Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : TUMAKURU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಗಂಗನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲುಬಾವಿಯಿಂದ ಉಣ್ಣೇ ಸೊಸೈಟಿವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹರಿಯಪ್ಬಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶೆಷಣ್ಣನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಬಸಿಕಾ (1525008019/FP/93393042892255878) FP 135 24/07/2021 29/04/2022 200017
    28 28/09/2021 29/04/2022 86640
ಗಂಗನಘಟ್ಟ ದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಟಿ ರಾಜು ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008019/IF/93393042892413933) IF 242 04/05/2021 29/04/2022 5977.7
ಮಲ್ಲೇದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತಿ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್  (1525008019/IF/93393042892467657) IF 434 06/07/2021 08/11/2022 3434.79
ಗಂಗನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಬಸವೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008019/IF/93393042892485742) IF 431 21/08/2021 29/04/2022 17601
ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಸಿ ಬಿನ್ ಚೌಡೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್  (1525008019/IF/93393042892493273) IF 39 28/08/2021 08/11/2022 4102.1
ಹೊಗವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾನಂದ ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525008019/IF/93393042892495198) IF 135 07/07/2021 29/04/2022 5582.2
ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್  (1525008019/IF/93393042892513462) IF 284 11/07/2021 29/04/2022 22563
ಸಾಸಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಯ ಬಿನ್ ಬೇಲೂರಯ್ಯ  (1525008019/IF/93393042892515302) IF 06 10/09/2021 29/04/2022 15725.5
ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಿಂಪ್ಪ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್  (1525008019/IF/93393042892519519) IF 422 29/09/2021 08/11/2022 6795.9
ಜಿ ಮೇಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಸತೀಶ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್  (1525008019/IF/93393042892520979) IF 12 04/05/2021 29/04/2022 4773
ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಅರಳೇಗೌಡರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ (1525008019/IF/93393042892523802) IF 25 18/08/2021 29/04/2022 4820.75
ಕಲ್ಲಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ದ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್  (1525008019/IF/93393042892527231) IF 75 10/09/2021 29/04/2022 21874
ಗಂಗನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಿನ್ ಸಿ ಎಂ ಶಂಕರಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525008019/IF/93393042892528267) IF 184 04/04/2021 29/04/2022 10274.4
ಮಲ್ಲೇದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಗಂಗಣ್ಣ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್  (1525008019/IF/93393042892528268) IF 420 27/09/2021 29/04/2022 3169.76
ಪೂಜಾರಿ ಪಾಳ್ಯದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಹೊನ್ನಗಿರಿಯಪ್ಪ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್  (1525008019/IF/93393042892528843) IF 290 05/08/2021 29/04/2022 23691
ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525008019/IF/93393042892534886) IF 95 06/06/2021 29/04/2022 3971.24
ಗಂಗನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್  (1525008019/IF/93393042892543533) IF 134 07/07/2021 29/04/2022 3993
ಸಾಸಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೋಕೇಶ್ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡೆ (1525008019/IF/93393042892568858) IF 80 18/08/2021 08/11/2022 2093.25
ಹೊಗವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಷಡಾಕ್ಷರಿ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525008019/IF/93393042892569699) IF 284 11/07/2021 08/11/2022 4273
ಪೂಜಾರಿಪಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ (1525008019/IF/93393042892569771) IF 16 28/06/2021 29/04/2022 4699.03
ಸಾಸಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಶಕುನಯ್ಯ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್  (1525008019/IF/93393042892572296) IF 254 28/06/2021 29/04/2022 26942
ಪೂಜಾರಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್  (1525008019/IF/93393042892574361) IF 80 30/04/2021 08/11/2022 27416.1
ಕಲ್ಲಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಓಬಳ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ (1525008019/IF/93393042892575823) IF 238 16/08/2021 29/04/2022 6498.17
ಪೂಜಾರಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಂಕರಲಿಂಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525008019/IF/93393042892576569) IF 29 04/05/2021 29/04/2022 6042.33
ಕಲ್ಲಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525008019/IF/93393042892612825) IF 430 09/07/2021 29/04/2022 28466
ಗಂಗನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರೇವಣ್ಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525008019/IF/93393042892676006) IF 423 19/06/2021 29/04/2022 5966.77
ಹೊಗವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ರಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಶೆಡ್  (1525008019/IF/93393042892716284) IF 13 29/09/2021 29/04/2022 24606
ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಂಬೇಗೌಡ ರವರ ನಾರಸೀಕಟ್ಟೆ ಸ ನಂ 91/13 ರಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್  (1525008019/IF/93393042892716889) IF 98 18/08/2021 29/04/2022 6027.6
ಮಲ್ಲೇದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525008019/IF/93393042892719666) IF 187 05/07/2021 29/04/2022 5300.46
ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಡಿ ಸಿ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525008019/IF/93393042892719686) IF 183 15/06/2021 08/11/2022 7541.33
ಕಲ್ಲಯ್ಯನಪಾಳ‍್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜಪ್ಪ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್  (1525008019/IF/93393042892720020) IF 174 12/08/2021 29/04/2022 7559.67
ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ನಾರೇಗೌಡ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್  (1525008019/IF/93393042892790425) IF 94 18/08/2021 08/11/2022 9486
ನಾರಸೀಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525008019/IF/93393042892793502) IF 422 09/08/2021 08/11/2022 1674
ಕಲ್ಲಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ರಾಜಕುಮಾರ್ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್  (1525008019/IF/93393042892861129) IF 185 03/08/2021 08/11/2022 7754.4
ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್  (1525008019/IF/93393042892951620) IF 424 09/08/2021 08/11/2022 6484.53
ಗಂಗನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಎಸ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ರವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್  (1525008019/IF/93393042893038813) IF 428 20/09/2021 29/04/2022 6595.9
ಹೊಗವನಘಟ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಾದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್  (1525008019/IF/93393042893044916) IF 420 06/09/2021 29/04/2022 8455.25
ಹೊಗವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ದ್ರಾಕ್ಷಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525008019/IF/93393042893059545) IF 186 10/08/2021 08/11/2022 7041.33
ಕಲ್ಲಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸವಯ್ಯ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್  (1525008019/IF/93393042893065611) IF 96 18/09/2021 29/04/2022 6436.9
ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ ವೆಂಕಟಪತಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಬೆಳೆ  (1525008019/IF/93393042893071324) IF 1324 28/08/2021 08/11/2022 5000
ರಾಮನಗರದ ಮಂಜುಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ನಂಜುಡಯ್ಯ ರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008019/IF/93393042893104606) IF 182 03/08/2021 08/11/2022 3492.31
ಮಲ್ಲೇದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಕೋಂ ಲೇ ಜಯಶಂಕರಪ್ಪ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್  (1525008019/IF/93393042893133182) IF 423 29/09/2021 29/04/2022 3152.51
Total (In Lakhs.) 6.74
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಜಿ ಮೇಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಖಾನಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ (1525008019/IF/93393042892507599) IF 16 26/02/2021 08/11/2022 27996.5
Total (In Lakhs.) 0.28
Grand Total (In Lakhs.) 7.02
Report Completed
Excel View