ಕೆ.ವೈ/ಯೂಸುಫ್ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ (1518003072/WC/93393042892442286) WC 5 01/06/2022 07/12/2022 32144.62
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಬೇತ್ರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಾದರ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ (1518003072/WC/93393042892442294) WC 6 01/06/2022 07/12/2022 37329.89
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಹಾಲುಗುಂದ ಪಿ.ಎ ಮೊಣ್ಣಪ್ಪ (ಮಿಟ್ಟು) ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ (1518003072/WC/GIS/78082) WC 34 01/06/2022 07/12/2022 34383.89
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಹಾಲುಗುಂದ ಸಿ ಎಸ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ (1518003072/WC/GIS/78086) WC 1 01/06/2022 09/09/2022 30508.79
ಕೊಂಡಂಗೇರಿ ಸಿ.ಎಂ ಆಲಿ ತಂ/ಮೊಯ್ದು ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ  (1518003072/WC/GIS/78094) WC 79 01/06/2022 07/12/2022 35628.89
Total (In Lakhs.) 4.72
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಹಾಲುಗುಂದ ಪ.ಜಾತಿ ನಾಗರಾಜುರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892547622) IF 04 20/07/2021 07/12/2022 8419.72
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಪವಿತ್ರ ಜೆ ಬಿ /ಚಂದ್ರ ಶೇಕರ್ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892556779) IF 55 12/05/2021 09/09/2022 7274.68
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ. ಬಿ ಕವಿತಾ ದಿನೇಶ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892559723) IF 05 20/07/2021 07/12/2022 7891.6725
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ. ನಳಿನಿ ಕೆ ಸಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892559725) IF 06 20/07/2021 09/09/2022 8419.72
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಕೊಂಎ ಎ ಹಾಜಿರಾ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892560327) IF 07 20/07/2021 07/12/2022 8354.96
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಕೊಂಡಂಗೇರಿ ಫಾತಿಮ ಪಿ ಎ/ಅಹಮದ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892560352) IF 35 04/08/2021 09/09/2022 8424.625
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಕೊಂಡಂಗೇರಿ ಕೆ.ಪಿ ಸುಲೈಮಾನ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892560359) IF 59 18/07/2021 07/12/2022 8198.276
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಹಾಲುಗುಂದ ಬಿ ಎ ರಾಜು ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892560440) IF 54 18/07/2021 09/09/2022 8149.882
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಕೆ ಎ ಇಬ್ರಾಹಿಂ/ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892560450) IF 09 20/07/2021 07/12/2022 8419.72
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಅದ್ರಮಾನ್ ಕೆ ಹೆಚ್/ಹಾರಿಸ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892560553) IF 10 20/07/2021 07/12/2022 7858.295
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫೂರ್ ಪಿ ಎಂ/ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫೂರ್ ಪಿ ಎ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892560561) IF 11 20/07/2021 07/12/2022 8449.655
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಪಿ ಸಿ ಗಣಪತಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892560990) IF 12 20/07/2021 07/12/2022 8433.955
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಸುಂದರಿ ಬಿ ಕೆ/ಕರಿಯಪ್ಪ ರೈ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892561684) IF 54 12/05/2021 07/12/2022 7830.995
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಪಿ ಡಿ ಮುತ್ತಮ್ಮ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892564264) IF 58 18/07/2021 07/12/2022 8424.184
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಪಿ ಹೆಚ್ ಜಾನಕಿ/ಹರೀಶ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892564266) IF 56 18/07/2021 07/12/2022 8149.882
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ. ಮೊಯ್ದು ಕೆ ಎಂ/ಮಮ್ಮದ್ ಕೆ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892565321) IF 57 18/07/2021 07/12/2022 8424.184
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ. ಅಸನತ್ ಸುಲೇಮಾನ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892565374) IF 13 20/07/2021 09/09/2022 8117.94
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಕೊಂಡಂಗೇರಿ ಕೆ ಎಮ್ ನಬೀಸ/ಮುಸ್ತಫ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892577287) IF 13 23/07/2021 07/12/2022 7899.62
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ. ಎ ಎ ಹಂಸ/ಅಬ್ದುಲ್ಲ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892588169) IF 14 24/07/2021 07/12/2022 5537.41
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಹೆಚ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೀಮ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892592744) IF 43 12/05/2021 09/09/2022 7537.43
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಪಿ.ಇ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ /ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/GIS/79037) IF 13 24/07/2021 07/12/2022 6117.95
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಕೆ ಎ ಮೊಯ್ದೀನ್/ಅಬೂಬಕರ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/GIS/79044) IF 14 24/07/2021 09/09/2022 6117.95
Total (In Lakhs.) 1.72
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ. ಎಸ್ ಕೊಯಮ್ಮ ತಂಗಳ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892556238) IF 25 26/03/2021 07/12/2022 8433.955
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಪಿ ಬಿ ಸೋಮಣ್ಣ /ಪೌತಿ/ಬಿದ್ದಪ್ಪರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892556742) IF 27 26/03/2021 07/12/2022 8353.72
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಸಿ ಎಸ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ /ನಾರಾಯಣನ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892556747) IF 28 26/03/2021 07/12/2022 6972.36
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಪಿ ಎಂ/ಪೌತಿ/ಮುತ್ತಣ್ಣ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892556752) IF 32 26/03/2021 07/12/2022 6249.009
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಅಬ್ದುಲ್ ಜಾಫರ್ ಎಂ ಎ/ಅಬೂಬಕರ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892556800) IF 33 26/03/2021 07/12/2022 8433.955
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಕೆ ಎಂ ಸಕ್ರೀಯ /ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892556801) IF 34 26/03/2021 07/12/2022 8433.955
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಕೊಂಡಂಗೇರಿ ಎಮ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾಸಿಂ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892558104) IF 37 26/03/2021 09/09/2022 8433.955
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಕೊಂಡಂಗೇರಿ ಮುಜಿದಾ ಬಾನು ಎಮ್ ಎ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892558117) IF 38 26/03/2021 07/12/2022 8093.295
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಹೆಚ್ ಎ ಉಮ್ಮರ್ /ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892560463) IF 41 26/03/2021 07/12/2022 7825.295
ಹಾ.ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಬಿ ಎಂ ಜುಬೇರ್/ಬಿ ಹೆಚ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಇಂಗಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003072/IF/93393042892577493) IF 43 26/03/2021 09/09/2022 8093.295
Total (In Lakhs.) 0.79
Grand Total (In Lakhs.) 7.24
Report Completed
Excel View