Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ತುಂಗಟೇದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/AV/93393042892296383) AV 35 10/10/2022 16/12/2022 24378
    36 10/10/2022 16/12/2022 1782
ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ ವೆಂಕಟರವಣ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಸ್ಮೀತ್ ಬೀ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/FP/93393042892263880) FP 23 10/10/2022 16/12/2022 44332
ಗುಮ್ಮವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದ ಜಯರಾಮರೆಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೂ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮೆಸ್ಟ್ರೀ ಡ್ರೈನೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/FP/93393042892288007) FP 0017 10/10/2022 16/12/2022 22400
    017 10/10/2022 16/12/2022 87754.5
ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲಕ್ಕಗಾರಿ ಪೆದ್ದನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಜಮೀನನಿಂದ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ವರೆಗೂ ಕಟ್ಟು ಕಾಲುವ (1528001036/IC/93393042892265156) IC 026 10/10/2022 16/12/2022 17948
ಅಗಟಮಡಕ ಗ್ರಾಮದ ಗೀತಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ಓ ತಿಪ್ಪನ್ನ ಜಮೀನುವ ರವರ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IC/93393042892266261) IC 9 10/10/2022 16/12/2022 20544
ಕೊಳ್ಳವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮನ್ನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಸತ್ಯನ್ನ ಜಮೀನು ತನಕ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IC/93393042892266267) IC 034 10/10/2022 16/12/2022 44348
ಗುಮ್ಮನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಟ್ಟು ಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾ (1528001036/IC/93393042892266287) IC 50 10/10/2022 16/12/2022 38520
ಅಗಮಡಕ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮ್ಮ ಜಮೀನುನಿಂದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮೀನುವರೆವಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IC/93393042892266377) IC 001 10/10/2022 16/12/2022 38520
    005 10/10/2022 16/12/2022 88591
ಅಗಟಮಡಕ ಗ್ರಾಮದ ಅ ಓ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಮೀನುನಿಂದ ಜಯಮ್ಮ ರವರ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ& ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IC/93393042892266378) IC 002 10/10/2022 16/12/2022 40236
    01 10/10/2022 16/12/2022 49901.65
ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಸ.91ರ ತುಮ್ಮಲ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ಜನ್ನನಕುಂಟೆಯವರೆಗೂ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ (1528001036/IC/93393042892266379) IC 29 10/10/2022 16/12/2022 60842
    30 10/10/2022 16/12/2022 14339.2
ಗುಮ್ಮನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದದರ್ಗಾ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪವರೆಗು ಕಟ್ಟು ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IC/93393042892266481) IC 027 10/10/2022 16/12/2022 10272
    28 10/10/2022 16/12/2022 44940
ನಲ್ಲಚೆರುವು ಗ್ರಾಮದಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ಅಮೀರ್ ಜಾನ್‌ ರವರ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್‌ಮಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IC/93393042892266483) IC 100 10/10/2022 16/12/2022 75704
    99 10/10/2022 16/12/2022 15279.6
ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಸರ್ವೆ ನಂ.160/3 ಸೋಮು ಜಮೀನುನಿಂದ ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಟ್ಟುಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್‌ ಕಾಮಗಾರ (1528001036/IC/93393042892266750) IC 013 10/10/2022 16/12/2022 33973
ಗುಮ್ಮನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಜಮೀನುನುವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ & ವರಿವಿಟ್ಮಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IC/93393042892266866) IC 022 10/10/2022 16/12/2022 35877.3
ಕೊಳ್ಳವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜನಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಮೀನು ತನಕ ಕಾಲುವೆ &ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IC/93393042892267612) IC 07 10/10/2022 16/12/2022 41024
ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲೀ ಗ್ರಾಮದ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ರವರ ಜಮೀನುನಿಂದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕೆರೆಯವರೆಗೈ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IC/93393042892269878) IC 0026 10/10/2022 16/12/2022 95095
    0027 10/10/2022 16/12/2022 95190
ಪೆದ್ದರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಲಾದ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ಕೋರಿಸಿ ನಂಜುಂಡಪ್ಪಯಿಂದ ಕಟ್ಟುಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್ ಕಾಮ (1528001036/IC/93393042892269984) IC 021 10/10/2022 16/12/2022 18589
ಪೆದ್ದರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಜಮೀನುನಿಂದ ಅದೆಮ್ಮ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಟ್ಟುಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್ ಕಾಮ (1528001036/IC/93393042892269985) IC 00019 10/10/2022 16/12/2022 10472
    0019 10/10/2022 16/12/2022 11234.32
    019 10/10/2022 16/12/2022 54237.5
ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ವಿ ರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್‌ಮಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IC/93393042892275382) IC 42 10/10/2022 16/12/2022 62052
AJC ತುಂಗಟೇದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ಬಾಹಿಗಟ್ಟ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾ (1528001036/IC/93393042892276890) IC 38 10/10/2022 16/12/2022 74424.2
ತುಂಗಟೇದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಜಮೀನುವರೆಗೂಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IC/93393042892277528) IC 15 10/10/2022 16/12/2022 49176
ವಸಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎನಿಪೋತುಲಗವಿಯಿಂದ ಕೊತ್ತಕುಂಟೆಯವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IC/93393042892277855) IC 10 10/10/2022 16/12/2022 47081.5
ನಲ್ಲಚೆರುವು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಜರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭದ್ರಚಾರಿ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ಮಂಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IC/93393042892278665) IC 31 10/10/2022 16/12/2022 94100
ಕಲ್ಲಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ತೋಪ್ ಹತ್ತಿರ ಒಕ್ಕಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/LD/93393042892268455) LD 95 10/10/2022 16/12/2022 16058
    96 10/10/2022 16/12/2022 84382.17
ಸುಜ್ಞಾನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಸ್ಕರ ಜಮೀನುನಲ್ಲಿ (ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ) ಒಕ್ಕಣಿ ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/LD/93393042892275593) LD 2 10/10/2022 16/12/2022 71575
    3 10/10/2022 16/12/2022 88226.5
    4 10/10/2022 16/12/2022 49219.5
ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಮಾಳದ ಸರ್ವೆ ನಂ 59ರಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಣೆಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/LD/93393042892277184) LD 0098 10/10/2022 16/12/2022 42085
    098 10/10/2022 16/12/2022 94069
ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿದಂ ಕೆರೆಯ ಪಕ್ಕದ (ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ) ಗೋಮಾಳದ ಹತ್ತಿರ ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/LD/93393042892277185) LD 099 10/10/2022 16/12/2022 63555
ಕಲ್ಲಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೇಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅದಿನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/RC/93393042892308275) RC 5 10/10/2022 16/12/2022 92406.5
    6 10/10/2022 16/12/2022 92530
    7 10/10/2022 16/12/2022 75870
    8 10/10/2022 16/12/2022 85968
ಕಲ್ಲಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಳ್ಳಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ಪುಲಕುಂಟೆಯವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/RC/93393042892317630) RC 16 10/10/2022 16/12/2022 92169
    17 10/10/2022 16/12/2022 72105
    22 10/10/2022 16/12/2022 33250
ನಗರ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವರಾಜಪಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷನ್ನ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528001036/RC/93393042892320915) RC 24 10/10/2022 16/12/2022 86600
    25 10/10/2022 16/12/2022 51423
ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/RC/93393042892328332) RC 013 10/10/2022 16/12/2022 39767
    014 10/10/2022 16/12/2022 74888.5
ಕೊಳ್ಳವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಾಕವೇಲು ಮೈಬ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆವಿಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/RC/93393042892347401) RC 007 10/10/2022 16/12/2022 61237
    05 10/10/2022 16/12/2022 55648
    06 10/10/2022 16/12/2022 75306.5
ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಎಲ್. ವೆಂಕಟರವಣ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/RC/93393042892347886) RC 18 10/10/2022 16/12/2022 95083.5
    19 10/10/2022 16/12/2022 94990.5
    20 10/10/2022 16/12/2022 82073
ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಳ್ಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಡ್ಡ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಮನೆಯ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/RC/93393042892356368) RC 008 10/10/2022 16/12/2022 78327.5
    009 10/10/2022 16/12/2022 40780
ಕೊಂಡರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/RC/93393042892365329) RC 0008 10/10/2022 16/12/2022 46960
    0010 10/10/2022 16/12/2022 65179.5
ತುಂಗೇಟಿದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೊತ್ತಕುಂಟ್ಟೆ ಯಿಂದ ಹೊಟಕುಂಟ್ಟೆ ವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್  (1528001036/WC/93393042892317719) WC 036 10/10/2022 16/12/2022 15800
    37 10/10/2022 16/12/2022 38678.4
ಆಗಟಮಡಕ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಳ್ಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528001036/WC/93393042892324332) WC 003 10/10/2022 16/12/2022 44558
ನಂದೆಪ್ಪಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವಸಲ ವಂಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿರುದ್ದಿ  (1528001036/WC/93393042892339228) WC 11 10/10/2022 16/12/2022 52365.6
ನಂದಪ್ಪಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಯ ಯನುಮಲ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಜಂಇನಿಂದ ಬಾಲಪ್ಪ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾ (1528001036/WC/93393042892374545) WC 75 10/10/2022 16/12/2022 40138
ನಂದಪ್ಪಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್  (1528001036/WC/93393042892374548) WC 12 10/10/2022 16/12/2022 28928
ತುಂಗಟೇದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಟ್ಟು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/WC/93393042892410447) WC 39 10/10/2022 16/12/2022 48234
ತುಂಗಟೇದಿನ್ನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟು ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/WC/93393042892410751) WC 096 10/10/2022 16/12/2022 56949.1
ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/WC/93393042892471579) WC 010 10/10/2022 16/12/2022 11095
ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/WC/93393042892471604) WC 011 10/10/2022 16/12/2022 12795
ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ಧಾಣ ಹತ್ತಿರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/WC/93393042892471610) WC 012 10/10/2022 16/12/2022 15460
Total (In Lakhs.) 38.3
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಅಗಟಮಡಕ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಮೋರಿಯವರೆವಿಗೂ ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/FP/93393042892263535) FP 73 13/12/2021 24/05/2022 92058.5
    74 13/12/2021 24/05/2022 92299.8
    75 13/12/2021 24/05/2022 80186.2
    76 13/12/2021 24/05/2022 19847.09
ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಮೀರ್ ಸಾಬ್ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/FP/93393042892263879) FP 89 13/12/2021 24/05/2022 63415.4
ನಲ್ಲಚೇರುವು ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ಮವತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಯವರೆಗೂ ಡ್ರೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528001036/FP/93393042892266226) FP 77 13/12/2021 24/05/2022 89554.5
    78 13/12/2021 24/05/2022 84114
    79 13/12/2021 24/05/2022 80468.5
    80 13/12/2021 24/05/2022 31547.9
ಸುಜ್ಞಾನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮದ್ದಳಕೆರೆ ಕಾವೇರಮ್ಮ ಕುಂಟ್ಟೆ ಯಿಂದ ಮದ್ದಿಲ ಕೆರೆವರಿಗೂ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ  (1528001036/IC/93393042892246275) IC 59 24/01/2022 24/05/2022 66715.82
ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IC/93393042892263188) IC 10 09/12/2021 24/05/2022 95165.715
    11 09/12/2021 24/05/2022 103132.302
ಅದಿನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎ ವಿ ಈಶ್ವರರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IC/93393042892265647) IC 84 29/09/2021 24/05/2022 68635
    85 29/09/2021 24/05/2022 67544.4
    86 29/09/2021 24/05/2022 67188
ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನುನಿಂದ ಚಿನ್ನಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮ (1528001036/IC/93393042892266921) IC 87 13/12/2021 24/05/2022 91360
ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಟ ವಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IF/93393042892342112) IF 12 29/11/2021 08/09/2022 28247.5
ತುಂಗೇಡದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IF/93393042892506827) IF 7 08/02/2022 08/09/2022 23197.69
ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಜುನ s/o ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528001036/IF/93393042892627590) IF 12 09/12/2021 24/05/2022 25678.25
ಕೊಳ್ಳವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ w/o ಕಾಮನ್ನ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1528001036/IF/93393042892778205) IF 13 09/12/2021 24/05/2022 32671.2
ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಎ ಕೆ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮ ನಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಈರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IF/93393042892834518) IF 14 09/12/2021 24/05/2022 18641.35
ನಂದಪ್ಪಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಂಗಪ್ಪಗಾರಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IF/93393042892920448) IF 11 11/02/2022 24/05/2022 17157
಻ಗಟಮಡಕ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟಿ ಅದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IF/93393042892936757) IF 10 11/02/2022 08/09/2022 22823.5
ತುಂಗಟೇದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಿಂದರಮ್ಮ ಕೋ ಅಂಜಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IF/93393042893067973) IF 12 11/02/2022 08/09/2022 23245
ಅಗಟಮಡಕ ಗ್ರಾಮಎ ಅರ್ ರಾಮಾಂಜನಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IF/93393042893096083) IF 13 11/02/2022 24/05/2022 20120
ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿಲಕ್ಷ್ಮನ್ನ ರವರ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ (ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ) ರೈತನ ಬಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IF/93393042893294052) IF 6 08/02/2022 08/09/2022 18400
ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ ಉಮೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ (ಎರಹುಳತೊಟ್ಟಿ) ರೈತನ ಬಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IF/93393042893308975) IF 4 08/02/2022 08/09/2022 18221
ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಕನ್ಯ ಕೋ ಸುರೇಶಬಾಬು ರವರ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ (ಎರಹುಳತೊಟ್ಟಿ) ರೈತನ ಬಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IF/93393042893308989) IF 5 08/02/2022 08/09/2022 10239.5
ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ (ಎರಹುಳತೊಟ್ಟಿ) ರೈತನ ಬಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IF/93393042893309003) IF 01 31/01/2022 24/05/2022 12645
ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ (ಎರಹುಳತೊಟ್ಟಿ) ರೈತನ ಬಂದು ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IF/93393042893309065) IF 08 11/02/2022 16/12/2022 18175
ಗುಮ್ಮನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮನ್ನ ರವರ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ (ಎರಹುಳತೊಟ್ಟಿ) ರೈತನ ಬಂದು ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IF/93393042893309082) IF 4 08/02/2022 08/09/2022 18221
ಗುಮ್ಮನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪತಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ ರವರ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ (ಎರಹುಳತೊಟ್ಟಿ) ರೈತನ ಬಂದು ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IF/93393042893309132) IF 02 08/02/2022 08/09/2022 18175
ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮನ್ನ ರವರ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ (ಎರಹುಳತೊಟ್ಟಿ) ರೈತನ ಬಂದು ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IF/93393042893309163) IF 92 06/09/2021 24/05/2022 16377.1
ಗುಮ್ಮನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿಕಾಮಕಾರಿ (1528001036/IF/93393042893413936) IF 9 11/02/2022 08/09/2022 17201
ಗುಮ್ಮನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮೀಳಮ್ಮಕೋ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IF/93393042893442850) IF 3 08/02/2022 24/05/2022 13465
ತುಂಗಟೇದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮೀಳಮ್ಮ ಕೋ ಬಾಬು ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IF/93393042893551762) IF 11 15/12/2021 24/05/2022 26985
ತುಂಗೇಟೇದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಕ್ರಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಆಟ ಮೈದಾನ ಸಮತಟ್ಟೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/LD/93393042892239859) LD 53 24/01/2022 24/05/2022 31356
ಅದಿನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮ ಮರವೊಡ್ಡು ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/LD/93393042892253920) LD 04 09/12/2021 24/05/2022 62615
ಕಲ್ಲಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ತೋಪ್ ಹತ್ತಿರ ಒಕ್ಕಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/LD/93393042892268455) LD 91 13/12/2021 24/05/2022 91027.1
ಯಲಗಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಡೈರಿಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ವರಿಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528001036/RC/93393042892255789) RC 51 01/04/2021 24/05/2022 31904.02
ಬೈರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮರನಾಥ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮನೆವರಿಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528001036/RC/93393042892257658) RC 55 24/01/2022 24/05/2022 15938.26
ಯಲಗಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವರಿಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/RC/93393042892264444) RC 52 02/04/2021 24/05/2022 30964.01
ಗುಮ್ಮನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ತಾನದ ವರಿಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/RC/93393042892265833) RC 94 05/04/2021 24/05/2022 37447.21
ಸುಜ್ಞಾನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮದ್ದಳ ಕೆರೆ ವರಿಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528001036/RC/93393042892272456) RC 53 02/04/2021 24/05/2022 38287.15
ನಲ್ಲಚೆರುವು ಗ್ರಾಮದ ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಻ಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/RC/93393042892305586) RC 90 16/08/2021 24/05/2022 73337
ವಸಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜರತಕಿಂದಯಿಂದ ಪೆದ್ದವಂಕೆವರಿಗೂ ಕಟ್ಟು ಕಾಲುವೆ &ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/WC/93393042892282291) WC 63 24/01/2022 24/05/2022 9535.36
ಪೆದ್ದರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಜಮಿನುನಿಂದ ಯರ್ರವಂಕೆ ವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್  (1528001036/WC/93393042892286507) WC 68 24/01/2022 24/05/2022 43123.5
ಕೊಂಡರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/WC/93393042892295726) WC 57 24/01/2022 24/05/2022 9624.12
ಗುಮ್ಮನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮಿನು ಹತ್ತಿರ ಕಟ್ಟು ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/WC/93393042892298196) WC 56 24/01/2022 24/05/2022 9706.54
ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ರಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/WC/93393042892303131) WC 15 09/12/2021 24/05/2022 19305.3
ಕೊಳ್ಳವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊತ್ತಕುಂಟೆಯಿಂದ ವಡ್ಡುವರೆಗೂ ಕಟ್ಟು ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/WC/93393042892313562) WC 01 09/12/2021 24/05/2022 18342.0899
ವಸಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ (SLWM) ಘನ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕದ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/WC/93393042892315750) WC 93 14/07/2021 24/05/2022 47266.71
ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ರವರ ಜಮೀನುನಿಂದ ಜಯರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಮೆಸೀಂಟ್ರೀಗೋಡೆ (ಸಿಮೆಂಟ್ (1528001036/WC/93393042892316681) WC 64 24/01/2022 24/05/2022 90136.85
ಅಗಿಟಿಮಡಕ ಗ್ರಾಮದ ನಲ್ಲಾಗೆಡ್ಡೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್  (1528001036/WC/93393042892319349) WC 62 21/06/2021 24/05/2022 45606
ಆಗಿಟಿಮಡಕ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಳ್ಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪುಲಕುಂಟೆ ವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್  (1528001036/WC/93393042892320415) WC 05 09/12/2021 24/05/2022 75965.88
ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ರವಿಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನುನಿಂದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್‌ ಮೇಂಟ್‌  (1528001036/WC/93393042892342002) WC 06 09/12/2021 24/05/2022 77361
ಕಲ್ಲಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಾಮನ್ನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಚಿನ್ನಪ್ಪಯ್ಯ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528001036/WC/93393042892360970) WC 07 09/12/2021 24/05/2022 45354.6
ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಅರ್ ರಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ವಿ ಅರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/WC/93393042892366350) WC 03 09/12/2021 24/05/2022 48189
ಕೊಳ್ಳವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊತ್ತಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆತ್ತುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/WC/93393042892371711) WC 61 24/01/2022 24/05/2022 7164.5
ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ವಿ ರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/WC/93393042892373765) WC 65 24/01/2022 24/05/2022 54945
ಕೊಂಡರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ವಂಕೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/WC/93393042892374286) WC 09 09/12/2021 24/05/2022 44735.04
ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿಂದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/WC/93393042892374318) WC 69 24/01/2022 24/05/2022 50582.7
ತುಂಗಟೇದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಟ್ಟು ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/WC/93393042892374974) WC 60 02/07/2021 24/05/2022 41050
ಕೊಳ್ಳವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟೆ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟುಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/WC/93393042892375013) WC 02 09/12/2021 24/05/2022 38599.614
ಗುಮ್ಮನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ವಲಸೆ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/WC/93393042892376151) WC 08 09/12/2021 24/05/2022 22848
ಬೈರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ಉತ್ತಪ್ಪ ಜಮೀನಿನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/WC/93393042892378984) WC 67 24/01/2022 24/05/2022 19913.4
ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/WC/93393042892395479) WC 76 24/01/2022 24/05/2022 42554.07
ಬೈರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೈರಪ್ಪ ಜಮೀನುವರಿಗೈ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/WC/93393042892397926) WC 70 24/01/2022 24/05/2022 39294
ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕರ್ರನ್ನ ಸ.89 ರಲ್ಲಿ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/WC/93393042892404380) WC 72 29/09/2021 24/05/2022 38470
    88 28/09/2021 24/05/2022 16705
ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಚಿನ್ನಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/WC/93393042892405522) WC 66 24/01/2022 24/05/2022 41413.7
ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಮ್ಮ ಜಮೀನಿಂದ ನಡಿಪನ್ನ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ & ವರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/WC/93393042892410440) WC 74 14/08/2021 24/05/2022 32887.5
Total (In Lakhs.) 30.37
Grand Total (In Lakhs.) 68.67
Report Completed
Excel View