Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Saturday, May 18, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : UTTARA KANNADA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Panchayat Samiti Level Works
ನಂದೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಗೋಡ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ (1527011/DP/93393042892306712) DP 01 01/04/2022 12/12/2022 19820
    02 05/04/2022 12/12/2022 146518
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಲಯದ ಯರಕನಬೈಲ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ 10000 ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು. (1527011/DP/93393042892312859) DP 174 18/08/2022 12/12/2022 83000
    474 14/04/2022 12/12/2022 32483.7006
Raising of 8X12 size PBS under Mgnrega  (1527011/DP/93393042892313094) DP 475 14/04/2022 12/12/2022 32483.7006
Raising of 6X9 size PBS Under Mgnrega (1527011/DP/93393042892313099) DP 166 18/08/2022 12/12/2022 66563
    476 14/04/2022 12/12/2022 29491.5
ನಂದೊಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಗೋಡ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಚಂದಗುಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರಗೆ 3ಕಿ ಮಿ ಒಂದು ಬದಿ ಮುಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಬ (1527011/DP/93393042892329555) DP 161 01/08/2022 12/12/2022 50283
    162 01/08/2022 12/12/2022 63459
ಶಿಡೆಗಾಳಿ XXXII-4 ರಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1527011/DP/93393042892336250) DP 13 25/08/2022 12/12/2022 62242.09
    14 01/10/2022 12/12/2022 42011.76
ಮದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ತೆರೆಝಾ ರುಜಾಯ ಸಿದ್ದಿ ಸ ನಂ 199/5 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಹೊಸತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527011/IF/93393042893046885) IF 4765 05/04/2022 08/12/2022 13000
ಹುಟಕಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಗಾಂವ್ಕರ ಸ.ನಂ 11/1 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಹೊಸತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1527011/IF/93393042893190273) IF 1269 05/04/2022 08/12/2022 9020
ಮದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿಠ್ಠ ಲ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮಿರಾಶಿ ಸ ನಂ 65/2 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಹೊಸತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527011/IF/93393042893240934) IF 4241 05/04/2022 08/12/2022 17520
ಬಳಗಾರ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ ಸ.ನಂ 90/2 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಹೊಸತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1527011/IF/93393042893466896) IF 17 02/07/2022 08/12/2022 17520
ಮದನುರು ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲವ್ವ ವಡ್ಡರ್ ಸ ನಂ 8/2 ರಲ್ಲಿ ಗೇರು ಹೊಸ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527011/IF/93393042893499067) IF 2710 05/04/2022 08/12/2022 3000
    4242 05/04/2022 08/12/2022 17680
ಕವಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಭಟ್ಟ ಸ ನಂ 7/3,3/6,4/1,5/1 ರಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹೊಸತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527011/IF/93393042893613023) IF 4779 15/04/2022 08/12/2022 5080
ಕವಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ರಾಯ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ಟ ಸ ನಂ 6/7,13/ಅ1 ರಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹೊಸತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527011/IF/93393042893613062) IF 4778 15/04/2022 08/12/2022 5936
ಕಂಪ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಸ್ಕರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಇವರ ಎರೆಹುಳುತೊಟ್ಟಿ ನಿಮಾಣ (1527011/IF/93393042893639736) IF 100 10/04/2022 20/12/2022 20970
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಾಬಲ ಹುದಾರ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿಮಾಣ (1527011/IF/93393042893651110) IF 1 10/04/2022 20/12/2022 20970
ದಿನ್ನು ಯಲ್ಲು ಮರಾಠಿ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿಮಾಣ (1527011/IF/93393042893651222) IF 2 10/04/2022 20/12/2022 20970
ಹಸ್ತಕಾರಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ಸ ನಂ 7/2 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಹೊಸತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527011/IF/93393042893693840) IF 2694 15/04/2022 08/12/2022 3000
    4780 15/04/2022 08/12/2022 12320
ಶಿಸ್ತುಮುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ಟ ಸ.ನಂ 47/ಅ1 ರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1527011/IF/93393042893702496) IF 363 15/04/2022 08/12/2022 50000
ಯಡಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಣಪತಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ಸ ನಂ 12/1 ರಲ್ಲಿ ಡ್ರೆನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527011/IF/93393042893706061) IF 22739 05/04/2022 08/12/2022 46768
ಕಂಪ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಸ ನಂ 27 ರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1527011/IF/93393042893720525) IF 132 05/04/2022 08/12/2022 19414
Total (In Lakhs.) 9.12
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಖಂಡ್ರನಕೊಪ್ಪ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗಾಂವ್ಕರ ಸ.ನಂ 67/2 ರಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527011/IF/93393042893264495) IF 51 01/09/2021 20/12/2022 20960
ಖಂಡ್ರನಕೊಪ್ಪ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಶಂಕರ ಗಾಂವ್ಕರ ಸ.ನಂ 67/3 ರಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527011/IF/93393042893264591) IF 52 01/09/2021 20/12/2022 20960
ಇಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ರಾಯ ಶಿವರಾಮ ಭಟ್ಟ ಇವರ ಎರೆಹುಳತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527011/IF/93393042893540124) IF 1 03/12/2021 20/12/2022 21000
Total (In Lakhs.) 0.63
Grand Total (In Lakhs.) 9.74
Report Completed
Excel View