Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Saturday, May 18, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : UTTARA KANNADA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Panchayat Samiti Level Works
ಸಗಡಗೇರಿ ಪಂ. ದೇವಿಗದ್ದೆ ವಾಮನ ಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗಿನ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು. (1527001/IC/93393042892255189) IC 119 01/04/2022 20/12/2022 51936
    122 01/04/2022 20/12/2022 5000
ಉಳುವರೆ ಸುಕ್ರು ವೆಂಕ್ಟಾ ಗೌಡ ಜಮೀನಿನಿಂದ ದೇವು ಭಗವಂತ ಗೌಡ ಜಮೀನಿನತನಕ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527001/IC/93393042892255190) IC 157 01/04/2022 20/12/2022 5000
    158 01/04/2022 20/12/2022 60434.2375
    5408 03/04/2022 20/12/2022 25600
ಸಗಡಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ಬೋಳುಕುಂಟೆ ಓಮಿ ಪೊಕ್ಕಾ ಗೌಡರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527001/IC/93393042892267864) IC 148 01/04/2022 20/12/2022 5000
ಸಗಡಗೇರಿ ಪಂ. ಉಳುವರೆ ಉಮೇಶ ದೇವು ಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಬುಧವಂತ ವೆಂಕ್ಟ ಗೌಡ ಜಮೀನಿನ ತನಕ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527001/IC/93393042892267870) IC 155 01/04/2022 20/12/2022 88505.9
    156 01/04/2022 20/12/2022 5000
    5407 01/04/2022 20/12/2022 37332
ಹೊನ್ನೆಬೈಲ್.ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣ ಸುಕ್ರು ಗೌಡ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಮಂಕಾಳು ಸುಕ್ರು ಗೌಡ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001/IC/93393042892268232) IC 1119 01/04/2022 20/12/2022 89670
    136 01/04/2022 20/12/2022 5000
    137 01/04/2022 20/12/2022 99570.3
    138 01/04/2022 20/12/2022 10728
    139 01/04/2022 20/12/2022 63276.981
ಹೊನ್ನೆಬೈಲ್‍ ಸುಲೆಗಲ್‍ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನತನಕ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಬಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001/IC/93393042892268237) IC 133 01/04/2022 20/12/2022 154910
    134 01/04/2022 20/12/2022 5000
    135 01/04/2022 20/12/2022 18000
ಹೊನ್ನೆಬೈಲ್‍ ರಾಮಾ ಬುದ್ದು ಗೌಡ ಿವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‍ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001/IC/93393042892268238) IC 140 01/04/2022 20/12/2022 155568
    141 01/04/2022 20/12/2022 5000
ಸಕಲಬೇಣ ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ರಾಮಾ ಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಬಂಟಾ ಸುಕ್ರು ಗೌಡರವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001/IC/93393042892268243) IC 101 01/04/2022 20/12/2022 5000
    102 01/04/2022 20/12/2022 91721.07
    22804 01/04/2022 20/12/2022 21960
    23185 01/04/2022 20/12/2022 17568
ಸಕಲಬೇಣ ಗೌರೀಶ ರಾಮಾ ಗುನಗಾರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ ರಾಮಾ ಗುನಗಾರವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ಥಿ  (1527001/IC/93393042892269553) IC 23356 01/04/2022 20/12/2022 25620
    23716 02/04/2022 20/12/2022 13542
    78 01/04/2022 20/12/2022 97504.5645
    80 01/04/2022 20/12/2022 5000
ಸಕಲಬೇಣ ರುಮ್ಮಾ ಲಾಡು ಗೌಡ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಣಪತಿ ಗೌಡ ಜಮೀನಿನವೆರೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527001/IC/93393042892269555) IC 23353 01/04/2022 20/12/2022 27450
    23780 02/04/2022 20/12/2022 12078
    8 01/04/2022 20/12/2022 5000
    9 01/04/2022 20/12/2022 91721.07
ಹೊನ್ನೆಬೈಲ್ ಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527001/IC/93393042892270260) IC 146 18/04/2022 20/12/2022 5000
    147 05/05/2022 20/12/2022 155568
ಹೊನ್ನೆಬೈಲ್ ನಾಗಮ್ಮ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಗೌಡ ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಬಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527001/IC/93393042892270261) IC 144 18/04/2022 20/12/2022 5000
    145 05/05/2022 20/12/2022 161532
ಹೊಸೂರು ಗೀತಾ ಪ್ರಭು ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮೋಹನ ಪ್ರಭು ಜಮೀನಿನ ತನಕ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527001/IC/93393042892271558) IC 170 22/04/2022 20/12/2022 5000
    171 05/05/2022 20/12/2022 72128
    172 05/05/2022 20/12/2022 4422.6
ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಗಪ್ಪ ಮರಾಠಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001/IF/93393042892323804) IF 17 01/04/2022 08/12/2022 2000
    4752 01/04/2022 08/12/2022 6600
ಬೆಳಂಬರ ಪಂ ಸ.ನಂ 204/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001/IF/93393042893005953) IF 665 01/04/2022 08/12/2022 3000
ಶಿರಗುಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯರಾಮ ಮಂಜಯ್ಯ ಗುನಗಾ ಇವರ ಸ,ನಂ 110 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ  (1527001/IF/93393042893080493) IF 4252 07/07/2022 08/12/2022 10800
    633 07/07/2022 08/12/2022 3000
ನಿರಂಜನ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ನಾಯಕ ರವರ ರಿ.ಸ.ನಂ 190 ರಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ  (1527001/IF/93393042893080597) IF 2973 09/07/2022 08/12/2022 3000
    4255 09/07/2022 08/12/2022 10000
ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಬೀರಣ್ಣ ನಾಯಕ ರವರ ರಿ.ಸ.ನಂ 371/3 ರಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001/IF/93393042893101274) IF 248 01/04/2022 08/12/2022 3000
    4209 01/04/2022 08/12/2022 6200
ಜಗದೀಶ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ನಾಯಕ ರವರ ರಿ.ಸ.ನಂ 10/1 ರಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001/IF/93393042893298761) IF 4221 01/04/2022 08/12/2022 10000
    427 01/04/2022 08/12/2022 3000
ದೇವರಾಯ ಈಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ ರವರ ರಿ.ಸ.ನಂ 233/14 ಯಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ  (1527001/IF/93393042893301900) IF 422 01/04/2022 08/12/2022 3000
    4243 02/04/2022 08/12/2022 2400
ಮೊಗಟಾ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಠೋಬ ನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ  (1527001/IF/93393042893302104) IF 305 01/04/2022 08/12/2022 3000
    4208 01/04/2022 08/12/2022 5400
ಕಾರೆಬೈಲ್ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ವೆಂಕಣ್ಣ ನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ  (1527001/IF/93393042893302598) IF 4225 01/04/2022 08/12/2022 5600
ಶೇಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ರತೀಶ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ  (1527001/IF/93393042893396479) IF 627 01/04/2022 08/12/2022 3000
ಸದಾಶಿವ ತುಳಸು ಗೌಡ ರವರ ರಿ.ಸ.ನಂ 19 ರಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ  (1527001/IF/93393042893461747) IF 330 01/04/2022 08/12/2022 3000
    4770 01/04/2022 08/12/2022 8000
ರಾಜು ಚಂದ್ರು ನಾಯಕರವರ ರಿ.ಸ.ನಂ 373/2 ರಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001/IF/93393042893474779) IF 2928 02/04/2022 08/12/2022 3000
    4251 05/04/2022 08/12/2022 9000
ಯಂಕಾ ಅಣ್ಣು ಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 20 ಗುಂಟೆ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001/IF/93393042893515481) IF 0900 01/04/2022 08/12/2022 3000
    4216 01/04/2022 08/12/2022 4920
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗೋಪಾಲ ನಾಯಕ ರವರ ರಿ.ಸ.ನಂ 8/2 ರಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001/IF/93393042893533127) IF 2554 01/04/2022 08/12/2022 3000
    4769 01/04/2022 08/12/2022 5400
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಪಟಗಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ  (1527001/IF/93393042893557137) IF 1362 01/04/2022 08/12/2022 4200
    421 01/04/2022 08/12/2022 3000
ವಿನಾಯಕ ಲೋಕು ಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001/IF/93393042893622652) IF 4239 04/04/2022 08/12/2022 7120
    535 01/04/2022 08/12/2022 3000
ಗೋವಿಂದ ಶಿವರಾಮ ಭಟ್ಟ ರವರ ರಿ.ಸ.ನಂ 34/4 ರಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001/IF/93393042893622674) IF 0899 01/04/2022 08/12/2022 3000
    4210 01/04/2022 08/12/2022 4400
ಮನೋಹರ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ  (1527001/IF/93393042893625121) IF 2750 01/04/2022 08/12/2022 3000
    4245 22/06/2022 08/12/2022 4000
ಹಮ್ಮಣ್ಣ ದೇವಣ್ಣ ನಾಯಕ ರವರ ರಿ.ಸ.ನಂ 340/1 ರಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ  (1527001/IF/93393042893625169) IF 2782 01/04/2022 08/12/2022 3000
    4247 01/04/2022 08/12/2022 7000
ಅಗಸೂರ ಮೋಹನ ಶಿವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ.ನಂ 240ಅ 5 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001/IF/93393042893654121) IF 2655 01/04/2022 08/12/2022 3000
    4235 01/04/2022 08/12/2022 9600
ಗಣಪು ಈಶ್ರ ಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001/IF/93393042893654446) IF 0911 01/04/2022 08/12/2022 3000
    4316 06/06/2022 08/12/2022 7160
ಅಗಸೂರ ಮಂಜುಳಾ ರೋಹಿದಾಸ ವರ್ಣೆಕರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು  (1527001/IF/93393042893929821) IF 1245 21/08/2022 08/12/2022 3000
    4317 20/08/2022 08/12/2022 4800
ಹೆಗ್ಗಾರಮಕ್ಕಿಗದ್ದೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಈಶ್ರಾ ಗುನಗಾ ಸ.ನಂ6/7 ನೇ ದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001/IF/93393042893936685) IF 4256 25/08/2022 08/12/2022 5800
    942 20/08/2022 08/12/2022 3000
Total (In Lakhs.) 19.17
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಭೈರವೇಶ್ವರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ಟ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ 0.20.0 (1527001/IF/93393042892336205) IF 2342 01/04/2021 08/12/2022 2000
    3865 01/04/2021 08/12/2022 3820
ಭಾಸ್ಕರ್ ಶಿವಾ ಗಾಂವಕರ್ ಸ.ನಂ. 24/A ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001/IF/93393042892408428) IF 4055 01/04/2021 08/12/2022 9960
ಪರಮೇಶ್ವರ ಮಾಣಿ ಪಟಗಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001/IF/93393042892437078) IF 13 01/04/2021 08/12/2022 2000
    4754 01/04/2021 08/12/2022 5600
ನಾಗೇಶ ಖಾನು ಗೌಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 314/4 ರಲ್ಲಿ 1-00-00 ಎಕರೆ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001/IF/93393042892445484) IF 51 01/04/2021 08/12/2022 9040
ವಾಸರಕುದ್ರಿಗೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಶಿರಗುಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನಂತ ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಇವರ ಸ.ನಂ 144 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001/IF/93393042892619873) IF 415 01/04/2021 08/12/2022 3000
    83 01/04/2021 08/12/2022 3220
ಮೊಗಟಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಜಗದೀಶ ಉದ್ದಂಡ ನಾಯಕರವರ ಮೊರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 107/3 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಹೊಸ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001/IF/93393042892634561) IF 1523 01/04/2021 08/12/2022 3000
    4060 10/11/2021 08/12/2022 6980
ಮೊಗಟಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗೋವಿಂದ ಮಾಣೇಶ್ವರ ನಾಯಕರವರ ಮೊರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 107/4 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ  (1527001/IF/93393042892634579) IF 1524 01/04/2021 08/12/2022 3000
    4059 16/07/2021 08/12/2022 6980
ವೆಂಕಣ್ಣ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಯಕ ಇವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 1-00-00 ಎಕರೆ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001/IF/93393042892653092) IF 3869 28/08/2021 08/12/2022 9980
ವಾಸರಕುದ್ರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ವೆಂಕ್ಟ ಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001/IF/93393042893056462) IF 308 02/07/2021 08/12/2022 3000
    4076 17/11/2021 08/12/2022 3780
ಕಾರೆಬೈಲ್ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ವೆಂಕಣ್ಣ ನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ  (1527001/IF/93393042893302598) IF 418 27/08/2021 08/12/2022 3000
ಸುಂಕಸಾಳ ಮಹೇಶ ಖೇಮು ಗಾಂವ್ಕರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ  (1527001/IF/93393042893305298) IF 4767 03/12/2021 08/12/2022 9000
ಲೋಕೇಶ ಜೋಗಿ ಗೌಡ ಬೊಗ್ರಿಬೈಲ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 79ಅ/4 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001/IF/93393042893305801) IF 20126 17/09/2021 08/12/2022 5200
    22 27/08/2021 08/12/2022 3000
ನಾಗೇಶ ಬೀರಣ್ಣ ನಾಯಕ ರವರ ರಿ.ಸ.ನಂ 371 ರಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001/IF/93393042893461171) IF 4077 18/11/2021 08/12/2022 5000
    424 07/10/2021 08/12/2022 3000
ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ್ರಾಯ ನಾಯಕ ಗುಂಡಬಾಳ ರವರ ಸ.ನಂ 119 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ  (1527001/IF/93393042893462120) IF 396 08/10/2021 08/12/2022 3000
    82 30/12/2021 08/12/2022 4000
Total (In Lakhs.) 1.11
Grand Total (In Lakhs.) 20.27
Report Completed
Excel View