Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : TUMAKURU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಕಡಬ 1 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002022/FP/93393042892266667) FP 1517 19/05/2022 19/11/2022 19000
ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಇಂಗುಗುಂಡಿ, ಉದಿಬದು ನಿರ್ಮಾ (1525002022/IF/93393042892411877) IF 21 19/05/2022 19/11/2022 31000
    22 19/05/2022 19/11/2022 7960
ಆಡಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕರಿಗಿರಿಯಪ್ಪ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002022/IF/93393042892501517) IF 60 07/04/2022 19/11/2022 4900
ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರವಿಚಂದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಅರಸಿಕರಿಯಪ್ಪ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892517676) IF 15 19/05/2022 19/11/2022 5310
ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಣ್ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892517690) IF 63 07/04/2022 29/04/2022 28500
ಸಹಿಪ್ರಾ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002022/LD/93393042892236564) LD 1604 18/05/2022 19/11/2022 5320
    1605 18/05/2022 19/11/2022 5320
    1606 18/05/2022 19/11/2022 9500
Total (In Lakhs.) 1.17
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ತಿಮ್ಮೇಗೌಡನಹಟ್ಟಿಯ ದೊಡ್ಡತಿಮ್ಮಯ್ಯನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ (1525002022/FP/93393042892260910) FP 001 10/09/2021 29/04/2022 41313
    002 10/09/2021 29/04/2022 41313
    003 09/02/2022 29/04/2022 22179
    1523 09/02/2022 29/04/2022 19000
    1524 09/02/2022 29/04/2022 19760
    1524 10/02/2022 29/04/2022 19760
    1525 10/02/2022 29/04/2022 19760
ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002022/FP/93393042892260915) FP 1511 06/02/2022 29/04/2022 19760
    1512 06/02/2022 29/04/2022 19760
    1518 06/02/2022 29/04/2022 17860
    48 21/09/2021 29/04/2022 41313
    49 30/09/2021 29/04/2022 41313
    50 06/10/2021 29/04/2022 39920.5
ಗಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮನೆಯಿಂದ GMB ಮನೆವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ  (1525002022/FP/93393042892266655) FP 1451 01/01/2022 29/04/2022 13300
    1452 14/02/2022 29/04/2022 3420
    51 14/02/2022 29/04/2022 30750
    52 14/02/2022 29/04/2022 9580
    53 14/02/2022 29/04/2022 21798
ಕಡಬ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಯ್ಯನವರ ಮನೆಯ ಮುಂಬಾಗದಿಂದ ಜಯಮ್ಮ ಮನೆವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002022/FP/93393042892266665) FP 05 14/02/2022 29/04/2022 44013.9
    06 14/02/2022 29/04/2022 40813.9
    147 14/02/2022 29/04/2022 12700.8
    148 14/02/2022 29/04/2022 12700.8
    1527 14/02/2022 29/04/2022 15200
    1528 14/02/2022 29/04/2022 15200
ಕಡಬ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಬಾಗದವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002022/FP/93393042892269803) FP 1455 14/02/2022 29/04/2022 14820
    1456 14/02/2022 29/04/2022 4940
    69 12/02/2022 29/04/2022 30975
    70 12/02/2022 29/04/2022 10904.5
ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892473111) IF 34 07/06/2021 19/11/2022 5280
ರಾಯರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892518736) IF 68 30/03/2022 29/04/2022 5280
ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002022/IF/93393042892523852) IF 69 30/03/2022 19/11/2022 28300
ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೇತನ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892523873) IF 35 07/06/2021 29/04/2022 5280
ರಾಯರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892528084) IF 67 30/03/2022 19/11/2022 4560
ಆಡಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892528145) IF 38 18/04/2021 19/11/2022 5280
ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಕಂಬಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002022/IF/93393042892559547) IF 70 30/03/2022 19/11/2022 6137
ಆಡಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892559554) IF 05 26/04/2021 19/11/2022 6137
ಗಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892559565) IF 72 30/03/2022 19/11/2022 6137
ಕಡಬ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜಪ್ಪ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892560363) IF 06 23/04/2021 29/04/2022 6137
ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಪಿ ಪರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರಯ್ಯ ಬಿನ್ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892561173) IF 07 23/04/2021 19/11/2022 6137
ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892567983) IF 08 08/06/2021 29/04/2022 6137
ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೀಶ್ ಬಿನ್ ರಾಜಣ್ಣ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892568004) IF 09 13/09/2021 29/04/2022 6137
ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ನರಸಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892568025) IF 75 30/03/2022 08/11/2022 6137
ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಕೋಂ ಲೇ ಹರೀಶ್ ಕೆ ಟಿ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892568039) IF 76 30/03/2022 08/11/2022 6137
ಕಡಬ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜು ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002022/IF/93393042892568110) IF 37 18/04/2021 29/04/2022 5280
ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದ್ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಜನಾಯಕ್ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002022/IF/93393042892568121) IF 70 30/03/2022 29/04/2022 26800
ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಸ್ತೂರಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892570833) IF 71 30/03/2022 08/11/2022 6137
ಕಡಬ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಸಿ ರಾಜೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರಗೌಡ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892572811) IF 09 06/08/2021 29/04/2022 6137
ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಸವಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892574616) IF 11 01/07/2021 19/11/2022 6137
ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892574766) IF 12 23/04/2021 19/11/2022 6137
ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892574768) IF 13 12/07/2021 29/04/2022 6137
ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892574769) IF 14 24/06/2021 19/11/2022 6137
ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892574781) IF 15 15/06/2021 19/11/2022 6137
ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮುದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892574790) IF 16 08/06/2021 19/11/2022 6137
ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಕೇಶವ ಬಿನ್ ಬಸವಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892575273) IF 16 12/07/2021 19/11/2022 6137
ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕವಿತ ಕೋಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892575312) IF 17 18/10/2021 29/04/2022 6137
ಕಡಬ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892579419) IF 78 30/03/2022 19/11/2022 6334.5
ಆಡಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ A R ರಂಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಹಳೆಮನೆ ರಂಗೇಗೌಡ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002022/IF/93393042892581285) IF 01 04/07/2021 19/11/2022 6137
ಆಡಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002022/IF/93393042892581308) IF 77 30/03/2022 19/11/2022 6137
ಆಡಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ K N ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002022/IF/93393042892581309) IF 18 12/07/2021 19/11/2022 6137
ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002022/IF/93393042892581320) IF 18 23/08/2021 19/11/2022 6137
ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ H T ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002022/IF/93393042892581324) IF 19 20/09/2021 19/11/2022 6137
ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002022/IF/93393042892581349) IF 72 30/03/2022 19/11/2022 6137
ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002022/IF/93393042892581353) IF 19 28/06/2021 19/11/2022 6137
ಗಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ G M ಷಡಾಕ್ಷರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮಹದೇವಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002022/IF/93393042892581370) IF 39 17/01/2022 29/04/2022 6137
ಗಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002022/IF/93393042892581372) IF 21 24/06/2021 19/11/2022 6137
ಗಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002022/IF/93393042892581374) IF 40 17/01/2022 19/11/2022 6137
ಗಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002022/IF/93393042892581378) IF 22 20/09/2021 29/04/2022 6137
ಆಡಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002022/IF/93393042892581430) IF 03 12/07/2021 19/11/2022 6137
ಗಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ G C ಬಿನ್ ಚನ್ನಿಗಪ್ಪ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002022/IF/93393042892586777) IF 22 20/09/2021 19/11/2022 6137
ಆಡಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಚ್ಚಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002022/IF/93393042892586783) IF 71 30/03/2022 29/04/2022 6137
ಆಡಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಸ್ವಾಮಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002022/IF/93393042892586792) IF 23 28/09/2021 29/04/2022 6137
ಆಡಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002022/IF/93393042892586806) IF 2 12/07/2021 19/11/2022 6137
ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತುಳಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892586816) IF 24 08/06/2021 19/11/2022 6137
ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ H R ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇ ರಂಗೇಗೌಡ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892586818) IF 25 01/07/2021 29/04/2022 6137
ಕಡಬ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೇಮ M S ಕೋಂ ಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892586825) IF 26 06/08/2021 29/04/2022 6137
ಆಡಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಜ ಎ ಆರ್ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002022/IF/93393042892607048) IF 66 30/03/2022 19/11/2022 5280
ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತುಳಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892737031) IF 27 24/06/2021 19/11/2022 6137
ಕಡಬ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅರಸ್ ಬಿನ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾಜ ಅರಸ್ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892748521) IF 29 23/08/2021 19/11/2022 6137
ಆಡಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯೋಗೀಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002022/IF/93393042892750146) IF 65 30/03/2022 19/11/2022 4910
ಕಡಬ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಸ.ನಂ 139 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042893052417) IF 03 14/02/2022 19/11/2022 49278.46
ಕಡಬ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042893161896) IF 33 04/10/2021 29/04/2022 6137
ಕಡಬ ಗ್ರಾಮದ ರಾಘವೇಂದ್ರರಾಜ ಅರಸ್ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅರಸ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002022/IF/93393042893221368) IF 02 14/02/2022 29/04/2022 17520
ಕಡಬ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002022/IF/93393042893328566) IF 03 14/02/2022 29/04/2022 49278.46
ಸಹಿಪ್ರಾ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002022/LD/93393042892236564) LD 1454 14/02/2022 29/04/2022 19000
    1508 06/02/2022 29/04/2022 11400
    1508 14/02/2022 29/04/2022 19000
    1509 06/02/2022 29/04/2022 11400
    1510 06/02/2022 29/04/2022 11400
    1516 07/02/2022 29/04/2022 11400
    1517 07/02/2022 29/04/2022 11400
    54 21/10/2021 29/04/2022 51240
    55 14/02/2022 29/04/2022 51240
    56 14/02/2022 29/04/2022 51240
    57 14/02/2022 29/04/2022 51240
    58 14/02/2022 29/04/2022 51240
    59 14/02/2022 29/04/2022 16800
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡಬ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚವರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002022/LD/93393042892240081) LD 1502 03/02/2022 29/04/2022 13300
    1506 06/02/2022 29/04/2022 9500
    1507 06/02/2022 29/04/2022 13300
    1512 08/02/2022 29/04/2022 13300
    1513 06/02/2022 29/04/2022 13300
    1514 07/02/2022 29/04/2022 11400
    1515 07/02/2022 29/04/2022 11400
    1521 08/02/2022 29/04/2022 13300
    1522 08/02/2022 29/04/2022 26600
    60 08/02/2022 29/04/2022 30820
    61 08/02/2022 29/04/2022 34900
    62 08/02/2022 29/04/2022 34900
    63 08/02/2022 29/04/2022 44736
    64 08/02/2022 29/04/2022 44736
    65 08/02/2022 29/04/2022 44736
    66 08/02/2022 29/04/2022 44736
    67 08/02/2022 29/04/2022 25120
ಕಡಬ ಮರಿಯಲ್ಲಯ್ಯ ತೋಟದಿಂದ ಗುಂಡುಭಟ್ಟರ ತೋಟದವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002022/RC/93393042892268291) RC 01 26/09/2021 29/04/2022 68490
ಕಡಬ ಗಂಗಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಕೆ ಸಿ ಚಂದ್ರಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಶಂಕರಲಿಂಗಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1525002022/RC/93393042892310732) RC 48 11/12/2021 29/04/2022 75290
    49 18/12/2021 29/04/2022 76290
ಆಡಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜು ಮನೆವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1525002022/RC/93393042892321452) RC 01 09/11/2021 29/04/2022 51940
    02 09/11/2021 29/04/2022 43960
    03 24/11/2021 29/04/2022 39538.08
ಆಡಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಬಸವರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1525002022/RC/93393042892321464) RC 04 12/11/2021 29/04/2022 48044
    05 24/11/2021 29/04/2022 49015
    06 30/11/2021 29/04/2022 54797.6
    07 30/11/2021 29/04/2022 56590
    08 30/11/2021 29/04/2022 120212
Total (In Lakhs.) 25.97
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002022/IF/93393042892416644) IF 116 06/09/2020 19/11/2022 6130
ಕೆ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002022/IF/93393042892553271) IF 104 10/12/2020 19/11/2022 6875
Total (In Lakhs.) 0.13
Grand Total (In Lakhs.) 27.26
Report Completed
Excel View