Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Saturday, May 18, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : TUMAKURU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Panchayat Samiti Level Works
Raising & Maintenance "14x20" Size 3000pbs seedlings in Byadanur Nursery (1525006/DP/93393042892292155) DP 165 30/06/2022 12/12/2022 20802
    711 16/08/2022 12/12/2022 14442
Raising & Maintenance of 14x20 size 4000 pbs Seedlings in Palavalli Nursery (1525006/DP/93393042892292157) DP 169 30/06/2022 12/12/2022 27543
    709 16/08/2022 12/12/2022 26292
Raising & Maintenance "10x16" Size 5000pbs seedlings in Palavalli Nursery (For other Programme) (1525006/DP/93393042892293282) DP 167 30/06/2022 12/12/2022 32188
    720 16/08/2022 12/12/2022 14538
Raising & Maintenance "10x16" Size 7500pbs seedlings in Byadanur Nursery (For other Programme)B-1 (1525006/DP/93393042892293292) DP 168 30/06/2022 12/12/2022 34423
    712 16/08/2022 12/12/2022 23639
Raising & Maintenance "10x16" Size 7500pbs seedlings in Byadanur Nursery (For other Programme)B-2 (1525006/DP/93393042892293399) DP 171 30/06/2022 12/12/2022 44100
    719 16/08/2022 12/12/2022 31485
Raising & Maintenance "10x16" Size 10000pbs seedlings in Byadanur Nursery (For Farmers Land)B-1 (1525006/DP/93393042892293602) DP 170 30/06/2022 12/12/2022 50856
    717 16/08/2022 12/12/2022 29600
Raising & Maintenance "10x16" Size 10000pbs seedlings in Byadanur Nursery (For Farmers land)B-2 (1525006/DP/93393042892293614) DP 164 30/06/2022 12/12/2022 55341
    716 16/08/2022 12/12/2022 27298
Raising & Maintenance"8x12"Size10000pbs seedlings in Palavalli lNursery (Hebbevu) B-2 (1525006/DP/93393042892297305) DP 166 30/06/2022 12/12/2022 42952
    715 16/08/2022 12/12/2022 16120
Raising & Maintenance"8x12"Size 10000pbs seedlings in Byadanur Nursery (Others) (1525006/DP/93393042892298947) DP 172 30/06/2022 12/12/2022 39140
    714 16/08/2022 12/12/2022 16120
Raising & Mainte of MullberrySeedlings HDPE wovenSacks of 8x12 Size25000Pbs in Palavalli Nursery B-I (1525006/DP/93393042892309756) DP 159 30/06/2022 12/12/2022 103034
    713 16/08/2022 12/12/2022 38900
Raising & Maint of MullberrySeedlings HDPE wovenSacks of 8x12 Size25000Pbs in Byadanur Nursery  (1525006/DP/93393042892309762) DP 160 30/06/2022 12/12/2022 89296
    200 16/08/2022 12/12/2022 26000
Raising & Maintenance of "8x12"size Mullberry Seedlings for Kaveri Kugu Progremme At Byadanur Nurser (1525006/DP/93393042892311371) DP 173 30/06/2022 12/12/2022 136864
    718 16/08/2022 12/12/2022 45136
Raising & Maintenance of "8x12"size Mullberry Seedlingsfor Kaveri Kugu Progremme At Palavalli N. B-1 (1525006/DP/93393042892311372) DP 161 30/06/2022 12/12/2022 122200
    721 16/08/2022 12/12/2022 40300
Raising & Maintenance of "8x12"size Mullberry Seedlings for Kaveri Kugu Program At Palavalli N.B-II (1525006/DP/93393042892311373) DP 163 30/06/2022 12/12/2022 122200
    710 16/08/2022 12/12/2022 40300
Raising & Maintenance of "6x9"size P B Seedlings for Kaveri Kugu Programme At Palavalli Nursery (1525006/DP/93393042892311710) DP 162 30/06/2022 12/12/2022 29610
    708 16/08/2022 12/12/2022 8820
AJC 1ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆ ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ನ್ಯಾಯದಗುಂಟೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ (1525006/DP/93393042892332327) DP 119 05/12/2022 24/01/2023 13802
AJC 1ನೇ ವರ್ಷದ ರ್ಯಾಪ್ಟೇ ಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಜಮೀನು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ (1525006/DP/93393042892332462) DP 126 05/12/2022 24/01/2023 15956
AJC ವೈ ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಮಾರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525006/DP/93393042892332735) DP 111 05/12/2022 24/01/2023 77454
    112 05/12/2022 24/01/2023 83898
AJC ದೇವಲಕೆರೆ ಯಿಂದ ರಾಮಯ್ಯನಪಾಳ್ಯದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525006/DP/93393042892332791) DP 113 05/12/2022 24/01/2023 74045
AJC ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೆಜು (ಕುರುಬರಹಳ್ಲಿ ಗೇಟ್) ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವುದು (1525006/DP/93393042892339411) DP 120 05/12/2022 24/01/2023 45619
AJC ಪಳವಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ವೀರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525006/DP/93393042892339418) DP 117 05/12/2022 24/01/2023 53311.5
AJC ಅರೇಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525006/DP/93393042892339427) DP 118 05/12/2022 24/01/2023 50198.4
AJC ಅರೇಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಕೋಟಗುಡ್ಡದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525006/DP/93393042892339431) DP 115 05/12/2022 24/01/2023 51991.2
AJC ಕೋಟಗುಡ್ಡ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಯಿಂದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525006/DP/93393042892339433) DP 116 05/12/2022 24/01/2023 53785
AJC ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಗೇಟ್ ಯಿಂದ ಸಪಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525006/DP/93393042892339494) DP 114 05/12/2022 24/01/2023 53784
AJC ಪಳವಳ್ಲಿ ಸಪಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525006/DP/93393042892339497) DP 121 05/12/2022 24/01/2023 53787
AJC Raising & Maintenance of "14x20" size 3000Pbs HDPE Bags Seedlings in Palavalli Nursery (1525006/DP/93393042892346724) DP 122 05/12/2022 24/01/2023 60900
    123 05/12/2022 24/01/2023 72474
    1693 01/08/2022 24/01/2023 40947
AJC Raising & Maintenance of "10x16" size 6000Pbs HDPE Bags Seedlings in Palavalli Nursery (1525006/DP/93393042892346728) DP 124 05/12/2022 24/01/2023 50100
    125 05/12/2022 24/01/2023 86808
    1691 01/09/2022 24/01/2023 17399
    1692 01/09/2022 24/01/2023 17399
ಜೆ ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಅವುಲಣ್ಣ ವದನಕಲ್ಲು ಸರ್ವೇ ನಂ.167/2 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟದ 3 ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ . (1525006/IF/93393042892597433) IF 01 14/10/2022 09/12/2022 19000
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಪಳಳ್ಳಪ್ಪ ಪೋಲೆನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.27/2 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟದ 3 ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ . (1525006/IF/93393042892607969) IF 21 12/10/2022 09/12/2022 24000
ಅಚ್ಚಕ್ಕ ಕೊ ರಾಮಪ್ಪ ತಪ್ಪಗಾನದೊಡ್ಡಿ ಸನಂ 21/3 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನಾಟಿ  (1525006/IF/93393042892615172) IF 26 14/10/2022 09/12/2022 33000
ಮಚ್ಚೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ಬೋಡಣ್ಣ ವದನಕಲ್ಲು ಸನಂ 132/4 ರಲ್ಲಿ ನೆರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042892617958) IF 12 13/10/2022 09/12/2022 33000
ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬಡಪ್ಪ ಸಾಸಲಕುಂಟೆ ಸನಂ 20/2 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042892618382) IF 14 13/10/2022 09/12/2022 18000
ಪಿ ಇ ಅಂಜಿನರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ ಪೋಲೇನಹಳ್ಳಿ ಸನಂ 51/2 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042892620903) IF 13 13/10/2022 09/12/2022 33000
ಕೆ.ಹೆಚ್.ಶೀನನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಅಚ್ಚಾನಾಯ್ಕ, ಕೆ.ಸೇವಲಾಲ್ ಪುರ ರವರ ಸ.ನಂ.21/10 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525006/IF/93393042892723840) IF 301 11/10/2022 09/12/2022 15000
ದೇವಿರಮ್ಮ ಕೊ ಕೊಂಡಪ್ಪ ಸಾಸಲಕುಂಟೆ ಸನಂ 104 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042892807900) IF 02 24/08/2022 09/12/2022 18000
ರತ್ನಮ್ಮ ಕೊ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ವದನಕಲ್ಲು ಸನಂ 45/5 ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ  (1525006/IF/93393042892853796) IF 07 13/10/2022 09/12/2022 27000
ಲೀಲಾವತಿ ಕೊ ವಿ ಎನ್ ಪ್ರಭಾಕರರೆಡ್ಡಿ ವದನಕಲ್ಲು ಸನಂ 40/9 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042892863118) IF 10 13/10/2022 09/12/2022 33000
ಚಿಂತಲಯ್ಯ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಬಿನ್ ಲೇ|| ರಾಮಪ್ಪ, ಬಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರವರ ಜಮಿನಿನ ಸ.ನಂ.111/4ಬಿ ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042892881131) IF 01 12/10/2022 09/12/2022 15000
ಆಲುವೇಲಮ್ಮ ಕೊ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಸಾಸಲಕುಂಟೆ ಸನಂ 48/2 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042892917113) IF 12 13/10/2022 09/12/2022 33000
ಹೆ ಗುರುಶಾಂತರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ವದನಕಲ್ಲು ಸನಂ 124/2 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನಾಟಿ  (1525006/IF/93393042892958370) IF 05 24/08/2022 09/12/2022 33000
    06 24/08/2022 09/12/2022 33000
ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರಬೋಸ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಸನಂ ಸಾಸಲಕುಂಟೆ ಸನಂ 1/1 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042892958439) IF 03 24/08/2022 09/12/2022 33000
ಈರಪ್ಪಬಿನ್ ದೊಡ್ಡೀರಪ್ಪ ಸಾಸಲಕುಂಟೆ ಸನಂ 9/1 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನಾಟಿ  (1525006/IF/93393042892965218) IF 03 24/08/2022 09/12/2022 33000
ನಾರಾಯಣನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಬೋಡೆನಾಯ್ಕ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಸನಂ 20/9 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042893013242) IF 302 11/10/2022 09/12/2022 15000
ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೊ ಸಣ್ಣೀರಪ್ಪ ಸಾಸಲಕುಂಟೆ ಸನಂ 44/1 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042893015843) IF 09 24/08/2022 09/12/2022 33000
ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಸ.ನಂ.88/1ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೆರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525006/IF/93393042893018768) IF 1 12/10/2022 09/12/2022 18000
ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪೆದ್ದನ್ನ ಸಾಸಲಕುಂಟೆ ಸನಂ 9/2 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042893028037) IF 04 24/08/2022 09/12/2022 33000
ಸಿದ್ದಗಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರ್ರಪ್ಪ ಕಾಮನದರ್ಗ ಸನಂ 170/2 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನಾಟಿ  (1525006/IF/93393042893030300) IF 23 14/10/2022 09/12/2022 33000
ವಿ ಎನ್ ವೆಂಕಟಶಿವರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ವದನಕಲ್ಲು ಸನಂ 36 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನಾಟಿ  (1525006/IF/93393042893043524) IF 08 13/10/2022 09/12/2022 18000
ಈರಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ವದನಕಲ್ಲು ಸನಂ 149/6 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳರ 3ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ  (1525006/IF/93393042893356969) IF 10 13/10/2022 09/12/2022 18000
ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ|| ದೊಡ್ಡನಲ್ಲಪ್ಪ, ತಿಪ್ಪಯ್ಯನದುರ್ಗ ಇವರ ಸ.ನಂ.101/1 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525006/IF/93393042893563041) IF 04 14/10/2022 09/12/2022 15000
ದೇವರಾಜ ಬಿನ್ ಆವುಲಣ್ಣ, ವದನಕಲ್ಲು ಸ.ನಂ.167/2 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525006/IF/93393042893604682) IF 01 12/10/2022 09/12/2022 15000
ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಅಂಜಪ್ಪ, ದೊಮ್ಮತಮರಿ ಇವರ ಸ.ನಂ.199/7 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಜೋಡಿಸಾಲು ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525006/IF/93393042893654717) IF 03 13/10/2022 09/12/2022 18000
ಕೆ.ಎನ್.ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಬಿನ್ ನಾಗಣ್ಣ, ಕ್ಯಾತಗಾನಕೆರೆ ಸ.ನಂ.55/1ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525006/IF/93393042893686811) IF 20 14/10/2022 09/12/2022 13000
    21 14/10/2022 09/12/2022 3000
ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ, ನಾಗಲಾಪುರ, ಸ.ನಂ.185 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042893879810) IF 24 14/10/2022 09/12/2022 26000
ಕೆ.ಹೆಚ್.ಶ್ರೀನಾನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಅಚ್ಚಾನಾಯ್ಕ, ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.21/10 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ  (1525006/IF/93393042893895103) IF 302 11/10/2022 09/12/2022 15000
ಹೆಚ್.ವಿ.ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ವಿ.ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ, ಬಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.38/1 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನರ್ಸರಿ ನಾಟಿ  (1525006/IF/93393042893974239) IF 1 12/10/2022 09/12/2022 18000
ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ, ತಿಪ್ಪಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.111/5 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನರ್ಸರಿ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525006/IF/93393042893974312) IF 02 12/10/2022 09/12/2022 18000
Total (In Lakhs.) 30.65
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
1ನೇ ವರ್ಷದ ಬುಡ್ಡಾರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಪೊನ್ನಸಮುದ್ರದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ (1525006/DP/93393042892266605) DP 121 29/03/2022 16/06/2022 36971
    124 10/12/2021 29/04/2022 12510.36
    316 10/02/2022 16/06/2022 18485.5
1ನೇ ವರ್ಷದ ಟಿ ಎನ್ ಪೇಟೆ ಯಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪುರ ಗೇಟ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ (1525006/DP/93393042892266621) DP 120 29/03/2022 16/06/2022 47054
    129 10/12/2021 29/04/2022 14320.2
    311 10/02/2022 29/04/2022 23527
1ನೇ ವರ್ಷದ ಪಳವಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಬುಡ್ಡಾಬುಡ್ಡಿ ತಾಂಡದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ (1525006/DP/93393042892266623) DP 119 29/03/2022 16/06/2022 47054
    125 10/12/2021 29/04/2022 12510.36
    313 10/02/2022 16/06/2022 23527
1ನೇ ವರ್ಷದ ತೀಟೆನಾಗಪ್ಪಯಿಂದ ಪೆಂಡ್ಲಿಜೀವಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ (1525006/DP/93393042892268802) DP 123 29/03/2022 16/06/2022 43693
    128 10/12/2021 29/04/2022 12016.53
    312 10/02/2022 16/06/2022 21846.5
1ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀರಂಗಪುರ ಯಿಂದ ನಾಗಲಮಡಿಕೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ (1525006/DP/93393042892268804) DP 118 29/03/2022 16/06/2022 43693
    127 11/12/2021 29/04/2022 13660.97
    314 10/02/2022 16/06/2022 21846.5
1ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌಡಕಾರನಹಟ್ಟಿ ಯಿಂದ ಹಿರೇತೊರ್ಪಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ (1525006/DP/93393042892270535) DP 122 29/03/2022 16/06/2022 40332
    126 10/12/2021 29/04/2022 14156.46
    315 10/02/2022 29/04/2022 20166
ಗುಂಡ್ಲಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525006/DP/93393042892284811) DP 117 29/03/2022 16/06/2022 85705
    25 07/02/2022 16/06/2022 168491
    41 09/02/2022 16/06/2022 28569
Maintenance of Mulberry Seedlings in "8x12"size 25000 Pbs Polythene bags in Byadanur Nurery B-1 (1525006/DP/93393042892287723) DP 428 12/10/2021 29/04/2022 67000
Maintenance of Mulberry Seedlings in "8x12"size 25000 Pbs Polythene bags in Byadanur Nurery B-2 (1525006/DP/93393042892287725) DP 427 12/10/2021 29/04/2022 67000
ಕೆ ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಜಂಗಮರಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525006/DP/93393042892289921) DP 125 29/03/2022 16/06/2022 78345
    24 07/02/2022 16/06/2022 72793
    491 02/09/2021 16/06/2022 86588
ಕೆ ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ನ್ಯಾಯದಗುಂಟೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525006/DP/93393042892289924) DP 124 29/03/2022 16/06/2022 76732
    172 13/12/2021 29/04/2022 125268.21
    22 07/02/2022 16/06/2022 57379
Raising & Maintenance "14x20" Size 3000pbs seedlings in Byadanur Nursery (1525006/DP/93393042892292155) DP 131 10/12/2021 29/04/2022 46560
    19 07/02/2022 16/06/2022 51300
    68 29/03/2022 16/06/2022 25680
Raising & Maintenance of 14x20 size 4000 pbs Seedlings in Palavalli Nursery (1525006/DP/93393042892292157) DP 135 10/12/2021 29/04/2022 59800
    282 10/02/2022 29/04/2022 20440
    72 29/03/2022 16/06/2022 61842
Raising & Maintenance "10x16" Size 5000pbs seedlings in Palavalli Nursery (For other Programme) (1525006/DP/93393042892293282) DP 137 10/12/2021 29/04/2022 50400
    278 10/02/2022 16/06/2022 15620
    73 29/03/2022 16/06/2022 71541
Raising & Maintenance "10x16" Size 7500pbs seedlings in Byadanur Nursery (For other Programme)B-1 (1525006/DP/93393042892293292) DP 133 10/12/2021 29/04/2022 75600
    18 07/02/2022 16/06/2022 44610
    70 29/03/2022 16/06/2022 95898
Raising & Maintenance "10x16" Size 7500pbs seedlings in Byadanur Nursery (For other Programme)B-2 (1525006/DP/93393042892293399) DP 136 10/12/2021 29/04/2022 75600
    279 10/02/2022 29/04/2022 30722
    71 29/03/2022 16/06/2022 105076
Raising & Maintenance "10x16" Size 10000pbs seedlings in Byadanur Nursery (For Farmers Land)B-1 (1525006/DP/93393042892293602) DP 134 10/12/2021 29/04/2022 100800
    280 10/02/2022 29/04/2022 41631
    69 29/03/2022 16/06/2022 143087
Raising & Maintenance "10x16" Size 10000pbs seedlings in Byadanur Nursery (For Farmers land)B-2 (1525006/DP/93393042892293614) DP 113 29/03/2022 16/06/2022 148420
    132 10/12/2021 29/04/2022 100800
    281 10/02/2022 29/04/2022 41602
Raising & Maintenance"8x12"Size10000pbs seedlings in Palavalli lNursery (Hebbevu) B-2 (1525006/DP/93393042892297305) DP 1291 05/08/2021 29/04/2022 49400
    139 13/12/2021 29/04/2022 67900
    140 13/12/2021 12/12/2022 83288
    142 13/12/2021 29/04/2022 31200
    21 07/02/2022 16/06/2022 29140
    74 29/03/2022 16/06/2022 21100
ರಾಪ್ಟೇ ಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525006/DP/93393042892297707) DP 116 29/03/2022 16/06/2022 89940
    173 11/12/2021 16/06/2022 104862
    23 07/02/2022 16/06/2022 80850
Raising & Maintenance"8x12"Size 10000pbs seedlings in Byadanur Nursery (Others) (1525006/DP/93393042892298947) DP 112 29/03/2022 16/06/2022 29920
    1290 05/08/2021 29/04/2022 49400
    138 13/12/2021 29/04/2022 67900
    141 13/12/2021 29/04/2022 59400
    20 07/02/2022 16/06/2022 31860
Raising & Mainte of MullberrySeedlings HDPE wovenSacks of 8x12 Size25000Pbs in Palavalli Nursery B-I (1525006/DP/93393042892309756) DP 114 29/03/2022 16/06/2022 52050
    1401 17/12/2021 16/06/2022 123500
    284 10/02/2022 16/06/2022 92000
    286 10/02/2022 16/06/2022 152750
Raising & Maint of MullberrySeedlings HDPE wovenSacks of 8x12 Size25000Pbs in Byadanur Nursery  (1525006/DP/93393042892309762) DP 115 29/03/2022 16/06/2022 78482
    1400 17/12/2021 16/06/2022 123500
    283 10/02/2022 16/06/2022 92000
    285 10/02/2022 16/06/2022 152750
Raising & Maintenance of "8x12"size Mullberry Seedlings for Kaveri Kugu Progremme At Byadanur Nurser (1525006/DP/93393042892311371) DP 1439 25/01/2022 16/06/2022 138438
    61 29/03/2022 16/06/2022 103239
    62 29/03/2022 16/06/2022 194376
Raising & Maintenance of "8x12"size Mullberry Seedlingsfor Kaveri Kugu Progremme At Palavalli N. B-1 (1525006/DP/93393042892311372) DP 1432 25/01/2022 16/06/2022 123605
    65 29/03/2022 16/06/2022 107178
    66 29/03/2022 16/06/2022 158769
Raising & Maintenance of "8x12"size Mullberry Seedlings for Kaveri Kugu Program At Palavalli N.B-II (1525006/DP/93393042892311373) DP 1431 25/01/2022 16/06/2022 123605
    63 29/03/2022 16/06/2022 192969
    64 29/03/2022 16/06/2022 72800
Raising & Maintenance of "6x9"size P B Seedlings for Kaveri Kugu Programme At Palavalli Nursery (1525006/DP/93393042892311710) DP 67 29/03/2022 16/06/2022 118590
    728 25/01/2022 16/06/2022 18939
ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋ ಮಾರಣ್ಣ ಉದ್ದಗಟ್ಟೆ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 7/3 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042892496589) IF 04 13/10/2021 09/12/2022 33000
ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗ ರಾಮಪ್ಪ ಕನಕಾ ಪುರ ಸರ್ವೇ ನಂ.170 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಮರಗಡ್ಡಿ ನಾಟಿ . (1525006/IF/93393042892520928) IF 10 05/08/2021 09/12/2022 3000
ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕೊ ಸಣ್ಣಯಲ್ಲಪ್ಪ ಜಲೋಡು ಸನಂ 221/5 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ (1525006/IF/93393042892672177) IF 01 17/06/2021 09/12/2022 30000
ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಿನ್ ಖಾಸಿಂಸಾಬ್ ಪೋಲೆನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 56/4 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟದ 2 ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ (1525006/IF/93393042892719426) IF 01 13/10/2021 09/12/2022 33000
ದೇವಿರಮ್ಮ ಕೊ ಕೊಂಡಪ್ಪ ಸಾಸಲಕುಂಟೆ ಸನಂ 104 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042892807900) IF 12 14/12/2021 09/12/2022 18000
ಹುಸೇನ್ ಪೀರ್ ಬಿನ್ ಖಾಸಿಂಸಾಬ್ ಪೋಲೇನಹಳ್ಳಿ ಸನಂ 58/2 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042892852387) IF 02 13/10/2021 09/12/2022 33000
Muddamma ko Narasappa Sasakunte sno 56/6 ralfli hipfpu nerale 3rd year maintaince  (1525006/IF/93393042892985414) IF 03 13/10/2021 09/12/2022 33000
ಕಳಾವತಿ ಕೊ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಜಲೋಡು ಸನಂ 13/3 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನಾಟಿ  (1525006/IF/93393042893017904) IF 10 24/11/2021 09/12/2022 33000
ಮಹಂತೇಶ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಸಾಸಲಕುಂಟೆ ಸನಂ 99/4 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನಾಟಿ  (1525006/IF/93393042893036576) IF 21 14/12/2021 09/12/2022 33000
ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಕೊ ಸಣ್ಣೀರಪ್ಪ ಸಾಸಲಕುಂಟೆ ಸನಂ 68 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ  (1525006/IF/93393042893047431) IF 420 14/12/2021 09/12/2022 33000
Total (In Lakhs.) 60.86
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ತುಮಕುಂಟೆ ಸನಂ 49/1 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನಾಟಿ  (1525006/IF/93393042892393444) IF 15 30/06/2020 09/12/2022 3000
ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲರೆಡ್ಡಿ ನಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ 89/3 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ (1525006/IF/93393042892408927) IF 35 14/09/2020 09/12/2022 15000
ಅಂಜಿನಮ್ಮ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಗುಮ್ಮಗುಟ್ಟ ಸನಂ 366 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ (1525006/IF/93393042892422500) IF 02 21/04/2020 09/12/2022 18000
ಸೇವನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಟಾಕುನಾಯ್ಕ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಸನಂ 27/1 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪಉ ನೆರಳೆ ನಾಟಿ  (1525006/IF/93393042892424908) IF 53 15/09/2020 09/12/2022 25500
ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋ ವೆಂಕಟೇಶ ತಿ ಎನ್ ಬೆಟ್ಟ ಸನಂ 168/11 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ  (1525006/IF/93393042892425114) IF 12 30/06/2020 09/12/2022 33000
ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪ ಪೆನ್ನೋಬನಹಳ್ಳಿ 25/1 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ  (1525006/IF/93393042892438081) IF 33 11/09/2020 09/12/2022 15000
ಹಮುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಗುಮ್ಮಗಟ್ಟ ಸನಂ 163/2 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನಾಟಿ  (1525006/IF/93393042892444385) IF 01 21/04/2020 09/12/2022 3000
ವರಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಪೆನ್ನೋಬನಹಳ್ಳಿ 26/1 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ (1525006/IF/93393042892444904) IF 04 13/05/2020 09/12/2022 3000
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವದನಕಲ್ಲು 109/1ಎ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ 2ನೇ ವರಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ (1525006/IF/93393042892447022) IF 09 19/06/2020 09/12/2022 33000
P J ರಾಜಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಪೋಲೇನಹಳ್ಳಿ ಸನಂ 71 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆಯ 2ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ಹವಣೆ (1525006/IF/93393042892449939) IF 14 30/06/2020 09/12/2022 18000
ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದೊಮ್ಮತಮರಿ ಸನಂ 199/7 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042892452353) IF 40 30/09/2020 09/12/2022 3000
N ಶಿವಾನಂದ ಬಿನ್ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ವೀರ್ಲಗೊಂದಿ 68/5 ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ಮರಕಡ್ಡಿ ನಾಟಿ  (1525006/IF/93393042892454029) IF 10 30/06/2020 09/12/2022 3000
ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ದೂಮ್ಮತಮರಿ ಸನಂ 176/1ಬಿ ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನಾಟಿ  (1525006/IF/93393042892454981) IF 03 21/04/2020 09/12/2022 3000
Venkanarayanareddy bin Adimurthy gummagatta sn 159/2 ralli hippu nerale marakaddi nati (1525006/IF/93393042892459297) IF 39 30/09/2020 09/12/2022 3000
Siddamma ko Sannayallappa ravara sno 221/1 jamininalli ralli hippu nerale nati (1525006/IF/93393042892470277) IF 50 08/09/2020 09/12/2022 33000
ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ವಿರುಪಸಮುದ್ರ ಸನ20/6 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ 2ನೆ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ  (1525006/IF/93393042892485198) IF 34 11/09/2020 09/12/2022 18000
ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಬನ್ ಅರ್ಜನನಾಯ್ಕ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಸನಂ 27/13 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನಾಟಿ  (1525006/IF/93393042892488134) IF 11 31/03/2021 09/12/2022 24000
ಭಗವಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಆರಿಸಕೆರೆ ಸನಂ 286 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನಾಟಿ  (1525006/IF/93393042892490230) IF 49 01/12/2020 09/12/2022 3000
ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋ ಲೇಟ್ ವಿ ಎಂ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ವದನಕಲ್ಲು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 45 /5 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042892493328) IF 25 30/08/2020 09/12/2022 3000
V N ವೆಂಕಟಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ M ವದನಕಲ್ಲು ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 32/5 ಮತ್ತು 36 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನರ್ಸರ (1525006/IF/93393042892496598) IF 26 30/08/2020 09/12/2022 3000
ಸುಧಾಮಣಿ ಕೊ ಎಸ್ ಆರ್ ರವಿ ವ್ಯೆ ಎನ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಸನಂ 49/2 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042892497258) IF 51 08/09/2020 09/12/2022 33000
ಅಂಜಿನಮ್ಮ ಕೊ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಗುಮ್ಮಗಟ್ಟ ಸನಂ 378/1 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ತೋಟದ 3ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ  (1525006/IF/93393042892500791) IF 55 05/01/2021 09/12/2022 18000
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ನಾಗಲಪುರ ಸನಂ 229 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042892500878) IF 31 23/03/2021 09/12/2022 33000
ಟಿ ಎನ್ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪ ಕನಕಾಪುರ ಸನಂ170 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042892501500) IF 27 30/08/2020 09/12/2022 3000
ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಕೋ ಲೇಟ್ ನಡಿಪಿ ಚೌಡಪ್ಪ ವಿರುಪಸಮುದ್ರ ಸರ್ವೆ ನಂ.8/1A2 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042892506116) IF 20 11/08/2020 09/12/2022 3000
ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನರಸಪ್ಪ ವಿರುಪಸಮುದ್ರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 68/5 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ . (1525006/IF/93393042892506122) IF 36 20/09/2020 09/12/2022 3000
P N ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ P S ನರಸ ರೆಡ್ಡಿ ಪೋಲೆನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 77/1 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟದ 3 ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವ (1525006/IF/93393042892507583) IF 28 07/09/2020 09/12/2022 33000
ಜಯಮ್ಮ ಕೋ ಎಚ್ ಈರಣ್ಣ ಕೋಣನ ಕುರಿಕೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 72/2 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042892509204) IF 23 30/08/2020 09/12/2022 3000
ನಾರಾಯಣನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಬೂರೇನಾಯ್ಕ ಕೆ ಸೇವಲಾಲ್ ಪುರ ಸನಂ 63/8 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ (1525006/IF/93393042892510683) IF 75 05/01/2021 09/12/2022 24000
ದೇವುಲಮ್ಮ ಕೊ ಲಕ್ಷ್ಮನಾಯ್ಕ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಸನಂ 24/1 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ (1525006/IF/93393042892510689) IF 52 11/09/2020 09/12/2022 18000
    53 11/09/2020 09/12/2022 30000
ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನರಸಪ್ಪ ವಿರುಪಸಮುದ್ರ ಸರ್ವೆ ನಂ.68/6 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042892514260) IF 37 20/09/2020 09/12/2022 3000
ಚಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮಾಚರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 11/2 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042892514268) IF 21 11/08/2020 09/12/2022 3000
ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋ ವೆಂಕಟೇಶ್ T N ಬೆಟ್ಟ ಸರ್ವೆ ನಂ. 168 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042892514741) IF 38 22/09/2020 09/12/2022 3000
ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ ಕೆ ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.35/2 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042892515741) IF 15 31/03/2021 09/12/2022 3000
ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋ ಲೇಟ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗುಮ್ಮಗಟ್ಟ ಸರ್ವೆ ನಂ.64 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟದ 3 ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ. (1525006/IF/93393042892516520) IF 46 24/11/2020 09/12/2022 18000
ತಿಮ್ಮರಾಜು ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಗಂಗಪ್ಪ ಜೋಡಿಅಚ್ಚಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ 202/4 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042892516972) IF 13 31/03/2021 09/12/2022 3000
ಸರಸ್ವತಿ ಕೋ ಈ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕೋಟ ಬಂಡೆ ಸರ್ವೆ ನಂ.16 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042892520902) IF 42 14/10/2020 09/12/2022 3000
ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಅಂಜಿನಪ್ಪ ಹೊಸಕೋಟೆ 119/6 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042892521565) IF 16 31/03/2021 09/12/2022 3000
ಟಿ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಮುರ್ತಿ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಭೀಮನಕುಂಟೆ ಸನಂ 98/2 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೆರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042892521572) IF 17 31/03/2021 09/12/2022 3000
ಗೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಪಾಲ್ಕುಂಟೆ ಸರ್ವೆ ನಂ.35/1 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟದ 3 ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ (1525006/IF/93393042892523832) IF 52 03/12/2020 09/12/2022 18000
ಈರ ಹನುಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೋಟ ಬಂಡೆ ಸರ್ವೇ ನಂ.10/4 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟದ 3 ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ  (1525006/IF/93393042892526037) IF 57 05/01/2021 09/12/2022 18000
ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಗುಮ್ಮಗಟ್ಟ ಸರ್ವೆ ನಂ.376/1 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ತೋಟದ 3 ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ (1525006/IF/93393042892537110) IF 45 17/11/2020 09/12/2022 18000
ಕೆ ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕಾಮಣ್ಣ ವೀರ್ಲಗೊಂದಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.52/1 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟದ 3 ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ (1525006/IF/93393042892540193) IF 43 14/10/2020 09/12/2022 15000
E ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಚಿತ್ತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೇ ನಂ.29/2 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟದ 2 ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ (1525006/IF/93393042892547880) IF 10 31/03/2021 09/12/2022 18000
ಚಿತ್ತಮ್ಮ ಕೋ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಗುಜ್ಜನಡು ಸರ್ವೆ ನಂ.19/2A ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042892550285) IF 50 11/02/2021 09/12/2022 3000
ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ತುಮಕುಂಟೆ ಸರ್ವೇ ನಂ.49/1 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟದ 2 ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ (1525006/IF/93393042892552052) IF 53 03/12/2020 09/12/2022 18000
ಈರ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ವದನಕಲ್ಲು ಸರ್ವೇ ನಂ.149/6 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟದ 2 ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ (1525006/IF/93393042892569531) IF 47 01/12/2020 09/12/2022 18000
ನರಸಿಂಹಲು ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಗುಮ್ಮಗಟ್ಟ ಸರ್ವೇ ನಂ.389/5 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಮರಕಡ್ಡಿ ನಾಟಿ (1525006/IF/93393042892580984) IF 10 23/03/2021 09/12/2022 3000
ಉಗ್ರನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಸರ್ವೇ ನಂ. 30/1 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಮರ ಕಡ್ಡಿ ನಾಟಿ. (1525006/IF/93393042892587580) IF 14 31/03/2021 09/12/2022 3000
ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋ ಚನ್ನ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಗುಮ್ಮಗಟ್ಟ ಸರ್ವೆ ನಂ.384/2 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಮರ ಕಡ್ಡಿ ನಾಟಿ . (1525006/IF/93393042892609269) IF 20 31/03/2021 09/12/2022 18000
Total (In Lakhs.) 6.56
Grand Total (In Lakhs.) 98.07
Report Completed
Excel View