Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಕಲ್ಲೂರೋನಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001042/FP/93393042892242012) FP 331 06/12/2021 16/06/2022 74377
ನಾರೇಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎನ್ ಎಂ ಮಬ್ಬಾಷ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001042/FP/93393042892247319) FP 112 06/12/2021 16/06/2022 51769
    121 06/12/2021 16/06/2022 52996
ನಾರೇಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದೋಬಿ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಪಾಪನ್ನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರ (1528001042/IC/93393042892243347) IC 334 06/10/2021 16/06/2022 87246
    342 06/10/2021 16/06/2022 48285
ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001042/IC/93393042892244428) IC 310 06/12/2021 16/12/2022 66090
    332 06/12/2021 16/12/2022 53460
ರೇಚನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾ (1528001042/IC/93393042892244467) IC 304 06/12/2021 16/06/2022 49953
ಜಂಗಾಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋನಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಅಂಡೇ ರಾಜನ್ನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001042/IC/93393042892245486) IC 804 06/12/2021 16/06/2022 75926
    805 06/12/2021 16/06/2022 65268
ನಾರೇಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಳೋನಿಕುಂಟೆಯಿಂದ ಬೊ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001042/IC/93393042892245543) IC 337 06/12/2021 16/06/2022 40626
ನಾರೇಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯರ್ರಕೆರೆಯಿಂದ ಇಮಾಂಸಾಬ್ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001042/IC/93393042892245680) IC 316 12/06/2021 16/06/2022 111900
ಕಮಟಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001042/IC/93393042892245931) IC 302 06/12/2021 16/06/2022 76923
    314 06/12/2021 16/06/2022 76923
ರೇಚನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಿಂದ ಸಾಕಲ ಚಿನ್ನಪ್ಪಯ್ಯ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ (1528001042/IC/93393042892250230) IC 301 12/06/2021 16/06/2022 65178
    312 12/06/2021 16/06/2022 66858
ಗಾದಿವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಸೀತಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ವರಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ (1528001042/IC/93393042892253479) IC 303 11/07/2021 16/06/2022 40920
    313 11/07/2021 16/06/2022 69982
ಗಾದಿವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಎಮ್ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನಿನ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆ (1528001042/IC/93393042892253495) IC 347 06/12/2021 16/06/2022 76275
    348 06/12/2021 16/06/2022 43225
ಕಲ್ಲೂರೋನಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಜಮೀನಿಂದ ಕೆರೆಗಯ ನಾಗರಾಜು ಬರುವ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001042/IC/93393042892253508) IC 333 06/12/2021 16/06/2022 18648
ರೇಚನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಬೊಮನ್ನ ಜಮೀನಿಂದ N ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನು ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೆಟ್ ಮೆಂಟ ಕಾಮಗಾರಿ  (1528001042/IC/93393042892254115) IC 305 12/06/2021 16/06/2022 50616
ಕುರುಬರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001042/IF/93393042892524382) IF 1266 01/04/2021 08/09/2022 29959.89
ಗಾದಿವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೆಂಗಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಪೆದ್ದರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001042/IF/93393042892525473) IF 4853 14/06/2021 08/09/2022 22231.2
ದೊಡ್ಡಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿನ್ನ ನಂದೆಪ್ಪ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001042/IF/93393042892563115) IF 4456 07/09/2021 08/09/2022 26168.2
ಗಾದಿವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001042/IF/93393042892568955) IF 5105 25/08/2021 08/09/2022 26595.29
ಗಾದಿವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದ ಬಯ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಆದಿನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001042/IF/93393042892568956) IF 4801 08/05/2021 16/06/2022 24982.7
ಗಾದಿವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಮ್ಮ ಬಿನ್ ಲೇ ಚಿನ್ನನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001042/IF/93393042892608379) IF 30 14/12/2021 08/09/2022 24987.99
ಗಾದಿವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಯ್ಯಾರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001042/IF/93393042892623892) IF 1843 07/05/2021 16/06/2022 24731.79
ಗಾದಿವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001042/IF/93393042892623898) IF 5369 08/05/2021 08/09/2022 26571.2
ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜು ಎಸ್ ಆರ್ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001042/IF/93393042892633428) IF 1840 07/05/2021 16/06/2022 22204.9
ನಾರೇಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001042/RC/93393042892239336) RC 809 06/12/2021 16/06/2022 55770
ರೇಚನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಚಿನ್ನವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001042/RC/93393042892255942) RC 307 06/12/2021 16/06/2022 67700
ದೊಡ್ಡಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆಯವರೆಗೊ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001042/RC/93393042892266332) RC 807 06/12/2021 16/06/2022 37260
ಕುರುಬರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಕೋಡಿಯಿಂದ ಬೆಸ್ತಲಪಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೂ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001042/RC/93393042892283058) RC 325 06/12/2021 16/06/2022 21260
ರೇಚನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001042/RC/93393042892283095) RC 306 06/12/2021 16/06/2022 64750
ಕುರುಬರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಲ್ಲಗುಟ್ಟಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001042/RC/93393042892283172) RC 329 06/12/2021 16/06/2022 32400
ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001042/WC/93393042892262333) WC 808 06/12/2021 16/06/2022 26995.8
Total (In Lakhs.) 18.98
Grand Total (In Lakhs.) 18.98
Report Completed
Excel View