Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : UTTARA KANNADA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಂಜುನಾಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವರ ಮನೆ ತನಕ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/FP/93393042892196910) FP 116 21/06/2022 07/12/2022 34043.83
    117 28/06/2022 07/12/2022 21741.5
    118 12/07/2022 07/12/2022 5403.86
    245 28/06/2022 07/12/2022 3503.76
    246 21/06/2022 07/12/2022 10511.28
    247 12/07/2022 07/12/2022 3234.24
ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಹಿರೇಹಿತ್ಲು ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/IF/93393042892567027) IF 1106 02/07/2022 05/09/2022 572
    115 02/07/2022 05/09/2022 5845.68
ಸದಾನಂದ ಪ್ರಭಾಕರ ರಾಯಸ್ ಚಿತ್ರಾಪುರ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/IF/93393042893679538) IF 1109 23/08/2022 07/12/2022 572
    122 23/08/2022 07/12/2022 6126.93
ಮಾದೇವಿ ರಾಜೇಶ ನಾಯ್ಕ ಮಣ್ಣೊಂಡ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/IF/93393042893686329) IF 1111 07/10/2022 07/12/2022 572
    123 07/10/2022 07/12/2022 5678.112
ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಪಾರ್ವತಿ ಸುಬ್ರಾಯ ನಾಯ್ಕ ಮಣ್ಣೊಂಡ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/IF/93393042893706593) IF 1101 02/07/2022 05/09/2022 572
    111 02/07/2022 05/09/2022 5986.93
ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಸೋಮಯ್ಯ ಕುಪ್ಪ ದೇವಡಿಗ ಬೀರುಳ್ಳಿಮನೆ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/IF/93393042893706601) IF 1108 23/08/2022 05/09/2022 572
    121 23/08/2022 05/09/2022 6126.93
ಶ್ರಿಮತಿ ಗಣಪತಿ ಮೊಗೇರ ಇವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/IF/93393042893710662) IF 110 02/07/2022 05/09/2022 5986.93
    1105 02/07/2022 05/09/2022 572
ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ರಮೇಶ ಕರಿಯಪ್ಪ ದೇವಡಿಗ ಮೊಳಿನಮನೆ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/IF/93393042893712893) IF 1102 02/07/2022 05/09/2022 572
    113 02/07/2022 05/09/2022 6126.93
ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಜು ನಾಯ್ಕ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/IF/93393042893723968) IF 1101 02/07/2022 05/09/2022 572
    114 02/07/2022 05/09/2022 5988.18
ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ವೆಂಕಟೇಶ ಅನಂತ ನಾಯ್ಕ ಕೇಸುಮನೆ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/IF/93393042893723997) IF 1103 02/07/2022 05/09/2022 572
    112 02/07/2022 05/09/2022 5986.93
ನಾಗಪ್ಪ ಕುಳ್ಳ ನಾಯ್ಕ ಗುಡಿಹಿತ್ಲು ಇವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/IF/93393042893810942) IF 1105 23/08/2022 05/09/2022 572
    119 23/08/2022 05/09/2022 5883.365
ಸುಕ್ರಯ್ಯ ನಾಗಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಸಾಲೆಮನೆ ಇವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/IF/93393042893872676) IF 1107 23/08/2022 05/09/2022 572
    120 23/08/2022 05/09/2022 5845.68
ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ ಹುಲ್ಲುಕಿ ಶಾಲೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/LD/93393042892295316) LD 127 12/10/2022 07/12/2022 66264.9682
    310 12/10/2022 07/12/2022 13960
ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶಿರಾಲಿ ಶಾಲಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/RS/93393042892278629) RS 125 12/10/2022 07/12/2022 55698.34
    126 12/10/2022 07/12/2022 70529.5203
    401 12/10/2022 07/12/2022 16600
ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಳ್ವೆಕೋಡಿ ಶಾಲಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/RS/93393042892288261) RS 124 23/08/2022 07/12/2022 80739.39
    279 23/08/2022 07/12/2022 10000
Total (In Lakhs.) 4.64
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಣ್ಯ ಸ ನಂ 992ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೂರ್ ಟ್ರೆಂಚ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/DP/93393042892283206) DP 138 21/12/2021 21/06/2022 4900
ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಣ್ಯ ಸ ನಂ 680 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೂರ್ ಟ್ರೆಂಚ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/DP/93393042892284030) DP 48 08/09/2021 21/06/2022 4800
ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಮಂಜುನಾಥ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಹರ್ಕಲಿ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/IF/93393042892567037) IF 102 05/03/2022 05/09/2022 500
    60 05/03/2022 05/09/2022 6167.945
ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಮಾರುತಿ ಬಡಿಯಾ ನಾಯ್ಕ ಹಿರೇಹಿತ್ಲು ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/IF/93393042892569626) IF 1725 05/03/2022 05/09/2022 500
    58 05/03/2022 05/09/2022 5853.5
ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಮಾದೇವ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವಡಿಗ ರಾಮುಮನೆ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/IF/93393042892592436) IF 37 04/09/2021 21/06/2022 6126.93
ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಭದ್ರಯ್ಯ ವೆಂಕ್ಟಯ್ಯ ದೇವಡಿಗ ತಟ್ಟಿಹಕ್ಕಲ್ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/IF/93393042892619580) IF 44 23/02/2022 05/09/2022 572
    53 23/02/2022 05/09/2022 5988.18
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ ಅಳ್ವೆಕೋಡಿ ಇವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/IF/93393042892623114) IF 105 28/03/2022 05/09/2022 2574
    107 28/03/2022 05/09/2022 4917.09
    111 29/03/2022 05/09/2022 842.4
ಅನಂತ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/IF/93393042892758358) IF 109 28/03/2022 05/09/2022 5926.91
    110 29/03/2022 05/09/2022 842.4
    221 28/03/2022 05/09/2022 858
ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಶನಿಯಾರ ಮಂಜಯ್ಯ ದೇವಡಿಗ ಕೇಸುಮನೆ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/IF/93393042892845663) IF 1680 01/01/2022 05/09/2022 500
    52 23/02/2022 05/09/2022 6126.93
ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಮೋಹನ ಗೋವಿಂದ ಮೊಗೇರ ವೆಂಕಜ್ಜನಮನೆ ಅಳ್ವೆಕೋಡಿ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/IF/93393042892932698) IF 46 23/02/2022 21/06/2022 572
    56 23/02/2022 21/06/2022 5988.18
ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಲಂಬೋದರ ಮಂಜು ನಾಯ್ಕ ಬಡ್ಡುಕುಳಿ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/IF/93393042893089040) IF 156 02/01/2022 21/06/2022 500
    51 23/02/2022 21/06/2022 6126.93
ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ ದೇವಡಿಗ ಮಕ್ಕಿಗದ್ದೆ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/IF/93393042893108616) IF 108 28/03/2022 21/06/2022 915.2
    112 29/03/2022 21/06/2022 842.4
    128 28/03/2022 21/06/2022 4392.94
ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಭಾಸ್ಕರ ನಾಗಪ್ಪ ಮೊಗೇರ ಮೊಗೇರಕೇರಿ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/IF/93393042893377051) IF 46 23/02/2022 21/06/2022 572
    55 23/02/2022 21/06/2022 5988.18
ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ನಾಗರತ್ನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಾಯ್ಕ ಹಿರೇಹಿತ್ಲು ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/IF/93393042893377201) IF 1724 05/03/2022 21/06/2022 572
    59 05/03/2022 21/06/2022 5988.18
ನಾಗೇಶ ಕರಿಯಪ್ಪ ದೇವಡಿಗ ಮೊಳಿನಮನೆ ಇವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/IF/93393042893377580) IF 54 23/02/2022 21/06/2022 3865.835
ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಮೊಹಿದ್ದಿನ್ ಸಾಬ ಗುಡಿಹಿತ್ಲು ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/IF/93393042893379806) IF 101 05/03/2022 21/06/2022 572
    57 05/03/2022 21/06/2022 5988.18
ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದೇವಡಿಗ ಕೇಸುಮನೆ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/IF/93393042893490195) IF 1793 23/02/2022 21/06/2022 572
    50 23/02/2022 21/06/2022 6126.93
ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಗಿರೀಶ ಜಟ್ಟ ನಾಯ್ಕ ಮಾವಿನಹಿತ್ಲು ಮಣ್ಣೊಂಡ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/IF/93393042893603621) IF 106 28/03/2022 21/06/2022 572
    107 28/03/2022 21/06/2022 5988.18
ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಶಾಲಿನಿ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ ಮಣ್ಣೊಂಡ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/IF/93393042893657327) IF 107 28/03/2022 21/06/2022 572
    108 28/03/2022 21/06/2022 5988.18
ವೀಣಾ ರವಿ ದೇವಡಿಗ ತಟ್ಟಿಹಕ್ಕಲ್ ಇವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/IF/93393042893659556) IF 103 28/03/2022 21/06/2022 572
    106 28/03/2022 21/06/2022 5988.18
ಗುಡಿಹಿತ್ಲು ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಗುಡಿಹಿತ್ಲು ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/LD/93393042892229465) LD 962 25/03/2022 21/06/2022 26884
ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಳ್ವೆಕೋಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು (1527002014/RC/93393042892339716) RC 115 30/03/2022 21/06/2022 56257.4733
    139 30/03/2022 21/06/2022 34892
ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶಿರಾಲಿ ಶಾಲಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1527002014/RS/93393042892278629) RS 105 25/03/2022 21/06/2022 28067.31
    113 28/03/2022 21/06/2022 4212
    969 25/03/2022 21/06/2022 5900
Total (In Lakhs.) 2.83
Grand Total (In Lakhs.) 7.48
Report Completed
Excel View