Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : UTTARA KANNADA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಕೋಣಾರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527002004/AV/93393042892295996) AV 125 01/04/2022 05/09/2022 99965.4956
    132 02/04/2022 05/09/2022 74354.7476
    134 04/04/2022 05/09/2022 81106.8641
    138 05/04/2022 05/09/2022 92552
    144 07/04/2022 05/09/2022 16998
ಕೋಣಾರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಅಕ್ಕಮ್ಮ(ಅಂಬಿಕಾ) ಮಾದೇವ ಆಚಾರಿ ಕೋಣಾರ ಇವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527002004/IF/93393042893397863) IF 020 01/04/2022 05/09/2022 572
Total (In Lakhs.) 3.66
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಕೋಣಾರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527002004/AV/93393042892295996) AV 112 15/03/2022 21/06/2022 51863.3068
    136 19/01/2022 21/06/2022 30750.72
    95 31/01/2022 21/06/2022 79661.6312
ಕೋಣಾರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚಂದ್ರ ಮಾಸ್ತಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಹದ್ಲೂರು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002004/FP/93393042892254107) FP 018 31/08/2021 21/06/2022 46284.91
    053 31/08/2021 21/06/2022 9479
ಜ್ಯೋತಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಕೋಣಾರ ಇವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527002004/IF/93393042892541989) IF 011 01/04/2021 21/06/2022 7000
    113 01/04/2021 21/06/2022 1500
ಜ್ಯೋತಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಕೋಣಾರ ಇವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527002004/IF/93393042892566303) IF 012 20/07/2021 21/06/2022 6246.695
    103 20/07/2021 21/06/2022 500
ರಮೇಶ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಹೆಬ್ಬಾರ ಕೋಣಾರ ಇವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527002004/IF/93393042892566342) IF 010 01/04/2021 21/06/2022 5255.875
    916 01/04/2021 21/06/2022 640
ಶ್ರೀಧರ ರಾಮಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಹದ್ಲೂರ ಇವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527002004/IF/93393042892567065) IF 008 31/08/2021 21/06/2022 6246.695
    112 31/08/2021 21/06/2022 500
ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೇಷಗಿರಿ ಹೆಬ್ಬಾರ ಕೆರೆಕೊಡ್ಲು ಕೋಣೂರ ಇವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527002004/IF/93393042892633583) IF 009 15/06/2021 21/06/2022 5772.515
    879 15/06/2021 21/06/2022 960
ಕೋಣಾರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಮಾದೇವ ಹನುಮ ನಾಯ್ಕ ಕೋಣಾರ ಗಾಳಿಕಟ್ಟಾ ಇವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.  (1527002004/IF/93393042893166418) IF 014 03/12/2021 21/06/2022 6050.88
    114 22/10/2021 21/06/2022 572
ಕೋಣಾರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ರಾಮ ಹನುಮ ನಾಯ್ಕ ಕೋಣಾರ ಗಾಳಿಕಟ್ಟಾ ಇವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.  (1527002004/IF/93393042893166521) IF 015 22/10/2021 21/06/2022 6050.88
    138 22/10/2021 21/06/2022 572
ಕೋಣಾರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಅಕ್ಕಮ್ಮ(ಅಂಬಿಕಾ) ಮಾದೇವ ಆಚಾರಿ ಕೋಣಾರ ಇವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527002004/IF/93393042893397863) IF 091 29/03/2022 05/09/2022 6148.082
Total (In Lakhs.) 2.72
Grand Total (In Lakhs.) 6.38
Report Completed
Excel View