Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : TUMAKURU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಂಗೆಯ್ಯರ ಮಂಜರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜಣ್ಣನ ಮನೆವರೆಗೆ ಬಸೀಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/FP/93393042892269447) FP 926 24/04/2022 08/11/2022 101501
    928 24/04/2022 08/11/2022 93302
    929 08/05/2022 08/11/2022 87104
ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರದೇಶಿಗೌಡ ಬಿನ್ ತೊಣಚಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892540267) IF 170 04/04/2022 08/11/2022 8432.3
    171 04/04/2022 08/11/2022 21519
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಶೇಖರ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892575306) IF 176 04/04/2022 08/11/2022 4353
Total (In Lakhs.) 3.16
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 167 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525008025/AV/93393042892259205) AV 03 12/12/2021 08/11/2022 12728
    156 18/11/2021 29/04/2022 47417
    170 28/12/2021 29/04/2022 104490
    255 15/10/2021 29/04/2022 70890
ಬಜಗೂರು ‌ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/DP/93393042892213667) DP 926 07/07/2021 08/11/2022 14000
ವಿಘ್ನ ಸಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಗದ್ದೇಕೆಂಪಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/DP/93393042892213695) DP 925 07/07/2021 08/11/2022 8750
ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಣ್ಣ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಬಸೀಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/FP/93393042892249322) FP 013 08/11/2021 29/04/2022 222878
    12 18/11/2021 29/04/2022 134433
    14 08/11/2021 29/04/2022 29664
ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಸೀಕಾಲುವೆ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/FP/93393042892269448) FP 04 08/02/2022 08/11/2022 47867
    05 12/02/2022 29/04/2022 57540
    196 12/02/2022 29/04/2022 37440
    198 08/02/2022 29/04/2022 55787.5
ವಿಘ್ನಸಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ರನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892230009) IF 902 28/11/2021 08/11/2022 6240
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ತೋಪೇಗೌಡರವರ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1525008025/IF/93393042892326534) IF 912 28/11/2021 08/11/2022 6045
ವಿಘ್ನಸಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ವಿ ಆರ್ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892394417) IF 93 10/04/2021 29/04/2022 6800
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಂದೀಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1525008025/IF/93393042892431374) IF 117 22/09/2021 08/11/2022 7500
ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892431380) IF 137 28/09/2021 08/11/2022 18230
ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525008025/IF/93393042892467409) IF 905 10/05/2021 29/04/2022 5909.5
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗಂಗೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892467427) IF 906 15/10/2021 29/04/2022 24394
ಜಾಬಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಯಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892467438) IF 913 04/05/2021 29/04/2022 5793
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಚನ್ನವೀರೇಗೌಡ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892468234) IF 113 08/12/2021 08/11/2022 28162
ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892468544) IF 907 28/10/2021 29/04/2022 25243
ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892471398) IF 130 27/09/2021 08/11/2022 28825
ವಿಘ್ನಸಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಂಗೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892475946) IF 148 09/10/2021 08/11/2022 6250
ವಿಘ್ನಸಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಗವಿರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೋರೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892478125) IF 047 22/09/2021 08/11/2022 20185
ವಿಘ್ನಸಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಎನ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ರವರ ಜಮನಿನಲ್ಲಿ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892479845) IF 155 18/11/2021 08/11/2022 5627.7
ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಉಮೇಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892484709) IF 143 28/09/2021 08/11/2022 28500
ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892485866) IF 168 28/12/2021 08/11/2022 5267.5
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892488283) IF 916 18/07/2021 29/04/2022 19332
ಮುದ್ದರಂಗನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892491883) IF 150 09/10/2021 08/11/2022 4375
ವಿಘ್ನಸಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಲಕ್ಕಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892494442) IF 157 24/05/2021 08/11/2022 24400
ಮುದ್ದರಂಗನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾವತಿ ಕೋಂ ವೀರೇಶ್ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892494562) IF 146 29/10/2021 29/04/2022 23842
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಜವರಯ್ಯ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892498417) IF 152 22/10/2021 29/04/2022 23460
ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪವಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892500302) IF 129 27/09/2021 08/11/2022 22523
ಮುದ್ದರಂಗನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಯಾಟೇಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892500335) IF 150 30/10/2021 08/11/2022 20829
ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ನಂಜನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892502661) IF 147 15/10/2021 29/04/2022 17956
ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892507606) IF 920 18/07/2021 29/04/2022 23482
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಧ ಬಿನ್ ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892509614) IF 61 24/09/2021 08/11/2022 6664
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜೇಗೌಡರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892510210) IF 005 03/10/2021 08/11/2022 24540
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892510228) IF 149 14/12/2021 08/11/2022 5934.49
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892514882) IF 112 22/09/2021 29/04/2022 26002
ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892514885) IF 142 28/09/2021 08/11/2022 23927
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892515643) IF 111 22/09/2021 08/11/2022 29560
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮೂಡಲಗಿರಿಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892519387) IF 001 11/10/2021 29/04/2022 7013
ವಿಘ್ನಸಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892519390) IF 166 20/12/2021 08/11/2022 25642
ವಿಘ್ನಸಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಈರೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892519392) IF 122 24/09/2021 29/04/2022 29560
ವಿಘ್ನಸಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892519425) IF 127 24/09/2021 08/11/2022 29247.5
ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಮೇಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892519430) IF 141 08/10/2021 08/11/2022 18867.5
ಹುಲ್ಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ ಗಂಗಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892519434) IF 004 18/09/2021 29/04/2022 28571
ವಿಘ್ನಸಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892519446) IF 147 09/10/2021 29/04/2022 28791
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋ ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892522133) IF 927 07/07/2021 08/11/2022 20869
ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸತೀಶ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892522161) IF 120 24/09/2021 29/04/2022 21435
ವಿಘ್ನಸಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892522185) IF 145 08/10/2021 29/04/2022 25945
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892522220) IF 910 22/10/2021 29/04/2022 5967.5
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892522223) IF 903 05/04/2021 29/04/2022 28162
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಂಜಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892522240) IF 153 07/04/2021 29/04/2022 27006.5
ವಿಘ್ನಸಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಗವಿರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892523348) IF 116 22/09/2021 29/04/2022 27791
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜಯಮ್ಮ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892523356) IF 110 22/09/2021 29/04/2022 28445
ಮುದ್ದರಂಗನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892524932) IF 123 24/09/2021 08/11/2022 23927
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಬೋರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892524959) IF 8 08/04/2021 29/04/2022 3973.9
ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹುಚ್ಚೇಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892524968) IF 167 18/12/2021 29/04/2022 26002
ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892524970) IF 133 27/09/2021 08/11/2022 26747.5
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892524976) IF 006 08/04/2021 29/04/2022 4673
ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಚ್ಚೇಗೌಡಬಿನ್ ವೆಂಕಟೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗೋ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892524980) IF 114 22/09/2021 08/11/2022 5804
ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಬಿನ್ ನಡಿಕೇರಿಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892525038) IF 909 18/06/2021 08/11/2022 3993
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶಯ್ಯ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892525044) IF 918 08/07/2021 08/11/2022 30113
ಮುದ್ದರಂಗನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗೋ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892525048) IF 138 28/09/2021 08/11/2022 3904.7
ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸವೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892525052) IF 140 28/09/2021 08/11/2022 25810
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892525056) IF 148 05/09/2021 08/11/2022 7500.5
ಜಾಬಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಮಾಸೇಗೌಡ ಉ ಕರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892540242) IF 045 04/04/2021 08/11/2022 25064.5
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್. ನಂಜಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892540270) IF 126 24/09/2021 29/04/2022 20185
ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892540595) IF 118 22/09/2021 29/04/2022 27805
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525008025/IF/93393042892542033) IF 125 24/09/2021 29/04/2022 22180
ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892543651) IF 135 27/09/2021 08/11/2022 25810
ಬಳ್ಳೇಕರೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನಂಜಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892543655) IF 131 27/09/2021 08/11/2022 24247.5
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಹಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892545274) IF 151 14/12/2021 29/04/2022 29613
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892545865) IF 904 05/04/2021 29/04/2022 6109.6
ವಿಘ್ನಸಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಹುಚ್ಚೇಗೌಡ ಬಿನ್ ನರಸೇಗೌಡ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892561712) IF 07 04/04/2021 08/11/2022 28791
ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಧರ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892564344) IF 149 08/10/2021 29/04/2022 24070
ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ನಡಿಕೇರಿಗೌಡ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892564348) IF 912 24/07/2021 29/04/2022 23900
ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡಲಗಿರಿಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892564369) IF 905 18/08/2021 29/04/2022 19563
ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಆನಂದ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892564377) IF 158 20/12/2021 08/11/2022 27824
ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892565718) IF 139 28/09/2021 08/11/2022 25510
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ದೀಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892569121) IF 168 28/12/2021 08/11/2022 21652
ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಹೊನ್ನೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892569153) IF 09 18/08/2021 08/11/2022 5584
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892569981) IF 119 24/09/2021 29/04/2022 8063.2
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892570484) IF 911 10/06/2021 29/04/2022 4777.7
ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಕೇಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892570805) IF 151 02/07/2021 08/11/2022 3773
ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಯತೀಶ ಬಿನ್ ಜಯಸಿದ್ದಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892572873) IF 10 25/06/2021 29/04/2022 18843
ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮುದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892574452) IF 915 14/07/2021 29/04/2022 8091.5
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892574471) IF 136 28/09/2021 08/11/2022 7770
ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892575284) IF 134 27/09/2021 08/11/2022 7531.4
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892575287) IF 119 24/09/2021 29/04/2022 8063.2
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892575293) IF 162 20/12/2021 29/04/2022 27453
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲೋಲಾಕ್ಷಮ್ಮ ಕೋಂ ರವಿ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892580732) IF 166 29/12/2021 08/11/2022 19855.5
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪಾಜಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892605227) IF 165 20/12/2021 08/11/2022 7127.11
ವಿಘ್ನಸಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಹಚ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚೇಗೌಡ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042893304872) IF 906 08/10/2021 29/04/2022 6291.91
ಮುದ್ದರಂಗನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042893317394) IF 163 20/12/2021 08/11/2022 7127.11
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬೋಮ್ಮೇಗೌಡ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042893317452) IF 156 28/10/2021 08/11/2022 7011.91
ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡಿಗೌಡರ ಶಿವಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರಪ್ಪನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/RC/93393042892303232) RC 162 08/10/2021 29/04/2022 70560
    181 08/10/2021 08/11/2022 90722
ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡಿಗೌಡರ ಶಿವಣ್ಣ ನ ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/RC/93393042892303237) RC 161 18/11/2021 29/04/2022 61200
ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಯ್ಯನ ನಂಜಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ರೇವಣ್ಣನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/RC/93393042892303238) RC 160 21/10/2021 29/04/2022 70560
ಬಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ ಎಂ ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ ಮನೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/RC/93393042892303242) RC 159 22/10/2021 29/04/2022 70560
ಬಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಧನಂಜಯರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹುಚ್ಚಣ್ಣರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/RC/93393042892303245) RC 158 23/10/2021 29/04/2022 70560
ಬಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಶ್ಯಾಮಚಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಜಯಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/RC/93393042892317500) RC 157 18/11/2021 29/04/2022 60120
Total (In Lakhs.) 28.79
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ರಾಮೇಗೌಡ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892431376) IF 085 11/09/2020 08/11/2022 27593
ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಗಂಗಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892431393) IF 087 20/10/2020 08/11/2022 24592.8
ವಿಘ್ನಸಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892477156) IF 092 24/07/2020 08/11/2022 23922.25
ವಿಘ್ನಸಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಗವಿರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892498454) IF 088 15/01/2021 08/11/2022 27816.5
ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892519253) IF 086 21/10/2020 08/11/2022 26320
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892519266) IF 091 18/01/2021 08/11/2022 9159.7
ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892519274) IF 121 29/03/2021 08/11/2022 4867
ಬಜಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892519276) IF 089 15/01/2021 08/11/2022 6455
ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008025/IF/93393042892525050) IF 090 09/11/2020 08/11/2022 28132
Total (In Lakhs.) 1.79
Grand Total (In Lakhs.) 33.74
Report Completed
Excel View