Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : TUMAKURU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಅಡಕೆಕೆರೆ ಮಜರೆ ಕಾಳಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.69 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (1525002032/AV/93393042892259908) AV 151 01/04/2022 08/11/2022 18046.8
    152 02/04/2022 08/11/2022 30078
    153 06/04/2022 08/11/2022 42109.2
ನಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಚನ್ನೇಗೌಡ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002032/IF/93393042893268380) IF 01 01/04/2022 08/11/2022 17279.034
Total (In Lakhs.) 1.08
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಬೋರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಇವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1525002032/IF/93393042892501609) IF 04 20/07/2021 08/11/2022 6900
ಮತ್ತೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಲುವಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1525002032/IF/93393042892501622) IF 02 20/05/2021 08/11/2022 6900
ಬೋರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಿಮಂಜನಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ ನಂಜಯ್ಯ ಇವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1525002032/IF/93393042892523217) IF 01 01/04/2021 08/11/2022 27323
ಮಾಸ್ತಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಕೋಂ ನರಸಿಮಹಮೂರ್ತಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1525002032/IF/93393042892553929) IF 07 17/08/2021 08/11/2022 6051.183
ಅಡಕೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ನ ಇವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1525002032/IF/93393042892553970) IF 04 28/06/2021 08/11/2022 6051.183
ಬೀರಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1525002032/IF/93393042892554791) IF 01 01/04/2021 08/11/2022 4961.5425
ಬೋರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸೇಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1525002032/IF/93393042892561671) IF 02 01/04/2021 08/11/2022 6051.108
ಅಂಕಳಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ A C ಗಿರೀಶ್ ಬಿನ್ ಚೌಡೇಗೌಡ ಇವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002032/IF/93393042892563086) IF 02 28/06/2021 08/11/2022 6051.183
ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೋರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ. (1525002032/IF/93393042892566375) IF 02 22/06/2021 08/11/2022 3000
ಬೋರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ N ಗಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಇವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.  (1525002032/IF/93393042892598847) IF 08 28/06/2021 08/11/2022 6051.183
ವೀರನ್ಣಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಲಿತಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜೇಗೌಡ ಇವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1525002032/IF/93393042892615699) IF 09 10/08/2021 08/11/2022 6051.183
ಅಬ್ಬನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಇವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002032/IF/93393042892617078) IF 01 25/06/2021 08/11/2022 6900
ಬೋರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ. (1525002032/IF/93393042892731885) IF 01 20/05/2021 08/11/2022 2950
ಕಾಳಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆಂಚಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ. (1525002032/IF/93393042892765693) IF 9 24/06/2021 08/11/2022 3000
ಅಂಕಳಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರೀತಾ ಕೋಂ ಲೋಕೇಶ್ ಇವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1525002032/IF/93393042892796053) IF 03 28/06/2021 08/11/2022 6051.183
ಅಂಕಳಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೇ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ದನದ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1525002032/IF/93393042892826605) IF 03 23/07/2021 08/11/2022 6900
ಅಂಕಳಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002032/IF/93393042893079611) IF 01 02/08/2021 08/11/2022 6050.358
ನಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನ ಕೋಂ ರಘು ಇವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002032/IF/93393042893091014) IF 02 02/08/2021 08/11/2022 6050.358
ನಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜು ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಸಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1525002032/IF/93393042893112286) IF 03 17/08/2021 08/11/2022 10000
ನಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಬಿನರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002032/IF/93393042893112351) IF 02 23/08/2021 08/11/2022 6900
ಹಾರನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಿಂಗೇಗೌಡ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002032/IF/93393042893157408) IF 01 23/08/2021 08/11/2022 6900
ಬೋರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಲೇ, ಬೆಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಇವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002032/IF/93393042893201072) IF 01 24/11/2021 08/11/2022 6050.358
ಬೋರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶೆಷಪ್ಪ ಇವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002032/IF/93393042893201108) IF 01 24/11/2021 08/11/2022 6050.358
ಮಾಸ್ತಿಪಾಳ್ಯ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.  (1525002032/IF/93393042893254590) IF 1 16/10/2021 08/11/2022 6900
ಮಾಸ್ತಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ ಇವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1525002032/IF/93393042893256192) IF 01 24/11/2021 08/11/2022 6050.358
ನಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (1525002032/IF/93393042893268274) IF 03 25/11/2021 08/11/2022 17282.145
ಅಂಕಳಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ A C ಗಿರೀಶ್ ಬಿನ್ ಚೌಡೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಸಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1525002032/IF/93393042893341734) IF 01 16/10/2021 08/11/2022 12800
ಬೀರಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರ್ ಪಾಷ ಬಿನ್ ಖಲಂದರ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಸಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1525002032/IF/93393042893341802) IF 02 08/10/2021 08/11/2022 4960
ಕುರುಬರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೇ ಮರಿಯಣ್ಣ ಇವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002032/IF/93393042893391101) IF 01 05/01/2022 08/11/2022 6050.358
Total (In Lakhs.) 2.13
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಹಾರನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಇವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1525002032/IF/93393042892519476) IF 02 17/09/2020 08/11/2022 6896.59
Total (In Lakhs.) 0.07
Grand Total (In Lakhs.) 3.28
Report Completed
Excel View