Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : TUMAKURU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಬೋಚೀಹಳ್ಳಿ ಪಾಠಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002027/AV/93393042892261220) AV 11 29/11/2021 08/11/2022 24061.6
    18 29/11/2021 08/11/2022 59932.8848
    20 29/11/2021 08/11/2022 45595.502
ಮೆಳೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/AV/93393042892261309) AV 21 07/10/2021 08/11/2022 21053.9
    24 06/11/2021 08/11/2022 10075.795
    31 07/10/2021 08/11/2022 72765.908
    34 06/11/2021 08/11/2022 87956.56
    35 06/11/2021 08/11/2022 22480.0859
ಕೆ ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/AV/93393042892289155) AV 1431 21/10/2021 08/11/2022 31219.926
    39 21/10/2021 08/11/2022 87927.3866
    40 21/10/2021 08/11/2022 37120.51
    44 06/11/2021 08/11/2022 58432.849
ವರಹಾಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ತುಳಸಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹುಣಸೂರು ಮನೆವರೆಗೆ ಬಸೀ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002027/FP/93393042892234495) FP 33 30/09/2021 08/11/2022 7200
    35 30/09/2021 08/11/2022 6120
    49 30/09/2021 08/11/2022 60619
    50 30/09/2021 08/11/2022 48577
ಮಂಚೀಹಳ್ಳಿ ಅಂಗಡಿ ಈಶ್ವರಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಮ್ಮನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಬಸೀ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/FP/93393042892256603) FP 13 18/01/2022 08/11/2022 25565.45
    16 18/01/2022 08/11/2022 35337.546
    28 04/01/2022 08/11/2022 14497.97
    30 18/01/2022 08/11/2022 38012.96
ಪೆದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಚ್ಚಪ್ಪನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಬಸೀ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/FP/93393042892256605) FP 1494 30/08/2021 08/11/2022 39173.5539
    1495 30/08/2021 08/11/2022 69061.7096
    22 23/08/2021 08/11/2022 75397.0784
    23 23/08/2021 08/11/2022 40415.2386
ಪೆದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಯಲ್ಲಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆವರಗೆ ಬಸೀ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/FP/93393042892256608) FP 1419 30/08/2021 08/11/2022 22196.826
    1420 06/09/2021 08/11/2022 25685.758
    1421 06/09/2021 08/11/2022 57802.9626
    213 30/08/2021 08/11/2022 71189.8609
    214 06/09/2021 08/11/2022 47025.26
ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಉಲ್ಲಾ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಉರ್ದು ಪಾಠಶಾಲೆವರೆಗೆ ಬಸೀ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/FP/93393042892256611) FP 1338 07/08/2021 08/11/2022 76782.03
    1339 07/08/2021 08/11/2022 91778.8
    1341 07/08/2021 08/11/2022 27138.104
    205 30/07/2021 08/11/2022 27732.3394
    206 07/08/2021 08/11/2022 94303.332
    207 07/08/2021 08/11/2022 26198.419
    211 20/08/2021 08/11/2022 60772.6182
    212 20/08/2021 08/11/2022 8000
ವರಹಾಸಂದ್ರ ಹುಣಸೂರು ಆಲಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುದ್ದಣ್ಣನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಬಸೀ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/FP/93393042892256835) FP 22 27/09/2021 08/11/2022 31154.37
    23 27/09/2021 08/11/2022 66730.4827
    37 08/09/2021 08/11/2022 32419.9254
    41 27/09/2021 08/11/2022 85854.3544
    8 08/09/2021 08/11/2022 7359.3
ಮೆಳೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಸರೋಜಮ್ಮನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಬಸೀ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002027/FP/93393042892256836) FP 19 07/08/2021 08/11/2022 10548.33
    20 11/08/2021 08/11/2022 17171.7
    201 07/08/2021 08/11/2022 2377
    202 07/08/2021 08/11/2022 20309.7634
    203 07/08/2021 08/11/2022 96099.2665
    204 07/08/2021 08/11/2022 17967
ಮೆಳೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ಹಳೇ ಬಾವಿಯಿಂದ ಪಾಠಶಾಲೆವರೆಗೆ ಬಸೀ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002027/FP/93393042892256837) FP 25 29/11/2021 08/11/2022 17171.7
    28 24/01/2022 08/11/2022 61523.748
    29 24/01/2022 08/11/2022 82185.0515
    38 29/11/2021 08/11/2022 35444.2751
    42 18/11/2021 08/11/2022 86642.195
    43 24/01/2022 08/11/2022 78176.1775
ಬೋಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡಿಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ತುಳಸಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಬಸೀ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/FP/93393042892256839) FP 3 09/11/2021 08/11/2022 47822.43
    32 09/11/2021 08/11/2022 91318.3118
    33 09/11/2021 08/11/2022 26183.8916
    4 09/11/2021 08/11/2022 60550.4808
ಕುಣಾಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟಪ್ಪನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಬಸೀ ಕಾಲುವೆ  (1525002027/FP/93393042892256840) FP 12 08/09/2021 08/11/2022 16435.77
    14 27/09/2021 08/11/2022 22053.369
    15 27/09/2021 08/11/2022 68130.9814
    21 08/09/2021 08/11/2022 17326.59
    24 27/09/2021 08/11/2022 81910.8986
ಮಂಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯನವರ ಮನೆವರೆಗು ಬಸೀ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/FP/93393042892259913) FP 17 18/01/2022 08/11/2022 36698.346
    18 18/01/2022 08/11/2022 25565.45
    25 04/01/2022 08/11/2022 13309.07
    29 04/01/2022 08/11/2022 38011.48
ಮೆಳೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ದೊಡ್ಡಹನುಮಂತಯ್ಯನವರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042892532474) IF 107 20/09/2021 08/11/2022 28425.89
ಕೆ ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಜರಾಜು ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪನವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042892556709) IF 108 25/09/2021 08/11/2022 7303.3994
ಕೆ ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042892564340) IF 215 01/09/2021 08/11/2022 5150
ಪೆದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಕರಿಯಪ್ಪನವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042892588474) IF 212 10/09/2021 08/11/2022 7302.5594
ಮೆಳೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಕಲಾ ಕೋಂ ಬಸವರಾಜುರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042892588477) IF 105 01/09/2021 08/11/2022 7302.4044
ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈಜುಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಖಾಸಿಂಸಾಭ್ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042892634039) IF 104 01/09/2021 08/11/2022 5150
ಮಂಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯನವರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042892636511) IF 104 15/11/2021 08/11/2022 4943.45
ಪೆದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಂದಾಲಯ್ಯನವರ ದನದಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042892637593) IF 106 01/09/2021 08/11/2022 5150
ಪೆಂಡಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಲ್ಲಾಡಯ್ಯನವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042892722874) IF 103 30/09/2021 08/11/2022 6815
ಪೆಂಡಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೇಗೌಡರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042892743144) IF 25 16/06/2021 08/11/2022 7392.3002
ವರಹಾಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಾವತಿ ಕೋಂ ಶಂಕರಲಿಂಗೇಗೌಡ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042892803086) IF 109 01/09/2021 08/11/2022 7292.4044
ವರಹಾಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಯರಾಮಯ್ಯನವರ ದನದಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042892803422) IF 101 15/10/2021 08/11/2022 4943.45
ಮೆಳೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ್ ಬಿನ್ ನಂದೀಶಯ್ಯನವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042892840347) IF 90 22/09/2021 08/11/2022 7303.3994
ಕಲ್ಲುರು ಕ್ರಾಸ್ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ನರಸಯ್ಯನವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042892890977) IF 109 25/09/2021 08/11/2022 7303.3994
ವಡವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸುನಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪನವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042892897686) IF 88 22/09/2021 08/11/2022 7303.3994
ವಡವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪನವರ ದನದಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042892902887) IF 102 25/12/2021 08/11/2022 4943.45
ಪೆದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತಿ ಕೋಂ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ದನದಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042892943617) IF 95 22/09/2021 08/11/2022 5205
ಮೆಳೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಮೇಶಯ್ಯ ಬಿನ್ ಹೊನ್ನಪ್ಪನವರ ದನದಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002027/IF/93393042892987444) IF 93 22/09/2021 08/11/2022 5050
ಪೆದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತ ಕೋಂ ಕಾಂತರಾಜು ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042893004688) IF 106 25/01/2022 08/11/2022 7300.5996
ಕೆ.ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣನವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042893004806) IF 96 22/09/2021 08/11/2022 7303.3994
ಬಾನಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ನಾಗಜ್ಜನವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042893016758) IF 101 24/09/2021 08/11/2022 7303.3994
ಪೆಂಡಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕದಲೀಗೌಡರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042893031767) IF 102 24/09/2021 08/11/2022 7303.3994
ಪೆಂಡಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯರಾಮ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಗೌಡರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042893046980) IF 100 24/09/2021 08/11/2022 7303.3994
ಪೆಂಡಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನರಸೇಗೌಡರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042893047041) IF 105 01/09/2021 08/11/2022 7313.612
ಮೆಳೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಯ್ಯನವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042893132803) IF 110 27/10/2021 08/11/2022 7302.7694
ಕಲ್ಲೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಾವತಿ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಶಿವಣ್ಣನವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042893132887) IF 98 24/09/2021 08/11/2022 7303.3994
ಪೆದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯ ಕೋಂ ಪಿ ಎಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯನವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002027/IF/93393042893132978) IF 89 22/09/2021 08/11/2022 7303.3994
ಪೆದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಯಲ್ಲಯ್ಯನವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042893133114) IF 103 24/09/2021 08/11/2022 7303.3994
ಪೆದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ುಮಾಶಖರ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ದನದಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042893154941) IF 94 22/09/2021 08/11/2022 5205
ಕೆ ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಾಚಾರ್ ಬಿನ್ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042893169024) IF 97 24/09/2021 08/11/2022 7303.3994
ವರಹಾಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ನಿಂಗಯ್ಯನವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042893169088) IF 78 22/09/2021 08/11/2022 7303.3994
ಮೆಳೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೆಶ್ ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002027/IF/93393042893178029) IF 92 22/09/2021 08/11/2022 5050
ಮಂಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣನಂಜಪ್ಪನವರ ದನದಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042893223581) IF 108 27/10/2021 08/11/2022 5150
ಪೆದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪನವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042893228709) IF 213 28/09/2021 08/11/2022 7302.5594
ಕೆ ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಕಾಲೋನಿ ನೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಂಗಪ್ಪನವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042893294975) IF 211 27/09/2021 08/11/2022 7302.5594
ಕೆ ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬಿನ್ ಮುದ್ದಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042893331688) IF 110 08/03/2022 08/11/2022 5300
ವರಹಾಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/WC/93393042892285185) WC 36 27/09/2021 08/11/2022 38709.3565
ಕೆ.ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಕಾಲೋನಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002027/WC/93393042892361341) WC 1433 06/10/2021 08/11/2022 23869.9205
ಕಲ್ಲೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002027/WC/93393042892361354) WC 1436 06/10/2021 08/11/2022 5102.448
    45 06/10/2021 08/11/2022 18846.4821
ಕೆ ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002027/WH/93393042892233006) WH 1437 06/10/2021 08/11/2022 5102.448
    47 06/10/2021 08/11/2022 18846.4821
ವಡವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ (1525002027/WH/93393042892233009) WH 1432 06/10/2021 08/11/2022 5102.448
    48 06/10/2021 08/11/2022 18671.4248
ವಡವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/WH/93393042892236803) WH 17 06/09/2021 08/11/2022 44589.42
    19 28/09/2021 08/11/2022 72317.495
ಪೆಂಡಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಕಟ್ಟೆ (ಉದ್ದಿನ ಕಟ್ಟೆ) ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/WH/93393042892237976) WH 26 06/11/2021 08/11/2022 97525.76
    27 06/11/2021 08/11/2022 38610.74
Total (In Lakhs.) 35.94
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಬೋಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಕಲಾ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜುರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002027/IF/93393042892567455) IF 234 29/12/2020 08/11/2022 7950
Total (In Lakhs.) 0.08
Grand Total (In Lakhs.) 36.02
Report Completed
Excel View