Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : TUMAKURU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಹಾಗೂ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ (1525002019/AV/93393042892302616) AV 236 21/05/2022 08/11/2022 55650
    238 07/06/2022 08/11/2022 7300
    263 07/04/2022 08/11/2022 57705
    266 14/04/2022 08/11/2022 25442
    286 07/04/2022 08/11/2022 26000
    287 07/04/2022 08/11/2022 18808.64
    295 14/04/2022 08/11/2022 9600
    330 21/05/2022 08/11/2022 22000
    336 07/06/2022 08/11/2022 4800
ಅಡಗೂರು ರಾಧ ಕೋಂ ರವಿಕುಮಾರ್ ಇವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002019/IF/93393042892975664) IF 70 17/05/2022 08/11/2022 2660
    71 17/05/2022 08/11/2022 1800
    72 17/05/2022 08/11/2022 22945
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ದೇವರಾಜ ಹೆಚ್ ಡಿ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಯ್ಯರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002019/IF/93393042893082486) IF 66 17/05/2022 08/11/2022 1800
ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಹನುಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002019/IF/93393042893186986) IF 79 17/05/2022 08/11/2022 6440
ಹಳೇಗುಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮರುಳಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002019/IF/93393042893210086) IF 1696 21/06/2022 08/11/2022 16390.9046
    3624 17/06/2022 08/11/2022 5320
    85 17/06/2022 08/11/2022 32889
ಪ್ರಭುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪರವರ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002019/IF/93393042893241864) IF 64 17/05/2022 08/11/2022 13224
ಪ್ರಭುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪರವರ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002019/IF/93393042893241888) IF 89 17/05/2022 08/11/2022 9760
Total (In Lakhs.) 3.41
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಬಿಳಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಉಳಿಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ (1525002019/AV/93393042892260044) AV 1378 29/11/2021 08/11/2022 23180
    1381 06/12/2021 08/11/2022 27360
    278 29/11/2021 08/11/2022 68356.3
    286 06/12/2021 08/11/2022 92129.7
ಬಿಳಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಉಳಿಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ (1525002019/AV/93393042892260045) AV 1370 09/11/2021 08/11/2022 21660
    1371 17/11/2021 08/11/2022 22800
    262 09/11/2021 08/11/2022 68070
    267 17/11/2021 08/11/2022 103239.4
ಧೂಳನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002019/AV/93393042892288746) AV 04 22/09/2021 08/11/2022 76980
    23 07/10/2021 08/11/2022 83006
    904 23/09/2021 08/11/2022 22400
    931 08/10/2021 08/11/2022 30400
ಧೂಳನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002019/AV/93393042892292214) AV 29 08/11/2021 08/11/2022 44604.9
    30 09/11/2021 08/11/2022 45888.1
    792 09/11/2021 08/11/2022 27000
    906 02/11/2021 08/11/2022 16450
    925 09/11/2021 08/11/2022 19250
ಧೂಳನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002019/DP/93393042892291297) DP 151 31/08/2021 08/11/2022 34736
ಧೂಳನಹಳ್ಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002019/DP/93393042892297918) DP 150 31/08/2021 08/11/2022 8200
ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಶಾಂತರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿವರೆಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002019/FP/93393042892235930) FP 03 14/09/2021 08/11/2022 31029.79
    06 22/09/2021 08/11/2022 31054.6
    20 28/09/2021 08/11/2022 56956.09
    787 15/09/2021 08/11/2022 8000
    903 22/09/2021 08/11/2022 16000
    930 28/09/2021 08/11/2022 8000
ಬಿಳಿಗೆರೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಅರಳಿಮರದಿಂದ ಬಸಬಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ಎಡಭಾಗ ಬಸ್ಸಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002019/FP/93393042892263029) FP 208 18/10/2021 08/11/2022 54813.9
    212 29/09/2021 08/11/2022 30826
    215 07/10/2021 08/11/2022 73904
    395 22/09/2021 08/11/2022 6720
    396 07/10/2021 08/11/2022 23040
    971 18/10/2021 08/11/2022 16640
ಬಿಳಿಗೆರೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಅರಳಿಮರದಿಂದ ಬಸಬಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ಬಲಭಾಗ ಬಸ್ಸಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002019/FP/93393042892263031) FP 211 07/10/2021 08/11/2022 29375.9
    213 22/09/2021 08/11/2022 24856.5
    24 18/10/2021 08/11/2022 43973.1
    397 22/09/2021 08/11/2022 6400
    398 07/10/2021 08/11/2022 6720
    399 18/10/2021 08/11/2022 15360
ಕೋಡಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ತೊರೆಹಳ್ಳದರೆಗೆ ಬಸಿಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002019/FP/93393042892263978) FP 05 28/09/2021 08/11/2022 37589.7
    07 07/10/2021 08/11/2022 36086.4
    26 18/10/2021 08/11/2022 76144.48
    913 28/09/2021 08/11/2022 4800
    924 19/10/2021 08/11/2022 28800
    926 08/10/2021 08/11/2022 24000
ಹಳೇಗುಬ್ಬಿ ಮಜಿರೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ & ಉದಿಬದು ಹಾಗೂ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮ (1525002019/IF/93393042892415226) IF 12 25/11/2021 08/11/2022 29046
ಹಳೇಗುಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಕೋಂ ದೊಡ್ಡಚಿಕ್ಕೇಗೌಡರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002019/IF/93393042892451259) IF 01 20/11/2021 08/11/2022 5992
ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹುಚ್ಚೇಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲಯ್ಯರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002019/IF/93393042892468744) IF 02 20/11/2021 08/11/2022 6440
ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮರಿಯಣ್ಣರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002019/IF/93393042892481366) IF 07 20/11/2021 08/11/2022 26190
ಬಿಳಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಯಮುನ ಕೋಂ ಗೌಡಯ್ಯರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002019/IF/93393042892485695) IF 14 25/11/2021 08/11/2022 6100
ಪ್ರಭುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಪ್ರೀತ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕೋಂ ಲಿಂಗರಾಜು ಪಿ ಬಿರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002019/IF/93393042892493293) IF 03 20/11/2021 08/11/2022 6440
ಕಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಕೆಆರ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002019/IF/93393042892505666) IF 06 20/11/2021 08/11/2022 6440
ಕಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಜಯಶೀಲ ಬಿನ್ ಆರ್ ನಾರಾಯಣರವರ ಸನಂ 28ಹಿಸ್ಸಾ1ರ  (1525002019/IF/93393042892538510) IF 68 10/06/2021 08/11/2022 9000
ಕೋಡಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಯದ್ ಅಮೀರ್ ಪಾಷ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಗೌಸ್ ಫೀರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002019/IF/93393042892552331) IF 08 20/11/2021 08/11/2022 7350
ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಷಡಕ್ಷರಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002019/IF/93393042892568896) IF 16 25/11/2021 08/11/2022 3750
ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗುಡ್ಡಯ್ಯರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002019/IF/93393042892568907) IF 11 25/11/2021 08/11/2022 3622
ಪ್ರಭುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002019/IF/93393042892568928) IF 17 25/11/2021 08/11/2022 3750
ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧಗಂಗ ಕೋಂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002019/IF/93393042892583210) IF 15 25/11/2021 08/11/2022 3750
ಪ್ರಭುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002019/IF/93393042892585113) IF 85 22/09/2021 08/11/2022 5500
ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಲಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಸದಾಶಿವಯ್ಯರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002019/IF/93393042892605691) IF 10 25/11/2021 08/11/2022 3622
ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002019/IF/93393042892627983) IF 05 20/11/2021 08/11/2022 5740
ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಯ್ಯರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002019/IF/93393042892634294) IF 72 23/08/2021 08/11/2022 5500
ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಸ್ವಾಮಯ್ಯರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002019/IF/93393042892634298) IF 71 23/08/2021 08/11/2022 5500
ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಂಗಯ್ಯರವರ ಸನಂ 36ಹಿಸ್ಸಾ2ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರ (1525002019/IF/93393042892634411) IF 86 05/05/2021 08/11/2022 4800
ಹಳೇಗುಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಣ್ಣೆಗೇರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ದೊಡ್ಡಯ್ಯರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002019/IF/93393042892637619) IF 68 18/08/2021 08/11/2022 5440
ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ವೆಂಕಟೇಗೌಡರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002019/IF/93393042892648175) IF 86 29/09/2021 08/11/2022 5000
ಬಿಳಿಗೆರೆ ಈರಮ್ಮ ಕೋಂ ಈರಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002019/IF/93393042892844095) IF 09 20/11/2021 08/11/2022 5460
ಪ್ರಭುವನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಿಂಗಪ್ಪರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002019/IF/93393042892905373) IF 01 20/12/2021 08/11/2022 5610
    02 20/12/2021 08/11/2022 19130
ಹಳೇಗುಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪಾಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕೆಂಪಚಿಕ್ಕಯ್ಯರವರ ಸನಂ 87 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002019/IF/93393042892942171) IF 87 11/08/2021 08/11/2022 4200
ಹಳೇಗುಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕೆಂಪಚಿಕ್ಕಯ್ಯರವರ ಸನಂ 33ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002019/IF/93393042892963894) IF 82 05/07/2021 08/11/2022 2400
ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನಂಜುಂಡಯ್ಯರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002019/IF/93393042892972828) IF 70 18/08/2021 08/11/2022 5500
ಬಸವಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಈರಮಾದಯ್ಯರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002019/IF/93393042892987362) IF 65 17/09/2021 08/11/2022 8560
    66 17/09/2021 08/11/2022 19190
ಸಿಂಗೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಎಸ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಹದೇವಯ್ಯರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002019/IF/93393042893027948) IF 84 18/09/2021 08/11/2022 5490
ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧಗಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಯ್ಯರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002019/IF/93393042893066416) IF 69 18/08/2021 08/11/2022 5000
ಹಳೇಗುಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರೀಶ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನಿಂಗಣ್ಣರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002019/IF/93393042893212451) IF 82 16/11/2021 08/11/2022 5520
ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರಂಗಪ್ಪರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002019/IF/93393042893212808) IF 83 28/09/2021 08/11/2022 5050
ಧೂಳನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಲಿತಕಿರಣ್ ಡಿಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜುರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002019/IF/93393042893217597) IF 72 18/12/2021 08/11/2022 4793.68
ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002019/IF/93393042893260789) IF 75 19/12/2021 08/11/2022 5520
ಹಳೇಗುಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜು ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಇವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002019/IF/93393042893418327) IF 70 16/11/2021 08/11/2022 5670
Total (In Lakhs.) 17.93
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಅಡಗೂರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002019/IF/93393042892229941) IF 60 22/03/2021 08/11/2022 29438.59
ಪ್ರಭುವನಹಳ್ಳಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ರಂಗಯ್ಯ ಸ.ನಂ.239ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಮರುಪೂರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002019/IF/93393042892265697) IF 84 22/03/2021 08/11/2022 2600
ಧೂಳನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಯ್ಯರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002019/IF/93393042892266207) IF 41 26/08/2020 08/11/2022 4999.5
ಅಡಗೂರು ಪಂಕಜ ಕೋಂ ರಾಜಣ್ಣರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002019/IF/93393042892266307) IF 61 22/03/2021 08/11/2022 6440
ಪ್ರಭುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರಂಗಯ್ಯರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002019/IF/93393042892553557) IF 85 22/03/2021 08/11/2022 7592
Total (In Lakhs.) 0.51
Grand Total (In Lakhs.) 21.84
Report Completed
Excel View