Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : UTTARA KANNADA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ಅನಂತ ಹೆಗಡೆ ಜಮೀನಿಂದ ಮಂಗಳ ದೇವಯ್ಯ ಗೊಂಡ ಇವತ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೈಡ್ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/FP/93393042892258679) FP 2 17/06/2022 07/12/2022 5000
ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗ ಇವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042892460112) IF 01 04/04/2022 05/09/2022 5567
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ಕುಪ್ಪ ವೆಂಕ್ಟ ಗೊಂಡ ಕಬ್ರೆ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042892572247) IF 1173 29/06/2022 05/09/2022 572
    30 29/06/2022 05/09/2022 5988.09
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ನಾರಾಯಣ ಮಾಸ್ತಿ ಗೊಂಡ ಕಟಗಾರ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042892577220) IF 1167 29/06/2022 07/12/2022 572
    18 29/06/2022 07/12/2022 5988.09
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮರಾಠಿ ಇವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042892633033) IF 1152 17/06/2022 07/12/2022 1544.4
    13 17/06/2022 07/12/2022 6635.58
ನಾರಾಯಣ ದೇವಯ್ಯ ಗೊಂಡ ಹೆಗ್ಗದ್ದೆ ಇವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042892633039) IF 1192 29/06/2022 07/12/2022 6400
    38 29/06/2022 07/12/2022 10538.98
    39 29/06/2022 07/12/2022 10525.1
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಕ್ರಿ ಮಂಜು ಗೊಂಡ ಕಟಗಾರಕೊಪ್ಪರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042892782954) IF 1164 29/06/2022 07/12/2022 572
    33 29/06/2022 07/12/2022 5988.09
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ಶ್ರೀ ಗೋಯ್ದ ಮಾಸ್ತಿ ಗೊಂಡ ಕಟಗಾರ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1527002003/IF/93393042892782993) IF 1198 29/06/2022 07/12/2022 572
    37 29/06/2022 07/12/2022 5988.09
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ಮಾಸ್ತಮ್ಮ ನಾಗಯ್ಯ ಗೊಂಡ ಕಬ್ರೆ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042892783156) IF 1170 29/06/2022 07/12/2022 572
    23 29/06/2022 07/12/2022 5988.09
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ಕುಳ್ಳಿ ದುರ್ಗಯ್ಯ ಗೊಂಡ ಕಬ್ರೆ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042892783214) IF 1174 29/06/2022 07/12/2022 572
    31 29/06/2022 07/12/2022 5988.09
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜಟ್ಟು ಗೊಂಡ ಕಬ್ರೆ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042892783268) IF 1180 29/06/2022 05/09/2022 572
    27 29/06/2022 05/09/2022 5988.09
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ಮಾಸ್ತಿ ದುರ್ಗಯ್ಯ ಗೊಂಡ ಕಬ್ರೆರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042893168626) IF 1168 29/06/2022 05/09/2022 572
    20 29/06/2022 05/09/2022 5845.59
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ನಾಗಯ್ಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೊಂಡ ಕಬ್ರೆರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042893168722) IF 1178 29/06/2022 05/09/2022 572
    24 29/06/2022 05/09/2022 5958.09
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ಮಾಸ್ತಿ ಕರಿಯಾ ಗೊಂಡ ಕಬ್ರೆರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042893168810) IF 1182 29/06/2022 05/09/2022 572
    26 29/06/2022 05/09/2022 5988.09
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ಗೋಯ್ದ ಮಂಜು ಗೊಂಡ ಕಬ್ರೆರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042893168885) IF 1176 29/06/2022 07/12/2022 572
    21 29/06/2022 07/12/2022 5988.09
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ಮಂಗಳ ನಾಗಯ್ಯ ಗೊಂಡ ಕಬ್ರೆ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042893169008) IF 1169 29/06/2022 07/12/2022 572
    19 29/06/2022 07/12/2022 5988.09
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ಟ ಮಾಸ್ತಿಬೈಲ್ ಇವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042893345550) IF 09 17/06/2022 07/12/2022 4964.2
    10 17/06/2022 07/12/2022 9277
    1160 17/06/2022 07/12/2022 4576
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ವೆಂಕಟೇಶ ರಾಮ ಮರಾಠಿ ವಂದಲಸು ಇವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042893410887) IF 04 17/06/2022 07/12/2022 4964.2
    1161 17/06/2022 07/12/2022 4576
    3 17/06/2022 07/12/2022 9277.63
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ಆಲು ಪಕೀರ ಮರಾಠಿ ಕೊಳಗೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042893411481) IF 1183 17/06/2022 07/12/2022 4916.69
    7 17/06/2022 07/12/2022 8742.47
    82 17/06/2022 07/12/2022 2377
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ಮಾದೇವಿ ಗಣಪತಿ ನಾಯ್ಕ ತಲಹೊಂಡ ಇವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042893419558) IF 05 17/06/2022 07/12/2022 4964.2
    06 17/06/2022 05/09/2022 9277.63
    1159 17/06/2022 07/12/2022 4576
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ದೇವಿ ಕೃಷ್ಣ ಗೊಂಡ ಕಬ್ರೆ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042893419838) IF 1185 29/06/2022 05/09/2022 572
    17 29/06/2022 05/09/2022 5988.09
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ಮಾದೇವ ಗೋಯ್ದ ಗೊಂಡ ಕಬ್ರೆ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042893419880) IF 1154 10/10/2022 07/12/2022 572
    42 10/10/2022 07/12/2022 500
    43 10/10/2022 07/12/2022 4919.245
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ಶೇಷಗಿರಿ ದಾಮೋದರ ಹೆಗಡೆ ಕಬ್ರೆ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1527002003/IF/93393042893420030) IF 1177 29/06/2022 05/09/2022 572
    24 29/06/2022 05/09/2022 5958.09
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ಮಂಜು ದೇವಯ್ಯ ಗೊಂಡ ಕಬ್ರೆ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042893429452) IF 1163 29/06/2022 07/12/2022 572
    40 29/06/2022 07/12/2022 4919.445
    41 29/06/2022 07/12/2022 500
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಗಯ್ಯ ಗೊಂಡ ಕಬ್ರೆ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042893436295) IF 1175 29/06/2022 07/12/2022 572
    32 29/06/2022 07/12/2022 5815.59
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ನಾರಾಯಣಿ ಸೋಮ ಮರಾಠಿ ವಂದಲಸು ಇವರಿಗೆ ಎರಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042893589170) IF 1158 17/06/2022 05/09/2022 4290
    14 17/06/2022 05/09/2022 7237
    15 17/06/2022 05/09/2022 4964.2
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ಮಂಜುನಾಥ ಸೋಮಯ್ಯ ಗೊಂಡ ಕಟಗಾರ ಇವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042893654814) IF 11 17/06/2022 07/12/2022 9843.68
    1157 17/06/2022 07/12/2022 6864
    12 17/06/2022 07/12/2022 8542.8
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ಲಲಿತಾ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಡಿಗ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1527002003/IF/93393042893689449) IF 1186 29/06/2022 07/12/2022 572
    22 29/06/2022 07/12/2022 5988.09
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಗಯ್ಯ ಗೊಂಡ ಹೆಬ್ಬಾರಹಿತ್ಲು ಕಬ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042893699276) IF 57 23/09/2022 07/12/2022 2377
    59 23/09/2022 07/12/2022 4148
    8 23/09/2022 07/12/2022 10587.46
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ಹೊನ್ನಯ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಗೊಂಡ ಕಬ್ರೆ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042893721436) IF 1184 29/06/2022 07/12/2022 572
    16 29/06/2022 07/12/2022 5988.09
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ಬಡಕಾ ಕುಪ್ಪಯ್ಯ ಗೊಂಡ ಹೆಗ್ಗದ್ದೆ ಇವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1527002003/IF/93393042893723051) IF 322 23/09/2022 07/12/2022 7111.15
    76 23/09/2022 07/12/2022 10407.5
    77 23/09/2022 07/12/2022 2377
    78 23/09/2022 07/12/2022 4148
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ನಾರಾಯಣ ಕುಳ್ಳ ಗೊಂಡ ಕಟಗಾರ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1527002003/IF/93393042893740721) IF 1166 29/06/2022 07/12/2022 572
    36 29/06/2022 07/12/2022 5958.09
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ನಾಗಮ್ಮ ಬಸವಯ್ಯ ಗೊಂಡ ಕಬ್ರೆರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042893749876) IF 1156 10/10/2022 07/12/2022 572
    46 10/10/2022 07/12/2022 500
    47 10/10/2022 07/12/2022 4880.7785
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ಲಲಿತಾ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಡಿಗ ಉತ್ತರಕೊಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042893854319) IF 1201 10/10/2022 07/12/2022 3887.3
    52 10/10/2022 07/12/2022 4530
    53 10/10/2022 07/12/2022 2377
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ನಾರಾಯಣ ನಾಗಯ್ಯ ಗೊಂಡ ಕಬ್ರೆ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042893880871) IF 1189 10/10/2022 07/12/2022 572
    50 10/10/2022 07/12/2022 500
    51 10/10/2022 07/12/2022 5099.5445
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ಪಾಯು ಸುಕ್ರ ಮರಾಠಿ ಕಾಮೇಶ್ವರ ಇವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042893909711) IF 1191 23/09/2022 07/12/2022 2574
    70 23/09/2022 07/12/2022 2377
    71 23/09/2022 07/12/2022 5150
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ನಾಗಮ್ಮ ದೇವಯ್ಯ ಗೊಂಡ ಕಟಗಾರ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042893909831) IF 1188 10/10/2022 07/12/2022 572
    48 10/10/2022 07/12/2022 500
    49 10/10/2022 07/12/2022 5099.5445
Total (In Lakhs.) 3.7
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಮಂಜು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೊಂಡ ಜಾಲದಗದ್ದೆ ಇವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042892463694) IF 103 08/09/2021 21/06/2022 4500
    18 08/09/2021 21/06/2022 20399.62
ಕುಪ್ಪಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಗೊಂಡ ಇವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042892519999) IF 102 08/09/2021 05/09/2022 4500
    19 08/09/2021 07/12/2022 20399.62
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಗಯ್ಯ ಗೊಂಡ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042892557330) IF 106 08/09/2021 21/06/2022 500
    21 08/09/2021 21/06/2022 5890.83
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ರಾಮ ಹೊನ್ನ ಗೊಂಡರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042892561696) IF 109 24/02/2022 07/12/2022 500
    26 24/02/2022 07/12/2022 5992.17
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ಗೋಯ್ದ ಮಂಜು ಗೊಂಡ ಕಬ್ರೆ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042892572212) IF 105 08/09/2021 21/06/2022 500
    21 08/09/2021 21/06/2022 5995.645
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಪ್ಪಯ್ಯ ಗೊಂಡ ಹೆಗ್ಗದ್ದೆ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042892572229) IF 107 10/06/2021 21/06/2022 500
    22 10/06/2021 21/06/2022 6205.275
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ಕರಿಯಾ ನಾಗಯ್ಯ ಗೊಂಡ ಕಬ್ರೆ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042892587903) IF 13 08/09/2021 21/06/2022 6140.96
    8 08/09/2021 21/06/2022 500
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ಮಾಸ್ತಿ ಕುಪ್ಪ ಗೊಂಡ ಕಬ್ರೆ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042892591254) IF 110 24/02/2022 21/06/2022 500
    27 24/02/2022 21/06/2022 6167.865
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ಗಣಪತಿ ದುರ್ಗು ನಾಯ್ಕ ಇವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042892658035) IF 104 08/09/2021 21/06/2022 1150
    20 08/09/2021 21/06/2022 3697
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ಈರಯ್ಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೊಂಡ ಹೆಗ್ಗದ್ದೆ ಇವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042892819991) IF 168 23/03/2022 21/06/2022 4518.8
    31 23/03/2022 21/06/2022 8668.89
    32 23/03/2022 21/06/2022 11074
    33 23/03/2022 21/06/2022 1684.8
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ರಾಮ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಗೊಂಡ ಅತ್ತಿಬಾರ ಇವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042893422257) IF 111 24/02/2022 21/06/2022 8122.4
    28 24/02/2022 21/06/2022 7840.4
    30 24/02/2022 21/06/2022 8537
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ಕುಪ್ಪ ಸೋಮಯ್ಯ ಗೊಂಡ ಕಬ್ರೆ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042893434752) IF 112 24/02/2022 21/06/2022 572
    29 24/02/2022 21/06/2022 6126.84
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ಜಟ್ಟು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೊಡ ಹೆಗ್ಗದ್ದೆ ಇವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002003/IF/93393042893472294) IF 34 23/03/2022 07/12/2022 7549.08
    35 23/03/2022 07/12/2022 11747
    36 23/03/2022 07/12/2022 9961.56
Total (In Lakhs.) 1.8
Grand Total (In Lakhs.) 5.51
Report Completed
Excel View