Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : UTTARA KANNADA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002012/IF/93393042892556185) IF 29 30/06/2022 05/09/2022 5451.33
    67 30/06/2022 05/09/2022 572
ಮುಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಮುಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002012/IF/93393042892566561) IF 1 01/04/2022 07/12/2022 6209.815
    2 01/04/2022 07/12/2022 500
ಮುಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಮುಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಮ್ಮ ಸೋಮಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002012/IF/93393042893464188) IF 31 30/06/2022 07/12/2022 5676.83
ಮುಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ತಲಾನ ಗ್ರಾಮದ ಈರಮ್ಮ ಬಡಿಯಾ ಗೊಂಡ ಇವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002012/IF/93393042893549276) IF 74 13/05/2022 05/09/2022 9343.78
    75 13/05/2022 05/09/2022 6611
    76 13/05/2022 05/09/2022 8580
ಮುಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ತಲಾನ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಯ್ಯ ಕುಪ್ಪಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002012/IF/93393042893687780) IF 28 30/06/2022 05/09/2022 5532.88
    68 30/06/2022 05/09/2022 572
ಮುಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಮುಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜನಿ ದಿನೇಶ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002012/IF/93393042893719725) IF 30 30/06/2022 05/09/2022 5532.88
    66 30/06/2022 05/09/2022 572
ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಟ್ಟಳಿ ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (200 ಮೀ) (1527002012/LD/93393042892255760) LD 101 30/05/2022 07/12/2022 83814.76
    126 10/06/2022 07/12/2022 78355.75
Total (In Lakhs.) 2.17
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಮುಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಬೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲಾ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಾಯ್ಕರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002012/IF/93393042893230959) IF 20 25/11/2021 05/09/2022 660
    6 25/11/2021 05/09/2022 6025.38
ಮುಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಮೂಡಭಟ್ಕಳ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಸ್ಕರ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002012/IF/93393042893231021) IF 33 25/11/2021 05/09/2022 660
    7 25/11/2021 05/09/2022 6025.38
ಮುಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ತಲಾನ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮ ಶನಿಯಾರ ನಾಯ್ಕರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002012/IF/93393042893335734) IF 11 01/02/2022 05/09/2022 6043.38
    50 01/02/2022 05/09/2022 500
ಮುಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಮುಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದೇವಿ ಮಾಸ್ತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002012/IF/93393042893336510) IF 10 29/10/2021 05/09/2022 6025.38
    19 29/10/2021 05/09/2022 660
ಮುಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳಲಖಂಡ ಗ್ರಾಮದ ರೋಹಿನಾ ಸಾದಿಕ್ ಬುರಾನಾವಾಲೆ ಇವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002012/IF/93393042893432118) IF 38 01/02/2022 05/09/2022 6039.88
    39 01/02/2022 05/09/2022 500
ಮುಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಮುಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದೇವ ಶನಿಯಾರ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002012/IF/93393042893491782) IF 12 01/02/2022 05/09/2022 6039.88
    30 01/02/2022 05/09/2022 500
ಮುಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಮುಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002012/IF/93393042893605487) IF 40 01/02/2022 05/09/2022 500
    41 01/02/2022 05/09/2022 6039.88
ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಟ್ಟಳಿ ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (200 ಮೀ) (1527002012/LD/93393042892255760) LD 951 10/01/2022 05/09/2022 20800
    953 06/07/2021 05/09/2022 4058
Total (In Lakhs.) 0.71
Grand Total (In Lakhs.) 2.88
Report Completed
Excel View