Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : TUMAKURU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಸಂಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಲತಾ ಕೋಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002011/IF/93393042892522297) IF 170 13/10/2021 08/11/2022 5700
ಹಲಸಿನನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002011/IF/93393042892528123) IF 173 13/10/2021 08/11/2022 4180
ಇಡಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಯ್ಯ ಐ ಕೆ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002011/IF/93393042892578826) IF 186 15/02/2022 08/11/2022 5522
ಎಂ ಎನ್ ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ರಮೇಶ್ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002011/IF/93393042892633775) IF 177 13/12/2021 08/11/2022 5531
ಎಂ ಎನ್ ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನಂಜಣ್ಣ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002011/IF/93393042892727228) IF 179 13/12/2021 08/11/2022 5320
ಉದ್ದೇಹೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002011/IF/93393042893010697) IF 169 13/10/2021 08/11/2022 5531
ಉದ್ದೇಹೋಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002011/IF/93393042893138652) IF 184 15/02/2022 08/11/2022 5522
ಕಾಡೇಗೌಡನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಹಾಲಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002011/IF/93393042893148535) IF 165 12/10/2021 08/11/2022 5531
ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೀಶಯ್ಯ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು ರವರ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002011/IF/93393042893156379) IF 166 12/10/2021 08/11/2022 4940
ಉದ್ದೇಹೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಬಿನಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002011/IF/93393042893166820) IF 167 12/10/2021 08/11/2022 5531
ಸೋಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕೆಂಪಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002011/IF/93393042893188638) IF 171 13/10/2021 08/11/2022 5522
ಸೋಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೆಟ್ ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002011/IF/93393042893229294) IF 178 13/12/2021 08/11/2022 24750
ಎಂ ಎನ್ ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ತತ್ವಂತ್ ಬಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಾಂಡುರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002011/IF/93393042893235542) IF 175 13/10/2021 08/11/2022 20038
ಸೋಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಪೂಜೆರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002011/IF/93393042893278813) IF 180 24/01/2022 08/11/2022 21603
ಸೋಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ುಪ್ಪರಿಗಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002011/IF/93393042893389248) IF 185 15/02/2022 08/11/2022 5522
ಎಂ ಎನ್ ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆಯ ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002011/LD/93393042892228875) LD 41 22/07/2021 29/04/2022 38676
    42 22/07/2021 29/04/2022 123500
ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002011/WC/93393042892410579) WC 43 22/08/2021 29/04/2022 20334
Total (In Lakhs.) 3.13
Grand Total (In Lakhs.) 3.13
Report Completed
Excel View