Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Saturday, May 18, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : UTTARA KANNADA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Panchayat Samiti Level Works
ಬಾಣಸಗೇರಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1.25 ಹೆ. ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೇರು ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತರಣೆ  (1527003/DP/93393042892284484) DP 06 10/04/2022 08/12/2022 3200
    3 24/08/2022 08/12/2022 2000
ತತ್ವಣಗಿಯಿಂದ ಮಾವಿನಕೊಪ್ಪ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳ ನಾಟಿ (1527003/DP/93393042892317449) DP 324 28/06/2022 08/12/2022 56125
ಬಸವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಭಾಗ-1 (1527003/DP/93393042892317501) DP 26 01/06/2022 20/12/2022 26182.5
ಬಸವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಭಾಗ-2 (1527003/DP/93393042892317506) DP 27 01/06/2022 20/12/2022 21946
ನಂದಿಗದ್ದಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಭಾಗ-2 (1527003/DP/93393042892317510) DP 28 09/06/2022 20/12/2022 30419
ಜನಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ (1527003/DP/93393042892317512) DP 29 20/06/2022 20/12/2022 26182.5
Banasageri totagarike kshetradalli borewell marupoorana ghataka nirmanaa (1527003/DP/93393042892325519) DP 1 24/04/2022 08/12/2022 29749.811
creation of roadside mansoon plantation in vatanal haliyal road 22-23 (1527003/DP/93393042892330755) DP 10 14/10/2022 12/12/2022 13656
    5 24/08/2022 12/12/2022 170881.9956
RAISING OF MONSOON ROADSIDE PLANTATION IN GOLEHALI-MALAVADI ROAD 22-23 (1527003/DP/93393042892330757) DP 11 14/10/2022 12/12/2022 3060
    4 24/08/2022 12/12/2022 149689.9956
ಸೋಮನಿಂಗ ಬಾಬು ಶಿರೊಳಕರ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿಮಾಣ (1527003/IF/93393042893647160) IF 108 12/04/2022 20/12/2022 9959.35
Total (In Lakhs.) 5.43
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಹಜರತ ಬಿಲಾಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಗೇರು ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು (1527003/DP/93393042892295026) DP 322 01/09/2021 08/12/2022 28500
Raising Of Seedlings 8*12 sized pbs at Myanala Nursery During 2021-22 Part-1 (1527003/DP/93393042892306133) DP 01 10/02/2022 20/12/2022 40558.32
    02 10/02/2022 20/12/2022 34210
    03 10/02/2022 20/12/2022 88000
    04 10/02/2022 20/12/2022 2200
    05 10/02/2022 20/12/2022 1540
    11 10/02/2022 20/12/2022 20627.47
    13 10/02/2022 20/12/2022 15414
    15 10/02/2022 20/12/2022 78100
    484 01/11/2021 20/12/2022 42165.9
Raising Of Seedlings 8*12 sized pbs at Myanala Nursery During 2021-22 Part-2 (1527003/DP/93393042892306137) DP 06 10/02/2022 20/12/2022 40558.32
    07 10/02/2022 20/12/2022 34210
    08 10/02/2022 20/12/2022 88000
    09 10/02/2022 20/12/2022 2200
    10 10/02/2022 20/12/2022 1540
    12 10/02/2022 20/12/2022 20627.47
    14 10/02/2022 20/12/2022 15414
    16 10/02/2022 20/12/2022 78100
    483 01/11/2021 20/12/2022 42165.9
raising of 14x20 seedlings (n s koppa gp) during 2021-22 (1527003/DP/93393042892307980) DP 5 13/02/2022 12/12/2022 59628
    9 13/02/2022 12/12/2022 11705
raising of 14x20 seedlings (Kavalwada gp) during 2021-22 (1527003/DP/93393042892308459) DP 4 13/02/2022 12/12/2022 59628
    8 13/02/2022 12/12/2022 11705
ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಾಬಾಯಿ ಸೊಮಣ್ಣ ಜಾಧವ ಇವರ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ತಿರುಗಾಲುವೆ ನಿಮಾ೵ಣ (1527003/IC/93393042892268725) IC 361 14/02/2022 20/12/2022 4800
ಶದ್ರುದ್ದಿನ ಜಂಗ್ಲಿಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ ಸಾ| ಜೋಗನಕೋಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಗೇರು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1527003/IF/93393042892905873) IF 320 01/07/2021 08/12/2022 26660
ಜೋಗನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸುಭಾಸ ಪಾಟೀಲ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಗೇರು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1527003/IF/93393042893224446) IF 321 31/08/2021 08/12/2022 17780
ತತ್ವಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಸೋಮನಿಂಗ ಘಾಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಗೇರು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1527003/IF/93393042893229397) IF 323 02/09/2021 08/12/2022 26660
ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ವಟ್ಲೇಕರ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರಗುಂಡಿ ನಿಮಾ೵ಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1527003/IF/93393042893328688) IF 01 01/12/2021 20/12/2022 18149.89
ತಾಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವ ಻ಪ್ಪಾರಾವ ವಟ್ಲೇಕರ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರಗುಂಡಿ ನಿಮಾ೵ಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1527003/IF/93393042893329069) IF 351 01/12/2021 20/12/2022 18149.89
ಅಲ೵ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ನಾಮದೇವ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಚವ್ಹಾನ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿಮಾ೵ಣ (1527003/IF/93393042893336615) IF 04 14/01/2022 20/12/2022 18119.89
ಅರ್ಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರುಶರಾಮ ರಾಮು ಮರಾಠೆ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527003/IF/93393042893375096) IF 02 02/12/2021 20/12/2022 18119.89
ಆನಂದ ಬೆಲ್ಲು ಕಿಣಗೆಕರ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527003/IF/93393042893376440) IF 106 02/12/2021 20/12/2022 18119.89
ಶಂಕರ ದೇಮಣ್ಣಾ ಗೋಡಿಮನಿ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527003/IF/93393042893398377) IF 02 02/12/2021 20/12/2022 17429.89
ಬಸವಂತ ಕೋನೆರಿ ಹುಬ್ಬಳಕರ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527003/IF/93393042893559305) IF 03 30/12/2021 20/12/2022 18119.89
Total (In Lakhs.) 10.19
Grand Total (In Lakhs.) 15.62
Report Completed
Excel View