Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : TUMAKURU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಹೊರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕೌಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002031/LD/93393042892266708) LD 170 18/04/2022 08/11/2022 27037.78
    1702 18/04/2022 08/11/2022 14718.9
    1703 19/04/2022 08/11/2022 19625.2
    1704 20/04/2022 08/11/2022 17172.05
    1705 21/04/2022 08/11/2022 29437.8
    172 19/04/2022 08/11/2022 16425.705
    173 20/04/2022 08/11/2022 27462.77
    174 21/04/2022 08/11/2022 42665
ಸಿ.ಎನ್.ಪಾಳ್ಯದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002031/WC/93393042892404210) WC 06 01/04/2022 08/11/2022 34862.39
    07 04/04/2022 08/11/2022 30694.16
    838 01/04/2022 08/11/2022 24060
    842 04/04/2022 08/11/2022 30075
ಯರ್ರನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಂಜಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ MWS ಕೊಳವೆ ಬಾವಿವರಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002031/WC/93393042892415784) WC 14 01/04/2022 08/11/2022 12005.5
    15 04/04/2022 08/11/2022 13430.52
    16 12/04/2022 08/11/2022 10061.66
    17 03/06/2022 08/11/2022 81042.35
    836 01/04/2022 08/11/2022 20940
    847 04/04/2022 08/11/2022 20940
    849 12/04/2022 08/11/2022 27920
Total (In Lakhs.) 5.01
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಯರ್ರನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬೋರಯ್ಯ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002031/IF/93393042892569944) IF 140 01/06/2021 08/11/2022 6900
ಹೆಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿ.ಎನ್.ಪಾಳ್ಯ ದವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ  (1525002031/RC/93393042892309495) RC 197 05/10/2021 29/04/2022 61499.77
    198 04/11/2021 29/04/2022 52906.83
    199 16/11/2021 29/04/2022 40560.4
    200 18/01/2022 29/04/2022 39567.12
ಜನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ತುರುವೇಕೆರೆ ಗಡಿಯಿಂದ ನಂಜಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನವರಗೆ ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002031/RC/93393042892336537) RC 151 15/02/2022 08/11/2022 38432.74
    153 23/02/2022 08/11/2022 30857.19
    155 04/03/2022 08/11/2022 27277.18
    157 15/03/2022 08/11/2022 34401.33
    159 22/03/2022 08/11/2022 23905.75
    161 29/03/2022 08/11/2022 32777.04
ಜನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಜೆ ಟಿ ರಾಮಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗುಬ್ಬಿ ತುರುವೇಕೆರೆ ಗಡಿವರಗೆ ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002031/RC/93393042892336541) RC 152 15/02/2022 08/11/2022 32605.84
    154 23/02/2022 08/11/2022 31170.04
    156 04/03/2022 08/11/2022 31170.04
    158 15/03/2022 08/11/2022 35510.05
    160 22/03/2022 08/11/2022 25250.61
    162 29/03/2022 08/11/2022 30950.61
ಕೆರೆಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಣ್ಣನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002031/WC/93393042892355135) WC 1801 01/06/2021 29/04/2022 7872.4
ಚಿಕ್ಕಯಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ Recharage check AJC ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002031/WC/93393042892381765) WC 44 18/10/2021 29/04/2022 29272.9
ಸಿ.ಎನ್.ಪಾಳ್ಯ ಆಶ್ಥತಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಕರೇಗೌಡರ ಮನೆಯವರಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002031/WC/93393042892404396) WC 156 04/11/2021 29/04/2022 12031.2
    157 16/11/2021 29/04/2022 18046.8
    190 04/11/2021 29/04/2022 19274.295
    191 16/11/2021 29/04/2022 12114.68
    192 11/01/2022 29/04/2022 22354.5
    193 18/01/2022 29/04/2022 25429.72
ಸಿ ಎನ್ ಪಾಳ್ಯದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಗೌಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಮನೆಯವರಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002031/WC/93393042892404403) WC 158 01/01/2022 29/04/2022 24062.4
    159 18/01/2022 29/04/2022 24062.4
    194 01/01/2022 29/04/2022 35843.52
    195 18/01/2022 29/04/2022 30665.62
    196 11/02/2022 29/04/2022 49981.18
ಬಡಗೀರನಹಟ್ಟಿ ತಮ್ಮಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಜಯಮ್ಮನ ಮನೆಯವರಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002031/WC/93393042892417773) WC 40 06/01/2022 29/04/2022 48716.31
    41 18/01/2022 29/04/2022 40063.74
    42 02/02/2022 29/04/2022 69947.4
    853 06/01/2022 29/04/2022 30078
    854 18/01/2022 29/04/2022 30078
ಬಡಗೀರನಹಟ್ಟಿ ದಾಸಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋವಿಂದಯ್ಯನ ಮನೆಯವರಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002031/WC/93393042892438913) WC 1902 02/02/2022 08/11/2022 36093.6
    43 02/02/2022 08/11/2022 9568.5
    45 11/02/2022 08/11/2022 44151
    46 23/02/2022 08/11/2022 36874.3
    50 04/03/2022 08/11/2022 44276.4
ಸಿ ಎಸ್ ಪುರ ಹೆಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002031/WC/93393042892443958) WC 1904 23/02/2022 08/11/2022 27920
    1907 04/03/2022 08/11/2022 20940
    1909 14/03/2022 08/11/2022 13960
    47 23/02/2022 08/11/2022 45483.2
    48 04/03/2022 08/11/2022 52104.8
    49 14/03/2022 08/11/2022 63822
Total (In Lakhs.) 15.01
Grand Total (In Lakhs.) 20.01
Report Completed
Excel View