Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : TUMAKURU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/LD/93393042892280492) LD 00243 28/06/2022 19/11/2022 15200
Total (In Lakhs.) 0.15
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೆಟ್ಟೆಕೆರೆ ಸ.ನಂ.176ರಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/AV/93393042892259921) AV 00827 10/02/2022 29/04/2022 30400
    00828 11/02/2022 29/04/2022 9500
    00829 11/02/2022 29/04/2022 31280
    00833 12/02/2022 29/04/2022 10730.34
    305 28/09/2021 29/04/2022 86141.724
    306 12/09/2021 29/04/2022 65190.9287
    310 21/01/2022 29/04/2022 58419.304
    312 21/01/2022 29/04/2022 96172.895
    42 21/01/2022 29/04/2022 84000
    969 11/12/2021 29/04/2022 32680
    974 28/09/2021 29/04/2022 32371.2931
    974 11/12/2021 29/04/2022 34200
ಬೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/IF/93393042892577299) IF 31 18/01/2022 19/11/2022 5690.934
ಉಂಗ್ರ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜೇಗೌಡರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/IF/93393042892577322) IF 34 29/10/2021 29/04/2022 6842.94
ಬೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಕಮಲ ಕೋಂ ಮಹದೇವಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/IF/93393042892614687) IF 5 29/10/2021 29/04/2022 6842.94
ಯಡವನಹಳ್ಳಿ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಗುಡ್ಡೇಗೌಡ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/IF/93393042892614690) IF 33 18/01/2022 19/11/2022 5690.934
ಬೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/IF/93393042892618788) IF 35 18/01/2022 29/04/2022 5690.934
ಬೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/IF/93393042892618793) IF 36 18/01/2022 29/04/2022 5690.934
ಬೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ನಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆಂಪಣ್ಣ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/IF/93393042892618824) IF 37 29/10/2021 29/04/2022 6842.94
ಬೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಭೀಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/IF/93393042892618830) IF 33 29/10/2021 29/04/2022 6842.94
ಉಂಗ್ರ ಭಾರತಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/IF/93393042892619100) IF 51 18/01/2022 19/11/2022 5690.934
ಬೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಂಗಹನುಮಯ್ಯರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/IF/93393042892724275) IF 41 18/01/2022 29/04/2022 5690.934
ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಗೋವಿಂದರಾಜು ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/IF/93393042892745645) IF 42 18/01/2022 29/04/2022 5690.934
ಗದ್ದೇಹಳ್ಳಿ ಭದ್ರೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯರವರ ದನದದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/IF/93393042892803538) IF 45 18/01/2022 29/04/2022 6902.52
ಮಣಿಕುಪ್ಪೆ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಂಜೀವಯ್ಯರವರ ದನದದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/IF/93393042892861691) IF 22 18/01/2022 19/11/2022 7200
ಮಣಿಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನಾರ್ಧನ್ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002030/IF/93393042892890822) IF 1 11/01/2022 19/11/2022 21130.226
ಬೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಕಲೀಂ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಪ್ಯಾರು ಸಾಬ್ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/IF/93393042893066442) IF 30 18/01/2022 29/04/2022 5690.934
ಉಂಗ್ರ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣರವರ ದನದದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/IF/93393042893118829) IF 48 18/01/2022 29/04/2022 6902.52
ಉಂಗ್ರ ಹುಚ್ಚೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಳಿಗೌಡ ರವರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/IF/93393042893141957) IF 25 18/01/2022 29/04/2022 7200
ಗದ್ದೇಹಳ್ಳಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ದೊಡ್ಡೆಲ್ಲಯ್ಯರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002030/IF/93393042893156772) IF 31 29/10/2021 29/04/2022 6842.94
ಬೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಮಂಗಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಮೂರ್ತಣ್ಣ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/IF/93393042893162406) IF 30 29/10/2021 29/04/2022 6842.94
ಮಣಿಕುಪ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಬೋರೇಗೌಡ ರವರ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/IF/93393042893371065) IF 3 12/10/2021 19/11/2022 14735.873
ಮಣಿಕುಪ್ಪೆ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/IF/93393042893398068) IF 1 22/10/2021 19/11/2022 14735.873
ಮಣಿಕುಪ್ಪೆ ಮಣಿ ಕೋಂ ತೋಪೇಗೌಡರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/IF/93393042893401600) IF 26 18/11/2021 19/11/2022 5690.934
ಉಂಗ್ರ ರೇಷ್ಮ ಕೋಂ ಶೇಕ್ ಉಸೇನ್ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/IF/93393042893442144) IF 15 11/12/2021 29/04/2022 5418.3785
ಉಂಗ್ರ ದಿಲ್ ಷಾದ್ ಬೇಗಂ ಕೋಂ ಸೈಯದ್ ಯೂಸೂಫ್ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/IF/93393042893444073) IF 08 11/12/2021 29/04/2022 5418.3785
ಮಣಿಕುಪ್ಪೆ ಕಾಳೇಗೌಡ ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/IF/93393042893454428) IF 27 18/01/2022 19/11/2022 5690.934
ಗದ್ದೇಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಹುಚ್ಚವೀರಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/IF/93393042893467207) IF 49 18/01/2022 19/11/2022 5690.934
ಉಂಗ್ರ ಮಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಆಂಜಿನಪ್ಪ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/IF/93393042893482255) IF 52 18/01/2022 29/04/2022 5690.934
ಉಂಗ್ರ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ನರಸಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿಮಾ೵ಣ (1525002030/IF/93393042893523559) IF 28 18/01/2022 29/04/2022 5690.934
ಉಂಗ್ರ ಬಾಗ್ಯಮ್ಮ ಹೆಚ್ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಆರ್ ರವರ ಗಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿಮಾ೵ಣ  (1525002030/IF/93393042893528728) IF 29 18/01/2022 19/11/2022 5690.934
ಬೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/LD/93393042892274339) LD 314 21/01/2022 29/04/2022 52787.884
    315 21/01/2022 29/04/2022 27608.869
ಗದ್ದೇಹಳ್ಳಿ ಕೆ ಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/RC/93393042892325007) RC 26 22/01/2022 29/04/2022 67632.66
    27 22/01/2022 29/04/2022 75523.19
    28 22/01/2022 29/04/2022 29987.26
ಗದ್ದೇಹಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪುರಾವ್ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕೆಲ್ಲಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002030/RC/93393042892325009) RC 2 22/01/2022 29/04/2022 66164.95
    23 22/01/2022 29/04/2022 67632.66
    25 22/01/2022 29/04/2022 29987.26
ಉಂಗ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/RS/93393042892280882) RS 21 22/01/2022 29/04/2022 36631.021
ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಕಾಮಗಾರಿ (1525002030/WC/93393042892369194) WC 302 05/07/2021 29/04/2022 15823.5082
    303 10/07/2021 29/04/2022 34652.3498
    959 07/12/2021 29/04/2022 8640
    968 11/12/2021 29/04/2022 3600
ಮಣಿಕುಪ್ಪೆ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/WC/93393042892379401) WC 22 18/10/2021 29/04/2022 22954.2
ಮಣಿಕುಪ್ಪೆ ಗಂಗಮ್ಮ ನವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/WC/93393042892429751) WC 18 14/10/2021 29/04/2022 23205.16
ಮಣಿಕುಪ್ಪೆ ನರಸೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮಣ್ಣರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/WH/93393042892239205) WH 21 18/10/2021 29/04/2022 21801.682
Total (In Lakhs.) 13.66
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಗದ್ದೇಹಳ್ಳಿ ನರಸೇಗೌಡ ಜಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕುಂಬಯ್ಯರವರ ದನದದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002030/IF/93393042892391208) IF 1 18/07/2020 19/11/2022 7116
Total (In Lakhs.) 0.07
Grand Total (In Lakhs.) 13.88
Report Completed
Excel View