Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : TUMAKURU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಪಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002005/IF/93393042892479074) IF 12 19/06/2021 19/11/2022 26878
ಪಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲಾಕ್ಷಯ್ಯ ಬಿನ್ ಪೂರಾನಾಯ್ಕ ಸ ನಂ 308 ಹಿಸ್ಸಾ ನಂ 3 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002005/IF/93393042892558056) IF 42 01/07/2021 19/11/2022 2377
ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯರಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಕರಿಯಣ್ಣ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002005/IF/93393042892574526) IF 10 09/02/2022 19/11/2022 6309.2
ವರ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜು ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002005/IF/93393042892574547) IF 48 21/08/2021 19/11/2022 7252.97
ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002005/IF/93393042892580703) IF 50 21/08/2021 19/11/2022 6591
ಹೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002005/IF/93393042892749136) IF 70 20/11/2021 19/11/2022 6291
ವರ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮಾರಯ್ಯ ಸ ನಂ 36 ಹಿಸ್ಸಾ ನಂ ಪಿ2 ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002005/IF/93393042892749351) IF 46 04/09/2021 19/11/2022 2377
ವರ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ತೊಳಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಓಬಳನರಸಿಂಹಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002005/IF/93393042892749592) IF 80 18/12/2021 19/11/2022 8112.97
ತೆವಡೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭುರಾಧ್ಯ ಬಿನ್ ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸ ನಂ 1 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002005/IF/93393042892785172) IF 84 07/12/2021 19/11/2022 2377
ಸಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಕೋಂ ಓಬಳಯ್ಯ ದನದ ಸೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002005/IF/93393042892795997) IF 47 04/09/2021 19/11/2022 27795
ಸಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002005/IF/93393042892963567) IF 70 09/11/2021 19/11/2022 8321.97
ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಸ ನಂ 27/1 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002005/IF/93393042892975300) IF 86 15/12/2021 19/11/2022 2377
ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮರುಡಪ್ಪ ಸ ನಂ 4 ಹಿಸ್ಸಾ ನಂ 2ಎ ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002005/IF/93393042892997796) IF 69 21/10/2021 19/11/2022 7850
ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002005/IF/93393042893003355) IF 16 02/09/2021 19/11/2022 7312.97
ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಸ ನಂ 147 ಹಿಸ್ಸಾ ನಂ 2 ರಲ್ಲಿ ಉದಿಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002005/IF/93393042893044296) IF 82 20/11/2021 19/11/2022 2377
ಹೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದವೀರಯ್ಯ ಸ ನಂ 140 ಹಿಸ್ಸಾ ನಂ 2 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002005/IF/93393042893049797) IF 78 09/11/2021 19/11/2022 2377
ಹೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಸ ನಂ 34 ಹಿಸ್ಸಾ ನಂ 4 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002005/IF/93393042893065587) IF 76 09/11/2021 19/11/2022 2377
ಪಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಬೈರಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002005/IF/93393042893067881) IF 50 02/02/2022 19/11/2022 27795
ಶಿವನೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬೋರಣ್ಣ ರವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002005/IF/93393042893073178) IF 47 04/09/2021 19/11/2022 5250
ತೆವಡೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶುಭಾಷಿಣಿ ಕೋಂ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಸ ನಂ 55 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002005/IF/93393042893078630) IF 12 22/03/2022 19/11/2022 2377
ಹೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಕಲಾ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸ ನಂ 143 ಹಿಸ್ಸಾ ನಂ 2 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002005/IF/93393042893105456) IF 77 09/11/2021 19/11/2022 2377
ತಿಮ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಸ ನಂ 56 ಹಿಸ್ಸಾ ನಂ 3 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002005/IF/93393042893122937) IF 85 08/12/2021 19/11/2022 2377
ತಿಮ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ಬಾಸ್ಕರಯ್ಯ ಸ ನಂ 19 ಹಿಸ್ಸಾ ನಂ 2 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002005/IF/93393042893125508) IF 55 05/02/2022 19/11/2022 2377
ಹೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಮತ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಸ ನಂ 100 ಹಿಸ್ಸಾ ನಂ ಪಿ1 ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002005/IF/93393042893189019) IF 87 15/12/2021 19/11/2022 9000
ಹೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡರಂಗನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣರಂಗನಾಯ್ಕ ಸ ನಂ 100 ಹಿಸ್ಸಾ ನಂ ಪಿ1 ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002005/IF/93393042893189220) IF 25 24/02/2022 19/11/2022 8750
ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕರಿಬಸವಯ್ಯ ಸ ನಂ 111 ಹಿಸ್ಸಾ ನಂ 2 ರಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002005/IF/93393042893305219) IF 79 08/02/2022 19/11/2022 15337.2134
ಹೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವೀರಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸ ನಂ 7 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002005/IF/93393042893317071) IF 14 22/03/2022 19/11/2022 2000
ವರ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಸ ನಂ 45 ಹಿಸ್ಸಾ ನಂ 2 ರಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002005/IF/93393042893405969) IF 80 08/02/2022 19/11/2022 17669.4374
ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002005/IF/93393042893419117) IF 16 19/03/2022 19/11/2022 6291
ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕರಿಬಸವಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002005/IF/93393042893539444) IF 27 24/02/2022 19/11/2022 6291
ಹೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿನ್ ಮರಿಯಣ್ಣ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002005/IF/93393042893550555) IF 29 24/02/2022 19/11/2022 6291
Total (In Lakhs.) 2.44
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಪಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಬಿನ್ ದನಂಜಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002005/IF/93393042892563775) IF 40 23/03/2021 19/11/2022 7800
ವರ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಓಬಳಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002005/IF/93393042892563813) IF 28 11/02/2021 19/11/2022 7685
Total (In Lakhs.) 0.15
Grand Total (In Lakhs.) 2.59
Report Completed
Excel View