Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : TUMAKURU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಯಲಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042892966675) IF 01 20/04/2022 08/11/2022 21019.1403
    02 20/04/2022 08/11/2022 5141.02
ದಾಸರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಕುಮಾರ ಬಿ ವಿ ಬಿನ್ ವೈಕುಂಠಸ್ವಾಮಿ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042893068184) IF 01 19/04/2022 08/11/2022 28368.7451
ಬ್ಯಾಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ಲೇ ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002034/IF/93393042893189526) IF 01 19/04/2022 08/11/2022 5337
ಕೋಡಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಡಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/WC/93393042892332828) WC 1473 23/05/2022 08/11/2022 5004.426
    15 23/05/2022 08/11/2022 19591.9921
Total (In Lakhs.) 0.84
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಬ್ಯಾಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಹಾಗೂ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002034/AV/93393042892259925) AV 11 05/01/2022 08/11/2022 77505.783
    12 05/01/2022 08/11/2022 57785.175
    6216 05/01/2022 08/11/2022 25756.5
    6217 05/01/2022 08/11/2022 25590.4
ಯಲಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೈಲ ಕೋಂ ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002034/IF/93393042892483042) IF 69 28/10/2021 08/11/2022 5981.2
ಗೊರ್ಜಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಬಿನ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002034/IF/93393042892488323) IF 72 16/11/2021 08/11/2022 28098.8299
ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002034/IF/93393042892488753) IF 03 15/05/2021 08/11/2022 6010.85
ಯಲಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಬಸಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042892489571) IF 49 08/09/2021 08/11/2022 5354.5
ಅಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ರವರ ಜಮಿನ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042892494436) IF 1 10/10/2021 08/11/2022 1750
ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ ಬಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಣ್ಣ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 44/3 44/2 ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042892495805) IF 38 16/07/2021 08/11/2022 6000
ಅಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುನಂದಮ್ಮ ಕೋಂ ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯ ರವರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002034/IF/93393042892496345) IF 14 05/06/2021 08/11/2022 3000
ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುದ್ದರಂಗಪ್ಪ ರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002034/IF/93393042892496352) IF 07 15/05/2021 08/11/2022 2000
ದಾಸರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರೀಶ್ ಬಿನ್ ಹರಿಯಣ್ಣ ರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002034/IF/93393042892496448) IF 06 15/05/2021 08/11/2022 2000
ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪ ರವರ ತೆಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042892497055) IF 68 18/10/2021 08/11/2022 2500
ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುದ್ದರಂಗಪ್ಪ ರವರ ತೆಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ (1525002034/IF/93393042892497692) IF 86 15/10/2021 08/11/2022 2800
ದಾಸರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಹರಿಯಣ್ಣ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002034/IF/93393042892500311) IF 12 05/06/2021 08/11/2022 6024.88
ದಾಸರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಎಲ್ಲಯ್ಯ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002034/IF/93393042892504318) IF 05 15/05/2021 08/11/2022 5337
ಯಲಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ವೈ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಣ್ಣ ರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002034/IF/93393042892504979) IF 1 12/12/2021 08/11/2022 2000
ದ್ಯಾವಣ್ಣನ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚವೀರಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002034/IF/93393042892505001) IF 63 18/09/2021 08/11/2022 8819.5
ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗೇಗೌಡ ರವರ ಯಡವನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ63ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002034/IF/93393042892505169) IF 15 05/06/2021 08/11/2022 3000
ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವನಂದ ಬಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಾಗಡಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002034/IF/93393042892505738) IF 04 15/05/2021 08/11/2022 6010.85
ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವನಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002034/IF/93393042892505745) IF 01 15/05/2021 08/11/2022 5337
ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ ನಂಜೇಗೌಡ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002034/IF/93393042892506491) IF 74 10/11/2021 08/11/2022 5328.9
ದ್ಯಾವಣ್ಣನ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇ ಬಸಪ್ಪ ರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002034/IF/93393042892506496) IF 25 18/06/2021 08/11/2022 2250
ದಾಸರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಜು ರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002034/IF/93393042892508943) IF 121 23/10/2021 08/11/2022 2000
ಯಲಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ ವೈ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002034/IF/93393042892513373) IF 120 23/10/2021 08/11/2022 2000
ಅಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿದಾನಂದ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ಎಸ್ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002034/IF/93393042892513876) IF 02 15/05/2021 08/11/2022 5337
ಅಳ್ಳೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002034/IF/93393042892595216) IF 13 05/06/2021 08/11/2022 6024.88
ಅಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಕುಮಾರ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042892680736) IF 37 16/07/2021 08/11/2022 5337
ಯಲಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042892735318) IF 48 07/09/2021 08/11/2022 5354.5
ಯಲಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಮದ್ ಜಾವೀದ್ ಬಿನ್ ಖಾಜಾಹುಸೇನ್ ರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002034/IF/93393042892745045) IF 16 05/06/2021 08/11/2022 6875
ಯಲಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನದೀಮ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಬಷೀರ್ ಖಾನ್ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042892764940) IF 73 16/11/2021 08/11/2022 7103.936
ಯಲಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಷೀರ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಖಾದರ್ ಸಾಬ್ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042892764955) IF 75 16/11/2021 08/11/2022 6989.935
ಅಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಧುಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎ ಬಸವಯ್ಯ ರವರ ಉದಿಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042892771506) IF 62 12/10/2021 08/11/2022 1000
ಅಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಧುಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎ ಬಸವಯ್ಯ ರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042892772696) IF 58 08/09/2021 08/11/2022 3000
ಅಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಶಿವಗಂಗಯ್ಯ ರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042892782726) IF 59 08/09/2021 08/11/2022 3000
ಯಲಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042892782847) IF 76 16/11/2021 08/11/2022 2000
ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ತೋಪಯ್ಯ ರವರ ಉದಿಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042892783168) IF 01 14/07/2021 08/11/2022 1500
ಅಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042892783985) IF 62 08/09/2021 08/11/2022 6951.2153
ದಾಸರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡುರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಗಯ್ಯ ರವರ ಎರೇಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042892784011) IF 54 08/09/2021 08/11/2022 23454.5264
ಅಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಷ್ಮ ವೈ.ಬಿ ಕೋಂ ಸೋಮಶೇಖರ್ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042892794292) IF 36 16/07/2021 08/11/2022 6875
ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿ.ಟಿ ಬಿನ್ ತೋಪಯ್ಯ ರವರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042892806506) IF 56 08/09/2021 08/11/2022 3000
ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಶೇಖರ ಬಿ ಟಿ ಬಿನ್ ತೋಪಯ್ಯ ರವರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042892831185) IF 73 04/11/2021 08/11/2022 3000
ಯಲಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೈ.ಎಸ್ ಭೋಜರಾಜು ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002034/IF/93393042892845855) IF 45 07/09/2021 08/11/2022 5351.2
ಬಂದಳ್ಳಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಾಸಣ್ಣ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002034/IF/93393042892847413) IF 52 08/09/2021 08/11/2022 28545.8411
ಅಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿ ಬಿನ್ ಲೇ ಬಸವೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1525002034/IF/93393042892847477) IF 57 08/09/2021 08/11/2022 3000
ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002034/IF/93393042892851940) IF 62 12/10/2021 08/11/2022 3000
ಅಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲಕ್ಷಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ ಪಾತಯ್ಯ ರವರ ತೆಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042892857024) IF 66 21/10/2021 08/11/2022 7200
ಅಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದೀಶಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ರವರ ತೆಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042892857223) IF 115 23/10/2021 08/11/2022 3000
ಬುಡೇನ್ ಸಾಬ್ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಇರ್ಫಾನ್ ಬಿನ್ ಲೇ ಬಹದ್ದೂರ್ ಸಾಬ್ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042892859932) IF 44 07/09/2021 08/11/2022 6837
ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಜಣ್ಣ ರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042892866138) IF 61 08/09/2021 08/11/2022 6951.2153
ಬ್ಯಾಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜೀವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ರವರ ಉದಿಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042892900329) IF 88 16/12/2021 08/11/2022 3000
ಯಲಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರವೀಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002034/IF/93393042892956863) IF 60 08/09/2021 08/11/2022 3000
ಅಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ರವರ ತೆಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042892962220) IF 116 23/10/2021 08/11/2022 5600
ಗೊರ್ಜಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ರವರ ತೆಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042892968918) IF 79 15/10/2021 08/11/2022 5000
ಯಲಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರುದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಮೇಕೆ/ಕುರಿಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042892982720) IF 50 08/09/2021 08/11/2022 49799.726
ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ ಬಿ.ಜಿ ಬಿನ್ ಲೇ ಗಂಗಣ್ಣ ರವರ ಮೇಕೆ/ಕುರಿಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042892990153) IF 59 10/10/2021 08/11/2022 49956.6766
ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ತೋಪಯ್ಯ ರವರ ತೆಂಗಿನ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042893031491) IF 85 10/10/2021 08/11/2022 6500
ದಾಸರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿರುಮಲಯ್ಯ ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ರವರ ತೆಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042893031754) IF 117 23/10/2021 08/11/2022 4800
ಯಲಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ವರ್ ಷರೀಫ್ ಬಿನ್ ಬುಡೇನ್ ಸಾಬ್ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042893036836) IF 55 08/09/2021 08/11/2022 5354.5
ಅಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಶಾ ಬಿನ್ ರೇವಣ್ಣ ರವರ ತೆಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042893038100) IF 67 21/10/2021 08/11/2022 3000
ಅಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪ ರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002034/IF/93393042893042917) IF 75 18/11/2021 08/11/2022 3000
ದಾಸರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042893053644) IF 63 12/10/2021 08/11/2022 5328.9
ಯಲಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ ಕರಿಯಪ್ಪ ರವರ ತೆಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042893054609) IF 84 10/10/2021 08/11/2022 6500
ದಾಸರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಗಿರಯ್ಯ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042893068091) IF 51 08/09/2021 08/11/2022 28645.8411
ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮುದ್ದರಂಗಪ್ಪ ರವರ ತೆಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042893073360) IF 87 12/10/2021 08/11/2022 5000
ಯಲಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೋಭ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ ರವರ ತೆಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002034/IF/93393042893073435) IF 68 21/10/2021 08/11/2022 4750
ಅಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಧರ ಬಿನ್ ಕರಿಬಸವಯ್ಯ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002034/IF/93393042893088863) IF 42 07/09/2021 08/11/2022 5354.5
ಬ್ಯಾಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸತೀಶ್ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಗೌಡ ರವರ ತೆಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002034/IF/93393042893088925) IF 82 10/10/2021 08/11/2022 10000
ಗೊರ್ಜಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ರವರ ತೆಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042893124345) IF 81 10/11/2021 08/11/2022 6500
ಗೊರ್ಜಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಸ್ ಪೀರ್ ಬಿನ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಸಾಬ್ ರವರ ತೆಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002034/IF/93393042893125843) IF 77 20/11/2021 08/11/2022 10000
ಗೊರ್ಜಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪಿಗರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ರವರ ತೆಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002034/IF/93393042893125994) IF 80 15/10/2021 08/11/2022 10000
ಯಲಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬುಡೇನ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಮೌಲ್ ಸಾಬ್ ರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1525002034/IF/93393042893147285) IF 71 04/11/2021 08/11/2022 3000
ಯಲಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ವೈ ಎನ್ ರವರ ತೆಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042893155435) IF 1 02/02/2022 08/11/2022 10000
ಯಲಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ರವರ ತೆಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042893156930) IF 118 23/10/2021 08/11/2022 4100
ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜರಾವ್ ಬಿನ್ ಭೀಮರಾವ್ ರವರ ತೆಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042893189914) IF 78 15/10/2021 08/11/2022 6500
ಯಲಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದನಂಜಪ್ಪ ರವರ ತೆಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ  (1525002034/IF/93393042893189990) IF 76 20/11/2021 08/11/2022 5100
ಯಲಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಲೇ ಸಿದ್ದನಂಜಪ್ಪ ರವರ ತೆಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042893229890) IF 65 16/10/2021 08/11/2022 5100
ಯಲಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಖದೀರ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ಬುಸ್ ಖಾನ್ ರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042893230477) IF 81 16/11/2021 08/11/2022 7093.369
ಯಲಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯೋಗೀಶಯ್ಯ ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525002034/IF/93393042893234747) IF 89 27/01/2022 08/11/2022 5337
ಅಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಧುಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎ ಬಸವಯ್ಯ ರವರ ತೆಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042893351967) IF 119 23/10/2021 08/11/2022 4400
ದಾಸರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/WC/93393042892332845) WC 14 05/02/2022 08/11/2022 18328.12
    6215 05/02/2022 08/11/2022 5151.615
ಕೋಡಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕ ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/WC/93393042892332851) WC 13 05/02/2022 08/11/2022 18324.7675
    6214 05/02/2022 08/11/2022 4906.3
Total (In Lakhs.) 7.89
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಯಲಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರುದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಮತ್ತು ಉದಿಬದು ಕಾಮಗಾರಿ (1525002034/IF/93393042892420398) IF 108 31/03/2021 08/11/2022 25200
Total (In Lakhs.) 0.25
Grand Total (In Lakhs.) 8.99
Report Completed
Excel View