Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : TUMAKURU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಮಠ ರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರಂಗಯ್ಯ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002002/IF/93393042892525571) IF 49 01/06/2021 08/11/2022 5320
ಯರಬಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದಗಂಗಮ್ಮ ಕೊಂ ಕಾಟಯ್ಯನ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002002/IF/93393042892556145) IF 53 01/06/2021 08/11/2022 5072
ಮಂಚಲದೊರೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ದೇವರಾಜಪ್ಪ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002002/IF/93393042892560493) IF 65 01/06/2021 08/11/2022 5072
ಯರಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಕಾಮತರಾಜು ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002002/IF/93393042892622959) IF 78 01/06/2021 08/11/2022 5072
ಗಂಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ದಾನಮ್ಮ ಕೊಂ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯನ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002002/IF/93393042892754455) IF 994 15/03/2022 08/11/2022 4560
ಮಂಚಲದೊರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಶಾಮಯ್ಯ ಎಂ ಗೆದ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ 1/10ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಸಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002002/IF/93393042892856801) IF 30 15/03/2022 08/11/2022 5700
ಮಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮಳೇನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ 19ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಸಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002002/IF/93393042892899077) IF 02 04/02/2022 08/11/2022 5000
ಯರಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚಯ್ಯ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ 5/1ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಸಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002002/IF/93393042892989552) IF 08 04/02/2022 08/11/2022 2700
ಮಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರುಡೇಗೌಡ ಸರ್ವೆ ನಂ 25ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಸಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002002/IF/93393042893008654) IF 07 04/02/2022 08/11/2022 4300
ಮಠ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನಾಗಪ್ಪ ಮಠ ಸರ್ವೆ ನಂ 72/12ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಸಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002002/IF/93393042893088643) IF 05 04/02/2022 08/11/2022 5200
ಮಠ ಸ ನಂ 64ರ ಸುಮಿತ್ರ ಕೊಂ ಗಂಗಣ್ಣನ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಸಸಿ ನೆಡುವುದು (1525002002/IF/93393042893204734) IF 04 04/02/2022 08/11/2022 3000
ಮಠ ಸ ನಂ 39ರ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೊಂ ಬಸವಯ್ಯನ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಸಸಿ ನೆಡುವುದು (1525002002/IF/93393042893206431) IF 20 01/03/2022 08/11/2022 7500
ಮಂಚಲದೊರೆ ರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಸಸಿ ನೆಡುವುದು (1525002002/IF/93393042893206669) IF 08 04/02/2022 08/11/2022 5200
ಯರಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣರಂಗಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ 15/3ರಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಸಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002002/IF/93393042893407412) IF 03 04/02/2022 08/11/2022 3500
ಯರಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಕುಂದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಪುರದನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ 15ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಸಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002002/IF/93393042893407723) IF 8 04/02/2022 08/11/2022 1800
ಮಂಚಲದೊರೆ ಗ್ರಾ ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಯ ಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002002/LD/93393042892265771) LD 26 12/11/2021 08/11/2022 71608
    27 13/11/2021 08/11/2022 50573
    28 13/11/2021 08/11/2022 73340
Total (In Lakhs.) 2.65
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಬೋಡತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಣ್ಣ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002002/IF/93393042892497748) IF 06 04/11/2020 08/11/2022 21670
ಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿದ್ಯಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಂಚಯ್ಯ ತೆಂಗು ಸಸಿ ನೆಡುವುದು  (1525002002/IF/93393042892519375) IF 24 22/01/2021 08/11/2022 4700
Total (In Lakhs.) 0.26
Grand Total (In Lakhs.) 2.91
Report Completed
Excel View