Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Saturday, May 18, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : TUMAKURU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Panchayat Samiti Level Works
Raising & Maintenance "14x20" Size 3000pbs seedlings in Kandikere Nursery  (1525001/DP/93393042892292445) DP 603 16/08/2022 12/12/2022 26730
    724 17/08/2022 12/12/2022 21030
Raising & Maintenance "14x20" Size 3000pbs seedlings in Tarabenahalli Nursery (1525001/DP/93393042892292466) DP 604 16/08/2022 12/12/2022 31080
    725 17/08/2022 12/12/2022 19470
Raising & Mantenance of "10x16" size 100000 Pbs Seedlings in Kandikere Nursery (For Other Progremme) (1525001/DP/93393042892292488) DP 605 16/08/2022 12/12/2022 62300
    726 17/08/2022 12/12/2022 44500
Raising & Mantenance of "10x16" size 10000 Pbs Seedlings in Tarabenahalli Nursery (For Farmers Land) (1525001/DP/93393042892292489) DP 606 16/08/2022 12/12/2022 76000
    727 17/08/2022 12/12/2022 34100
Raising & Maintenance "8x12" Size 10000pbs seedlings in Kandikere Nursery (Hebbevu)) (1525001/DP/93393042892295963) DP 608 16/08/2022 12/12/2022 47700
    729 17/08/2022 12/12/2022 17900
Raising & Maintenance "8x12" Size 10000pbs seedlings in Tarabenaahlli Nursery (Hebbevu) B-1 (1525001/DP/93393042892295981) DP 602 16/08/2022 12/12/2022 48500
    723 17/08/2022 12/12/2022 18700
Raising & Maintenance "8x12" Size 10000pbs seedlings in Tarbenahalli Nursery (Hebbevu) B-2 (1525001/DP/93393042892297176) DP 607 16/08/2022 12/12/2022 47700
    728 17/08/2022 12/12/2022 18700
Raising & Maintenance "10x16" Size 10000pbs seedlings in Tarabenahalli Nursery (For other Programme) (1525001/DP/93393042892305656) DP 601 16/08/2022 12/12/2022 65000
    722 17/08/2022 12/12/2022 51200
    735 01/10/2022 12/12/2022 29500
Raising & Maint of MullberrySeedlings HDPE wovenSacks of 8x12Size25000Pbs in Tarabenahal Nursery B-I (1525001/DP/93393042892309776) DP 613 16/08/2022 12/12/2022 85500
    734 17/08/2022 12/12/2022 39500
Raising & Maint of MullberrySeedlings HDPE wovenSacks of 8x12Size25000Pbs in Tarabenahal Nursery B-2 (1525001/DP/93393042892309777) DP 612 16/08/2022 12/12/2022 89250
    733 17/08/2022 12/12/2022 35750
Raising &Maintenance of "8x1"size Polythenebaged Seedlings for KaveriKugu Progremme At Kandikere N. (1525001/DP/93393042892311228) DP 610 16/08/2022 12/12/2022 66400
    731 17/08/2022 12/12/2022 63400
Raising &Maintenance of "8x12"size Polythenebaged Seedlings for KaveriKugu Progremme At Kandikere N. (1525001/DP/93393042892311229) DP 609 16/08/2022 12/12/2022 71712
    730 17/08/2022 12/12/2022 68472
Raising & Maintenance of "6x9"size P B Seedlings for Kaveri Kugu Programme At Tarabenahalli Nursery (1525001/DP/93393042892311685) DP 611 16/08/2022 12/12/2022 20100
    732 17/08/2022 12/12/2022 19200
AJC ಅಂಕಸಂದ್ರ ಯಿಂದ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525001/DP/93393042892339738) DP 640 22/12/2022 24/01/2023 85159.8
    641 22/12/2022 24/01/2023 38495
    642 22/12/2022 24/01/2023 83286
AJC ಮಾಸ್ತಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಯಿಂದ ಮಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೊಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525001/DP/93393042892339743) DP 647 22/12/2022 24/01/2023 98696
    648 22/12/2022 24/01/2023 78462
AJC ನವಿಲೆ ಯಿಂದ ಹೆಂಜಾರೆ ಬೈರವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು. (1525001/DP/93393042892342921) DP 643 22/12/2022 24/01/2023 90789
    644 22/12/2022 24/01/2023 64778
AJC ಕೆಂಕೆರೆ ಯಿಂದ ಕರಡಿಸಾಬರಪಾಳ್ಯದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು. (1525001/DP/93393042892343288) DP 645 22/12/2022 24/01/2023 90789
    646 22/12/2022 24/01/2023 64778
AJC ಬಾಲದೇವರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ತರೇದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು. (1525001/DP/93393042892346699) DP 649 23/12/2022 24/01/2023 59419.98
    650 23/12/2022 24/01/2023 76635.1
AJC Raising & Maintenance of "14x20" size 3000Pbs HDPE Bags Seedlings in Kandikere Nursery (1525001/DP/93393042892346746) DP 1709 01/08/2022 24/01/2023 40947
    614 05/12/2022 24/01/2023 60900
    615 05/12/2022 24/01/2023 78780
AJC Raising & Maintenance of "10x16" size 3000Pbs HDPE Bags Seedlings in Tarabenahalli Nursery (1525001/DP/93393042892346751) DP 1707 29/09/2022 24/01/2023 17399
    621 05/12/2022 24/01/2023 75570
Raising & Maintenance of "10x16" size 3000 Pbs HDPE Bags Seedlings in Kandikere Nuresry (1525001/DP/93393042892348375) DP 1708 29/09/2022 24/01/2023 17399
    620 05/12/2022 24/01/2023 75570
AJC Raising & Maintenance of "8x12" size 10000Pbs HDPE Bags Seedlings in Kandikere Nursery (1525001/DP/93393042892350359) DP 1788 21/10/2022 24/01/2023 57997
    618 05/12/2022 24/01/2023 73300
    619 05/12/2022 24/01/2023 98300
AJC Raising & Maintenance of "8x12" size 10000Pbs HDPE Bags Seedlings in Tarabenahalli Nursery (1525001/DP/93393042892350363) DP 1789 21/10/2022 24/01/2023 57997
    616 05/12/2022 24/01/2023 73400
    617 05/12/2022 24/01/2023 98300
ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ ಬರಕನಹಾಳ್ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಾ೵ಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525001/LD/93393042892291426) LD 174 30/06/2022 19/11/2022 126052.5
    176 30/06/2022 19/11/2022 6930
    237 21/06/2022 19/11/2022 26386.58
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ ಶೆಟ್ಟೀಕೆರೆ ಹೋ ಮಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.  (1525001/RC/93393042892338211) RC 15 05/05/2022 19/11/2022 74150.2
    402 15/10/2022 19/11/2022 37980
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ ಪಂಕಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.  (1525001/RC/93393042892338229) RC 13 05/05/2022 19/11/2022 79281.4
    401 15/10/2022 19/11/2022 32916
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ ಹಂದನಕೆರೆ ಹೋ ಬಂದ್ರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.  (1525001/RC/93393042892338342) RC 001 14/07/2022 19/11/2022 170830.4
    002 14/07/2022 19/11/2022 54071.148
    003 14/07/2022 19/11/2022 131249.32
    195 14/07/2022 19/11/2022 42739.2
    196 14/07/2022 19/11/2022 39825
    197 14/07/2022 19/11/2022 44352
    198 14/07/2022 19/11/2022 44352
    199 14/07/2022 19/11/2022 40320
    201 14/07/2022 19/11/2022 44352
    209 14/07/2022 19/11/2022 44352
    213 14/07/2022 19/11/2022 44352
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ ದಸೂಡಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕರೇಬಲ್ಲಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ (NREG CONVERGENT) (1525001/RC/93393042892350961) RC 626 25/06/2022 19/11/2022 45975
    658 27/06/2022 19/11/2022 45975
    710 01/07/2022 19/11/2022 35100
    711 25/06/2022 19/11/2022 36660
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಮ. ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾ೵ಣ (1525001/RC/93393042892351280) RC 51 30/06/2022 19/11/2022 159994.928
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.  (1525001/RC/93393042892351636) RC 004 14/07/2022 19/11/2022 175583.006
    008 14/07/2022 19/11/2022 128311.988
    200 14/07/2022 19/11/2022 40320
    202 14/07/2022 19/11/2022 46368
    203 14/07/2022 19/11/2022 32256
    204 14/07/2022 19/11/2022 24998.4
    207 14/07/2022 19/11/2022 44352
    208 14/07/2022 19/11/2022 32256
    214 14/07/2022 19/11/2022 46368
    215 14/07/2022 19/11/2022 32256
ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ ಹೊಯ್ಸಳಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಪಂ ಬೆಳ್ಳಾರ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ (1525001/RC/93393042892351756) RC 028 30/06/2022 19/11/2022 110498
    686 29/06/2022 19/11/2022 26910
ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ ದಸುಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಯಳೇಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ (NREG Convergent) (1525001/RC/93393042892351803) RC 008 06/07/2022 19/11/2022 33829.4
    1466 12/10/2022 19/11/2022 31650
    1470 13/10/2022 19/11/2022 31650
    1476 13/10/2022 19/11/2022 33291
    1480 13/10/2022 19/11/2022 36250.2
ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ ದಸೂಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಎಮ್ಮೇಕರಕೇ ಹಟ್ಟಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ  (1525001/RC/93393042892351830) RC 178 30/06/2022 19/11/2022 37296
    216 10/06/2022 19/11/2022 42240
    218 10/06/2022 19/11/2022 28282.24
    219 10/06/2022 19/11/2022 27092.8
    225 10/06/2022 19/11/2022 17318.4
    226 27/06/2022 19/11/2022 38860.8
ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ ದಸೂಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಬುಳ್ಳಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ ಹಟ್ಟಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ  (1525001/RC/93393042892351836) RC 177 30/06/2022 19/11/2022 91280
    220 18/06/2022 19/11/2022 42240
    224 24/06/2022 19/11/2022 25344
ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಪಾಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾ೵ಣ (NREG CONVERGENT) (1525001/RC/93393042892352881) RC 137 06/07/2022 19/11/2022 33967.5
ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ ತಾ ಕೆಂಕೆರೆ ಗ್ರಾಪಂ.ಕೆಂಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಾಳಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ (1525001/RC/93393042892353576) RC 181 01/08/2022 19/11/2022 29792
    182 01/08/2022 19/11/2022 28515.2
    234 01/08/2022 19/11/2022 78750
    235 01/08/2022 19/11/2022 62704.6
ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ ತಾ ಕೆಂಕೆರೆ ಗ್ರಾಪಂ.ಕೆಂಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ (1525001/RC/93393042892353582) RC 179 01/08/2022 19/11/2022 29792
    180 01/08/2022 19/11/2022 27238.4
    191 01/08/2022 19/11/2022 25494.7
    192 01/08/2022 19/11/2022 46827
    236 01/08/2022 19/11/2022 18473.94
    237 01/08/2022 19/11/2022 51650
ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ ತಾ ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಕುವಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ನಿವ೵ಹಣೆ (1525001/RC/93393042892353608) RC 202 30/06/2022 19/11/2022 99792
    203 30/06/2022 19/11/2022 99792
    204 30/06/2022 19/11/2022 99428
    205 30/06/2022 19/11/2022 99400
    206 30/06/2022 19/11/2022 99680
    207 30/06/2022 19/11/2022 99400
    208 30/06/2022 19/11/2022 99484
ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ ತಾ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ ಕೆಂಕೆರೆಯಿಂದ ಹೊನ್ನಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525001/RC/93393042892353672) RC 223 01/08/2022 19/11/2022 228233.69
    224 01/08/2022 19/11/2022 138633.69
    227 01/08/2022 19/11/2022 74844
    230 01/08/2022 19/11/2022 149106.49
    231 01/08/2022 19/11/2022 208606.49
ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ ತಾ ಕೆಂಕೆರೆ ಗ್ರಾಪಂ ಹೊನ್ನಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿಋದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1 (1525001/RC/93393042892353676) RC 241 04/07/2022 19/11/2022 170369.84
    242 04/07/2022 19/11/2022 114965.04
    243 04/07/2022 19/11/2022 25500
ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ ತಾ ಸುಬೇದಾರ್ ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಋದ್ಧಿ (1525001/RC/93393042892353680) RC 183 01/08/2022 19/11/2022 46464
    184 01/08/2022 19/11/2022 46464
    185 01/08/2022 19/11/2022 46464
    186 01/08/2022 19/11/2022 46464
    187 01/08/2022 19/11/2022 46464
    189 01/08/2022 19/11/2022 21120
    190 01/08/2022 19/11/2022 46464
    193 01/08/2022 19/11/2022 38016
    232 01/08/2022 19/11/2022 217182
    250 01/08/2022 19/11/2022 124740
    251 01/08/2022 19/11/2022 215481
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾಳಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (1525001/RC/93393042892353914) RC 011 30/06/2022 19/11/2022 80942.446
    012 30/06/2022 19/11/2022 154374.5
    189 16/06/2022 19/11/2022 48384
    190 16/06/2022 19/11/2022 17740.8
    191 17/06/2022 19/11/2022 48384
    192 17/06/2022 19/11/2022 48384
    193 18/06/2022 19/11/2022 48384
    194 18/06/2022 19/11/2022 48384
    195 19/06/2022 19/11/2022 19353.6
    5758 01/07/2022 19/11/2022 216251.55
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ ಜೆ.ಸಿ ಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಲ.ಗೊ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯೋಗಾನಂದ್ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ (1525001/RC/93393042892354962) RC 113 01/08/2022 19/11/2022 34680
    114 01/08/2022 19/11/2022 43821.2
    371 01/10/2022 19/11/2022 34400
    377 03/10/2022 19/11/2022 43000
    380 03/10/2022 19/11/2022 43000
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ ಜೆ.ಸಿ ಪುರ ಗ್ರಾ.ಪ ಲ.ಗೊ. ಗ್ರಾಮದ ರಘು ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಂ ಅರುಣ್ ಕು. ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ. (1525001/RC/93393042892354971) RC 112 24/07/2022 19/11/2022 113338
    370 01/10/2022 19/11/2022 42510
    374 02/10/2022 19/11/2022 42510
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ ದೊಡ್ಡಬಿದರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಳ್ಳೇಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.  (1525001/RC/93393042892358702) RC 17 29/06/2022 19/11/2022 103887.26
    18 27/06/2022 19/11/2022 79117.098
    191 29/06/2022 19/11/2022 131040
    192 29/06/2022 19/11/2022 126394.0032
    193 27/06/2022 19/11/2022 94752
    194 27/06/2022 19/11/2022 88212.2
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ ಹರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಮೇಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.  (1525001/RC/93393042892364018) RC 248 30/06/2022 19/11/2022 129606.3
    250 30/06/2022 19/11/2022 120153.6
    253 30/06/2022 19/11/2022 240710.4
    4 30/06/2022 19/11/2022 144716.608
    5 30/06/2022 19/11/2022 126962.468
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೀರ್ಥಪುರ. (1525001/RS/93393042892291538) RS 006 01/10/2022 19/11/2022 41783
    007 01/10/2022 19/11/2022 15575
    1424 01/10/2022 19/11/2022 19000
    1444 05/10/2022 19/11/2022 34844.58
Total (In Lakhs.) 113.02
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
Raising & Maintenance of "10x16" Size 5000Pbs seedlings in Kandikere Nursery (for Other programme (1525001/DP/93393042892247824) DP 0832 19/07/2021 16/06/2022 18526
1ನೇ ವರ್ಷದ ಸಿದ್ದನಕಟ್ಟೆ ಯಿಂದ ರಂಗಾಪುರದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಎಂ ಜಿ ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಎ (1525001/DP/93393042892269638) DP 147 07/02/2022 29/04/2022 33010.1
    457 28/03/2022 16/06/2022 59825.8
1ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಳಿಯಾರು ಗೇಟ್ ಯಿಂದ ಸಾವಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಎಂ ಜಿ ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಎ) (1525001/DP/93393042892269642) DP 148 07/02/2022 29/04/2022 35179
    460 28/03/2022 16/06/2022 60498
ಹಂದನಕೆರೆ ಗೋಣೆಮರದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಂದ ಭೂತಪ್ಪನಗುಡಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525001/DP/93393042892269866) DP 146 07/02/2022 29/04/2022 26888
    462 28/03/2022 16/06/2022 42332
ಹುಳಕಲ್ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಂದ ನಿರುವಗಲ್ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525001/DP/93393042892269910) DP 142 07/02/2022 29/04/2022 65198
    463 28/03/2022 16/06/2022 90747
ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಸಾಸಲು ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525001/DP/93393042892269915) DP 145 07/02/2022 29/04/2022 30249
    461 28/03/2022 16/06/2022 95447
ಟಿ ತಾಂಡ್ಯ ದಿಂದ ಹರೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525001/DP/93393042892269922) DP 143 07/02/2022 29/04/2022 65198
    464 28/03/2022 16/06/2022 90747
1ನೇ ವರ್ಷದ ನವಿಲೆ ಯಿಂದ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ (MGNREGA) (1525001/DP/93393042892273991) DP 149 07/02/2022 29/04/2022 35179
    459 28/03/2022 16/06/2022 60498
1ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆಲವಾಡಿ ಯಿಂದ ಗಂಗಾವಾಡಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ (Mgnrega) (1525001/DP/93393042892274192) DP 263 09/02/2022 29/04/2022 65428
    458 28/03/2022 16/06/2022 30249
ಕಂದಿಕೆರೆ ಕಸವೆಹಟ್ಟಿ ಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಿದರೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525001/DP/93393042892279886) DP 144 07/02/2022 29/04/2022 34949
    465 28/03/2022 16/06/2022 90747
Raising & Maintenance "14x20" Size 3000pbs seedlings in Kandikere Nursery  (1525001/DP/93393042892292445) DP 130 07/02/2022 29/04/2022 27780
    456 28/03/2022 16/06/2022 50730
    77 11/12/2021 29/04/2022 34500
Raising & Maintenance "14x20" Size 3000pbs seedlings in Tarabenahalli Nursery (1525001/DP/93393042892292466) DP 127 13/12/2021 29/04/2022 32460
    129 07/02/2022 29/04/2022 29130
    455 28/03/2022 16/06/2022 49380
Raising & Mantenance of "10x16" size 100000 Pbs Seedlings in Kandikere Nursery (For Other Progremme) (1525001/DP/93393042892292488) DP 132 07/02/2022 29/04/2022 72400
    449 28/03/2022 16/06/2022 89900
    450 28/03/2022 16/06/2022 54900
    79 11/12/2021 29/04/2022 75100
Raising & Mantenance of "10x16" size 10000 Pbs Seedlings in Tarabenahalli Nursery (For Farmers Land) (1525001/DP/93393042892292489) DP 131 07/02/2022 29/04/2022 72400
    453 28/03/2022 16/06/2022 54900
    454 28/03/2022 16/06/2022 89900
    80 11/12/2021 29/04/2022 72800
Raising & Maintenance "8x12" Size 10000pbs seedlings in Kandikere Nursery (Hebbevu)) (1525001/DP/93393042892295963) DP 1288 05/08/2021 29/04/2022 49400
    134 07/02/2022 29/04/2022 35700
    444 28/03/2022 16/06/2022 37300
    54 21/10/2021 29/04/2022 67900
    55 21/10/2021 29/04/2022 83200
    88 11/12/2021 29/04/2022 19800
Raising & Maintenance "8x12" Size 10000pbs seedlings in Tarabenaahlli Nursery (Hebbevu) B-1 (1525001/DP/93393042892295981) DP 1289 05/08/2021 29/04/2022 49400
    133 07/02/2022 29/04/2022 35700
    445 28/03/2022 16/06/2022 37300
    52 21/10/2021 29/04/2022 67900
    53 21/10/2021 29/04/2022 83200
    87 11/12/2021 29/04/2022 19800
Raising & Maintenance "8x12" Size 10000pbs seedlings in Tarbenahalli Nursery (Hebbevu) B-2 (1525001/DP/93393042892297176) DP 1287 05/08/2021 29/04/2022 49400
    135 07/02/2022 29/04/2022 34300
    446 28/03/2022 16/06/2022 38700
    50 21/10/2021 29/04/2022 67900
    51 21/10/2021 29/04/2022 83200
    86 11/12/2021 29/04/2022 19800
Raising & Maintenance "10x16" Size 10000pbs seedlings in Tarabenahalli Nursery (For other Programme) (1525001/DP/93393042892305656) DP 1377 02/11/2021 12/12/2022 32700
    1378 02/11/2021 12/12/2022 32700
    150 07/02/2022 12/12/2022 33500
    451 28/03/2022 16/06/2022 62900
    452 28/03/2022 16/06/2022 94400
    81 11/12/2021 12/12/2022 76500
    82 11/12/2021 12/12/2022 80700
    83 11/12/2021 12/12/2022 21000
Raising & Maint of MullberrySeedlings HDPE wovenSacks of 8x12Size25000Pbs in Tarabenahal Nursery B-I (1525001/DP/93393042892309776) DP 001413 25/12/2021 29/04/2022 123500
    139 07/02/2022 29/04/2022 92178
    140 07/02/2022 29/04/2022 77750
    141 07/02/2022 29/04/2022 59250
    447 28/03/2022 16/06/2022 83250
Raising & Maint of MullberrySeedlings HDPE wovenSacks of 8x12Size25000Pbs in Tarabenahal Nursery B-2 (1525001/DP/93393042892309777) DP 001412 25/12/2021 29/04/2022 123500
    136 07/02/2022 29/04/2022 92178
    137 07/02/2022 29/04/2022 77750
    138 07/02/2022 29/04/2022 59250
    448 28/03/2022 16/06/2022 83250
Raising &Maintenance of "8x1"size Polythenebaged Seedlings for KaveriKugu Progremme At Kandikere N. (1525001/DP/93393042892311228) DP 001436 25/01/2022 16/06/2022 98800
    151 07/02/2022 29/04/2022 73600
    152 07/02/2022 29/04/2022 68600
    153 07/02/2022 29/04/2022 160000
    442 28/03/2022 16/06/2022 57800
Raising &Maintenance of "8x12"size Polythenebaged Seedlings for KaveriKugu Progremme At Kandikere N. (1525001/DP/93393042892311229) DP 001437 25/01/2022 16/06/2022 106704
    154 07/02/2022 29/04/2022 79488
    155 07/02/2022 29/04/2022 128088
    443 28/03/2022 16/06/2022 62424
Raising & Maintenance of "6x9"size P B Seedlings for Kaveri Kugu Programme At Tarabenahalli Nursery (1525001/DP/93393042892311685) DP 0722 25/01/2022 16/06/2022 18939
    440 28/03/2022 16/06/2022 54900
    441 28/03/2022 16/06/2022 56528
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲುಕು|| ಶೆಟ್ಟೀಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಬಾಣದೇವರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಂಗನಾಥಪುರದವರೆಗೆ ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ  (1525001/RC/93393042892270427) RC 25 12/08/2021 19/11/2022 99855.96
    26 12/08/2021 19/11/2022 99491.42
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಬಡಕೆಗುಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಡಾಂಬರು ಮು.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣೇಗೌಡರ ರಂಗನಾಥನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ. (1525001/RC/93393042892320703) RC 20 28/10/2021 19/11/2022 87988
    21 28/10/2021 19/11/2022 87988
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ ಬಡಕೆಗುಡ್ಲು ರೇವಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.  (1525001/RC/93393042892321094) RC 22 28/10/2021 19/11/2022 178336
ಚಿನಾ ಹಳ್ಳಿ ತಾ ತೀರ್ಥಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗು ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525001/RC/93393042892349493) RC 191 30/03/2022 19/11/2022 154823.31
Total (In Lakhs.) 56.98
Grand Total (In Lakhs.) 170
Report Completed
Excel View