Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಸದ್ದಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಯ್ಯನ ಕುಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001030/IC/93393042892238014) IC 0069 14/02/2022 16/06/2022 82500
ಕುರುವುದಿನ್ನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನಗಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001030/IC/93393042892253461) IC 28 23/12/2021 16/06/2022 45560
ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಗ್ಯಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಚಂರಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001030/IC/93393042892267976) IC 003 10/02/2022 16/06/2022 81347.16
    04 10/02/2022 16/06/2022 36964
ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಕುರುವುದಿನ್ನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ (1528001030/LD/93393042892209543) LD 0022 10/02/2022 16/06/2022 19800
Papannakuntethanda gramada narayanayaka jaminidha babenayak jamininavarige Road work (1528001030/RC/93393042892273451) RC 30 23/12/2021 16/06/2022 54960
ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನರಾಯನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಾತಕೋಟಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆವಿಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001030/RC/93393042892276092) RC 06 23/12/2021 16/06/2022 107890
    18 23/12/2021 16/06/2022 69400
ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಾತಕೋಟಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001030/RC/93393042892276093) RC 03 21/12/2021 16/06/2022 106572
    2 23/12/2021 16/06/2022 61770
ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001030/WC/93393042892248212) WC 0018 10/02/2022 16/06/2022 84005
ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಕ್ಕಲಕುಂಟೆ ಕೆರೆಗೆ ರಿವಿಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001030/WC/93393042892252440) WC 0021 10/02/2022 16/06/2022 24560
ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಕೆ ವಿ ಸುಧಾರಕ ಜಮೀನಿನಿಂದ ನಾಗಿರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001030/WC/93393042892257043) WC 0020 10/02/2022 16/06/2022 20703
ಸದ್ದಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ವಾಟರ್ ಪೂಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001030/WC/93393042892324082) WC 0058 15/02/2022 16/06/2022 49560
    36 23/12/2021 16/06/2022 78442.01
ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೈದರಾಲೀ ಜಮೀನಿನಿಂದ ವೆಂಕಟ್ರಾಮಯ್ಯಶೆಟ್ಟಿ ಜಮೀನುವರೆವಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001030/WC/93393042892341963) WC 0017 14/02/2022 16/06/2022 87568
ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜಮೀನಿಂದ ಸುಭಾನ್ ಸಾಬ್ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001030/WC/93393042892341966) WC 0015 10/02/2022 16/06/2022 91175
ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಹಮತ್ತಲ್ಲಾ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಬಾಬಾಜಾನ್ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001030/WC/93393042892341968) WC 0017 10/02/2022 16/06/2022 82420
ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬನ್ನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಚಿಲಕಮುಕ್ಕನರ ಸಿಂಹಪ್ಪಜಮೀನುವರೆವಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೇಂಟ (1528001030/WC/93393042892341970) WC 007 10/02/2022 16/06/2022 88005
ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆ ಹತ್ತಿರ ರಿವಿಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001030/WC/93393042892341976) WC 38 23/12/2021 16/06/2022 107161.5
ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪಿರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001030/WC/93393042892344474) WC 0013 10/02/2022 16/06/2022 94979
    0014 10/02/2022 16/06/2022 19020
ಸದ್ದಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001030/WC/93393042892344475) WC 31 23/12/2021 16/06/2022 59938
ಅಂಜನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟೆ ಹತ್ತಿರ ವಾಟರ್ ಪೂಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001030/WC/93393042892344483) WC 20 23/12/2021 16/06/2022 126673.1173
ಕೊಯ್ಯಗುಟ್ಟತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಳಿ ನಾರಾಯಣರವರ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001030/WC/93393042892344487) WC 006 10/02/2022 16/06/2022 70570
ಲಕ್ಷ್ಣಣ್ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪಕೀರ್ ನಾಯ್ಕ ಜಮೀನಿಂದ ಸದ್ದುಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯವರೆವಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001030/WC/93393042892344489) WC 008 10/02/2022 16/06/2022 95100
    009 10/02/2022 16/06/2022 21020
ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಪ್ಪಯ್ಯ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001030/WC/93393042892344846) WC 39 23/12/2021 16/06/2022 63132.8
ಐವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001030/WC/93393042892352054) WC 16 23/12/2021 16/06/2022 80686
ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಲಕಚೇರುವುಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001030/WC/93393042892359569) WC 23 23/12/2021 16/06/2022 124460
ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಾರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001030/WC/93393042892363108) WC 0015 14/02/2022 16/06/2022 92640
ಐವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಟರ್ ಪೋಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001030/WC/93393042892382517) WC 26 23/12/2021 16/06/2022 99550
ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟಕಿಂದ ಜಮೀನಿನಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನುವರೆವಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001030/WC/93393042892383249) WC 0016 10/02/2022 16/06/2022 94345
ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಾಸ್ಟಲ್ ಹತ್ತಿರ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001030/WC/93393042892383251) WC 005 10/02/2022 16/06/2022 54720
ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಭೂಷ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಸುಭಾನ್ ಸಾಬಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರದವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕ (1528001030/WC/93393042892394078) WC 0010 10/02/2022 16/06/2022 91930
    0011 10/02/2022 16/06/2022 92760
ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಕ್ಕಳಕುಂಟೆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗೆ ರಿವೀಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001030/WC/93393042892397960) WC 0036 14/02/2022 16/06/2022 96050
ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೀನಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಜಕ್ಕಲ ಕುಂಟೆ ಕೆರಯವಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001030/WC/93393042892398403) WC 0014 14/02/2022 16/06/2022 88620
ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001030/WC/93393042892398860) WC 00147 14/02/2022 16/06/2022 93000
ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿಮಲಮ್ಮ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001030/WC/93393042892411306) WC 01 10/02/2022 16/06/2022 119236
ಜೋಡಿರೊದ್ದಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಿವೀಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001030/WC/93393042892440871) WC 004 10/02/2022 16/06/2022 63491
Total (In Lakhs.) 31.22
Grand Total (In Lakhs.) 31.22
Report Completed
Excel View