Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : TUMAKURU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
Construction of Compound at GLPS Gyaraghatta-Hosahatti Village in Tiptur Tq (1525008005/AV/93393042892206620) AV 496 01/04/2022 19/11/2022 177939
Total (In Lakhs.) 1.78
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಚಿಕ್ಕಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಆರ್ ಶಶಿಧರ್ ಬಿನ್ ರಾಜೇಗೌಡ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008005/IF/93393042892349296) IF 160 20/04/2021 29/04/2022 7700
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/IF/93393042892431974) IF 801 05/05/2021 29/04/2022 11300
ಸೂರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 12 ನೇ 19 ಬ್ಲಾಕ್ ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/IF/93393042892490672) IF 108 06/07/2021 29/04/2022 5460
ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಲೋಚನಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 171 ಹಿಸ್ಸಾ 1ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/IF/93393042892493135) IF 812 02/09/2021 29/04/2022 4675
ಗ್ಯಾರಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮರಿಕಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/IF/93393042892495549) IF 810 18/10/2021 29/04/2022 5005
ಚೌಡೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರೀಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜು ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 70 ಹಿಸ್ಸ 29 ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/IF/93393042892509189) IF 165 13/12/2021 29/04/2022 10100.2
ಸೂರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 65 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/IF/93393042892512642) IF 168 12/12/2021 29/04/2022 4998.5
ಚೌಡೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ರವರ ಸರ್ವೆ 1 ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525008005/IF/93393042892512789) IF 121 20/04/2021 29/04/2022 24967.78
ಸೂರನಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 70 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/IF/93393042892515757) IF 109 06/07/2021 29/04/2022 5460
ಚೌಡೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜವನಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 73/1 ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/IF/93393042892515964) IF 189 25/06/2021 29/04/2022 29590.5
ಗ್ಯಾರಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ಕೋಂ ನಿಂಗಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 32 ಹಿಸ್ಸಾ7 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/IF/93393042892523835) IF 809 05/05/2021 29/04/2022 4675
ಗ್ಯಾರಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮೂರ್ತಿ ರವರ ಬಿದರೆಗುಡಿ ಕಾವಲ್ ಸರ್ವೆ ನಂ 118 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/IF/93393042892533295) IF 105 25/07/2021 29/04/2022 6998.4
ಕೆ ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಬಿನ್ ನನುಗಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 80 ಬ್ಲಾಕ್ 1 ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/IF/93393042892537213) IF 152 12/12/2021 29/04/2022 12320
    351 12/12/2021 29/04/2022 17817
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮೆಗೌಡ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 42 ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/IF/93393042892537216) IF 163 08/09/2021 08/11/2022 29744.4
ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮರುಳಪ್ಪ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/IF/93393042892541167) IF 802 20/09/2021 29/04/2022 6720
ಸೂರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/IF/93393042892547711) IF 109 06/07/2021 29/04/2022 7034.93
ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿನೋದ ಕೋಂ ಪರಮೇಶ್ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/IF/93393042892589325) IF 122 02/05/2021 29/04/2022 7041.33
ಗ್ಯಾರಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಬ್ಬಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮೂಡ್ಲಯ್ಯ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/IF/93393042892592968) IF 04 05/04/2021 29/04/2022 28271.2
ಚೌಡೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/IF/93393042892616766) IF 814 02/05/2021 29/04/2022 7041.33
ಚೌಡೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/IF/93393042892626749) IF 813 04/05/2021 29/04/2022 7041.33
ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಲೋಚನಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/IF/93393042892646941) IF 815 05/05/2021 29/04/2022 7041.33
ಕೆ ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಂಕರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/IF/93393042892652861) IF 157 12/12/2021 29/04/2022 7041.33
ಕೆ ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಬಿನ್ ದಾಸಾಬೋವಿ ರವರ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/IF/93393042892653233) IF 816 25/05/2021 08/11/2022 7041.33
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/IF/93393042892721263) IF 808 08/10/2021 29/04/2022 5653.2
ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ವಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿನ್ ವೀರಣ್ಣ ರವರ ಜಾನುವಾಋಉ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/IF/93393042892740129) IF 102 13/10/2021 29/04/2022 6468
ಕೆ ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/IF/93393042892740291) IF 158 12/12/2021 29/04/2022 5600
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 6/3 ರಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/IF/93393042892740312) IF 807 10/10/2021 29/04/2022 5653.2
ಗ್ಯಾರಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರ್ ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚೇಗೌಡ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 10/13 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/IF/93393042892810045) IF 811 28/10/2021 29/04/2022 4675
ಗ್ಯಾರಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಜಅರಸ್ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/IF/93393042892810114) IF 160 12/12/2021 29/04/2022 6720
ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೋಭಾ ಕೋಂ ರಮೇಶ‍್ ರವರ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008005/IF/93393042892926393) IF 156 12/12/2021 29/04/2022 7041.33
ಚಿಕ್ಕಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜೇಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಾಣುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/IF/93393042892971399) IF 153 12/12/2021 29/04/2022 6356
ಗ್ಯಾರಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ರವರ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/IF/93393042893032178) IF 161 13/12/2021 29/04/2022 7041.33
ಕೆ ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಿಂದ ಮಲಿಯಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/RC/93393042892289681) RC 216 02/09/2021 29/04/2022 164160
    217 06/09/2021 29/04/2022 155223.69
    218 12/09/2021 29/04/2022 93068.76
ಗ್ಯಾರಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ಕೂಯ್ಲು ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/WC/93393042892284999) WC 202 05/05/2021 29/04/2022 23148.5
    203 22/07/2021 29/04/2022 66752.65
ಗ್ಯಾ, ಪಂಚಾ ಆನಿವಾಳ ಮಜುರೆ ಸಮಜೋಗಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪನವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಯು ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ (1525008005/WC/93393042892308119) WC 123 02/05/2021 29/04/2022 30605
ಗ್ಯಾ,ಗ್ರಾ ಪಂ ಕೆ ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ್ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲುಗುಂಡುಗಳ ತಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/WC/93393042892322831) WC 105 01/06/2021 08/11/2022 13200
    106 15/06/2021 29/04/2022 14825
ಕೆ ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ್ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/WC/93393042892322833) WC 114 02/05/2021 29/04/2022 18618.7
    115 05/06/2021 08/11/2022 11100
ಕೆ ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008005/WC/93393042892322837) WC 112 02/05/2021 29/04/2022 18618.7
    113 01/06/2021 08/11/2022 11100
ಸೂರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಲುಗುಂಡುಗಳ ತಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/WC/93393042892333051) WC 111 02/05/2021 29/04/2022 20075
ಸೂರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಲುಗುಂಡುಗಳ ತಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/WC/93393042892333103) WC 110 02/05/2021 29/04/2022 14825
ಸೂರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಲುಗುಂಡುಗಳ ತಡೆಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/WC/93393042892333139) WC 109 20/05/2021 08/11/2022 14825
ಹನುಮಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಪುರಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/WC/93393042892333175) WC 117 02/05/2021 29/04/2022 17818.7
    119 05/06/2021 08/11/2022 11100
ಹನುಮಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/WC/93393042892333207) WC 116 02/05/2021 29/04/2022 17818.7
    118 05/06/2021 08/11/2022 11100
ಚಿಕ್ಕಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008005/WC/93393042892337981) WC 214 21/06/2021 29/04/2022 22403.8
    215 02/08/2021 29/04/2022 4338.46
ಚಿಕ್ಕಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/WC/93393042892338444) WC 212 20/06/2021 29/04/2022 13312.14
    213 02/08/2021 29/04/2022 12825
ಕೆ ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಗುಂಡು ತಡೆಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/WC/93393042892357014) WC 107 01/06/2021 08/11/2022 17995
    108 15/06/2021 29/04/2022 10095
ಗ್ಯಾರಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕೆ ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/WC/93393042892369421) WC 805 04/06/2021 29/04/2022 24703.5
ಕೆ ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಲುಗುಂಡುಗಳ ತಡೆ ಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/WC/93393042892371361) WC 806 04/06/2021 29/04/2022 23380
ಸೂರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮಲ್ಲಕಟ್ಟೆ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಹನುಮಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬುಡೇನ್ ಸಾಬ್ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ನಾಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗ (1525008005/WC/93393042892382447) WC 255 12/09/2021 29/04/2022 27370
    256 28/09/2021 29/04/2022 27370
ಗ್ಯಾ,ಗ್ರಾ,ಪಂ ಬಿದರೆಗುಡಿ ಕಾವಲ್ ಹತ್ತಿರ ಲ್ಯಾ 13 17 ಲ್ಯಾ 76 21 ಇಂಗುಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/WC/93393042892385600) WC 208 11/07/2021 29/04/2022 18952.97
    209 17/08/2021 29/04/2022 7677
ಗ್ಯಾ,ಗ್ರಾ,ಬಿದರಮ್ಮನ ಗುಡಿ ಕಾವಲ್ ಲ್ಯಾ13 19 13 207 ಮತ್ತು ಲ್ಯಾ 76 21 30 498 ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗುಂಡು ತಡೆ ಅಣೆ ಕಾಮಗ (1525008005/WC/93393042892385607) WC 253 28/06/2021 29/04/2022 20991
    254 17/08/2021 29/04/2022 2617
ಗ್ಯಾ,ಗ್ರಾ ಗ್ಯಾರಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಹೆಚ್ ಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಲ್ಯಾ 13 19 ಲ್ಯಾ76 21 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗುಬಾವಿ  (1525008005/WC/93393042892385611) WC 210 01/07/2021 29/04/2022 9120
    211 17/08/2021 29/04/2022 18875
ಗ್ಯಾ,ಗ್ರಾ,ಗ್ಯಾರಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಲ್ಯಾ 13 19 ಲ್ಯಾ 76 21 ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗುಂಡುಗಳ ತಡೆ ಅಣೆ ಕಾಮಗಾರ (1525008005/WC/93393042892385618) WC 251 28/06/2021 29/04/2022 19028.5
    252 17/08/2021 29/04/2022 4641
ರಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕ ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008005/WC/93393042892410282) WC 201 08/11/2021 29/04/2022 31600
ಕೆ ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಳ್ಳಿಬೀರಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಲ್ಯಾ 13 18 ಲ್ಯಾ76. ಕಲ್ಲುಗೊಂಡುಗಳ ತಡೆಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/WC/93393042892412424) WC 803 06/10/2021 29/04/2022 24125
ಕೆ ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಣ್ಣ ನವರ ಲ್ಯಾ 13,18,10 ಲ್ಯಾ 76,22,17 ರಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಲುಗುಂಡುಗಳ ತಡೆ ಹಣ (1525008005/WC/93393042892412617) WC 804 06/10/2021 29/04/2022 24125
ಕೆ ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಣ್ಣನ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಯಾ13.18.12 ಲ್ಯಾ76.22.17 ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008005/WC/93393042892412621) WC 204 18/10/2021 29/04/2022 30222.47
ಕೆ ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಮಲ್ಲಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಲ್ಯಾ 13.18.80 ಲ್ಯಾ76.22.17 ಜಮೀನನ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಬಾವಿ ನಿರ್ಮ (1525008005/WC/93393042892412625) WC 205 06/10/2021 29/04/2022 29065.47
Total (In Lakhs.) 14.73
Grand Total (In Lakhs.) 16.51
Report Completed
Excel View