Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : TUMAKURU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
Construction of Anganavadi Building at Huchagondanahalli Village Tiptur Taluk (1525008007/AV/93393042892204772) AV 140 01/04/2022 19/11/2022 77795.58
Total (In Lakhs.) 0.78
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಈಡೇನಹಳ್ಳಿ ಮಜರೆ ಶಾಂತಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಕುಂದಯ್ಯ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಈಡೇನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟವರೆಗೆ ಬಸೀ ಕಾಲುವ (1525008007/FP/93393042892257891) FP 111 07/09/2021 08/11/2022 42560
    112 07/09/2021 08/11/2022 41420
ದೊಡ್ಡಮಾರ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಕುಂಭಾರ ಗುಡಿ ವರೆಗೆ ಬಸೀ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525008007/FP/93393042892262368) FP 22 13/12/2021 08/11/2022 44460
    23 13/12/2021 08/11/2022 89960
    24 13/12/2021 08/11/2022 55860
    25 13/12/2021 08/11/2022 7600
    401 13/12/2021 29/04/2022 46210
    402 13/12/2021 29/04/2022 25880
    403 13/12/2021 29/04/2022 56780
    404 13/12/2021 29/04/2022 55670
ಈರಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯ್ಯ ಎಸ್ ಸಿ ಇವರ ಜನೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008007/IF/93393042892473663) IF 378 04/01/2022 29/04/2022 22760
ಬೆನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯತೀಶ್ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008007/IF/93393042892492675) IF 366 14/12/2021 08/11/2022 30050
ರಾಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008007/IF/93393042892499557) IF 370 14/12/2021 08/11/2022 29250
ಚಿಕ್ಕಮಾರ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮರುಳಯ್ಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008007/IF/93393042892520355) IF 372 14/12/2021 29/04/2022 1000
ಬೆನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಹುಚ್ಚಿರಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008007/IF/93393042892521393) IF 392 14/12/2021 08/11/2022 30050
ಬಂಡೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008007/IF/93393042892572400) IF 362 14/12/2021 29/04/2022 30050
ಬೆನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಕೆಂಪಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕೊಪ್ಪಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525008007/IF/93393042892585785) IF 350 14/12/2021 29/04/2022 30050
ಹುಚ್ಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಶಂಕರಲಿಂಗಪ್ಪ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008007/IF/93393042892587869) IF 400 13/10/2021 29/04/2022 30840
ಈರಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲಾ ಸುತ್ತ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525008007/LD/93393042892224562) LD 14 13/12/2021 08/11/2022 57100
    285 13/12/2021 29/04/2022 12900
ಬೆನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹಿಂಭಾಗ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525008007/LD/93393042892233304) LD 16 13/12/2021 08/11/2022 28900
Total (In Lakhs.) 7.69
Grand Total (In Lakhs.) 8.47
Report Completed
Excel View