Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Saturday, May 18, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : UTTARA KANNADA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Panchayat Samiti Level Works
ಅಖೇತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಭಾಗ-1 (1527010/DP/93393042892317044) DP 22 15/06/2022 20/12/2022 40583
ಅಖೇತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಭಾಗ-2 (1527010/DP/93393042892317439) DP 23 15/06/2022 20/12/2022 40583
ರಂಗಾರೂಕ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ (1527010/DP/93393042892317443) DP 25 15/06/2022 20/12/2022 28722
ವರ್ಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ (1527010/DP/93393042892317451) DP 24 15/06/2022 20/12/2022 28722
ನಾಗೋಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಅಮರಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ರಾಮ ದೇಸಾಯಿ ರವರ ಸ.ನಂ.13 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042892812439) IF 465 01/04/2022 08/12/2022 8487
ನಾಗೋಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಕರನಜೋಯಿಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ ಸುಕ್ಠೋ ಗಾವಡಾ ರವರ ಸ.ನಂ.203 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042892812459) IF 452 01/04/2022 08/12/2022 8487
ನಾಗೋಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಚಾಪೋಲಿ(ಅ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾ ಮಹಾದೇವ ಕುಂಬಗಾಳಕರ ರವರ ಸ.ನಂ.2/1 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042892812494) IF 454 01/04/2022 08/12/2022 14248
ನಾಗೋಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಅಮರಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಮುರಳಿ ನಾಯ್ಕ ರವರ ಸ.ನಂ.1/2 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042892812521) IF 453 01/04/2022 08/12/2022 14248
ಜಗಲಬೇಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಗಲಬೇಟ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಮಸಣು ಬಿರ್ಜೆ ರವರ ಸ.ನಂ.34/3 ಅ ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಻ಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1527010/IF/93393042893040790) IF 455 01/04/2022 08/12/2022 15330
ಗಾಂಗೋಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಶ್ರೀ ದತ್ತಾ ವಿಠೋಬಾ ದೇಸಾಯಿ ರವರ ಸ.ನಂ.112/3 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡುವುದು. (1527010/IF/93393042893077597) IF 497 01/04/2022 08/12/2022 7600
ಕಾತೇಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಗೋಡಶೇತ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಪುರುಶೋತ್ತಮ ದೇಸಾಯಿ ರವರ ಸ.ನಂ.9 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893088087) IF 079 18/08/2022 08/12/2022 12590
ಗಾಂಗೋಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಶ್ರೀ ವಿಲಾಸ ವಿಠೋಬಾ ದೇಸಾಯಿ ರವರ ಸ.ನಂ.112/2 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893109435) IF 498 01/04/2022 08/12/2022 12400
ಜೋಯಿಡಾ ಗ್ರಾ.ಪ. ದ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ನಾಯ್ಕ ರವರ ಸ.ನಂ. 55+56+57+58+59+72+73+74+75+76 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿ (1527010/IF/93393042893331753) IF 076 21/07/2022 08/12/2022 12590
ಗಾಂಗೋಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಶ್ರೀ ಗಣಬಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿರಂಗತ ರವರ ಸ.ನಂ. 5/2 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893331942) IF 500 01/04/2022 08/12/2022 14400
ಜಗಲಬೇಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಪ್ನಾ ತುಕಾರಾಮ ಗವಸ ರವರ ಸ.ನಂ.19 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893339343) IF 456 01/04/2022 08/12/2022 13960
ಪ್ರಧಾನಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಸದಾನಂದ ಪಾಟೆಕರ ರವರ ಸ.ನಂ.47/3 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893339505) IF 457 01/04/2022 08/12/2022 7384
ಪ್ರಧಾನಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಶ್ರೀ ಕುಷ್ಟ ರಾಮಾ ಕುಶಲಕರ ರವರ ಸ.ನಂ.42/1, 53 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893339658) IF 460 01/04/2022 08/12/2022 7384
ಪ್ರಧಾನಿ ಗ್ರಾ.ಪಂದ ಶ್ರೀ ದತ್ತು ಚುಡೋ ವರ್ಕಟಕರ ರವರ ಸ.ನಂ 47/2 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.  (1527010/IF/93393042893346978) IF 458 01/04/2022 08/12/2022 7384
ಶಿಂಗರಗಾಂವ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಬಾ ಬಾಪು ಪಾಯಸವಾಡಕರ ರವರ ಸ.ನಂ.8/2 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893347210) IF 461 01/04/2022 08/12/2022 12590
ನಾಗೋಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಶಾಂಬಾ ಮಡಿವಾಳ ರವರ ಸ.ನಂ. 9/2 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893347314) IF 469 11/07/2022 08/12/2022 7384
ಪ್ರಧಾನಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಕೃಷ್ಣಾ ಸಡೇಕರ ರವರ ಸ.ನಂ.13 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893347454) IF 459 01/04/2022 08/12/2022 17522
ನಾಗೋಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಂದೂರಕರ ರವರ ಸ.ನಂ.19 ರಲ್ಲಿ ಗೇರು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893355817) IF 88 01/04/2022 08/12/2022 15800
ನಾಗೋಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾದು ಕಂದೂರಕರ ರವರ ಸ.ನಂ.7 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893355997) IF 472 05/04/2022 08/12/2022 9576
ಜೋಯಿಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಮಾಕಾಂತ ನಾಯ್ಕ ರವರ ಸ.ನಂ.98 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.  (1527010/IF/93393042893390727) IF 077 21/07/2022 08/12/2022 12042
ನಾಗೋಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಾ ವಿಠೋಬಾ ನಾಯ್ಕ ರವರ ಸ.ನಂ44/2 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.  (1527010/IF/93393042893426785) IF 474 09/08/2022 08/12/2022 12590
ಪ್ರಧಾನಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ವಿರ್ನೊಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗು ಚೌಧರಿ ರವರ ಸ.ನಂ.59/5 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893523254) IF 474 24/06/2022 08/12/2022 7384
ಪ್ರಧಾನಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ವಿರ್ನೊಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೋನಾಲಿ ಸುನೀಲ ಚೌಧರಿ ರವರ ಸ.ನಂ.59/3 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.  (1527010/IF/93393042893525099) IF 473 19/05/2022 08/12/2022 7384
ಅವೇಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಮಾವಳಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸದ್ದಾಂಹುಸೇನ ಮುಗುಟಸಾಬ ಚೌಧರಿ ರವರ ಸ.ನಂ.1 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893591950) IF 471 16/05/2022 08/12/2022 22454
ಗಾಂಗೋಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಚಾಪೋಲಿ(ಕಾ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾ ವಿಠೋಬಾ ನಾಯ್ಕ ರವರ ಸ.ನಂ.185/1 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893594461) IF 499 01/04/2022 08/12/2022 12000
ನಾಗೋಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಕರನಜೋಯಿಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾಹಾನಂದ ಬುದೋ ವೆಳಿಪ ರವರ ಸ.ನಂ.114 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893632890) IF 463 10/05/2022 08/12/2022 12590
ನಾಗೋಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಕರನಜೋಯಿಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ ವಳನೋ ಗಾವಡಾ ರವರ ಸ.ನಂ.191/1 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893633050) IF 464 01/04/2022 08/12/2022 12590
ಜೋಯಿಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾ ಮ್ಹಾಳು ಗಾವಡಾ ರವರ ಸ.ನಂ.70/2 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893863769) IF 98 21/07/2022 08/12/2022 13000
ಜೋಯಿಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ ಮಹಾಬಳೇಶ್ವರ ಬಾಂಗ್ಲೆ ರವರ ಸ.ನಂ.6/10, 8/7 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893864525) IF 086 21/07/2022 08/12/2022 12600
ಜೋಯಿಡಾ ಗ್ರಾ.ಪ ದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಿಕಾ ಕೃಷ್ಣಾ ದೇಸಾಯಿ ರವರ ಸ.ನಂ.63 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893864700) IF 100 20/09/2022 08/12/2022 17780
ಜೋಯಿಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ನಗರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ ಪರಶುರಾಮ ಗಾವಡಾ ರವರ ಸ.ನಂ.5/ಬ1ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893865331) IF 082 19/07/2022 08/12/2022 10940
ಅವೇಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಮಾವಳಂಗಿ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮರಾವ ಸರ್ಜಪ್ಪ ಥೊರವತ್ತ ರವರ ಸ.ನಂ.4ಬ ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893869000) IF 99 22/06/2022 08/12/2022 15320
ಗಾಂಗೋಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಚಾಪೋಲಿ(ಕಾ) ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಲೀಲಾ ನಾಯ್ಕ ರವರ ಸ.ನಂ.41/1, 37/1 ಬ ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893877550) IF 083 19/07/2022 08/12/2022 13960
ಗಾಂಗೋಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಚಾಪೋಲಿ(ಕಾ) ಶ್ರೀ ಬಾಬ್ಯಾ ವಳಣೋ ವೆಳಿಪ ರವರ ಸ.ನಂ.93/2 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893877797) IF 91 10/08/2022 08/12/2022 9840
ಗಾಂಗೋಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಗಾಂಗೋಡಾ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಸುಕ್ಟೋ ವೆಳಿಪ ರವರ ಸ.ನಂ.12 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893879408) IF 078 21/07/2022 08/12/2022 13000
ಗಾಂಗೋಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಗಾಂಗೋಡಾ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯ್ಕ ರವರ ಸ.ನಂ.7 ರಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ತೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893879515) IF 085 22/07/2022 08/12/2022 15000
ಜಗಲಬೇಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ದುರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಧೊಂಡಿಬಾ ಗೋಪಾಳ ತಾಂಬೆ ರವರ ಸ.ನಂ.16/4 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893879842) IF 466 29/06/2022 08/12/2022 19440
ಜೋಯಿಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಹುಡಸಾ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಗೋವಿಂದ ದೇಸಾಯಿ ರವರ ಸ.ನಂ. 93 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893883007) IF 087 21/07/2022 08/12/2022 10000
ಗಾಂಗೋಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಚಾಪೋಲಿ(ಕಾ) ಗ್ರಾ.ದ ಶ್ರೀಮತಿ ಆನಂದಿ ವಿಠೋಬಾ ಮಿರಾಶಿ ರವರ ಸ.ನಂ.8 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893891559) IF 080 15/07/2022 08/12/2022 15000
ಗಾಂಗೋಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಗಾಂಗೋಡಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಸತ್ಯಭಾಮಾ ವಿಠ್ಠಲ ಮಿರಾಶಿ ರವರ ಸ.ನಂ. 95/3+4 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893891645) IF 081 18/07/2022 08/12/2022 12580
ಗಾಂಗೋಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಗಾಂಗೋಡಾ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಳೇಶ್ವರ ಅ. ದೇಸಾಯಿ ರವರ ಸ.ನಂ.115/3 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893891786) IF 89 10/08/2022 08/12/2022 15320
ಪ್ರಧಾನಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಗವೇಗಾಳಿ ಶ್ರೀ ರಮಾಕಾಂತ ಉತ್ತಮ ಬಾಳಯೇಕರ ರವರ ಸ.ನಂ.117/1 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893894942) IF 467 11/07/2022 08/12/2022 15878
ಪ್ರಧಾನಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ವಿರನೋಲಿ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಕೃಷ್ಣಾ ದೇಸಾಯಿ ರವರ ಸ.ನಂ.22/1 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893895074) IF 468 11/07/2022 08/12/2022 15878
ಶೀಂಗರಗಾಂವ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಶೀಂಗರಗಾಂವ ಶ್ರೀ ಧಿರಜ ಅನಂತ ದೇಸಾಯಿ ರವರ ಸ.ನಂ.12 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893896838) IF 470 11/07/2022 08/12/2022 15878
ಕಾತೇಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಗೋಡಶೇತ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಭಿಕು ದೇಸಾಯಿ ರವರ ಸ.ನಂ.16 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893898800) IF 084 18/07/2022 08/12/2022 12316
ಶಿಂಗರಗಾಂವ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಮಾಲಂಬಾ ಶ್ರೀ ವಿಲಾಸ ತುಕಾರಾಮ ಕಸರ್ಲೆಕರ ರವರ ಸ.ನಂ.35/2 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893915218) IF 073 12/08/2022 08/12/2022 15878
ಶಿಂಗರಗಾಂವ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಮಾಲಂಬಾ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಓಮಣ್ಣಾ ಕಾಳಸೇಕರ ರವರ ಸ.ನಂ.30 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893915477) IF 072 12/08/2022 08/12/2022 13960
ಜಗಲಬೇಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ತಿಂಬೋಲಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭೈರು ಜಾಂಬೋಟಕರ ರವರ ಸ.ನಂ.30 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893915657) IF 071 12/08/2022 08/12/2022 19440
ನಾಗೋಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನಾಗೋಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಘಣಶ್ಯಾಮ ಶ್ಯಾಬಾ ವೆಳಿಪ ರವರ ಸ.ನಂ.83/2 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893916915) IF 064 09/08/2022 08/12/2022 15330
ನಾಗೋಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಸಾಂಗವೆ ಶ್ರೀ ರಾಜಾ ಚುಡಗೋ ಗಾವಡಾ ರವರ ಸ.ನಂ.30ಅ/3 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893917120) IF 069 09/08/2022 08/12/2022 12864
ನಾಗೋಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಸಾಂಗವೆ ಶ್ರೀ ವಿಲಾಸ ಚುಡಗೋ ಗಾವಡಾ ರವರ ಸ.ನಂ.30/ಅ5 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893919314) IF 070 09/08/2022 08/12/2022 12864
ಕಾತೇಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಕಾಳಸಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜಾನು ರಾಮ ಕಾಣಕೋಣಕರ ರವರ ಸ.ನಂ.31 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893922692) IF 96 20/09/2022 08/12/2022 13960
ಕಾತೇಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಕಾಳಸಾಯಿ ಶ್ರೀ ಸಂಜು ಅರ್ಜುನ ಖೋಲಕರ ರವರ ಸ.ನಂ.123 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893922809) IF 97 20/09/2022 08/12/2022 11000
ಅವೇಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಅವೇಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮನ ಬಾಬು ದಳವಿ ರವರ ಸ.ನಂ.6 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.  (1527010/IF/93393042893926578) IF 065 09/08/2022 08/12/2022 30400
ಪ್ರಧಾನಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ವಿರನೋಲಿ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ಕೃಷ್ಣಾ ದೇಸಾಯಿ ರವರ ಸ.ನಂ.21 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893928074) IF 075 08/09/2022 08/12/2022 15878
ಪ್ರಧಾನಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಗವೇಗಾಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ಬಸಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ ರವರ.ಸ.ನಂ.100/2 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893928272) IF 065 09/08/2022 08/12/2022 15878
ಜೋಯಿಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಜೋಯಿಡಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಜಲಿನ ಮಿಂಗೆಲ್ ಮಂಥೆರೋ ರವರ ಸ.ನಂ.121/1 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893962127) IF 92 20/09/2022 08/12/2022 13960
ಗಾಂಗೋಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಚಾಪೋಲಿ(ಕಾ) ಶ್ರೀ ಆತ್ಮಾರಾಮ ಫೋಂಡು ಮಿರಾಶಿ ರವರ ಸ.ನಂ.110 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893962251) IF 90 20/09/2022 08/12/2022 11000
ಪ್ರಧಾನಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಗವೇಗಾಳಿ ಶ್ರೀ ಮೋಹಿನಿ ವಿಠೋಬಾ ಗಾವಡಾ ರವರ ಸ.ನಂ.61/3, 116 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893975607) IF 067 09/08/2022 08/12/2022 13960
ಜಗಲಬೇಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ದುರ್ಗಿ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ ಹರಿಭಾವು ದೇಸಾಯಿ ರವರ ಸ.ನಂ.3/2 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893975838) IF 068 09/08/2022 08/12/2022 19440
ಕಾತೇಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಡೇರಿಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಚುಡಗೋ ಡೆರೆಕರ ರವರ ಸ.ನಂ.30 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893978909) IF 94 20/09/2022 08/12/2022 12800
ಕಾತೇಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಕಿರವತ್ತ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿದಾಸ ಉಪಾಸೋ ಮಿರಾಶಿ ರವರ ಸ.ನಂ.136/1 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527010/IF/93393042893980561) IF 93 20/09/2022 08/12/2022 7600
ಪ್ರಧಾನಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಫಣಸೋಲಿ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಅನಂತ ಶಿರವಲಕರ ರವರ ಸ.ನಂ.5*4 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.  (1527010/IF/93393042894002577) IF 074 08/09/2022 08/12/2022 15878
Total (In Lakhs.) 9.83
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ರಾಮನಗರದ ನೀಳು ಸೋಲಯೇಕರರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಚ್ ನಿಮಾ೵ಣ (1527010/IC/93393042892268407) IC 414 10/01/2022 20/12/2022 3000
ರಾಮನಗರದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಕುಣಗಿಣಕರರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ನಿಮಾ೵ಣ (1527010/IC/93393042892268409) IC 413 10/01/2022 20/12/2022 2500
ಬೋರೆಗಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಮಹಾದೇವ ಗಾವಡಾ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ಕಾಲುವೆ ನಿಮಾ೵ಣ (1527010/IC/93393042892268994) IC 409 02/02/2022 20/12/2022 3000
ಅಸು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೋರೆಗಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಿ ರತ್ನೋ ಮೇರವಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1527010/IC/93393042892270032) IC 426 02/03/2022 20/12/2022 2500
ಜಗಲಬೇಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂಣ೵ ವಿಠೋಬಾ ದೇಸಾಯಿರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳುಗೊಬ್ಬರ ಗುಂಡಿ ನಿಮಾ೵ಣ  (1527010/IF/93393042893619161) IF 403 29/12/2021 20/12/2022 19320.0176
ಜಗಲಬೇಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ ಹರಿಬಾವು ದೇಸಾಯಿರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಗೊಬ್ಬರ ಗುಂಡಿ ನಿಮಾ೵ಣ (1527010/IF/93393042893619671) IF 405 29/12/2021 20/12/2022 19320.0176
ಜಗಲಬೇಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಹರಿಬಾವು ದೇಸಾಯಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಗೊಬ್ಬರ ಗುಂಡಿ ನಿಮಾ೵ಣ (1527010/IF/93393042893619776) IF 402 28/12/2021 20/12/2022 19320.0176
ಜಗಲಬೇಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವಾತಿ ಸತೀಶ ಕುಂಬಾರ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಗುಂಡಿ ನಿಮಾ೵ಣ (1527010/IF/93393042893619864) IF 407 30/12/2021 20/12/2022 19320.0176
ಜಗಲಬೇಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಸುರೇಶ ಶಿರೋಡ್ಕರರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಗುಂಡಿ ನಿಮಾ೵ಣ (1527010/IF/93393042893619900) IF 404 28/12/2021 20/12/2022 19320.0176
ಅಸು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಾಮರಾ ಗ್ರಾಮದ ದತ್ತಾ ರಾಘೋಬಾ ಗಾವಡೆ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿಮಾ೵ಣ (1527010/IF/93393042893629081) IF 412 02/01/2022 20/12/2022 19320.0176
ಅಸು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಾಮರಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಶುರಾಮ ನಾಮದೇವ ಗಾವಡಾಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿಮಾ೵ಣ (1527010/IF/93393042893629132) IF 411 02/01/2022 20/12/2022 19320.0176
ಜಗಲಬೇಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನಾವೇಲಕರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಗೊಬ್ಬರ ಗುಂಡಿ ನಿಮಾ೵ಣ (1527010/IF/93393042893629184) IF 408 30/12/2021 20/12/2022 19320.0176
ಜಗಲಬೇಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದ ದುಗಿ೵ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನೇತಾಜಿ ಕಾ ಪಾಟೀಲ, ಸ.ನಂ.4/1 ರಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿಮಾ೵ಣ (1527010/IF/93393042893629360) IF 406 30/12/2021 20/12/2022 19320.0176
ಅಸು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಾಮರಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಸೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗಾವಡಾ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿಮಾ೵ಣ (1527010/IF/93393042893642068) IF 410 08/01/2022 20/12/2022 19320.0176
ಅಸು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಸು ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ಕ ಕುಂಬಾರ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿಮಾ೵ಣ (1527010/IF/93393042893658284) IF 415 18/01/2022 20/12/2022 19320.0176
Total (In Lakhs.) 2.24
Grand Total (In Lakhs.) 12.06
Report Completed
Excel View