Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ನಲ್ಲಪರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (NRLM WORK SHED) ಸಂಜೀವಿನಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/AV/93393042892230066) AV 189 23/12/2021 24/05/2022 75356
    190 23/12/2021 24/05/2022 90960
    191 23/12/2021 24/05/2022 63330
    192 23/12/2021 24/05/2022 72440
    193 14/02/2022 24/05/2022 57571.4
ಚನ್ನರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಿನೇಯ ದೇವಾಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆಂಜಿನೇಯ ಮನೆವರೆಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/FP/93393042892242829) FP 157 17/09/2021 24/05/2022 63147
    158 17/09/2021 24/05/2022 42544.5
ಚನ್ನರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದ್ದದಾಸಪ್ಪ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮೆಸನರಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/FP/93393042892242872) FP 155 17/09/2021 24/05/2022 37664.43
ಚನ್ನರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೂ ಮೆಸನರಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/FP/93393042892245028) FP 181 17/09/2021 24/05/2022 67352
ಮೊಟಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ವೆಂಕಟಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ರಜಕಾಲುಉವೆಗೆ ಮೆಸನರಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗ (1528001029/FP/93393042892248642) FP 7 23/12/2021 24/05/2022 88160
    8 23/12/2021 24/05/2022 87590
ಚನ್ನರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿವರೆಗೂ ಡ್ರೈನೆಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/FP/93393042892254632) FP 078 14/02/2022 24/05/2022 80397.5
ನಲ್ಲಪರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಪೆದ್ದೋಡು ಮನೆವರೆಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/FP/93393042892254658) FP 083 14/02/2022 24/05/2022 53994.5
ಚನ್ನರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಂಡಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಕಾರಿ (1528001029/FP/93393042892256398) FP 082 14/02/2022 24/05/2022 54256.8
ಚನ್ನರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಂಡಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/FP/93393042892256419) FP 80 14/02/2022 24/05/2022 41814
ಚನ್ನರಾಯನಪಲ್ಲಿ ರಾಮಾಂಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಡ್ರೈವರ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಮೆಸನರಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/FP/93393042892256544) FP 087 14/02/2022 24/05/2022 34651.5
ಚನ್ನರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರ್ರಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/FP/93393042892258430) FP 169 14/02/2022 24/05/2022 61776.3
ನಲ್ಲಪರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಲಮಾರಪಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೇಷನರಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/FP/93393042892264947) FP 137 14/02/2022 24/05/2022 54524
ಚನ್ನರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಲ್ಲ ನಾರಾಯಯಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನು ಹತ್ತಿರ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/IC/93393042892245848) IC 170 14/02/2022 24/05/2022 64867.5
ಚನ್ನರಾಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಾಥ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/IC/93393042892248263) IC 1 23/12/2021 24/05/2022 73850
    2 23/12/2021 24/05/2022 54460
ಚನ್ನರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಶ್ವಾಮಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/IC/93393042892249982) IC 6 23/12/2021 24/05/2022 43750
ಚನ್ನರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾತಕುಂಟೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/IC/93393042892253139) IC 176 14/02/2022 24/05/2022 28125.4
ಮಲಕಚೆರವುಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸ.ನ.3ರಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗ಻ರಿ (1528001029/IC/93393042892253150) IC 076 14/02/2022 24/05/2022 49286
ಚನ್ನರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಹಮತ್ತುಲ್ಲಾ ಸಾಬ್ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/IC/93393042892253393) IC 132 14/02/2022 24/05/2022 89500
ಚನ್ನರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/IC/93393042892254041) IC 70 14/02/2022 24/05/2022 82858
ನಲ್ಲಪರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/IC/93393042892254049) IC 77 14/02/2022 24/05/2022 21000
ಮೊಟಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬನ್ನಗಾರಿ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/IC/93393042892254069) IC 171 14/02/2022 24/05/2022 88760
    172 14/02/2022 24/05/2022 26960
ಚನ್ನರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/IC/93393042892254076) IC 134 14/02/2022 24/05/2022 89982.4
ಚನ್ನರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಟ ರಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/IC/93393042892254080) IC 067 14/02/2022 24/05/2022 28628
ನಲ್ಲಪರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/IC/93393042892255635) IC 068 14/02/2022 24/05/2022 78420
ಚನ್ನರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/IC/93393042892255691) IC 194 14/02/2022 24/05/2022 73343.4
M ಚರ್ಲೋಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/IC/93393042892255725) IC 133 14/02/2022 24/05/2022 93374.12
    136 14/02/2022 24/05/2022 61158.78
ಜಿಲಾಜಿರ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಆದೆಮ್ಮ ಕೋಂ ಚನ್ನರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಗಾರಿ (1528001029/IC/93393042892256822) IC 069 14/02/2022 24/05/2022 82224
ಚನ್ನರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಡ್ರೈವರ್ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/IC/93393042892256845) IC 081 14/02/2022 24/05/2022 49270
ನಲ್ಲಪರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನ.206 ಗಂಗುಲಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕದಿರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗ಻ರಿ (1528001029/IC/93393042892256869) IC 173 14/02/2022 24/05/2022 67768.8
ಚನ್ನರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರವಿಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/IC/93393042892256905) IC 065 14/02/2022 24/05/2022 77761
ಎಂ ಚರ್ಲೋಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಾಗಾರಿ (1528001029/IC/93393042892257834) IC 085 14/02/2022 24/05/2022 91700
ಎಂ ಚರ್ಲೋಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಕದಿರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/IC/93393042892258887) IC 174 14/02/2022 24/05/2022 79474
ನಲ್ಲಪರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಕೆ.ತಿಪ್ಪನ್ನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/IC/93393042892259971) IC 071 14/02/2022 24/05/2022 47710
ನಲ್ಲಪರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ P ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/IC/93393042892259980) IC 079 14/02/2022 24/05/2022 28696
ನಲ್ಲಪರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ P ಆದಿನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/IC/93393042892259986) IC 75 14/02/2022 24/05/2022 28560
ಚನ್ನರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯರಾಮ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಶ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/IC/93393042892261218) IC 072 14/02/2022 24/05/2022 86510
ನಲ್ಲಪರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/IC/93393042892261487) IC 073 14/02/2022 24/05/2022 25652.8
ಕಾಪುಚಿನ್ನೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ದನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001029/IF/93393042892541562) IF 4020 15/02/2022 24/05/2022 21502.5
M ಚರ್ಲೋಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಪೌಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/LD/93393042892251407) LD 135 14/02/2022 24/05/2022 75305
    138 14/02/2022 24/05/2022 63732
ಚನ್ನರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ 166 ಖರಾಬಿನಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಣಿ ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001029/LD/93393042892276146) LD 066 14/02/2022 24/05/2022 81441
ಚನ್ನರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನ.186ರ ಖರಾಬಿನಲ್ಲಿ ಓಕ್ಕಣಿ ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001029/LD/93393042892276285) LD 064 14/02/2022 24/05/2022 82387.65
ಚನ್ನರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಡಪ್ಪಗಾರಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಓಣಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/RC/93393042892283476) RC 3 23/12/2021 24/05/2022 61622
    4 23/12/2021 24/05/2022 51990
ನಲ್ಲಪರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಅಕ್ಕಮ್ಮಗಾರಿ ಗುಡ್ಡೆಯವರಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/RC/93393042892284700) RC 10 23/12/2021 24/05/2022 51620
    9 23/12/2021 24/05/2022 52650
ಚನ್ನರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ವಾಟರ್ ಪೂಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/WC/93393042892318891) WC 5 23/12/2021 24/05/2022 88750
ನಲ್ಲಪರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪೂಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/WC/93393042892339350) WC 175 14/02/2022 24/05/2022 31350
M ಚರ್ಲೋಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪೂಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001029/WC/93393042892345413) WC 195 14/02/2022 24/05/2022 81590
ಚನ್ನರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರಿನ ಪಕ್ಕದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೇತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001029/WH/93393042892230294) WH 11 23/12/2021 24/05/2022 25670
Total (In Lakhs.) 36.11
Grand Total (In Lakhs.) 36.11
Report Completed
Excel View