Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : TUMAKURU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಕೆಳಗಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008021/IF/93393042892472816) IF 151 30/04/2022 08/11/2022 2182
    152 30/04/2022 08/11/2022 1800
ಗುಂಗರಮಳೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008021/IF/93393042892693044) IF 103 15/04/2022 08/11/2022 26486
    104 15/04/2022 08/11/2022 6480
ಗುಂಗರಮಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಯಶೋದಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ ಬಚ್ಚಲು ನೀರು ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008021/IF/93393042892693945) IF 102 06/04/2022 08/11/2022 4097.73
ಗುಂಗರಮಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಪವತಿ ರಾಮೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ನೀರು ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008021/IF/93393042893030266) IF 104 20/04/2022 08/11/2022 4097.73
ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎಸ್ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವೇಗೌಡ ರವರು ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525008021/IF/93393042893644977) IF 161 06/04/2022 08/11/2022 7901.97
    162 06/04/2022 08/11/2022 2880
ಗುಂಗರಮಳೆ ಗ್ರಾ ರಾಮಚಾರಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008021/RC/93393042892309997) RC 127 23/04/2022 08/11/2022 41400
    71 23/04/2022 08/11/2022 57412
    86 21/04/2022 08/11/2022 16031
ಗುಂಗರಮಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅನಂತಾಚಾರ್ಯ ತೋಟದಿಂದ ಜಿ ಎಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾಮಗಾರಿ (1525008021/RC/93393042892334745) RC 89 20/04/2022 08/11/2022 95810
    92 04/05/2022 08/11/2022 44741
ಜಿ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜು ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008021/RC/93393042892335061) RC 123 06/04/2022 08/11/2022 83520
    124 14/04/2022 08/11/2022 46800
    88 27/04/2022 08/11/2022 10874
    96 06/04/2022 08/11/2022 15274
    99 14/04/2022 08/11/2022 49501
ಜಿ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣಪ್ಪಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008021/RC/93393042892335064) RC 125 06/04/2022 08/11/2022 54000
    126 13/04/2022 08/11/2022 75600
    69 06/04/2022 08/11/2022 41458
    93 08/05/2022 08/11/2022 53349
    97 13/04/2022 08/11/2022 16272
ಬಿ ಹಾರನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008021/RC/93393042892335088) RC 123 06/04/2022 08/11/2022 34560
    90 06/04/2022 08/11/2022 21600
ಬಿ ಹಾರನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾರದಮ್ಮ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008021/RC/93393042892335095) RC 117 06/04/2022 08/11/2022 98325
ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾ (1525008021/RC/93393042892335401) RC 84 14/04/2022 08/11/2022 65702
Total (In Lakhs.) 9.78
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ನಂ 64 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008021/AV/93393042892259463) AV 103 18/12/2021 08/11/2022 45275
    160 18/12/2021 08/11/2022 44675
ಮೇಗಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525008021/LD/93393042892239901) LD 120 10/02/2022 08/11/2022 32400
    60 10/02/2022 08/11/2022 78982.4
ಗುಂಗರಮಳೆ ಗ್ರಾ ರಾಮಚಾರಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008021/RC/93393042892309997) RC 121 22/03/2022 08/11/2022 38160
    76 22/03/2022 08/11/2022 61312
ಬಿ ಹಾರನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಭೈರೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹೇಶ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525008021/RC/93393042892310008) RC 105 10/02/2022 08/11/2022 54413
    116 13/03/2022 08/11/2022 30548
    117 10/02/2022 08/11/2022 43200
    118 13/03/2022 08/11/2022 68400
    119 21/03/2022 08/11/2022 9720
    147 21/03/2022 08/11/2022 64328
ಗುಂಗರಮಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅನಂತಾಚಾರ್ಯ ತೋಟದಿಂದ ಜಿ ಎಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾಮಗಾರಿ (1525008021/RC/93393042892334745) RC 55 21/01/2022 29/04/2022 92550
    61 21/03/2022 08/11/2022 95674
    64 29/01/2022 08/11/2022 98190
    73 09/02/2022 08/11/2022 98190
    74 09/02/2022 08/11/2022 99600
ಜಿ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜು ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008021/RC/93393042892335061) RC 111 14/03/2022 08/11/2022 19800
    112 20/03/2022 08/11/2022 37800
    65 15/03/2022 08/11/2022 79824
    66 20/03/2022 08/11/2022 61595
ಜಿ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣಪ್ಪಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008021/RC/93393042892335064) RC 109 20/03/2022 08/11/2022 36000
    110 13/03/2022 08/11/2022 99370
    62 19/03/2022 08/11/2022 60686
ಬಿ ಹಾರನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008021/RC/93393042892335088) RC 104 10/02/2022 08/11/2022 55504
    113 14/02/2022 08/11/2022 43200
    114 14/03/2022 08/11/2022 39600
    158 14/03/2022 08/11/2022 59186
ಬಿ ಹಾರನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾರದಮ್ಮ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008021/RC/93393042892335095) RC 101 27/02/2022 08/11/2022 71823
    114 15/03/2022 08/11/2022 30548
    115 27/02/2022 08/11/2022 25200
    115 20/03/2022 08/11/2022 99098
    116 15/03/2022 08/11/2022 68400
ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾ (1525008021/RC/93393042892335401) RC 75 21/03/2022 08/11/2022 99204
ಗುಂಗರಮಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008021/RC/93393042892343741) RC 122 21/03/2022 08/11/2022 26280
    77 21/03/2022 08/11/2022 30684
Total (In Lakhs.) 20.99
Grand Total (In Lakhs.) 30.78
Report Completed
Excel View