Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Saturday, May 18, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : TUMAKURU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Panchayat Samiti Level Works
Raising & Maintenance "14x20" Size 6000pbs seedlings in Neelihalli Nursery (1525005/DP/93393042892292172) DP 152 01/06/2022 12/12/2022 41431
Raising & Maintenance "10x16" Size 10000pbs seedlings in Neelihalli Nursery (For Farmer land) (1525005/DP/93393042892293814) DP 157 01/06/2022 12/12/2022 52490
Raising & Maintenance "10x16" Size 7500pbs seedlings in Neelihalli Nursery (For Other Programme)B-1 (1525005/DP/93393042892293823) DP 158 01/06/2022 12/12/2022 45038
Raising & Maintenance "10x16" Size 7500pbs seedlings in Neelihalli Nursery (For Other Programme)B-2 (1525005/DP/93393042892293830) DP 148 01/06/2022 12/12/2022 45038
Raising & Maintenance of 8x12 size12500 pbs seedlings in Neelihalli Nursery B-1 (Heebevu) (1525005/DP/93393042892308782) DP 151 01/06/2022 12/12/2022 42893
Raising & Maintenance"8x12"Size 12500pbs seedlings in Neelihalil Nursery(Hebbevu) B-2 (1525005/DP/93393042892308783) DP 156 01/06/2022 12/12/2022 30725
Raising & Maintenance"8x12"Size 10000pbs seedlings in Neelihalil Nursery(For Dept))  (1525005/DP/93393042892308784) DP 155 01/06/2022 12/12/2022 19484
    706 16/08/2022 12/12/2022 30924
Raising & Maint of MullberrySeedlings HDPE wovenSacks of 8x12 Size25000Pbs in Neelihalli Nursery B-I (1525005/DP/93393042892309764) DP 154 01/06/2022 12/12/2022 61502
    705 16/08/2022 12/12/2022 53054
Raising & Maint of MullberrySeedlings HDPE wovenSacks of 8x12 Size25000Pbs in NeelihalliNursery B-II (1525005/DP/93393042892309765) DP 153 01/06/2022 12/12/2022 69262
    704 16/08/2022 12/12/2022 50400
Raising & Maintenance of"8x12"Polythene b. Seedlings for Kaveri Kugu Progremme At Neelihalli Nursery (1525005/DP/93393042892311367) DP 1449 26/04/2022 12/12/2022 49442
    145 29/04/2022 12/12/2022 96259
    146 29/04/2022 12/12/2022 29120
    149 01/06/2022 12/12/2022 33280
    702 16/08/2022 12/12/2022 16120
    703 16/08/2022 12/12/2022 9608
Raising & Maintenance of "6x9"P B Seedlings for Kaveri Kugu Programme in at Neelihalli Nursery (1525005/DP/93393042892311368) DP 147 30/04/2022 12/12/2022 64721
    150 01/06/2022 12/12/2022 9922
    727 25/04/2022 12/12/2022 9469
AJC/ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಸುದ್ದೇಕುಂಟೆ (ತಿಪ್ಪಾಪುರ ಮಾರ್ಗ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525005/DP/93393042892334489) DP 756 05/12/2022 24/01/2023 51525.98
    757 05/12/2022 24/01/2023 55838.78
AJC/ಚುಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಕೋಡ್ಲಾಪುರ ವರಗೆ ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525005/DP/93393042892334503) DP 762 05/12/2022 24/01/2023 74940.4
    763 05/12/2022 24/01/2023 80599.2
AJC/ಬ್ಯಾಲ್ಯ ಸಾಯಿ ಆಶ್ರಮದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುವುದು (1525005/DP/93393042892334672) DP 748 05/12/2022 24/01/2023 71221.8
    749 05/12/2022 24/01/2023 33754.11
AJC ಎಮ್ಮೇತಿಮ್ಮನಹಳ್ಲಿಗ್ರಾಮದ ಐ ಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದಶ್ರಾವಣಗುಡು ಮತ್ತು ಆಂದ್ರಗಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆ.ಬೆ (1525005/DP/93393042892335200) DP 758 05/12/2022 24/01/2023 72605
    759 05/12/2022 24/01/2023 78683
AJC/ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಫು ನಿರ್ಮಾಣ (1525005/DP/93393042892336217) DP 766 05/12/2022 24/01/2023 77473.5
ಎಜಸಿ/ಪೋಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525005/DP/93393042892336234) DP 764 05/12/2022 24/01/2023 70212
AJC Raising & Maintenance of "14x20" size 3000Pbs HDPE Bags Seedlings in Neelihalli Nursery (1525005/DP/93393042892346812) DP 103 05/12/2022 24/01/2023 60914
    104 05/12/2022 24/01/2023 79444
AJC Raising & Maintenance of "10x16" size 6000Pbs HDPE Bags Seedlings in Neelihalli Nursery (1525005/DP/93393042892346819) DP 001672 02/09/2022 24/01/2023 17399
    105 05/12/2022 24/01/2023 83771
    106 05/12/2022 24/01/2023 68636
AJC Raising & Maintenance of "8x12" size 20000Pbs HDPE Bags Seedlings in Neelihalli Nursery (1525005/DP/93393042892350797) DP 107 05/12/2022 24/01/2023 80453
    108 05/12/2022 24/01/2023 72780
    109 05/12/2022 24/01/2023 80000
    110 05/12/2022 24/01/2023 80000
ಅಡವಿನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಸನಂ170\4ರಲ್ಲಿ ಹೊಸಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆನಾಟಿ & ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892778214) IF 25 08/04/2022 09/12/2022 25500
ಕ್ಯಾತಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಹೆಂಜೇರರೆಡ್ಡಿ ಸನಂ 5\2,7 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವ‍ ‍್ಹಣ (1525005/IF/93393042892808129) IF 18 24/08/2022 09/12/2022 33000
ಬಿದರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಅಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಸನಂ125ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆನಾಟಿ & ನಿವ ‍್ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892970259) IF 32 13/10/2022 09/12/2022 25500
ಮೈದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ವಿ.ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಸನಂ114\1ರಲ್ಲಿ ಹಿನೇನಾಟಿ & ನಿರ್ವಹಣೆ (1525005/IF/93393042893137814) IF 26 08/04/2022 09/12/2022 33000
ಹನುಮಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಕರಿಯಣ್ಣ ಇವರ ಸ.ನಂ150/4 ರಲ್ಲಿ ಹಿ.ನೇ.ನಾಟಿ&ನಿರ್ವಹಣೆ (1525005/IF/93393042893717624) IF 58 13/10/2022 09/12/2022 18000
ಪೆಮ್ಮಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೊಂ ಲೇ|| ಆಲಪ್ಪ ಇವರ ಸ.ನಂ 11/1ಎ3 ರಲ್ಲಿ ಹಿ.ನೇ.ನಾಟಿ&ನಿರ್ವಹಣೆ. (1525005/IF/93393042893865460) IF 16 24/08/2022 09/12/2022 21000
ಮುದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಇವರ ಸ.ನಂ 69/2, 75/2ಎ ರಲ್ಲಿ ಹಿ.ನೇ.ನಾಟಿ&ನಿರ್ವಹಣೆ (1525005/IF/93393042893936497) IF 21 13/10/2022 09/12/2022 21000
ಮುದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಇವರ ಸ.ನಂ65/2ಎ,65/2ಬಿ ರಲ್ಲಿ ಹಿ.ನೇ.ನಾಟಿ&ನಿರ್ವಹಣೆ. (1525005/IF/93393042893979980) IF 15 24/08/2022 09/12/2022 21000
ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1525005/RS/93393042892288347) RS 200 10/10/2022 19/11/2022 104465.19
ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1525005/RS/93393042892288377) RS 107 13/10/2022 19/11/2022 104465.19
ತೆರಿಯೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1525005/RS/93393042892288385) RS 158 15/10/2022 19/11/2022 104465.19
ಗುಂಡಗಲ್ಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1525005/RS/93393042892289972) RS 157 15/10/2022 19/11/2022 104465.19
ಕಲಿದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ ನಂ 137/ಪಿರ ಕೆಎಚ್ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕೋಬರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ (1525005/WC/93393042892185391) WC 55 10/04/2022 19/11/2022 97889.52
ಕಲಿದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ ನಂ 123 ರ ನರಸಮ್ಮಕೊಂ ಈರಪ್ಪ ಜಮೀನಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ (1525005/WC/93393042892186473) WC 56 10/04/2022 19/11/2022 129063.76
ತೆರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (1525005/WC/93393042892187028) WC 180 10/04/2022 19/11/2022 59664.81
    40 10/04/2022 19/11/2022 68640
    41 10/04/2022 19/11/2022 104000
    42 10/04/2022 19/11/2022 100500
    43 10/04/2022 19/11/2022 73700
Total (In Lakhs.) 34
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಕಡಗತ್ತೂರು ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು ಬ್ಲಾಕ್ -1 & 2 (1525005/DP/93393042892232888) DP 497 12/10/2021 29/04/2022 72187
2ನೇ ವರ್ಷದ ಮುದ್ದನೇರಲೆಕೆರೆ ಯಿಂದ ಬಡವನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು (1525005/DP/93393042892268990) DP 252 08/02/2022 29/04/2022 47054
1ನೇ ವರ್ಷದ ಬಡವನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಮೋರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಶಾಲೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ (1525005/DP/93393042892270553) DP 128 30/03/2022 16/06/2022 18485
    198 08/02/2022 29/04/2022 36972
1ನೇ ವರ್ಷದ ದೊಡ್ಡಮಾಲೂರು ಯಿಂದ ಮೊರಾರ್ಜಿದೇಸಾಯಿ ಶಾಲೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ (1525005/DP/93393042892270572) DP 251 09/02/2022 29/04/2022 68014
1ನೇ ವರ್ಷದ ವಿರುಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಬುಳ್ಳಸಂದ್ರದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ (1525005/DP/93393042892270581) DP 126 30/03/2022 16/06/2022 28569
    199 08/02/2022 29/04/2022 71954
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525005/DP/93393042892273252) DP 498 12/10/2021 29/04/2022 72356
ಎಸ್ ಎಂ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525005/DP/93393042892273253) DP 131 30/03/2022 16/06/2022 59691
    255 09/02/2022 29/04/2022 59692
    495 12/10/2021 29/04/2022 176019.36
ಶಿವನಗೆರೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಯಿಂದ ಮುತ್ತುರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525005/DP/93393042892283279) DP 130 30/03/2022 16/06/2022 58481
    254 09/02/2022 29/04/2022 58482
    494 12/10/2021 29/04/2022 172457
ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525005/DP/93393042892283280) DP 129 30/03/2022 16/06/2022 58213
    253 09/02/2022 29/04/2022 58212
    496 12/10/2021 29/04/2022 171664
ಕಡಗತ್ತೂರು ಯಿಂದ ಟಿ ಡಿ ಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525005/DP/93393042892284751) DP 132 30/03/2022 16/06/2022 60498
    196 08/02/2022 29/04/2022 178404
    197 08/02/2022 29/04/2022 60498
ಬಡವನಹಳ್ಲಿ ಎ ಎಂ ಕಾವಲ್ ಸ.ನಂ.96,97,98,104,21,22,19,101 ಮತ್ತು 20ರಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525005/DP/93393042892290099) DP 195 08/02/2022 29/04/2022 49623
Raising & Maintenance "14x20" Size 6000pbs seedlings in Neelihalli Nursery (1525005/DP/93393042892292172) DP 134 30/03/2022 16/06/2022 40020
    165 11/12/2021 29/04/2022 89034
    302 08/02/2022 29/04/2022 113531
Raising & Maintenance "10x16" Size 10000pbs seedlings in Neelihalli Nursery (For Farmer land) (1525005/DP/93393042892293814) DP 135 30/03/2022 16/06/2022 64660
    167 11/12/2021 29/04/2022 102480
    298 10/02/2022 29/04/2022 130494
Raising & Maintenance "10x16" Size 7500pbs seedlings in Neelihalli Nursery (For Other Programme)B-1 (1525005/DP/93393042892293823) DP 137 30/03/2022 16/06/2022 48495
    168 11/12/2021 29/04/2022 76860
    303 08/02/2022 29/04/2022 113727
Raising & Maintenance "10x16" Size 7500pbs seedlings in Neelihalli Nursery (For Other Programme)B-2 (1525005/DP/93393042892293830) DP 136 30/03/2022 16/06/2022 49672
    166 11/12/2021 29/04/2022 76860
    301 08/02/2022 29/04/2022 112550
ರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಾಲಾ ಆವರಣ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವುದು (1525005/DP/93393042892294718) DP 133 30/03/2022 16/06/2022 110241
    310 10/02/2022 16/06/2022 81416
Raising & Maintenance of 8x12 size12500 pbs seedlings in Neelihalli Nursery B-1 (Heebevu) (1525005/DP/93393042892308782) DP 1302 13/12/2021 29/04/2022 61803
    139 30/03/2022 16/06/2022 49750
    293 10/02/2022 29/04/2022 84964
    294 10/02/2022 29/04/2022 104100
    295 10/02/2022 29/04/2022 83791
Raising & Maintenance"8x12"Size 12500pbs seedlings in Neelihalil Nursery(Hebbevu) B-2 (1525005/DP/93393042892308783) DP 1303 13/12/2021 29/04/2022 61803
    140 30/03/2022 16/06/2022 49750
    296 10/02/2022 29/04/2022 89074
    297 10/02/2022 29/04/2022 161265
Raising & Maintenance"8x12"Size 10000pbs seedlings in Neelihalil Nursery(For Dept))  (1525005/DP/93393042892308784) DP 1299 13/12/2021 29/04/2022 49442
    138 30/03/2022 16/06/2022 38440
    291 10/02/2022 29/04/2022 95116
    292 10/02/2022 29/04/2022 69620
Raising & Maint of MullberrySeedlings HDPE wovenSacks of 8x12 Size25000Pbs in Neelihalli Nursery B-I (1525005/DP/93393042892309764) DP 1403 16/12/2021 29/04/2022 123605
    141 30/03/2022 16/06/2022 87450
    288 10/02/2022 29/04/2022 92178
    289 10/02/2022 29/04/2022 143869
Raising & Maint of MullberrySeedlings HDPE wovenSacks of 8x12 Size25000Pbs in NeelihalliNursery B-II (1525005/DP/93393042892309765) DP 1402 16/12/2021 12/12/2022 123605
    142 30/03/2022 16/06/2022 87450
    287 10/02/2022 12/12/2022 92178
    290 10/02/2022 12/12/2022 135783
ಅಶ್ವತ್ಥಯ್ಯ ಜಿ. ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಅಡವಿಕಾಟನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ 18\8 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು (1525005/IF/93393042892379029) IF 16 08/09/2021 09/12/2022 15000
ಸೈಯದ್ ತನ್ಪೀರ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ಹಿ.ನೇ ನಾಟಿ ಮತ್ತು ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892385258) IF 16 18/09/2021 09/12/2022 30000
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ನೀರಕಲ್ಲು ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892423839) IF 16 25/09/2021 09/12/2022 15000
ರಂಗನಾಥಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪುರ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು (1525005/IF/93393042892488872) IF 16 25/09/2021 09/12/2022 22500
ಹೆಚ್. ಭೀಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಸಾಗರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892496333) IF 16 08/09/2021 09/12/2022 30000
ಡಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಧನಂಜಯ ವೀರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892498293) IF 16 08/09/2021 09/12/2022 22500
ಕೆ.ಟಿ.ಬಸಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ಸ ನಂ 10 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892508798) IF 15 13/12/2021 09/12/2022 22500
ವೀರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಶಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸ ನಂ 159 ಹಿಸ್ಸಾ2 9 ರಲ್ಲಿ ಹಿ ನೇ ನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892519320) IF 16 20/10/2021 09/12/2022 15000
ಕೋಡ್ಲಾಫುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ನಪ್ಪ ಸ ನಂ 7 ಹಿಸ್ಸಾ4 ರಲ್ಲಿ ಹಿ ನೇ ನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892519334) IF 16 08/09/2021 09/12/2022 22500
ಲಿಂಗಸಂಧ್ರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕುರಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಸನಂ 25 ಹಿಸ್ಸಾ1 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಸ೵ರಿ ಬೆಳೆಸುವುದು (1525005/IF/93393042892519398) IF 16 20/09/2021 09/12/2022 40995
ವೀರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸನಂ58/2ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892524996) IF 16 12/05/2021 09/12/2022 22500
ತವಕದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮೇಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಸನಂ4/1,4ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892540718) IF 16 08/09/2021 09/12/2022 15000
ವೀರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸನಂ45/2ಎ ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892540725) IF 16 20/10/2021 09/12/2022 15000
ತಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂತಿ೵ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಸನಂ37 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ತೋಟ ಬೆಳೆಸುವುದು (1525005/IF/93393042892543086) IF 16 08/09/2021 09/12/2022 15000
ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಎನ್.ಜಗದೀಶ್ ಬಿನ್ ಪಿ.ನರಸೇಗೌಡ ಸನಂ 129 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892562398) IF 16 08/09/2021 09/12/2022 30000
ಚಿಕ್ಕಮಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿ.ಎಂ.ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ವಿ.ಎನ್. ಮಲ್ಲೇಶಯ್ಯ ಸನಂ114 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಿನೇ ನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892571451) IF 16 18/09/2021 09/12/2022 30000
ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಸನಂ7 ರಲ್ಲಿ ಹಿನೇ ನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892593728) IF 16 11/10/2021 09/12/2022 22500
ವೀರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪಸನಂ 39\10,3 ರಲ್ಲಿ ಹಿನೇ ನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892603786) IF 16 20/10/2021 09/12/2022 22500
ಲಕ್ಲಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮೆಳ್ಳಪ್ಪ ಸನಂ 257/1ಬಿ,255\1ರಲ್ಲಿ ಹಿನೇನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892612318) IF 16 25/09/2021 09/12/2022 15000
ವೀರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಂಜಿನಮ್ಮ ಕೊಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸನಂ22\1ರಲ್ಲಿ ಹಿನೇ ನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892628967) IF 16 12/05/2021 09/12/2022 33000
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ನರೇಶ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸನಂ82\3ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892752465) IF 16 20/09/2021 09/12/2022 18000
ಬಡವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಮ್ಮ ಕೊಂ ಸಣ್ಣಕರಿಯಣ್ಣ ಸನಂ1\537ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವ ‍್ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892787668) IF 16 08/09/2021 09/12/2022 33000
ಬಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮರಾಜು ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಸನಂ181ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವ‍್ ‍್ ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892815556) IF 16 08/06/2021 09/12/2022 18000
ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಎಸ್.ನರಸಿಂಹಮೂತಿ‍್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣವೆಂಕಟಪ್ಪ ಸನಂ 47ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವ ‍್ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892819046) IF 16 08/09/2021 09/12/2022 33000
ಲಕ್ಲಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಮ್ಮ ಕೊಂ ಈರಣ್ಣ ಸನಂ50/5ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆನಾಟಿ& ನಿವ ್ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892866584) IF 16 25/09/2021 09/12/2022 14745
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಗಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸನಂ82\1ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವ ್ ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892884772) IF 16 20/09/2021 09/12/2022 18000
ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್.ಪುಟ್ಟರಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಂಗಶಾಮಯ್ಯ ಸನಂ79\5ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆನಾಟಿ & ನಿವ ‍್ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892885045) IF 16 25/06/2021 09/12/2022 33000
ಕತ್ತಿರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕಾಡಪ್ಪ ಸನಂ9\3,9\20ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆನಾಟಿ & ನಿವ‍್ ‍್ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892903498) IF 16 25/09/2021 09/12/2022 14250
ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಸನಂ54\6ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವ ‍್ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892945314) IF 26 13/12/2021 09/12/2022 22500
ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಟಿ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಿ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸನಂ56ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ ನಿವ ‍್ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892945689) IF 16 08/09/2021 09/12/2022 40500
ಚಿಕ್ಕಮಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ರಮೇಶ ಬಿನ್ ಚೌಡಮ್ಮ ಸನಂ122\1ರಲ್ಲಿಒ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆನಾಟಿ & ನಿವ ‍್ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892968639) IF 16 18/09/2021 09/12/2022 33000
ಬಡವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೊಂ ರಂಗಪ್ಪ ಸನಂ1\216ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆನಾಟಿ & ನಿವ ‍್ ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892969301) IF 41 14/12/2021 09/12/2022 25500
ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೊಂ ಕೋಟೆಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸನಂ 17\1ಅರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆನಾಟಿ & ನಿವ ‍್ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892969373) IF 22 13/12/2021 09/12/2022 33000
ತಿಮ್ಮಲಾಫುರ ಗ್ರಾಮದ ರಘು ಬಿನ್ ಕೋಟೆಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸನಂ17\1ಅರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆನಾಟಿ & ನಿವ ‍್ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892969417) IF 25 13/12/2021 09/12/2022 33000
ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕೋಟೆಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸನಂ17\1ಅ ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆನಾಟಿ & ನಿವ ‍್ ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892969461) IF 21 13/12/2021 09/12/2022 33000
ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎ.ಕೆ.ತಿಪಣ್ಣ ಸನಂ114ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆನಾಟಿ & ನಿವ ‍್ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892971047) IF 16 08/09/2021 09/12/2022 25500
ವೀರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಸನಂ2\1,17\25ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆನಾಟಿ & ನಿವ ‍್ ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892996647) IF 16 08/09/2021 09/12/2022 18000
ಚಿಕ್ಕಮಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೊಂ ದಾಳಪ್ಪ ಸನಂ99ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆನಾಟಿ & ನಿವ ‍್ ಹಣೆ (1525005/IF/93393042893005780) IF 16 28/09/2021 09/12/2022 33000
ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸನಂ93\2ರಲ್ಲಿ ಹಿ್ಪಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವ ‍್ಹಣೆ (1525005/IF/93393042893005813) IF 16 20/09/2021 09/12/2022 18000
ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ವಿ. ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಸನಂ49\2ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆನಾಟಿ & ನಿವ ‍್ಹಣೆ (1525005/IF/93393042893019629) IF 16 08/09/2021 09/12/2022 18000
ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಮ್ಮ ಕೊಂ ನಾಗಪ್ಪ ಸನಂ15\1,2ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆನಾಟಿ & ನಿವ ‍್ಹಣೆ (1525005/IF/93393042893019681) IF 16 08/09/2021 09/12/2022 25500
ವೀರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೊಂ ಲೇ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಸನಂ161\2ರಲ್ಲಿ ಹಿನೇನಾಟಿ & ನಿರ್ವಹಣೆ (1525005/IF/93393042893041594) IF 16 08/09/2021 09/12/2022 18000
ಚಿಕ್ಕಮಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿ.ಎಂ.ನಂದೀಶ್ ಬಿನ್ ವಿ.ನ್.ಮಲ್ಲೇಶಯ್ಯ ಸನಂ 115\2ರಲ್ಲಿ ಹಿನೇನಾಟಿ & ನಿರ್ವಹಣೆ (1525005/IF/93393042893053546) IF 16 18/09/2021 09/12/2022 40995
ದೊಡ್ಡಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟನರಸಪ್ಪ ಸನಂ104\2,3,4,5ರಲ್ಲಿ ಹಿನೇನಾಟಿ &ನಿರ್ವಹಣೆ (1525005/IF/93393042893053655) IF 16 08/09/2021 09/12/2022 33000
ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿ.ಎನ್.ಪರಮೇಶ್ವರಗುಪ್ತ ಬಿನ್ ಲೇ.ನಾಗರಾಜುಗುಪ್ತ ಸನಂ146ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆನಾಟಿ & ನಿರ್ವಹಣೆ (1525005/IF/93393042893097358) IF 16 08/09/2021 09/12/2022 33000
ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೊಂ ಅಶ್ವತ್ಥಯ್ಯ ಸನಂ11,13 ಹಿನೇನಾಟಿ & ನಿರ್ವಹಣೆ (1525005/IF/93393042893100034) IF 16 20/10/2021 09/12/2022 33000
ಚಿಕ್ಕಮಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿ.ಎಂ. ಮಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲೇಶಯ್ಯ ಸನಂ92\1ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಸ‍್ ‍್ ರಿ ಬೆಳೆಸುವುದು (1525005/IF/93393042893132496) IF 16 18/09/2021 09/12/2022 40995
ಮೈದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಸನಂ116\10ರಲ್ಲಿ ಹಿನೇನಾಟಿ & ನಿರ್ವಹಣೆ (1525005/IF/93393042893137851) IF 18 15/02/2022 09/12/2022 18000
ಕತ್ತಿರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಜಿ.ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಸನಂ186\2ರಲ್ಲಿ ಹಿನೇನಾಟಿ & ನಿರ್ವಹಣೆ (1525005/IF/93393042893137881) IF 15 14/02/2022 09/12/2022 18000
ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಲಾಲಾನಾಯ್ಕ ಸನಂ135\1,2ರಲ್ಲಿ ಹಿನೇನಾಟಿ & ನಿರ್ವಹಣೆ (1525005/IF/93393042893137913) IF 16 08/09/2021 09/12/2022 18000
ವೀರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಸನಂ39\3ರಲ್ಲಿ ಹಿನೇನಾಟಿ & ನಿರ್ವಹಣೆ (1525005/IF/93393042893157667) IF 16 20/10/2021 09/12/2022 18000
ವೀರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಸನಂ157 ರಲ್ಲಿ ಹಿನೇನಾಟಿ & ನಿರ್ವಹಣೆ (1525005/IF/93393042893166995) IF 16 20/10/2021 09/12/2022 18000
ವೀರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗವಪ್ಪ ಸನಂ157ರಲ್ಲಿ ಹಿನೇನಾಟಿ & ನಿರ್ವಹಣೆ (1525005/IF/93393042893195821) IF 126 10/01/2022 09/12/2022 18000
    16 20/10/2021 09/12/2022 18000
ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಸನಂ36\3ರಲ್ಲಿ ಹಿನೇನಾಟಿ & ನಿರ್ವಹಣೆ (1525005/IF/93393042893201268) IF 25 02/02/2022 09/12/2022 33000
ವೀರಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿ.ಎಂ.ನೇತ್ರಾವತಿ ಕೊಂ ಸೋಮಶೇಖರ ಸನಂ5\10ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಸ ‍್ ರಿ ಬೆಳೆಸುವುದು (1525005/IF/93393042893211078) IF 19 10/11/2021 09/12/2022 40500
ಮರುವೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೀನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣರಂಗಪ್ಪ ಸನಂ16\5ರಲ್ಲಿ ಹಿನೇನಾಟಿ & ನಿರ್ವಹಣೆ (1525005/IF/93393042893275506) IF 20 24/11/2021 09/12/2022 18000
ಜಡೆಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸನಂ 22 ಹಿನನಾಟಿ & ನಿರ್ವಹಣೆ (1525005/IF/93393042893401716) IF 30 13/12/2021 09/12/2022 18000
ಸೋಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೊಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಸನಂ65\2ರಲ್ಲಿ ಹಿನೇನಾಟಿ & ನಿರ್ವಹಣೆ (1525005/IF/93393042893421880) IF 126 29/12/2021 09/12/2022 33000
ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗನಾಥಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮಚ್ಚೆರಂಗಪ್ಪ ಸ.ನಂ2/3 .80/13ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಾಟಿ&ನಿರ್ವಹಣೆ (1525005/IF/93393042893586024) IF 52 20/01/2022 09/12/2022 10500
ನೇರಳೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಉ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1525005/RS/17163601502284607) RS 180 06/06/2021 19/11/2022 41681
ಮಾಡಗಾನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1525005/RS/93393042892277900) RS 110 04/09/2021 19/11/2022 37360
Total (In Lakhs.) 62.87
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಅಶ್ವತ್ಥಯ್ಯ ಜಿ. ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಅಡವಿಕಾಟನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ 18\8 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು (1525005/IF/93393042892379029) IF 16 16/06/2020 09/12/2022 25500
    16 08/03/2021 09/12/2022 22500
ಸೈಯದ್ ತನ್ಪೀರ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ಹಿ.ನೇ ನಾಟಿ ಮತ್ತು ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892385258) IF 16 06/11/2020 09/12/2022 30000
ತಿಪ್ಪಾಪುರತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಬೋರನಾಯ್ಕ ಸ.ನಂ.102\1 ಹಿ.ನೇ ನಾಟಿ & ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892386435) IF 16 24/08/2020 09/12/2022 15000
ರಾಜೀವರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಹೆಂಜಾರರೆಡ್ಡಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892387617) IF 17 10/09/2020 09/12/2022 40500
ತೇಜರಾಮು ಬಿನ್ ಮೋಹನ್ ಲಾಲಾ ಜೀ ಬಡವನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ 41\2ಬಿ ಹಿ.ನೇ ತೋಟದ ಟ್ರಂಚಿಂಗ್ & ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525005/IF/93393042892388535) IF 16 08/03/2021 09/12/2022 30000
ರಾಮಾಂಜಿನರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಕಡಗತ್ತೂರು ಸ.ನಂ 214 ಹಿ.ನೇ ತೋಟದ2ನೇ ವಷಱದ ಟ್ರಂಚಿಂಗ್ & ಮಲ್ಚಿಂಗ್ (1525005/IF/93393042892388935) IF 16 22/05/2020 09/12/2022 15000
ಜಯಮ್ಮ ಕೊಂ ಲಿಂಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮಾಲೂರು ಸ.ನಂ93\3 ಹಿ.ನೇ.ತೋಟದಲ್ಲಿ 2ನೇ ವಷಱದ ಟ್ರಂಚಿಂಗ್ & ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525005/IF/93393042892389020) IF 16 08/12/2020 09/12/2022 30000
ಪತಿಱಹಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೊಂ ನರಸಯ್ಯ ಪತಿಱಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ 46\3 ಹಿ.ನೇ ನಾಟಿ & ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892390563) IF 12 22/05/2020 09/12/2022 18000
    16 05/10/2020 09/12/2022 15000
ಕೆ.ರಂಗನಾಥಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕರೆಗೌಡ ಕೂನ್ನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ 110 ಹಿ.ನೇ ನಾಟಿ & ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892392215) IF 16 08/03/2021 09/12/2022 30000
ನೀರಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೊಂ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿ.ನೇ ನಾಟಿ & ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892393452) IF 16 24/08/2020 09/12/2022 22500
ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ 366\1 ಹಿ.ನೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಚಿಂಗ್ & ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525005/IF/93393042892395196) IF 16 09/09/2020 09/12/2022 15000
ತಿಪ್ಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜೀವರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಸ.ನಂ 18\1,3 ಹಿ.ನೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಚಿಂಗ್ & ಮಲ್ಚಿಂಗ್ (1525005/IF/93393042892397399) IF 16 24/08/2020 09/12/2022 22500
ಕೃಷ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೋರಣ್ಣ ಸ.ನಂ 70/1, 72 ಹಿ.ನೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಟ್ಂಚಿಂಗ್ & ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525005/IF/93393042892397884) IF 16 11/09/2020 09/12/2022 22500
ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ವೀರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ 23\9 ಹಿ.ನೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ 2ನೇ ವಷಱದ ಟ್ರಂಚಿಂಗ್ & ಮಲ್ಚಿಂಗ್  (1525005/IF/93393042892397962) IF 16 28/10/2020 09/12/2022 30000
ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ವೀರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ 39\3 ಹಿ.ನೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ 2ನೇ ವಷಱದ ಟ್ರಂಚಿಂಗ್ & ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525005/IF/93393042892399785) IF 16 04/07/2020 09/12/2022 30000
ಮಧುಸೂಧನ್ರಾವ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾವ್ ಚನ್ನಮಲ್ಲನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ 60\ಪಿಪಿ1 ಹಿ.ನೇ ನಾಟಿ & ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892399831) IF 16 03/06/2020 09/12/2022 25500
    16 14/12/2020 09/12/2022 22500
ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕೊಂ ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ60\1ಎ5 ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892403914) IF 16 28/10/2020 09/12/2022 15000
ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೊಂ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಸ.ನಂ 99\2 ಹಿ.ನೇ 2ನೇ ವಷಱದ ಟ್ರಂಚಿಂಗ್ & ಮಲ್ಚಿಂಗ್  (1525005/IF/93393042892407412) IF 16 29/01/2021 09/12/2022 22500
ಮೂಡ್ಲಗಿರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚರಂಗಯ್ಯ, ಕಿತ್ತಗಳಿ ಸ.ನಂ 12\1 ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892410321) IF 16 15/12/2020 09/12/2022 22500
ಗರಣಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೊಂ ಈರಣ್ಣ ಸ.ನಂ 324\53 ಹಿ.ನೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ 2ನೇ ವಷಱದ ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892423347) IF 16 03/06/2020 09/12/2022 11250
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ನೀರಕಲ್ಲು ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892423839) IF 16 24/08/2020 09/12/2022 15000
ಹೆಚ್.ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ತಾಳಕೆರೆ ಸ.ನಂ 98 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892425206) IF 16 11/09/2020 09/12/2022 30000
ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಬೆಲ್ಲದ ಮಡುಗು ಸ.ನಂ 253\2 ಹಿ.ನೇ ನಾಟಿ & ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892426950) IF 16 23/12/2020 09/12/2022 33000
ತಿಪ್ಪಾಪುರ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದಿರಮ್ಮ ಕೊಂ ದೇನಾನಾಯ್ಕ ಸ.ನಂ 89/3 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892446761) IF 16 16/01/2021 09/12/2022 30000
ತಿಪ್ಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಮೂತಿಱ ಬಿನ್ ಪಾತಲಪ್ಪ ಸ.ನಂ66/1 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892448835) IF 16 14/05/2020 09/12/2022 33000
    16 11/09/2020 09/12/2022 30000
ವೇಣುಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇ ಎಚ್.ಆರ್.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಹನುಮಂತಪುರ ಸ.ನಂ 10 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ಟ್ರಂಚಿಂಗ್ & ಮಲ್ಚಿ (1525005/IF/93393042892455282) IF 16 14/05/2020 09/12/2022 30000
    16 26/02/2021 09/12/2022 30000
ನಾಗಾಜುಱನರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಪಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ352 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ಟ್ರಂಚಿಂಗ್ & ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525005/IF/93393042892455365) IF 16 14/05/2020 09/12/2022 15000
    16 24/08/2020 09/12/2022 22500
ರಾಮಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಕಡಗತ್ತೂರು ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892455396) IF 16 22/05/2020 09/12/2022 40500
    6 19/08/2020 09/12/2022 30000
ಸಂಜೀವಮ್ಮ ಕೊಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ 8 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ಟ್ರಂಚಿಂಗ್ & ಮಲ್ಚಿಂಗ್  (1525005/IF/93393042892455764) IF 16 12/05/2020 09/12/2022 15000
ಸಿ.ಎನ್. ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಪತಿಱಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ 108/1 ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಚಿಂಗ್ & ಮಲ್ಚಿಂಗ ಕಾಮಗಾರಿ (1525005/IF/93393042892457946) IF 16 12/05/2020 09/12/2022 15000
ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದರಂಗಮ್ಮ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರೆಳೆ ನರ್ಸರಿ ಬೆಳೆಸುವುದು (1525005/IF/93393042892470811) IF 16 10/09/2020 09/12/2022 25995
ಪುಲಮಾಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ (1525005/IF/93393042892476384) IF 16 11/09/2020 09/12/2022 33000
ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ತವಕದಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಸಱರಿ ಬೆಳೆಸುವುದು (1525005/IF/93393042892477025) IF 16 11/09/2020 09/12/2022 21990
ಮಾದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುಡ್ಡೀರಪ್ಪ ಮಾದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892479835) IF 16 17/08/2020 09/12/2022 33000
ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸನಾಯಕ ಕಂಸಾನಹಳ್ಳಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಸಱರಿ ತೋಟ ಬೆಳೆಸುವುದು (1525005/IF/93393042892479837) IF 16 19/08/2020 09/12/2022 19845
ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಬೂದೇನಹಳ್ಳಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892483996) IF 16 30/01/2021 09/12/2022 25500
ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ಲೇ ತಿಪ್ಪೆರಂಗಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892484731) IF 16 08/03/2021 09/12/2022 18000
ಡಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡರಾಮಣ್ಣ ಲಿಂಗಸಂಧ್ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಸಱರಿ ಬೆಳೆಸುವುದು (1525005/IF/93393042892487583) IF 17 09/09/2020 09/12/2022 40995
ರತ್ನಮ್ಮ ಕೊಂ ರಾಮಾಂಜಿನೇಯ ದಾದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892488185) IF 16 11/09/2020 09/12/2022 18000
ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಗಂಪಲಹಳ್ಳಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು & ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892488837) IF 16 22/09/2020 09/12/2022 18000
ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಗಡ್ಡೆತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಿ & ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892488852) IF 16 29/01/2021 09/12/2022 33000
ರಂಗನಾಥಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪುರ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು (1525005/IF/93393042892488872) IF 16 10/09/2020 09/12/2022 25500
ಚಿಕ್ಕರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ರಂಗಾಪುರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892488911) IF 16 08/03/2021 09/12/2022 18000
ಸಿ.ಎನ್. ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಪತಿಱಹಳ್ಳಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ತೋಟ 3ನೇ ವಷಱದ ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892489386) IF 16 19/08/2020 09/12/2022 15000
ಹೆಚ್. ಭೀಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಸಾಗರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892496333) IF 16 04/11/2020 09/12/2022 33000
ಡಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಧನಂಜಯ ವೀರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892498293) IF 16 14/10/2020 09/12/2022 25500
ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಕೊಂ ಕರಿಯಣ್ಣ ಗಡ್ಡೆತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892502036) IF 16 18/09/2020 09/12/2022 33000
ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಗಡ್ಡೆತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892502045) IF 16 08/03/2021 09/12/2022 33000
ಕೆ.ಟಿ.ಬಸಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ಸ ನಂ 10 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892508798) IF 16 09/09/2020 09/12/2022 33000
ದಬ್ಬೆಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೆಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೊಂ ಬೈರಣ್ಣ ಸ ನಂ 34 ಹಿಸ್ಸಾ1 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಮತ್ತು ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892510032) IF 16 15/10/2020 09/12/2022 18000
ಬ್ಯಾಲ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಜ್ಜಣ್ಣ 128 ಹಿಸ್ಸಾ6 3ನೇ ವಷ೵ದ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892510042) IF 16 17/08/2020 09/12/2022 15000
ಯಾಕಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ ರವಣಯ್ಯ ಸ ನಂ 52 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ 3ನೇ ವಷ೵ದ ನಿವ೵ಹಣೆ  (1525005/IF/93393042892511231) IF 16 09/11/2020 09/12/2022 15000
ಯಾಕಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸೀಯಪ್ಪ ಸ ನಂ 64 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ 3 ನೇ ವಷ೵ದ ತೋಟ ಬೆಳೆಸುವುದ (1525005/IF/93393042892511235) IF 16 09/11/2020 09/12/2022 15000
ರಂಟವಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಉಮಾ ಕೊಂ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಸ ನಂ 169 ರಲ್ಲಿ ಹಿ ನೇ ನಾಟಿ ಮತ್ತು ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892514835) IF 16 09/09/2020 09/12/2022 33000
ವೀರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಶಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸ ನಂ 159 ಹಿಸ್ಸಾ2 9 ರಲ್ಲಿ ಹಿ ನೇ ನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892519320) IF 16 11/09/2020 09/12/2022 18000
ಕೋಡ್ಲಾಫುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ನಪ್ಪ ಸ ನಂ 7 ಹಿಸ್ಸಾ4 ರಲ್ಲಿ ಹಿ ನೇ ನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892519334) IF 16 11/09/2020 09/12/2022 22500
ಅಗ್ರಾಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತನಾಯ್ಕ ಸನಂ79ಹಿಸ್ಸಾ8115ಹಿಸ್ಸಾ1ರಲ್ಲಿ ಹಿನೇ 3ನೇ ವಷ೵ದ ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892519460) IF 16 03/11/2020 09/12/2022 15000
ಕೆ.ರಂಗನಾಥಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೋಟೆಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕವಣದಾಲ ಸನಂ 105 ಹಿಸ್ಸಾ5 6 10 ರಲ್ಲಿ ಹಿ ನೇ ನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892521030) IF 16 08/03/2021 09/12/2022 25500
ತಿರುಮಲದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಸನಂ13ಹಿಸ್ಸಾ1ರಲ್ಲಿ 2ನೇವಷ೵ದ ಹಿ ನೇ ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892521042) IF 16 04/01/2021 09/12/2022 30000
ಪತಿ೵ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜಕ್ಕಪ್ಪ ಸನಂ 56ಹಿಸ್ಸಾ1ಬಿರಲ್ಲಿ 2ನೇ ವಷ೵ದ ಹಿನೇ ತೋಟ ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892521049) IF 16 12/03/2021 09/12/2022 15000
ತಿಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎನ್.ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಮೂತಿ೵ ಸನಂ 127ಹಿಸ್ಸಾ1ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892524961) IF 16 05/10/2020 09/12/2022 25500
ಪತಿ೵ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನರಸಯ್ಯ ಸನಂ156/2ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892524970) IF 16 05/10/2020 09/12/2022 33000
ವೀರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸನಂ58/2ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892524996) IF 16 11/09/2020 09/12/2022 25500
ಮೈದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಮ್ಮ ಕೊಂ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಸನಂ69ರಲ್ಲಿ ಹಿನೇ 2ನೇ ವಷ೵ದ ಕಾಮಗಾರಿ (1525005/IF/93393042892527194) IF 16 25/03/2021 09/12/2022 30000
ಬ್ಯಾಲ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಸನಂ126/2,127/2ಬಿ ರಲ್ಲಿ ಹಿನೇ ನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892537862) IF 16 09/03/2021 09/12/2022 33000
ಅಕ್ಕಲಾಫುರ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮ್ಮ ಕೊಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸನಂ174 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892538326) IF 16 14/12/2020 09/12/2022 22500
ತವಕದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮೇಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಸನಂ4/1,4ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892540718) IF 16 08/03/2021 09/12/2022 18000
ವೀರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸನಂ45/2ಎ ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892540725) IF 16 24/12/2020 09/12/2022 18000
ಜೋಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ರಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕೋಟಪ್ಪ ಸನಂ 13/2 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892541500) IF 18 19/03/2021 09/12/2022 33000
ದೊಡ್ಡಮಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಶನಿವಾರಪ್ಪ ಸನಂ70/22 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ&ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892541503) IF 16 28/01/2021 09/12/2022 18000
ತಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂತಿ೵ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಸನಂ37 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ತೋಟ ಬೆಳೆಸುವುದು (1525005/IF/93393042892543086) IF 16 28/10/2020 09/12/2022 18000
ಕಡಗತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾರಮ್ಮ ಕೊಂ ಕೆ.ಎಂ.ಚನ್ನಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಟ್ರಂಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525005/IF/93393042892544013) IF 16 08/03/2021 09/12/2022 30000
ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಎನ್.ಜಗದೀಶ್ ಬಿನ್ ಪಿ.ನರಸೇಗೌಡ ಸನಂ 129 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892562398) IF 16 04/03/2021 09/12/2022 33000
ಪತಿ೵ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಎಂ.ಸಂಧ್ಯಾ ಕೊಂ ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಸನಂ 113\4 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಿಪ್ಪ ನೇರಳೆನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892562410) IF 16 08/03/2021 09/12/2022 18000
ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಸಿ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಸನಂ 37 ರಲ್ಲಿ 2ನೇ ವಷ೵ದ ಹಿನೇ ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892566078) IF 16 28/01/2021 09/12/2022 30000
ಶ್ರಾವಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ವೈ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಎಳೆಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ಸನಂ 1/10 ರಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಷ೵ದ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892566093) IF 16 04/01/2021 09/12/2022 15000
ಅಮರಾವತಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಸನಂ23/1 ರಲ್ಲಿ 3ನೇವಷ೵ದ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟ ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892568922) IF 16 14/12/2020 09/12/2022 30000
ಚಿಕ್ಕಮಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್. ಯಶೋಧಮ್ಮ ಕೊಂ ಕೆ. ರಾಜಣ್ಣ ಸನಂ50\5 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಸ೵ರಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1525005/IF/93393042892571440) IF 16 30/01/2021 09/12/2022 40995
ಚಿಕ್ಕಮಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿ.ಎಂ.ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ವಿ.ಎನ್. ಮಲ್ಲೇಶಯ್ಯ ಸನಂ114 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಿನೇ ನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892571451) IF 16 04/03/2021 09/12/2022 33000
ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ. ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಸನಂ 84\3 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಸ೵ರಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525005/IF/93393042892579980) IF 16 29/01/2021 09/12/2022 40995
ತೆರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎನ್. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಸನಂ8\1ಎರಲ್ಲಿ ಹಿನೇ ಟ್ರ & ಮಲ್ವಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525005/IF/93393042892580121) IF 16 18/02/2021 09/12/2022 30000
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸನಂ8\6ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892580139) IF 16 19/03/2021 09/12/2022 33000
ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜೀವಮ್ಮ ಕೊಂ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಸನಂ3\1ಎ ರಲ್ಲಿ ಹಿನೇ ನಾಟಿ &ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892588020) IF 16 09/02/2021 09/12/2022 33000
ಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮೇಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸನಂ29\1 ರಲ್ಲಿ 2ನೇ ವಷಱದ ಹಿನೇ ತೋಟ ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892588023) IF 16 08/03/2021 09/12/2022 15000
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಗಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುದ್ದುರಾಮಯ್ಯ ಸನಂ21\1ರಲ್ಲಿ 3ನೇವಷಱದ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ತೋಟ ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892588456) IF 16 28/01/2021 09/12/2022 30000
ಶೀಲಗಹಳ್ಳಿ ಹಳೆಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಮ್ಮ ಕೊಂ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸನಂ17\3ರಲ್ಲಿ ಹಿನೇನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892591428) IF 16 09/02/2021 09/12/2022 14250
ಶ್ರಾವಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಮೂತಿ೵ ಬಿನ್ ನ್ಯಾತಪ್ಪ ಸನಂ127ರಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಷ೵ದ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892593725) IF 16 25/02/2021 09/12/2022 30000
ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಸನಂ7 ರಲ್ಲಿ ಹಿನೇ ನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892593728) IF 16 29/01/2021 09/12/2022 25500
ತಿಪ್ಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಸನಂ80\6,52\8ರಲ್ಲಿ ಹಿನೇನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892601438) IF 16 08/03/2021 09/12/2022 25500
ಕೋಡ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಮ್ಮ ಕೊಂ ನರಸಿಂಹಮೂತಿ೵ ಸನಂ74\5ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಸ೵ರಿ ಬೆಳೆಸುವುದು (1525005/IF/93393042892603446) IF 16 29/01/2021 09/12/2022 40995
ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದರಾಮಕ್ಕ ಕೊಂ ಗವಿಯಪ್ಪ ಸನಂ53ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ 3ನೇ ವಷ೵ದ ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892607226) IF 16 08/03/2021 09/12/2022 30000
ಬಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮೂಡ್ಲಪ್ಪ ಸನಂ23\1 ಎ ರಲ್ಲಿ ಹಿನೇನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892611578) IF 16 24/03/2021 09/12/2022 25500
ಕಾಳೇನಹಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೆಮ್ಮ ಕೊಂ ನಂಜೇಗೌಡ ಸನಂ116ರಲ್ಲಿ ಹಿನೇನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892612990) IF 16 04/03/2021 09/12/2022 33000
ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಮ್ಮ ಕೊಂ ಜಯರಾಮಯ್ಯ ಸನಂ17\6ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892613194) IF 16 25/03/2021 09/12/2022 25500
ಮೈದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಸನಂ175\3ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892614302) IF 16 04/03/2021 09/12/2022 33000
ತೆರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೊಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸನಂ26\14 ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಮರಗಡ್ಡಿ 2ನೇ ವಷ೵ದ ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892615247) IF 16 25/02/2021 09/12/2022 37500
ಕಡಗತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಂ.ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸನಂ53\3ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆನಾಟಿ& ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892620021) IF 16 12/03/2021 09/12/2022 18000
ಸತ್ತಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸನಂ 4\1,8\3ರಲ್ಲಿ ಹಿನೇನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892621868) IF 16 25/03/2021 09/12/2022 18000
ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಬಾಲಮ್ಮ ಕೊಂ ನರಸಪ್ಪ ಸನಂ118,119,100\6ರಲ್ಲಿ ಹಿನೇನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892621888) IF 16 08/03/2021 09/12/2022 33000
ಮೈದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಸನಂ170\4,8ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಸ೵ರಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525005/IF/93393042892622493) IF 16 19/03/2021 09/12/2022 40995
ಆರ್.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಮೂಕ೵ಣಪ್ಪ ಸನಂ2\2ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವ೵ಹಣೆ (1525005/IF/93393042892622970) IF 16 25/03/2021 09/12/2022 18000
ಬಿಜವರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಸನಂ26\2,27\8ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆನಾಟಿ&ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892623959) IF 16 08/03/2021 09/12/2022 25500
ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಎಚ್ ಪಿ ಎಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1525005/LD/93393042892032653) LD 129 16/12/2020 19/11/2022 59965
Total (In Lakhs.) 28.48
Expenditure on Material purchased in 2019-2020 but paid in 2022-2023
ಬಿ.ಪಿ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಬೂದೇನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿ.ನೇ ನಾಟಿ ಮತ್ತು ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892385352) 16 29/02/2020 09/12/2022 33000
ಜಯಮ್ಮ ಕೊಂ ಲಿಂಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮಾಲೂರು ಸ.ನಂ93\3 ಹಿ.ನೇ.ತೋಟದಲ್ಲಿ 2ನೇ ವಷಱದ ಟ್ರಂಚಿಂಗ್ & ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525005/IF/93393042892389020) 16 20/02/2020 09/12/2022 30000
ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕೊಂ ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ60\1ಎ5 ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ & ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892403914) 16 20/02/2020 09/12/2022 18000
ಜಿ. ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಂಜೀವಪ್ಪ ಬಡಚೌಡನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ 35/2 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ 2ನೇ ವಷಱದ ನಿವಱಹಣೆ (1525005/IF/93393042892436945) 15 16/01/2020 09/12/2022 30000
Total (In Lakhs.) 1.11
Total (In Lakhs.) 1.11
Grand Total (In Lakhs.) 126.46
Report Completed
Excel View