Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Saturday, May 18, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : TUMAKURU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Panchayat Samiti Level Works
Raising & Maintenance "14x20" Size 7000pbs seedlings in Ponnasandra Nursery (1525009/DP/93393042892292171) DP 080 01/06/2022 12/12/2022 50151
Raising & Maintenance "10x16" Size 10000pbs seedlings in Ponnasandra Nursery (For other Programme) (1525009/DP/93393042892293739) DP 083 01/06/2022 12/12/2022 52248
Raising & Maintenance "10x16" Size 5000pbs seedlings in Ponnasandra Nursery (For Farmers Land) (1525009/DP/93393042892293756) DP 78 01/06/2022 12/12/2022 29121
Raising & Maintenance of "8x12" Size 10000pbs Seedlings in Chikkonahalli Nursery B-1(hebbevu) (1525009/DP/93393042892297497) DP 082 01/06/2022 12/12/2022 31616
Raising & Maintenance of "8x12" Size 10000pbs Seedlings in Chikkonahalli Nursery B-2(hebbevu) (1525009/DP/93393042892297499) DP 081 01/06/2022 12/12/2022 31616
Raising & Maintenance of "8x12" Size 10000pbs Seedlings in Chikkonahalli Nursery B-3(hebbevu) (1525009/DP/93393042892297509) DP 079 01/06/2022 12/12/2022 31616
Raising & M. of Mullberry Seedlings HDPE wovenSacks of 8x12 Size25000Pbs inChikkonahalliNursery B-I (1525009/DP/93393042892309766) DP 77 01/06/2022 12/12/2022 78260
Raising & M. of Mullberry Seedlings HDPE wovenSacks of 8x12 Size25000Pbs inChikkonahalliNursery B-II (1525009/DP/93393042892309767) DP 76 01/06/2022 12/12/2022 82334
Raising & Maintenance of "8x12"size Mullberry Seedlings for Kaveri Kugu Progremme At Ponnasandra N (1525009/DP/93393042892311375) DP 075 01/06/2022 12/12/2022 114296
    1453 25/04/2022 12/12/2022 173047
Raising & Maintenance of "8x12"size P B Seedlings for Kaveri Kugu Progremme At Ponnasandra N. (1525009/DP/93393042892311376) DP 074 01/06/2022 12/12/2022 3328
    1454 01/04/2022 12/12/2022 4944
Raising & Maintenance of "6x9"size P B Seedlings for Kaveri Kugu Programme At Ponnasandra Nursery (1525009/DP/93393042892311704) DP 073 01/06/2022 12/12/2022 16758
Total (In Lakhs.) 6.99
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
Raising & Maintenance of "14*20" size 5000pbs Seedlings in Ponnasandra Nursery ( For Govt Land) (1525009/DP/93393042892222991) DP 70 27/09/2021 16/06/2022 11959
ಗಳಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಾಲಾ ಆವರಣ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವುದು (1525009/DP/93393042892237399) DP 111 10/04/2021 16/06/2022 32494
1ನೇ ವರ್ಷದ ದೊಮ್ಮನಕುಪ್ಪೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಯಿಂದ ಯಲ್ಲಾಪುರದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ (1525009/DP/93393042892237598) DP 122 10/04/2021 16/06/2022 43221
ಕರಡಿಗೆರೆ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪಶು ಆರೋಗ್ಯಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವುದು (1525009/DP/93393042892244812) DP 180 10/04/2021 16/06/2022 7034
ಬೂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1525009/DP/93393042892245591) DP 178 26/11/2021 16/06/2022 11923
ಹೊನ್ನುಡಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು (1525009/DP/93393042892245593) DP 112 26/11/2021 16/06/2022 32494
Raising & Maintenance of "14x20" Size 5000Pbs seedlings in Ponnasandra Nursery  (1525009/DP/93393042892247648) DP 001 20/01/2022 16/06/2022 9471
    177 27/09/2021 16/06/2022 16500
Raising & Maintenance of "10x16" Size 5000Pbs seedlings in Ponnasandra Nursery (for Formars Land  (1525009/DP/93393042892247814) DP 1165 18/06/2021 29/04/2022 17078
ಕಿತ್ತಗಾನಹಳ್ಳಿ ನೀಲಗಿರಿ ನೆಡುತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525009/DP/93393042892248716) DP 007 20/01/2022 16/06/2022 3000
ಶೆಟ್ಟಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525009/DP/93393042892268209) DP 064 30/03/2022 16/06/2022 3000
2ನೇ ವರ್ಷದ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ (1525009/DP/93393042892268216) DP 068 30/03/2022 16/06/2022 47054
2ನೇ ವರ್ಷದ ಅರಿಯೂರು ಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ ವಯಾ ಪ್ರಭುವನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ (1525009/DP/93393042892268264) DP 057 29/03/2022 16/06/2022 55793
2ನೇ ವರ್ಷದ ಅರಿಯೂರು ಯಿಂದ ಸಮುದ್ರನಹಳ್ಳಿ ವಯಾ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ (1525009/DP/93393042892268268) DP 071 30/03/2022 16/06/2022 60498
2ನೇ ವರ್ಷದ ದೊಮ್ಮನಕುಪ್ಪೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಯಿಂದ ಯಲ್ಲಾಪುರದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ  (1525009/DP/93393042892268510) DP 009 20/01/2022 16/06/2022 27392
    042 29/03/2022 16/06/2022 27392
ಮೇಣಸಂದ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಯಿಂದ ತುರುಚಿನಕಟ್ಟೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525009/DP/93393042892268568) DP 016 20/01/2022 16/06/2022 52787
    051 29/03/2022 16/06/2022 73581
1ನೇ ವರ್ಷದ ಮಾವುಕೆರೆ ಗಡಿ ಯಿಂದ ಕೆಸ್ತೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊರಟಗೆರೆ ಗಡಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ (1525009/DP/93393042892268602) DP 010 20/01/2022 16/06/2022 45066
    047 29/03/2022 16/06/2022 30249
1ನೇ ವರ್ಷದ ನಾಗಾರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಯಿಂದ ಅಜ್ಜಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ (1525009/DP/93393042892268639) DP 014 20/01/2022 16/06/2022 41921
    048 29/03/2022 16/06/2022 30249
1ನೇ ವರ್ಷದ ಪೊನ್ನಸಂದ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಯಿಂದ ದೊಮ್ಮನಕುಪ್ಪೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ (1525009/DP/93393042892268647) DP 011 20/01/2022 16/06/2022 45066
    060 30/03/2022 16/06/2022 30249
1ನೇ ವರ್ಷದ ಮೈಲನಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಬಾಳಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ (1525009/DP/93393042892268651) DP 012 20/01/2022 16/06/2022 45066
    049 29/03/2022 16/06/2022 30249
ಕಂಬತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗೋಮಾಳ ನೆಡುತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525009/DP/93393042892274098) DP 061 30/03/2022 16/06/2022 3000
ಅಜ್ಜಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525009/DP/93393042892278069) DP 044 29/03/2022 16/06/2022 158619
ಚಿಕ್ಕಾಪುರ ಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದ ವರೆಗೆ ವಯಾ ಬೇಗೂರು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525009/DP/93393042892278095) DP 069 30/03/2022 16/06/2022 123533
ಚನ್ನೇನಹಳ್ಲಿ ಯಿಂದ ದೊಡ್ಡವೀರನಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525009/DP/93393042892278777) DP 070 30/03/2022 16/06/2022 70581
    103 20/01/2022 16/06/2022 52787
ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಓಟಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ರಾಜೀವನಗಗರದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525009/DP/93393042892278793) DP 015 20/01/2022 16/06/2022 52787
    052 29/03/2022 16/06/2022 73581
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗೋಮಾಳದ ಸ.ನಂ.23ರಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525009/DP/93393042892278829) DP 062 30/03/2022 16/06/2022 3000
ಹಾಲನೂರು ನೀಲಗಿರಿ ನೆಡುತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್-2 (1525009/DP/93393042892284672) DP 066 30/03/2022 16/06/2022 3000
ಬೇಗೂರು ಯಿಂದ ಜೋಗಿತೋಪು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525009/DP/93393042892284770) DP 017 20/01/2022 16/06/2022 65413
    058 30/03/2022 16/06/2022 40332
    195 13/12/2021 16/06/2022 98771
ದೊಡ್ಡವೀರನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525009/DP/93393042892288280) DP 043 29/03/2022 16/06/2022 8159
ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525009/DP/93393042892288284) DP 054 29/03/2022 16/06/2022 28836
Maintenance of Mullberry Seedlings in 8x12 size 25000 Pbs Polythene bags in Ponnasandra Nursery B-1 (1525009/DP/93393042892289456) DP 197 20/01/2022 16/06/2022 79300
Maintenance of Mulberry Seedlings in 8x12 size 25000 Pbs Polythene bags in Ponnasandra Nursery B-2 (1525009/DP/93393042892289459) DP 196 20/01/2022 16/06/2022 79300
ಕಂಬತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗೋಮಾಳ ನೆಡುತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್-2 (1525009/DP/93393042892291335) DP 065 30/03/2022 16/06/2022 3000
Raising & Maintenance "14x20" Size 7000pbs seedlings in Ponnasandra Nursery (1525009/DP/93393042892292171) DP 018 01/02/2022 16/06/2022 58786
    034 29/03/2022 16/06/2022 125514
    1230 10/07/2021 29/04/2022 78751
    171 27/09/2021 16/06/2022 130278
    172 27/09/2021 16/06/2022 81051
    189 13/12/2021 16/06/2022 105886
    541 20/07/2021 16/06/2022 49551
    542 20/07/2021 16/06/2022 49551
Raising & Maintenance "10x16" Size 10000pbs seedlings in Ponnasandra Nursery (For other Programme) (1525009/DP/93393042892293739) DP 019 01/02/2022 16/06/2022 61620
    035 29/03/2022 16/06/2022 156693
    1226 10/07/2021 29/04/2022 65490
    173 27/09/2021 16/06/2022 76552
    174 27/09/2021 16/06/2022 80788
    190 13/12/2021 16/06/2022 98133
    912 27/07/2021 16/06/2022 49551
Raising & Maintenance "10x16" Size 5000pbs seedlings in Ponnasandra Nursery (For Farmers Land) (1525009/DP/93393042892293756) DP 020 01/02/2022 16/06/2022 30810
    036 29/03/2022 16/06/2022 78347
    1206 20/07/2021 29/04/2022 32745
    175 27/09/2021 16/06/2022 38276
    176 27/09/2021 16/06/2022 40394
    191 13/12/2021 16/06/2022 46893
ಶೆಟ್ಟಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್-2 (1525009/DP/93393042892294863) DP 063 30/03/2022 16/06/2022 3000
ನಿಡುವಳಲು ನೀಲಗಿರಿ ನೆಡುತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್-4 (1525009/DP/93393042892296917) DP 067 30/03/2022 16/06/2022 3000
Raising & Maintenance of "8x12" Size 10000pbs Seedlings in Chikkonahalli Nursery B-1(hebbevu) (1525009/DP/93393042892297497) DP 022 01/02/2022 16/06/2022 36540
    039 29/03/2022 16/06/2022 38240
    1315 05/08/2021 29/04/2022 49442
    185 13/12/2021 16/06/2022 67971
    186 13/12/2021 16/06/2022 83288
    194 13/12/2021 16/06/2022 31720
    911 30/07/2021 16/06/2022 49551
Raising & Maintenance of "8x12" Size 10000pbs Seedlings in Chikkonahalli Nursery B-2(hebbevu) (1525009/DP/93393042892297499) DP 021 01/02/2022 16/06/2022 36540
    024 01/02/2022 16/06/2022 80000
    041 29/03/2022 16/06/2022 38240
    1314 05/08/2021 29/04/2022 49442
    187 13/12/2021 16/06/2022 67971
    188 13/12/2021 16/06/2022 3288
    193 13/12/2021 16/06/2022 31720
Raising & Maintenance of "8x12" Size 10000pbs Seedlings in Chikkonahalli Nursery B-3(hebbevu) (1525009/DP/93393042892297509) DP 023 01/02/2022 16/06/2022 36540
    040 29/03/2022 16/06/2022 38240
    1313 05/08/2021 29/04/2022 49442
    183 13/12/2021 16/06/2022 67971
    184 13/12/2021 16/06/2022 83288
    192 13/12/2021 16/06/2022 31720
ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಮುತ್ತರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಂಗಳದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವುದು (1525009/DP/93393042892300234) DP 045 29/03/2022 16/06/2022 81078
    046 29/03/2022 16/06/2022 34728
ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525009/DP/93393042892306368) DP 055 29/03/2022 16/06/2022 73486
ನೆಲಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525009/DP/93393042892306369) DP 053 29/03/2022 16/06/2022 21567
ಹರಿವಾಣಪುರ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525009/DP/93393042892306429) DP 056 29/03/2022 16/06/2022 77279
ಕುರಿಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.32ರ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525009/DP/93393042892306433) DP 050 29/03/2022 16/06/2022 77197
Maintenance of "10x16" Size 8000pbs Seedlings in Ponnasandra Nursery (for Other Programme) (1525009/DP/93393042892307376) DP 182 30/12/2021 16/06/2022 61152
    198 20/01/2022 16/06/2022 20832
Raising & M. of Mullberry Seedlings HDPE wovenSacks of 8x12 Size25000Pbs inChikkonahalliNursery B-I (1525009/DP/93393042892309766) DP 001415 16/12/2021 16/06/2022 123605
    027 14/02/2022 16/06/2022 92178
    028 14/02/2022 16/06/2022 152969
    037 29/03/2022 16/06/2022 82250
Raising & M. of Mullberry Seedlings HDPE wovenSacks of 8x12 Size25000Pbs inChikkonahalliNursery B-II (1525009/DP/93393042892309767) DP 001416 16/12/2021 16/06/2022 123605
    025 12/02/2022 16/06/2022 92178
    026 12/02/2022 16/06/2022 152969
    038 29/03/2022 16/06/2022 83260
Raising & Maintenance of "8x12"size Mullberry Seedlings for Kaveri Kugu Progremme At Ponnasandra N (1525009/DP/93393042892311375) DP 030 29/03/2022 16/06/2022 129049
    031 29/03/2022 16/06/2022 141357
    032 29/03/2022 16/06/2022 100100
Raising & Maintenance of "8x12"size P B Seedlings for Kaveri Kugu Progremme At Ponnasandra N. (1525009/DP/93393042892311376) DP 029 29/03/2022 16/06/2022 12486
Raising & Maintenance of "6x9"size P B Seedlings for Kaveri Kugu Programme At Ponnasandra Nursery (1525009/DP/93393042892311704) DP 033 29/03/2022 16/06/2022 93768
ದೊಡ್ಡರಂಗಯ್ಯ/ಮುದ್ರಂಗಯ್ಯ ಚಿನಿಗ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ32/1&33/1 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ (1525009/IF/93393042892602618) IF 07 20/06/2021 09/12/2022 4995
    613 18/05/2021 09/12/2022 3000
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀರಂಗಯ್ಯ ಚಿನಿವಾರದಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ120/1 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525009/IF/93393042892609083) IF 12 19/04/2021 09/12/2022 4995
    568 06/04/2021 09/12/2022 3000
ಚಿಕ್ಕಚೌಡಯ್ಯ/ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 49/3ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525009/IF/93393042892609719) IF 07 22/04/2021 09/12/2022 4995
    611 11/04/2021 09/12/2022 3000
ಮಂಜುಳ ಬಿನ್‌ ಮಂಗಳಮ್ಮ ಮಾವುಕೆರೆ ಇವರ ಸವೆ ನಂ.162/4 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525009/IF/93393042892790060) IF 08 12/07/2021 09/12/2022 4995
    608 11/06/2021 09/12/2022 3000
ಶಮೀಮ್‌ ತಾಜ್‌ ಕೋಂ ಲೇ.ಸಯ್ಯದ್‌ ಹುಸೇನ್‌ ಬಡೇಸಾಬರಪಾಳ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ನಂ.30/1, 30/4 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಿ (1525009/IF/93393042892905754) IF 10 09/07/2021 09/12/2022 4995
    607 09/07/2021 09/12/2022 3000
ಕೆ.ಎಲ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ/ಲೇ.ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಕೊಂಡನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ.ನಂ: ೨,೨೪/೨ (1525009/IF/93393042893050707) IF 11 27/07/2021 09/12/2022 4995
    421 27/07/2021 09/12/2022 3000
Ravi A R/Ramaiah Ajjappanahalli new mulberry plantation work (1525009/IF/93393042893104111) IF 02 17/08/2021 09/12/2022 3000
    03 06/09/2021 09/12/2022 4995
ಶ್ರೀ..ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಎನ್.ಕೆ /ಲೇ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಂದೀಹಳ್ಳಿ ಇವರ ೨೭/೨೧, ೨೭/೮ ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525009/IF/93393042893145165) IF 04 06/09/2021 09/12/2022 4995
    422 17/08/2021 09/12/2022 3000
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಬಿನ್‌ ಮುದ್ದಯ್ಯ, ಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ, ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೇ ನಂ.176 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ (1525009/IF/93393042893180748) IF 609 02/08/2021 09/12/2022 3000
Total (In Lakhs.) 61.82
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಶಂಕರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜಡಿಯಪ್ಪ ಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಚಿಂಗ್ & ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525009/IF/93393042892332290) IF 154 20/04/2020 09/12/2022 2000
    66 20/04/2020 09/12/2022 4995
    67 20/04/2020 09/12/2022 4995
ಶ್ರೀ.ಬೀಮರಾಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ಅರಸಯ್ಯ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳ ಇವರ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ 3ನೇವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ  (1525009/IF/93393042892369456) IF 05 18/04/2020 09/12/2022 4995
ಶ್ರೀ.ಗಂಗರಾಜು ಹೆಚ್.ಎಲ್ ಬಿನ್ ಜೈಲಿಂಗಣ್ಣ ಅರಳಕಟ್ಟೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525009/IF/93393042892369475) IF 15 17/04/2020 09/12/2022 4995
    960 17/04/2020 09/12/2022 2000
ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ, ಮಲ್ಲೇನಹಲ್ಳಿ ಇವರ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಟ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525009/IF/93393042892375631) IF 06 18/04/2020 09/12/2022 4995
ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಗಂಗಯ್ಯ ಕೋಳಿಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಟ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ  (1525009/IF/93393042892381020) IF 20 18/04/2020 09/12/2022 4995
    977 09/06/2020 09/12/2022 2000
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ/ಲೇ.ಗಂಗಮಹಿಮಯ್ಯ, ಟಿ.ಜಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಮರಪದ್ದತಿ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525009/IF/93393042892381070) IF 167 20/04/2020 09/12/2022 3000
    73 20/04/2020 09/12/2022 4995
ಶ್ರೀ.ಆನಂದ ಬಿನ್ ರಾಜಣ್ಣ ಅಮೃತಗಿರಿ ಇವರ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ವದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525009/IF/93393042892385019) IF 02 17/04/2020 09/12/2022 4995
    973 17/04/2020 09/12/2022 2000
ಕೆಂಪಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು, ಕೆ.ಪಾಲಸಂದ್ರ ಇವರ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ (1525009/IF/93393042892391280) IF 70 20/04/2020 09/12/2022 4995
ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ವದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525009/IF/93393042892400221) IF 21 18/04/2020 09/12/2022 4995
ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಕೋಂ ದಾಸಪ್ಪ, ಚಿನಿವಾರದಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಹಿಪ್ಪುನೇರಲೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ (1525009/IF/93393042892400240) IF 01 17/04/2020 09/12/2022 4995
ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಗುಡ್ಡಯ್ಯ, ಕೊಂಡಾಪುರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525009/IF/93393042892425747) IF 165 20/04/2020 09/12/2022 2000
    68 29/04/2020 09/12/2022 4995
    69 07/05/2020 09/12/2022 4995
ಎಲ್.ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಲಕ್ಕಣ್ಣ, ಸಿಂಗೀಪಾಳ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525009/IF/93393042892487077) IF 11 16/06/2020 09/12/2022 4995
    968 10/06/2020 09/12/2022 3000
ರಾಮಕ್ರಷ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ಶಿವರಾಮಯ್ಯ, ತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಸ.ನಂ.52/1ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525009/IF/93393042892497622) IF 09 26/06/2020 09/12/2022 4995
    10 26/06/2020 09/12/2022 4125
    121 04/07/2020 09/12/2022 3000
ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯ್ಯ ಕಂಬಾಳಪುರ 3ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ (1525009/IF/93393042892502193) IF 118 29/06/2020 09/12/2022 2600
    22 04/08/2020 09/12/2022 3750
ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಹಿಣಿ ಕೋಂ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಶಿವರಾಜು, ಹೊನ್ನುಡಿಕೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮರಪದ್ದತಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525009/IF/93393042892502777) IF 120 06/11/2020 09/12/2022 3000
    14 11/12/2020 09/12/2022 9990
ಬಿ.ಎಸ್.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಶಿವಣ್ಣ, ಬೆಳಧರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525009/IF/93393042892506867) IF 170 23/06/2020 09/12/2022 3000
    18 05/09/2020 09/12/2022 4995
MULBERRY PLANTATION IN RATHNAMMA W/O LATE VENKATESH (1525009/IF/93393042892507587) IF 24 04/08/2020 09/12/2022 6000
    941 10/07/2020 09/12/2022 2600
mulberry plantation in SHANTHAMMA W/O GANGANNA (1525009/IF/93393042892507606) IF 23 04/08/2020 09/12/2022 9000
    942 14/07/2020 09/12/2022 2600
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೇ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ನಾಗಾಜು‍್ನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525009/IF/93393042892509615) IF 975 05/07/2020 09/12/2022 3000
ಚಿನಿವಾರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವೀರಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525009/IF/93393042892514932) IF 26 06/09/2020 09/12/2022 4995
    979 06/08/2020 09/12/2022 3000
ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಲಿಂಗಯ್ಯ, ವರೆದನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮರಪದ್ದತಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525009/IF/93393042892517731) IF 15 09/11/2020 09/12/2022 9990
    967 01/09/2020 09/12/2022 3000
ನಿಡುವಳು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪಇವರ ಸವೆ೵ ನಂ117/12 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮರಪದ್ದತಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525009/IF/93393042892520461) IF 948 27/07/2020 09/12/2022 2900
Parmesh s/o Veerabhadraiah ajjappanahalli new mulberry plantation (1525009/IF/93393042892533900) IF 23 22/09/2020 09/12/2022 9990
ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ/ಲೇ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಇವರ ಅರೇಗುಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೇ ನಂ ನಲ್ಲಿ 1.20ಎಕರೆ ಹೊಸ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟ (1525009/IF/93393042892560941) IF 24 12/12/2020 09/12/2022 9990
    558 27/11/2020 09/12/2022 3000
ತೋಪಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ರಂಗಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕಸಾರಂಗಿ ಇವರ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವ ನಂ16/1 ರಲ್ಲಿ1.2(ಎ) ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525009/IF/93393042892564331) IF 17 18/12/2020 09/12/2022 4995
    974 05/11/2020 09/12/2022 3000
ಸಿದ್ದೇಗೌಡ/ಚೆನ್ನಬಸವೇಗೌಡ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ34/1 ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟದ 3ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ  (1525009/IF/93393042892570600) IF 28 27/11/2020 09/12/2022 9990
    428 03/02/2021 09/12/2022 3000
ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಸಂಜೀವಯ್ಯ ಬೀರನಕಲ್ಲು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ23/1 ರಲ್ಲಿ 1ಎಕರೆ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525009/IF/93393042892572235) IF 20 23/12/2020 09/12/2022 4995
    972 01/12/2020 09/12/2022 3000
ಬಡೇಸಾಬರ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಮದ್‌ ಬಾಷಾ ಬಿನ್‌ ಮಹಮದಹುಸೇನ್‌ ರವರ ಸನಂ51ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟ 3ನೇವರ್ಷದ ನಿ (1525009/IF/93393042892572811) IF 22 14/12/2020 09/12/2022 9990
    429 11/11/2020 09/12/2022 3000
Total (In Lakhs.) 2.37
Expenditure on Material purchased in 2019-2020 but paid in 2022-2023
mulberry plantation (1525009/IF/93393042892293363) 01 04/04/2019 09/12/2022 5850
ಎಂ.ರೇವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮರಿಸಗ್ಗಯ್ಯ, ಕಿತ್ತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಚಿಂಗ್ & ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525009/IF/93393042892381506) 61 30/06/2019 09/12/2022 4995
  62 10/07/2019 09/12/2022 4995
ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಎಂ.ರೇವಣ್ಣ, ಕಿತ್ತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮರಪದ್ದತಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525009/IF/93393042892385408) 125 31/07/2019 09/12/2022 2000
  64 20/08/2019 09/12/2022 4995
  65 16/09/2019 09/12/2022 4995
ಕೆಂಪಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು, ಕೆ.ಪಾಲಸಂದ್ರ ಇವರ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ (1525009/IF/93393042892391280) 116 05/07/2019 09/12/2022 2000
  49 20/07/2019 09/12/2022 4995
Total (In Lakhs.) 0.35
Total (In Lakhs.) 0.35
Grand Total (In Lakhs.) 71.53
Report Completed
Excel View