Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : TUMAKURU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಡಿ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೂಪ ಕೊಂ ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002015/IF/93393042892579440) IF 45 02/02/2022 29/04/2022 5720.181
ಕುಂದರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದೀಶ್ ಬಿನ್ ಭದ್ರಯ್ಯರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ+ (1525002015/IF/93393042892736612) IF 60 14/12/2021 29/04/2022 5552.1
ಕುಂದರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪವಿತ್ರ ಕೊಂ ಲಕ್ಕಣ್ಣರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002015/IF/93393042892976744) IF 56 14/12/2021 29/04/2022 6064.89
ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002015/IF/93393042892976924) IF 57 14/12/2021 29/04/2022 6896.8
ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬಸವಣ್ಣರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಶಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002015/IF/93393042893163405) IF 58 14/12/2021 29/04/2022 6820.8
ಹರಗಲದೇವಿಗುಡ್ಡದ ಕಾವಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002015/RC/93393042892279435) RC 25 01/09/2021 29/04/2022 24206.1984
    26 15/09/2021 29/04/2022 25137.17
    27 15/09/2021 29/04/2022 31589.178
    27 10/10/2021 29/04/2022 24673.9607
    4610 14/12/2021 29/04/2022 19800
    4616 14/12/2021 29/04/2022 21600
    4617 14/12/2021 29/04/2022 31680
    4618 14/12/2021 29/04/2022 43200
    4619 14/12/2021 29/04/2022 16200
ಅತ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲಾ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002015/RC/93393042892279440) RC 29 15/06/2021 29/04/2022 8280
    3181 08/09/2021 29/04/2022 36720
    3182 14/12/2021 29/04/2022 32400
    3183 08/09/2021 29/04/2022 77040
    3184 14/12/2021 29/04/2022 36720
ಬೆಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002015/RC/93393042892279673) RC 3185 08/09/2021 29/04/2022 14760
    3186 08/09/2021 29/04/2022 23040
    3187 08/09/2021 29/04/2022 23040
    3188 08/09/2021 29/04/2022 43560
    3189 08/09/2021 29/04/2022 49320
    3190 08/09/2021 29/04/2022 28800
ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಮಯ್ಯನ ಮನೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002015/RC/93393042892279678) RC 4670 18/12/2021 29/04/2022 16200
    4671 18/12/2021 29/04/2022 27360
    4672 18/12/2021 29/04/2022 18000
    4673 18/12/2021 29/04/2022 53280
    4674 18/12/2021 29/04/2022 35280
    4675 18/12/2021 29/04/2022 18720
    4676 18/12/2021 29/04/2022 21960
ಸೋಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002015/RC/93393042892279680) RC 24 15/09/2021 29/04/2022 30277.4017
    4620 14/12/2021 29/04/2022 11520
    4621 14/12/2021 29/04/2022 38160
    4622 14/12/2021 29/04/2022 25200
    4623 14/12/2021 29/04/2022 30960
    4624 14/12/2021 29/04/2022 45360
ಅಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002015/RC/93393042892279682) RC 28 04/06/2021 29/04/2022 17995.304
    4611 14/12/2021 29/04/2022 15480
    4612 14/12/2021 29/04/2022 21600
    4613 14/12/2021 29/04/2022 25200
    4614 14/12/2021 29/04/2022 70560
    4615 14/12/2021 29/04/2022 54000
Total (In Lakhs.) 12.2
Grand Total (In Lakhs.) 12.2
Report Completed
Excel View