Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : UTTARA KANNADA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹಾದಿಯಮ್ಮ ಲಚ್ಮಯ್ಯ ನಾಯ್ಕರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042892566108) IF 117 13/07/2022 05/09/2022 572
    18 13/07/2022 07/12/2022 5566.11
ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗೋವಿಂದ ನಾಯ್ಕರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042892566253) IF 131 13/07/2022 07/12/2022 500
    49 13/07/2022 07/12/2022 5811.86
ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಜಟ್ಟಮ್ಮ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ನಾಯ್ಕರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042892566275) IF 005 13/07/2022 07/12/2022 500
    128 13/07/2022 05/09/2022 572
    36 13/07/2022 07/12/2022 5047.93
ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸುಬ್ಬು ಮಾಸ್ತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042892568938) IF 127 13/07/2022 05/09/2022 500
    39 13/07/2022 07/12/2022 5811.86
ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಮ ಪಾರ್ವತಿ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ನಾಯ್ಕರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042892568941) IF 121 13/07/2022 05/09/2022 572
    32 13/07/2022 07/12/2022 5566.11
ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಹಾದಿಯಮ್ಮ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042892959908) IF 55 13/07/2022 05/09/2022 8762.67
    6205 07/08/2022 05/09/2022 2240
ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚೌಥನಿ ಹನುಮಂತ ಪಾಂಡು ನಾಯ್ಕ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042893670084) IF 123 13/07/2022 05/09/2022 572
    25 13/07/2022 07/12/2022 5566.11
ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚೌಥನಿ ಅಂಜಲಿನ್ ರುಜಾರ ಲೂಯಿಸ್ ರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042893721265) IF 122 13/07/2022 05/09/2022 572
    22 13/07/2022 07/12/2022 5566.11
ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚೌಥನಿ ಭಾಗಿರಥಿ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ ರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042893721299) IF 120 13/07/2022 05/09/2022 572
    33 13/07/2022 05/09/2022 5566.11
ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನಾಗರತ್ನ ಈಶ್ವರ ದೇವಡಿಗ ರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042893774169) IF 118 13/07/2022 07/12/2022 698
    45 13/07/2022 07/12/2022 5526.4294
ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಲಲಿತಾ ಶಂಕರ ಮೊಗೇರ ರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042893774181) IF 124 13/07/2022 05/09/2022 698
    29 13/07/2022 07/12/2022 5526.4294
ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚೌಥನಿ ಪಾರ್ವತಿ ಸಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042893774228) IF 125 13/07/2022 05/09/2022 698
    16 13/07/2022 07/12/2022 5526.4294
ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚೌಥನಿ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಜಟ್ಟ ನಾಯ್ಕ ರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042893774254) IF 119 13/07/2022 07/12/2022 698
    42 13/07/2022 07/12/2022 5526.4294
ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚೌಥನಿ ವೆಂಕ್ಟಮ್ಮ ಶನಿಯಾರ ನಾಯ್ಕ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042893780343) IF 004 13/07/2022 07/12/2022 500
    126 13/07/2022 05/09/2022 698
    20 13/07/2022 07/12/2022 5026.4294
ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಚೌಥನಿ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಜಟ್ಟ ನಾಯ್ಕ ರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042893780368) IF 130 13/07/2022 07/12/2022 698
    52 13/07/2022 07/12/2022 5526.4294
ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಚೌಥನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042893780470) IF 1484 13/07/2022 05/09/2022 698
    31 13/07/2022 07/12/2022 5526.4294
ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮೈನಾ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಮೊಗೇರ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042893795737) IF 129 13/07/2022 05/09/2022 698
    26 13/07/2022 07/12/2022 5526.4294
ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/LD/93393042892294142) LD 13 18/07/2022 05/09/2022 71333.9846
    9 13/07/2022 07/12/2022 47070.637
Total (In Lakhs.) 2.29
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸರ್ವೆ ನಂ 210ರಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/AV/93393042892256709) AV 01 07/12/2021 07/12/2022 147811.3206
    3 11/03/2022 07/12/2022 123843.5
    6 11/03/2022 07/12/2022 179178.2455
ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042892566097) IF 4593 12/03/2022 05/09/2022 572
    55 12/03/2022 05/09/2022 6141.13
ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಂಜಮ್ಮ ಗೋವಿಂದ ದೇವಡಿಗ ರವರಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042892566149) IF 4595 12/03/2022 05/09/2022 500
    46 12/03/2022 05/09/2022 6306.525
ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾದೇವಿ ಕೊರ್ಗ ದೇವಡಿಗರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042892566226) IF 36 12/03/2022 05/09/2022 6140.96
    4586 12/03/2022 05/09/2022 500
ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿದಾಸ ದೇವಡಿಗರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042892566247) IF 39 12/03/2022 05/09/2022 6141.96
    4591 12/03/2022 05/09/2022 500
ಮುಂಡಳ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಜಟ್ಟಮ್ಮ ಈರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042892566271) IF 03 12/03/2022 07/12/2022 6306.695
    4605 12/03/2022 07/12/2022 500
ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನಾರಾಯಣ ನಾಗಪ್ಪ ದೇವಡಿಗರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042892568948) IF 4580 12/03/2022 05/09/2022 500
    53 12/03/2022 05/09/2022 6141.13
ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಈರಯ್ಯ ತಿರ್ಕ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042892959547) IF 56 13/09/2021 05/09/2022 6702
ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಲಲಿತಾ ಗಣಪತಿ ದೇವಡಿಗ ಇವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042892959856) IF 61 12/03/2022 05/09/2022 7567.24
AJC ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗೌರಿ ನಾಗಪ್ಪಯ್ಯ ಆಚಾರಿರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042893448174) IF 34 12/03/2022 07/12/2022 6141.13
    4603 12/03/2022 07/12/2022 572
ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾಸ್ತಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042893614243) IF 42 12/03/2022 07/12/2022 6141.96
    4597 12/03/2022 07/12/2022 572
ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮೊಗೇರ ರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042893655089) IF 43 12/03/2022 05/09/2022 6141.13
    4579 12/03/2022 05/09/2022 572
ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸರಸ್ವತಿ ಮಂಜುನಾಥ ಮೊಗೇರ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042893670034) IF 43 12/03/2022 07/12/2022 6141.13
    4578 12/03/2022 07/12/2022 572
Total (In Lakhs.) 5.32
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಮೂಕಾಂಬಿ ಹನುಮಂತ ಮೊಗೇರ ಇವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042892603455) IF 08 12/03/2021 07/12/2022 5942.777
    1959 12/03/2021 07/12/2022 500
Total (In Lakhs.) 0.06
Expenditure on Material purchased in 2019-2020 but paid in 2022-2023
ಮಾಸ್ತಪ್ಪ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ನಾಯ್ಕದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002013/IF/93393042892277243) 186 27/09/2019 07/12/2022 3000
Total (In Lakhs.) 0.03
Total (In Lakhs.) 0.03
Grand Total (In Lakhs.) 7.7
Report Completed
Excel View