Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : TUMAKURU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಎಸ್ ಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ನಂ 92 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/AV/93393042892304802) AV 93 08/06/2022 08/11/2022 15210
    94 09/06/2022 08/11/2022 15600
ನಾಗಸಂದ್ರ ಚಂಗಾವಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಗೌಡರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರಯ್ಯರವರ ಮನೆಯಯ ವರೆಗೆ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/FP/93393042892249728) FP 0115 09/05/2022 08/11/2022 9750
    0116 10/05/2022 08/11/2022 9750
    0117 10/05/2022 08/11/2022 9750
    0118 10/05/2022 08/11/2022 10353.84
    0120 11/05/2022 08/11/2022 10353.84
    0121 11/05/2022 08/11/2022 10353.84
    33 09/05/2022 08/11/2022 24820
    34 12/05/2022 08/11/2022 24820
ಚಿಂದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಟಿ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892620517) IF 02 12/04/2022 08/11/2022 6656
"ಕೊಂಡಾಪುರ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಜಾ ಕು ನೀ ತೊಟ್ಟಿ (1525002025/WC/93393042892398151) WC 98 12/06/2022 08/11/2022 7020
Total (In Lakhs.) 1.54
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಬೋರೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892509057) IF 73 29/06/2021 08/11/2022 2000
ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ಮುದ್ದರಂಗೇಗೌಡ ರವರ ದನಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892512798) IF 42 04/08/2021 08/11/2022 5350
ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಾಯಣ್ಣ ರವರ ದನಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892520804) IF 77 06/06/2021 08/11/2022 5350
ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892524650) IF 85 01/07/2021 08/11/2022 3000
ಬ್ಯಾಟಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಕೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ದನಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892526697) IF 02 01/04/2021 08/11/2022 5850
ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ದನಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892526704) IF 78 06/06/2021 08/11/2022 24360
ಎಸ್ ಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಬಿನ್ ದೊರೈರಾಜು ರವರ ಚಂಗಾವಿ ಸ ನಂ 127 ಹಿಸ್ಸಾ ನಂ 2 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮ  (1525002025/IF/93393042892536016) IF 18 01/04/2021 08/11/2022 3000
ಎಸ್ ಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಬಿನ್ ದೊರೈರಾಜು ರವರ ಚಂಗಾವಿ ಸ ನಂ 127 ಹಿಸ್ಸಾ ನಂ 2 ರಲ್ಲಿ ಉದಿಬದು ನಿರ್ಮ  (1525002025/IF/93393042892536019) IF 3 15/05/2021 08/11/2022 2300
ಎಸ್ ಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಾವತಿ ಕೋಂ ಸುಬ್ರಾಯ್ದು ರವರ ದನಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892542980) IF 74 06/06/2021 08/11/2022 21330
ಗಳಗ ಗ್ರಾಮದ ಬೀಬೀ ಆಯಿಷಾ ಕೋಂ ಶೇಕ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002025/IF/93393042892563656) IF 39 01/06/2021 08/11/2022 5996
ಗಳಗ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892563657) IF 66 06/06/2021 08/11/2022 6316
ಗಳಗ ಗ್ರಾಮದ ಪವತ್ರಾ ಬಿ ಕೆ ಕೋಂ ರುದ್ರೇಶ್ ಜಿ ಆರ್ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892563667) IF 01 01/04/2021 08/11/2022 7450
ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892569727) IF 80 01/04/2021 08/11/2022 6676.4
ಕೊಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದಂಡಿಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಪಾತಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉದಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892570713) IF 85 01/04/2021 08/11/2022 2000
ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892571325) IF 36 21/06/2021 08/11/2022 7336
ಕೊಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಯ್ಯ ರವರ ದನಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892572917) IF 70 06/06/2021 08/11/2022 24360
ಕೊಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಗಂಗಬೈರಣ್ಣ ರವರ ದನಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892714658) IF 72 09/07/2021 08/11/2022 25923
ಕೊಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಧಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಾನಂದಯ್ಯ ರವರ ದನಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892714738) IF 89 21/06/2021 08/11/2022 25923
ಚನ್ನಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಮಾರಯ್ಯ ರವರ ದನಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892727055) IF 101 07/06/2021 08/11/2022 5200
ನಂದೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಕೆ ಟಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ತಿರುಮಲಗಿರಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892728878) IF 81 01/07/2021 08/11/2022 6656
ಕೊಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೂಪ ಕೋಂ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ರವರ ದನಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892729214) IF 89 15/05/2021 08/11/2022 25923
ಸುರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಬಿನ್ ಹನುಮದಾಸ್ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಉದಿ ಬದು ಕೃಷಿಹೊಂಡ  (1525002025/IF/93393042892835011) IF 36 12/09/2021 08/11/2022 30060
ಚಿಂದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉದಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892867846) IF 40 22/07/2021 08/11/2022 2000
ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಹುಚ್ಚಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892868041) IF 41 23/07/2021 08/11/2022 2000
ನಂದೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892905289) IF 31 30/06/2021 08/11/2022 6656
ನಂದೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892905315) IF 30 30/06/2021 08/11/2022 6656
ಎಸ್ ಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಕೆ ಹೆಚ್ ಕೋಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಜಿ ಎನ್ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892925854) IF 22 06/12/2021 08/11/2022 42510
ನಂದೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗವೆಂಕಟಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮೂಡ್ಲಯ್ಯ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892980060) IF 03 26/07/2021 08/11/2022 4482
    22 21/09/2021 08/11/2022 49790
ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣ ಎನ್ ವಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ವೆಂಕಟ ನರಸಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892980219) IF 42 14/07/2021 08/11/2022 2000
ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನಂಜಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892984208) IF 44 23/07/2021 08/11/2022 2000
ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಪಟೇಲ್ ಲಕ್ಕೂರಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892984231) IF 48 23/07/2021 08/11/2022 2000
ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042893005607) IF 21 16/09/2021 08/11/2022 2000
ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡ್ಲಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಯ್ಯ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042893009587) IF 39 21/08/2021 08/11/2022 26130
ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042893019724) IF 21 06/09/2021 08/11/2022 41810
ಎಸ್ ಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜು ಕೆ ಜಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1525002025/IF/93393042893085990) IF 81 24/09/2021 08/11/2022 7800
ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಹೊನ್ನಗಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1525002025/IF/93393042893086049) IF 80 01/09/2021 08/11/2022 4400
ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಕಾಳಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉದಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042893103810) IF 93 17/08/2021 08/11/2022 1000
ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹೇಗೌಡ ಎನ್ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042893131186) IF 72 22/07/2021 08/11/2022 2000
ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕೋಡಿಹೊನ್ನಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042893145287) IF 46 27/10/2021 08/11/2022 3000
ಸುರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042893195538) IF 72 06/08/2021 08/11/2022 6656
ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042893284043) IF 79 06/02/2022 08/11/2022 24740
ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಎನ್ ಜಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042893316966) IF 23 06/12/2021 08/11/2022 15240
ಹೊಸಪಾಳ್ಯದ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ರಾಗಿಮುದ್ದಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಜ (1525002025/RC/93393042892309753) RC 212 12/01/2022 08/11/2022 88860
    213 18/01/2022 08/11/2022 81150
    214 24/01/2022 08/11/2022 78440
ಎಸ್ ಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಜಣ್ಣರ ತೋಟದವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1525002025/RC/93393042892314192) RC 01 21/09/2021 08/11/2022 146800
    211 27/09/2021 08/11/2022 68000
ಕದರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಕೊಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1525002025/RC/93393042892321373) RC 218 12/01/2022 08/11/2022 88540
ನೇರಳೆಕಟ್ಟೆಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಖಲಂದರ್ ಸಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ಖಲೀಲ್ ಸಾಬ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/RC/93393042892328253) RC 00822 09/02/2022 08/11/2022 21060
    00823 09/02/2022 08/11/2022 21060
    55 24/01/2022 08/11/2022 38300
    56 30/01/2022 08/11/2022 58000
ಕೊಂಡಾಪುರ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ರಾಗಿಮಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/WC/93393042892296422) WC 00789 21/08/2021 08/11/2022 18000
    00790 21/08/2021 08/11/2022 18000
    219 06/08/2021 08/11/2022 71100
ಗಳಗ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಕ್ ಹೈದರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಬಾನ್ ಸಾಹೇಬರ ಮನೆವರೆಗೆ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/WC/93393042892303969) WC 00818 08/02/2022 08/11/2022 18720
    00819 09/02/2022 08/11/2022 18720
    216 12/09/2021 08/11/2022 48654
    217 28/09/2021 08/11/2022 54170
ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/WC/93393042892306809) WC 105 06/09/2021 08/11/2022 25950
ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮನಹಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಆಚಾರ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಜಾ ಕು ನೀ ತೊಟ್ಟಿ (1525002025/WC/93393042892398150) WC 00764 26/01/2022 08/11/2022 7020
    52 26/01/2022 08/11/2022 14740
ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ (1525002025/WC/93393042892413487) WC 00743 20/01/2022 08/11/2022 7020
    106 21/09/2021 08/11/2022 14740
ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಯುವ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/WC/93393042892416286) WC 00763 26/01/2022 08/11/2022 7020
    53 26/01/2022 08/11/2022 14740
ಮೂಡ್ಲಗಿರಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೇಗೌಡರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/WC/93393042892416287) WC 00762 26/01/2022 08/11/2022 7020
    51 26/01/2022 08/11/2022 14740
Total (In Lakhs.) 15.58
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮರಿಯಣ್ಣ ರವರ ದನಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892387157) IF 16 01/04/2020 08/11/2022 7285
ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ ರವರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892416968) IF 102 21/11/2020 08/11/2022 1000
ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಬ್ಯಾಟರಂಗಯ್ಯ ರವರ ದನಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892475877) IF 208 10/07/2020 08/11/2022 8105
ಕದರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಕಜ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892495641) IF 382 24/06/2020 08/11/2022 6076
ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಮಜರೆ ಕೆರೆಮುಂದಿನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನರಸಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ  (1525002025/IF/93393042892496392) IF 18 07/07/2020 08/11/2022 6076
ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಮಜರೆ ಚಿಂದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ದನಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ  (1525002025/IF/93393042892496393) IF 227 01/07/2020 08/11/2022 6076
ಚಿಂದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಣ್ಣ ರವರ ದನಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892501512) IF 17 26/07/2020 08/11/2022 6076
ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಬ್ಯಾಟರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892508409) IF 108 21/11/2020 08/11/2022 1000
ಎಸ್ ಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉದಿಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892512289) IF 211 10/07/2020 08/11/2022 2000
ಎಸ್ ಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಬಿನ್ ರೇವಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉದಿಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892512837) IF 384 28/01/2021 08/11/2022 2200
ಪೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ನರಸೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉದಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1525002025/IF/93393042892514823) IF 304 27/07/2020 08/11/2022 2200
Total (In Lakhs.) 0.48
Grand Total (In Lakhs.) 17.6
Report Completed
Excel View